ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Интернет-магазин nachodki.ru

 ПОРЯДОК    ДЕННИЙ

           позачергової сесії VII скликання від 12.01.2018 року

01. Про затвердження передавального акту для прийняття на баланс Вилківської міської ради майна та зобов`язань Мирнівської сільської ради.

Інформує: перший заступник міського голови Коротиш О.В.

02. Про затвердження передавального акту для прийняття на баланс Вилківської міської ради майна та зобов’язань  Десантненської сільської ради.

     Інформує: перший заступник міського голови Коротиш О.В.

 03. Провнесеннязмін і доповнень до рішення Вилківської міської ради від23.11.2017р.  №    21 «Про затвердження Положення про старосту»

    Інформує: секретар виконкому Тихонова Н.М.

04. Про виготовлення печатки та штампу № 1.

     Інформує: секретар виконкому Тихонова Н.М.

05. Про виготовлення печатки та штампу № 2.

     Інформує: секретар виконкому Тихонова Н.М.

06. Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації актів цивільного стану на в.о. старости села Мирне Кос І.П.

     Інформує: секретар виконкому Тихонова Н.М.

07. Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації актів цивільного стану на в.о. старости сіл Десантне та Новомиколаївка Аністратенко М.І.

     Інформує: секретар виконкому Тихонова Н.М.

08. Про передачу реконструйованих очисних споруд міста Вилкове Одеської області з влаштованою мережею електронного моніторингу системи вакуумної каналізації та з водовідведенням побутових стічних вод в оперативне управління  комунальному підприємству «Вилківський місьководоканал» Вилківської міської ради.

     Інформує: перший заступник міського голови Коротиш О.В.

         Різне:

                                                                                                           проект

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                               V позачергова сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження передавального акту

Мирнівської сільської ради

-------------------------------------------------

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419, п. 7 Розділу 1 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. №1000/5, на підставі рішення Вилківської міської ради від 08.11.2017 року № 1 «Про початок повноважень депутатів Вилківської міської ради», рішення Вилківської міської ради від 08.11.2017 року № 11 «Про реорганізацію Мирнівської сільської ради», рішення  Вилківської міської ради від 23.11.2017 року № 25 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії №10-I-VII«Про реорганізацію Мирнівської сільської ради»», -

Вилківська міська рада,

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити передавальний акт Мирнівської сільської ради, ЄРДПОУ 04379500, місцезнаходження: вул. Сонячна, 26, с. Мирне, Кілійського району, Одеської області.

2. Вилківському міському голові забезпечити виготовлення копії Передавального акту за правилами, передбаченими законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, для цілей здійснення державної реєстрації припинення Мирнівської сільської ради як юридичної особи в результаті її реорганізації шляхом приєднання до Вилківської міської ради (ЄРДПОУ 04057014, місцезнаходження: вул. Моряків-десантників, 18, м. Вилкове, Кілійського району, Одеської області).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Вилківського міського голову Дзядзіна М.Т.

Міський голова                                                                    М.Т. Дзядзіy

                                                                                                          проект

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                  V позачергова сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження передавального акту

Десантненської сільської ради

-----------------------------------------------------

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107  Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419, п. 7 Розділу 1 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. №1000/5, на підставі рішення Вилківської міської ради від 08.11.2017 року № 1 «Про початок повноважень депутатів Вилківської міської ради», рішення Вилківської міської ради від 08.11.2017 року № 11 «Про реорганізацію Десантненської сільської ради», рішення  Вилківської міської ради від 23.11.2017 року № 25 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії №10-I-VII«Про реорганізацію Десантненської сільської ради», -

Вилківська міська рада,

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити передавальний акт Десантненської сільської ради, ЄРДПОУ 04379479, місцезнаходження: вул. Паркова, 30, с. Десантне, Кілійського району, Одеської області.

