ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Бесплатные шаблоны Joomla

П  Е  Р  Е  Л  І  К

рішень  XVсесії VII скликання від 26.01.2017 року

№№

п/п

Назва рішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5
 1. Про внесення змін та доповнень

до рішення сесії   № 332-VII-ХІV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

 міської ради на 2017 рік»                                   № 334   від 26.01.17р.

 1. Про внесення змін та доповнень

до рішення сесії Вилківської

міської ради від 23.12.16р.

№333 –VII- ХІV«Про

затвердження штатної

чисельності Вилківської міської

ради, її виконавчого  апарату

та витрат на його утримання

на 2017 рік» № 335   від 26.01.17р.

 1. Про внесення змін та доповнень

до рішення сесії  №175 -VIIІ -VII

від 11.07.2016року Вилківської

міської ради «Про  встановлення

на території Вилківської міської

ради місцевихподатків і зборів

та затвердженняПорядків їх

справляння на 2017 рік»№ 336  від 26.01.17р.

 1. Про встановлення розмірів

відсотків та земельного сервітуту,

за використання земельних

ділянок, які надані підприємствам,

організаціям, суб’єктам підприємницької

діяльності та іншим

землекористувачам на території

громади м. Вилкове у 2017 році

№ 337  від 26.01.17р. № 337    від 26.01.17р.

 1. Про виконання Програми

соціально-економічного та

культурного розвитку м. Вилкове 

за 2016 рік .          № 338  від 26.01.17р.

 1. Про затвердження Програми

соціально-економічного та 

культурного розвитку м. Вилкове

 на 2017 рік.                                                  №339  від 26.01.17р.

 1.  Про хід виконання Програми

розвитку туризму в м.Вилкове.                        № 340  від 26.01.17р.

 1. Про затвердження плану роботи

Вилківської міської ради на 2017 рік.            № 341 від 26.01.17р.

 1. Про затвердження рішення

виконкому  Вилківської міської

ради від 16.12.2016 року № 194

« Про затвердження кошторису

«Поточний ремонт зливової

каналізації по вул. Маслянникова

в м. Вилкове,Кілійського району,

Одеської області»                                               № 342  від 26.01.17р.

 1. Про затвердження рішення

виконкому Вилківської міської

ради від23.12.2016 року № 209

«Про затвердження кошторису

«Капітальний ремонт водопровідних

очисних споруд (непрацюючої

будівлі  резервних відстійників

та швидких фільтрів) в м. Вилкове

Кілійського району Одеської

області 2-га черга»                                                   № 343  від 26.01.17р.

 1. Про затвердження протоколів

Координаційної ради виконкому

Вилківської міської ради «Про

надання матеріальної  допомоги

малозабезпеченим громадянам

м. Вилкове у ІV кварталі»№11

від 12.10.2016року; №12 від

21.11.2016року; №13

від 14.12.2016року.№ 344  від 26.01.17р.

 1. Про припинення права

користування земельною

ділянкоюСиваєву  М.М.№ 345  від 26.01.17р.

 1. Про припинення права

користування земельною

ділянкоюПороховому С.П.№ 346 від 26.01.17р.

 1. Про припинення права

користування земельною

ділянкоюГончаровій  Г.Г.№ 347 від 26.01.17р.

 1. Проприпиненняправа

користування земельною

ділянкоюЗадорожному  М.В.№ 348  від 26.01.17р.

 1. Про внесення змін в рішення

 ХХХVІІ сесії VІ скликання  від

07.10.2015 року «Про надання

дозволу на виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення

земельної  ділянки Релігійній

громаді Свято-Різдво-Богородичної

Руської православної

старообрядницької церкви»№ 349  від 26.01.17р.

 1.  Про  надання  дозволу  на 

виготовлення проекту  землеустрою

щодо  відведення земельної 

ділянки   Хачатурову  В.А.№ 350  від 26.01.17р.

 1. Про  надання  дозволу  на

виготовлення      проекту 

землеустрою   щодо  відведення

земельної   ділянки   Топтигіну  І.М.№ 351  від 26.01.17р.

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення    проекту  землеустрою

щодо  відведення   земельної 

ділянки Красноход  А.Л.№  352  від 26.01.17р.

 1. Про  надання  дозволу  на

виготовлення   проекту 

землеустрою   щодо  відведення 

земельної   ділянки Шевченко  В.Я.№  353  від 26.01.17р.

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення  проекту  землеустрою

щодо  відведення      земельної

ділянки Карасьовій  М.Ф. №354  від 26.01.17р.

 

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення    проекту  землеустрою

щодо  відведення   земельної  

ділянки     Якушонок Т.М.,

     Якушонок М.В.                                                   № 355  від 26.01.17р.

 1. Про  затвердження проекту

землеустрою щодо    відведення   

земельної    ділянки     Петраковій І.Л.№ 356  від 26.01.17р.

