Вилківська міська рада

       ПРОЕКТ            

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XVIІ сесія VIIскликання

РІШЕННЯ № 

   23.03.2017р.

Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  332-VIІ-XIVвід

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017 рік»

--------------------------------------------------

        Заслухавши інформацію головного бухгалтера МелентьєвоїГ.С., керуючись ч.1 п.23  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Загальний фонд.
  1. та направити наКФК 3035 КЕКВ 2240 + 60 000 грн. (квітень 2017р.) (доплата за пільговий проїзд пасажирів).

                    1.2 В зв’язку з фінансовою необхідністю зменшити планові призначення по загальному фонду з КФК 6060 КЕКВ 2240 – 6 620 грн. (квітень 2017р.), та направити кошти до спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку на КФК 6060 КЕКВ 3132 + 6 620 (квітень 2017р.) для оплати видатків на благоустрій міста.

2. Контроль за виконаннямданногорішенняпокласти наголовного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та на постійну депутатськукомісію з питаньпланування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.).

Міський голова                                   М.К.Іванов

 ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XVIІ сесія VIIскликання

РІШЕННЯ №  365

   01.03.2017р.

Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  332-VIІ-XIVвід

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017 рік»

                                                                                             Проект       

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XVIІ  сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 

23.03. 2017 р.

Про надання матеріальної допомоги

громадянам  м. Вилкове

                 

                                                                                                                   Проект

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія VIIскликання

РІШЕННЯ № 

   23.03.2017р.

Про затвердження рішення виконкому

 Вилківської міської ради від 14.02.2017р.

 №224 «Про затвердження кошторису

 «Капітальний ремонт по вул. Сонячній

 (від вул. Різдвяної до № 10) в м. Вилкове

Кілійського району Одеської області»

                                   

Проект       

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XVIІ  сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 

   23.03.2016р.

Про надання згоди на добровільне

 об’єднання територіальних громад

                                  

 ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XVII cесія    VIII скликання

   РІШЕННЯ  №

      

.03.2017 р

Про   припинення   права   користування

земельною  ділянкою

Колісник Ю.С.