2. Вилківському міському голові забезпечити виготовлення копії Передавального акту за правилами, передбаченими законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, для цілей здійснення державної реєстрації припинення Десантненської сільської ради як юридичної особи в результаті її реорганізації шляхом приєднання до Вилківської міської ради (ЄРДПОУ 04057014, місцезнаходження: вул. Моряків-десантників, 18, м. Вилкове, Кілійського району, Одеської області).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Вилківського міського голову Дзядзіна М.Т.

       Міський голова                                                                    М.Т. Дзядзін

                                                                        

                                                                                                                Проект

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

V позачергова cесія  VII скликання

Рішення №

12.01.2018 р.

Провнесеннязмін і доповнень до рішення

Вилківської міської ради від23.11.2017р. № 21

"Про затвердження Положення про старосту"

-------------------------------------------------------------------------

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до п.2.1.3. "Обовязки старости" Розділу ІІ "Повноваження старости та організація його роботи", а саме:

 ввести п. 20 такого змісту

"вчиняти нотаріальні дії та реєструвати акти цивільного стану за рішенням Вилківської міської ради, згідно чинного законодавства"

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, запобігання і протидії корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту, освіти, культури, молоді, спорту, туризму, охорони здоров’я та соціального захисту (голова комісії Дубський С.М.)

Міський голова                                                       М.Т. Дзядзін                                                                  

                                                                                                                 Проект

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Vпозачергова cесія  VII скликання

Рішення №

12.01.2018 р.

Про виготовлення номерних

печатки № 1 та штампу № 1,

штампів для реєстрації,

зняття з реєстрації місця

проживання/перебування особи  

--------------------------------------------------

З метою належного надання адміністративних послуг на всій території Вилківської міської ради (об’єднаної територіальної громади) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», законів «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,-

 Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виготовити номерних гербову печатку №1  та штамп №1 (опис додається).

2. Виготовити штампи для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи(опис додається)

3. Головному бухгалтеру передбачити кошти на виготовлення номерних гербової печатки №1, штампу №1 та штампів для реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи.

4. Видати гербову печатку № 1, штамп № 1, штампи для реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи виконуючому обов’язки старости сіл Десантне та Новомиколаївка Аністратенко Михайла Івановича.

5. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання печатки № 1, штампу № 1 та штампів для реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи на виконуючого обов’язки старости сіл Десантне та Новомиколаївка Аністратенка Михайла Івановича.

6. Ведення журналу обліку та видачу номерних гербової печатки та штампів доручити керуючій справами виконавчого комітету міської ради Тихоновій Н.М.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, запобігання і протидії корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту, освіти, культури, молоді, спорту, туризму, охорони здоров’я та соціального захисту (голова комісії Дубський С.М.).

              Міський голова                                                    М.Т. Дзядзін     

Додаток№1

до рішення сесії міської ради

                                                                                                                                                      12.01. 2018

ОПИС

гербової печатки № 1

Виконавчого комітету Вилківської міської ради

Обов’язкові відомості:

№1

Герб України

назва установи – Виконавчий комітет Вилківської міської ради

код ЄДРПОУ – 04057014

місцезнаходження – 68341, Одеська  область Кілійський район село Десантне

Опис штампу № 1

№ 1                              

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Кілійського району

Одеської області

68341, с. Десантне, вул. Паркова, 30

телефон № (04843) 3-34-42

Ідентифікаційний код 04057014

_____________________ № ____________

На № ___________ «_______» ___________________ 20___ р.

Додаток №2

до рішення сесії міської ради

                                                                                                                                                             від 12.01. 2018 №

Опис штампу для реєстрації

місця проживання/перебування особи

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

село Десантне Кілійського району  Одеської області

(найменування органу реєстрації)

МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

_______________________________________

вул.___________, буд._____, корп.___, кв.____

__ ___ _______року ___________________

(підпис)                  (прізвище, ініціали)

Додаток №3

до рішення сесії міської ради

                                                                                                                            від 12.01. 2018 №

Опис штампу для зняття з реєстрації

місця проживання/перебування особи

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Село Десантне Кілійського району  Одеської області

(найменування органу реєстрації)

ЗНЯТО З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

__ ___ _______року ___________________

(підпис)                  (прізвище, ініціали)

                                                          

                                                                                                             

   Проект

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Vпозачергова cесія  VII скликання

Рішення №

12.01.2018 р.

