ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Додаток 1.1 до Передавального акту Десантненської сільської ради. Необоротні активи
№ з/п Рахунок, субрахунок Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлення Номер Один. вимір. За даними бухгалтерського обліку Інші відомості
(пооб’єктно) інвентарний/номенклатурний заводський паспорта
кількість первісна (переоцінена) вартість сума зносу (накопиченої амортизації) балансова варітсь строк корисного використання
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16
1010
Інвестиційна нерухомість
1011
Земельні ділянки
1012
Капітальні витрати на поліпшення земель
1013
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Всього по рах. 1013 0 0 0
1014
Машини та обладнання
Вього по рах. 1014 0 0 0
1015
Транспортні засоби
Всього по рах. 1015 0 0 0
1 1016 Лінії електропередач та трансформатори 1977 10640001 шт. 54533 54533
2 Інструменти, прилади та інвентар Трансформатор вул.Паркова 1978 10640002 " 20778 20778
Вього по рах. 1016 75311 75311 0
1017
Тварини та багаторічні насадження
Всього по рах.1017 0 0 0
1018
Всього по рах.1018 0 0 0
РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 101 «Основні засобита інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів» 75311 75311 0
1111
Музейні фонди
1112
Бібліотечні фонди
1113
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Всього по рах. 1113 0 0 0
1114
Білизна, постільні речі, одяг та взуття
1115
Інвентарна тара
1116
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
Всього по рах. 1116 0 0 0
1117
Природні ресурси
1118
Інші необоротні матеріальні активи
РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 111 «Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів» 0 0 0
1211
Авторські та суміжні з ними права
1212
Права користування природними ресурсами
1213
Права на знаки для товарів і послуг
1214
Права користування майном
1215
Права на об'єкти промислової власності
1216
Інші нематеріальні активи
РАЗОМ ЗА РАХУНКОМ 121 «Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»
УСЬОГО НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 75311 75311 0

Комісія з реорганізації Десантненської сільської ради:

Голова комісії:

Коротиш О. В.

(підпис)

(ПІБ)

Заступник голови комісії:

Аністратенко М. І

(підпис)

(ПІБ)

Член комісії:

Кримська Г. В.

(підпис)

(ПІБ)

Член комісії:

Дубський С. М.

(підпис)

(ПІБ)

Член комісії:

Цихун В. П.  

(підпис)

(ПІБ)

Член комісії:

Кривошея В. В.

(підпис)

(ПІБ)

Член комісії:

Зелінський Г. А.

(підпис)

(ПІБ)

Член комісії:

Шинкаренко В. В

(підпис)

(ПІБ)

Член комісії:

Талпа А. О.

(підпис)

(ПІБ)

Член комісії:

Попович О. І.

(підпис)

(ПІБ)

Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4