Вилківська міська рада
Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

 

Проект

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XV сесія VIIскликання

РІШЕННЯ № 

   26.01.2017р.

                                                       

Про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку

м.Вилкове за 2016 рік

Проект

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія VII скликання

РІШЕННЯ № 

            26.01. 2017 р.

Про затвердження протоколів Координаційної

ради виконкому Вилківської міської ради

 «Про надання матеріальної  допомоги

малозабезпеченим громадянам м.Вилкове

 у ІV кварталі» №11 від 12.10.2016року;

№12 від 21.11.2016року; №13 від 14.12.2016року

 

                                                                                       

Проект

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XV сесія VIIскликання

РІШЕННЯ № 

   26.01.2017р.

Про затвердження рішення виконкому

 Вилківської міської ради від 16.12.2016 року

 № 194 « Про затвердження кошторису

«Поточний ремонт зливової каналізації по

вул. Маслянникова в м. Вилкове,

Кілійського району, Одеської області»  

Scan1 3 1.page1

Scan1 4.page1

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХІVпозачергова  сесіяVII скликання

РІШЕННЯ №   331

                                                                                       

23.12.2016р.

Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  25-VIІ-ІІІ від

22.12.2015 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2016 рік»

--------------------------------------------------

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Мелентьєвої Г.С., керуючись ч.1 п.23  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Вилківськаміська рада

                ВИРІШИЛА:

  1. Спеціальний фонд.

     Бюджет розвитку.

1.1.На підставі рішення сессії Кілійської районної ради № 129-VIІ-VІІІ від 20.12.2016 року збільшити доходну частину  по КЕКД 41035000 (Інша субвенція) на 200 000 грн.

1.2.Збільшити видаткову частину бюджету  по КФК 100203 (благоустрій міст, сіл, селищ)  КЕКВ 3132 + 200 000 грн (грудень 2016 р.).

2. Контроль за виконаннямданногорішенняпокласти наголовного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та на депутатськукомісію з питаньпланування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.).

Міський голова                                   М.К.Іванов

 

Звіт про роботу виконавчого комітету Вилківської міської ради

за період з листопада 2015 року по листопад 2016 року

   

  Виконкомом Вилківської міської ради за звітний період було проведено 14 засідань, на яких розглянуто 162 питання, віднесених до компетенції як власних так і делегованих повноважень.