Про виготовлення номерних

печатки № 2 та штампу № 2,

штампів для реєстрації,

зняття з реєстрації місця

проживання/перебування особи  

----------------------------------------------------

З метою належного надання адміністративних послуг на всій території Вилківської міської ради (об’єднаної територіальної громади) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», законів «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,-

 Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Виготовити номерних гербову печатку № 2  та штамп № 2 (опис додається).

2. Виготовити штампи для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи(опис додається)

3. Головному бухгалтеру передбачити кошти на виготовлення номерних гербової печатки №2, штампу №2 та штампів для реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

4. Видати гербову печатку № 2, штамп № 2 та штампи для реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи виконуючому обов’язки старости села Мирне, яке входять до Вилківської міської ради

5. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання гербової печатки № 2, штампу № 2 та штампів для реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи на виконуючого обов’язки старости села Мирне Кос Ігора Петровича.

6.Ведення журналу обліку та видачуномерних гербової печатки та штампу доручити керуючій справами виконавчого комітету міської ради Тихоновій Н.М.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, запобігання і протидії корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту, освіти, культури, молоді, спорту, туризму, охорони здоров’я та соціального захисту (голова комісії Дубський С.М.)

Міський голова                                             М.Т. Дзядзін

Додаток №1

до рішення сесії міської ради

                                                                                                                                                       від 12.01. 2018

ОПИС

гербової печатки № 2 Виконавчого комітету Вилківської міської ради

Обов’язкові відомості:

№2

Герб України

назва установи – Виконавчий комітет Вилківської міської ради

код ЄДРПОУ – 04057014

місцезнаходження – 68340, Одеська  область Кілійський район село Мирне

Опис штампу № 2

№ 2                              

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Кілійського району

Одеської області

68340, с. Мирне, вул. Сонячна, 36

телефон № (04843) 3-84-42

Ідентифікаційний код 04057014

_____________________ № ____________

На № ___________ «_______» ___________________ 20___ р.

Додаток№2

до рішення сесії міської ради

                                                                                                                                                      Від 12.01. 2018 №

Опис штампу

для реєстрації місця проживання/перебування особи

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Село Мирне Кілійського району  Одеської області

(найменування органу реєстрації)

МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

_______________________________________

вул.___________, буд._____, корп.___, кв.____

__ ___ _______року ___________________

(підпис)                  (прізвище, ініціали)

Додаток №3

до рішення сесії міської ради

                                                                                                                                                      Від 12.01. 2018 №

Опис штампу для зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Село Мирне Кілійського району  Одеської області

(найменування органу реєстрації)

ЗНЯТО З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

__ ___ _______року ___________________

(підпис)                  (прізвище, ініціали)

                                                                                                                Проект

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Vпозачергова cесія   VII скликання

Рішення №

12.01.2018 р.

Про покладання обов’язків із

вчинення нотаріальних дій та

проведення державної реєстрації

актів цивільного стану на в.о.

старости села Мирне Кос І.П.  

---------------------------------------------

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити Кос Ігора Петровича, який виконує обов’язки старостисела Мирне до обрання на перших виборах старост, як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат».

2. Уповноважити Кос Ігора Петровича, який виконує обов’язки старостисела Мирне до обрання на перших виборах старост, як члена виконавчого комітету Вилківської міської ради, проводити державну реєстрацію актів цивільного стану визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

3. Повноваження, зазначені у п. 1 та 2 цього рішення, можуть вчинятися лише на території села Мирне, у якому Кос Ігор Петрович повноважний виконувати обов’язки старости відповідно до рішення міської ради № 07-І -VIІ від 08.11.2015р.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, запобігання і протидії корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту, освіти, культури, молоді, спорту, туризму, охорони здоров’я та соціального захисту (голова комісії Дубський С.М.).

              Міський голова                                   М.Т. Дзядзін      

                                                                                                                          Проект

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

V позачергова cесія  VII скликання

Рішення №

12.01.2018 р.

Про покладання обов’язків із

вчинення нотаріальних дій та

проведення державної реєстрації

актів цивільного стану на в.о.

старости сіл Десантне Аністратенко М.І.

----------------------------------------------------------------

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Уповноважити Аністратенко Михайла Івановича, який виконує обов’язки старостисіл Десантне та Новомиколаївка до обрання на перших виборах старост, як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат».

2. Уповноважити Аністратенко Михайла Івановича, який виконує обов’язки старостисіл Десантне та Новомиколаївка до обрання на перших виборах старост, як члена виконавчого комітету Вилківської міської ради, проводити державну реєстрацію актів цивільного стану визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

3. Повноваження, зазначені у п. 1 та 2 цього рішення, можуть вчинятися лише на території сіл Десантне та Новомиколаївка, у яких Аністратенко Михайло Іванович повноважний виконувати обов’язки старости відповідно до рішення міської ради № 07-І -VIІ від 08.11.2015р.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, запобігання і протидії корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту, освіти, культури, молоді, спорту, туризму, охорони здоров’я та соціального захисту (голова комісії Дубський С.М.)   

Міський голова                                        М.Т. Дзядзін

        

                                                                                                                      Проект

  ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Vпозачергова cесія  VII скликання

Рішення №

12.01.2018 р.

Про передачу реконструйованих очисних споруд міста Вилкове Одеської області з влаштованою мережею електронного моніторингу системи вакуумної каналізації та з водовідведенням побутових стічних вод в оперативне управління  комунальному підприємству «Вилківський місьководоканал» Вилківської міської ради.

----------------------------------------------------  

         Будівельні роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області виконані відповідно до умов Грантової угоди №28774/10.04.2013  у рамках реалізації великомасштабного міжнародного проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETС CODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013»  Європейського  інструменту сусідства та партнерства. Будівельні роботи повністю завершені у грудні 2017 року, а закінчений будівництвом об’єкт (реконструйовані каналізаційні очисні споруди міста Вилкове Одеської області) прийнятий в експлуатацію, що підтверджується сертифікатом ОД №162173620444, виданим 28.12.2017р. Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області. Реконструйовані каналізаційні очисні споруди є фактично комунальною власністю територіальної громади м. Вилкове, а будівництво здійснювалось на землях Вилківської міської ради.

         Передача Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації  Вилківській міській раді  реконструйованих каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області проведено відповідно до умов Угоди від 29.12.2017 року.

З метою забезпечення виконання Грантової угоди №28774/10.04.2013 у рамках реалізації великомасштабного міжнародного проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати реконструйовані очисні споруди міста Вилкове Одеської області з влаштованою мережею електронного моніторингу системи вакуумної каналізації та з водовідведенням побутових стічних вод (надалі -Майно) в оперативне управління комунальному підприємству «Вилківський місьководоканал» Вилківської міської ради (надалі - Підприємство) з 17.01.2018р;

2. Провести інвентаризацію зазначеного Майна строком до 16.01.2018 року за участю директора Підприємства Курдіяшко С.В. спільно з депутатською комісією з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, енергозбереження та транспорту (голова комісії Нечитайло О.П.).

3. Провести розподіл балансової вартості указаного в інвентаризаційній відомості Майна у фінансовому відділі Вилківської міської ради;

4. Забезпечити державну реєстрацію Майна згідно чинного законодавства України за участю спеціаліста-юриста Вилківської міської ради (Зелінський Г.А.). 

5. Контроль за виконанням данного рішенняпокласти на першого заступника міського голови Коротиша О. В.

       

         

     Міський голова                                            М. Т. Дзядзін

Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4