 1. Про  затвердження   проекту 

землеустрою щодо    відведення

земельної    ділянки     та 

передачу  у спільну сумісну

власністьКучми С.О., Кучми В.А.      № 357  від 26.01.17р.

 1. Про  затвердження проекту

землеустрою щодо    відведення  

земельної    ділянки     Єфимову В.Г.№ 358  від 26.01.17р.

 

 1. Про  затвердження   проекту    

землеустрою     щодо    відведення

земельної ділянки  Калюжній С.О. № 359  від 26.01.17р.

 1. Про  затвердження  проекту 

землеустрою   щодо  відведення 

земельної    ділянки  Соловйову  І.Ф.№ 360  від 26.01.17р.

 1. Про  затвердження  проекту 

землеустрою   щодо   відведення 

земельної    ділянки    Сичевій  В.М.      № 361  від 26.01.17р.

 

 1. Про затвердження проекту

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у довгострокову

оренду ПАТ «Одесагаз»№ 362 від 26.01.17р.

 

 

РІЗНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

ХV сесії Вилківської міської ради сьомого скликання

26 січня2016 року

м.Вилкове

Всього депутатів

Вилківської міської ради             -  26

Присутні на початок сесії            - 19 +1

Сесію відкриває міський голова Іванов М.К.

                  

На початок сесії зареєструвалось, 19 депутатів.

У голосуванні приймає участь 19депутатів і згідно п.2 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»міський голова Іванов М.К..

Звучить Гімн України

Кворум, необхідний для роботи сесії є.

Вибори секретаріату сесії.

Пропозиція:

Обрати секретаріат сесії  двох депутатів: Балацьку Т.І., Шидер О.І. та представника виконавчого комітету Полянцеву Р.М.

Проводиться голосування:

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

Проголосували одноголосно.

Пропонується доповнення порядку денного.

Голова Вилківської міської ради М.К. Іванов пропонує до порядку денного додаткове питання:

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду ПАТ «Одесагаз»

Проводиться голосування    

Проголосували за порядок денний з додатковим питанням

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

ПОРЯДОК    ДЕННИЙ

ХV сесії VIIскликання від 26.01.2017 року

     1.Про внесення змін та доповнень дорішення сесії   № 332-VII-ХІVвід

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік»

           Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

2.Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р. №333 –VII- ХІV«Про затвердження штатної чисельності Вилківської міськоїради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік»

              Інформує: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

3. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії №175-VIII-VII

від 11.07.2016 року Вилківської міської ради «Про  встановлення

 на території Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік»

              Інформує: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

   4. Про встановлення  розмірів  відсотків  орендної плати за землю та земельного сервітуту, за використання земельних ділянок, які надані підприємствам, організаціям, суб’єктам підприємницької діяльності та іншим

землекористувачам на території громади  м. Вилкове у  2017 році

              Інформує: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

   5. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Вилкове  за 2016 рік .                                                                 

  Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

  6. Про затвердження Програми соціально-економічного та  культурного розвитку м. Вилкове на 2017 рік.

               Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

7. Про хід виконання Програми розвитку туризму в м.Вилкове.

                      Інформує: секретар міської ради Арансон Л.І.

    8. Про затвердження плану роботи Вилківської міської ради на 2017 рік.

                  Інформує: секретар міської ради Арансон Л.І.

    9. Про затвердження рішення виконкому  Вилківської міської ради від 16.12.2016 року № 194 « Про затвердження кошторису «Поточний ремонт зливової каналізації по вул. Маслянникова в м. Вилкове,Кілійського району, Одеської області»     

Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

   10. Про затвердження рішення виконкому Вилківської міської ради від 23.12.2016 року № 209 « Про затвердження кошторису «Капітальний ремонт водопровідних  очисних споруд (непрацюючої будівлі  резервних відстійників

та швидких фільтрів) в м. Вилкове Кілійського району Одеської області 2-га черга»     

Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

     11. Про затвердження протоколів Координаційної ради виконкому Вилківської міської ради «Про надання матеріальної  допомоги малозабезпеченим громадянам м. Вилкове у ІV кварталі»№11 від 12.10.2016року; №12 від 21.11.2016року; №13 від 14.12.2016року.

             Інформує: секретар міської ради Арансон Л.І.

  12. Про припинення права користування земельною  ділянкою

Сиваєву  М.М.

                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

   13. Про припинення права користування земельною  ділянкоюПороховому С.П.

                   Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

 

 14. Про припинення права користування земельною  ділянкоюГончаровій  Г.Г.

                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

15. Про припинення права користування земельною  ділянкоюЗадорожному  М.В.

                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

16. Про внесення змін в рішення ХХХVІІ сесії VІ скликання  від 07.10.2015 року «Про надання дозволу на виготовлення проектуземлеустрою

щодо відведення земельної  ділянки Релігійній громаді Свято-Різдво-Богородичної  Руської православної старообрядницької церкви»

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

17. Про  надання  дозволу  на  виготовлення проекту  землеустрою   щодо  відведення земельної   ділянки   Хачатурову  В.А.

       Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

 

18. Про  надання  дозволу  на  виготовлення      проекту  землеустрою   щодо  відведення земельної   ділянки   Топтигіну  І.М.

       Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

 

19. Про  надання  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою   щодо  відведення   земельної   ділянки Красноход  А.Л.

                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

  20. Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки Шевченко  В.Я.

                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

 21.  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення      земельної   ділянки Карасьовій  М.Ф.

       Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

22. Про  надання  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою   щодо  відведення   земельної   ділянки     Якушонок Т.М.,  Якушонок М.В.

                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

23.    Про  затвердження проекту землеустрою щодо    відведення     земельної    ділянки     Петраковій І.Л.

                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

24.    Про  затвердження   проекту  землеустрою щодо    відведення     земельної    ділянки     та   передачу  у спільну сумісну власність

Кучми С.О., Кучми В.А.

       Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

 

  25.   Про  затвердження проекту землеустрою щодо    відведення     земельної    ділянки     Єфимову В.Г.

                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

 26.  Про  затвердження   проекту     землеустрою     щодо    відведення земельної ділянки  Калюжній С.О.

                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

 

27.  Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної    ділянки  Соловйову  І.Ф.

                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

28. Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо   відведення  земельної    ділянки    Сичевій В.М.

       Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

29.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду ПАТ «Одесагаз»

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

РІЗНЕ.

Проводиться голосування за прийняття порядку денного.

Підсумки голосування :

- за                     -19+1

- проти             -  0

- утримались    -  0

- не голосували   - 0

Порядок денний затверджено.

Починається розгляд питань порядку денного сесії.

СЛУХАЛИ: «Про внесення змін та доповнень дорішення сесії   № 332-VII-ХІVвід 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік»

         Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.         

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 334  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   № 332-VII-ХІV від 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік» прийняти        

        

СЛУХАЛИ:  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р. №333 –VII- ХІV«Про затвердження штатної чисельності Вилківської міськоїради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік»

              Інформує: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 335  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р. №333 –VII- ХІV«Про затвердження штатної чисельності Вилківської міськоїради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії  №175 -VIIІ -VII від 11.07.2016року  «Про  встановлення на території Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік»

              Інформує: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

           п.4.3 для юросіб, окрім господарські (присадибні) і будівлі допоміжні (нежитлові) приміщення (сараї, хліви, літні кухні, майстерні, навіси тощо).

          Виступ Дурасова Ю.М. про те, що податок на нерухоме майно треба зменшити. Виступив міський голова  М.К. Іванов: «У місті Вилкове платить податок: Дурасов М., Морозов А., Козлов Д.

          На засіданні комісії це питання розглядалося. Винесли на розгляд сесії. Було запропоновано встановити місцевий податок у розмірі 0,5% для юросіб.

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

  Підсумки голосування:

за                        – 6

проти                  – 13+1

утримались        – 0

не голосували    – 0

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Приймається.

Було запропоновано встановити місцевий податок для фізосіб, окрім господарські (присадибні), будівлі допоміжні (нежитлові), приміщення (сараї, хліви, літні кухні, майстерні, навіси тощо).

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 14

- проти                  - 5+1

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 336  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії  №175 -VIIІ -VII від 11.07.2016року  «Про  встановлення на території Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про встановлення розмірів відсотків орендної плати за землю та земельного сервітуту, за використання земельних ділянок, які надані підприємствам, організаціям, суб’єктам підприємницької діяльності та іншим землекористувачам на території громади м. Вилкове у 2017 році»

              Інформує: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 337 «Про встановлення розмірів відсотків орендної плати за землю та земельного сервітуту, за використання земельних ділянок, які надані підприємствам, організаціям, суб’єктам підприємницької діяльності та іншим землекористувачам на території громади м. Вилкове у 2017 році»прийняти

СЛУХАЛИ: «Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Вилкове  за 2016 рік»

                           Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

Постійні депутатські комісії розглянули це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 338  «Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Вилкове  за 2016 рік» прийняти

        

СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми соціально-економічного та  культурного розвитку м. Вилкове на 2017 рік»

               Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

Постійні депутатські комісії розглянули це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

  Підсумки голосування:

за                        – 19 +1

проти                  – 0

утримались        – 0

не голосували    – 0

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 339 «Про затвердження Програми соціально-економічного та  культурного розвитку м. Вилкове на 2017 рік» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про хід виконання Програми розвитку туризму в м.Вилкове»

                      Інформує: секретар міської ради Арансон Л.І.

              Міський голова М.К.Іванов довів до відома депутатам, що готель «Венеція» заплатила за 2016 рік 50 грн збору.

              Депутат Л.В.Швидченко запропонувала написати листи у податкову інспекцію.

               Міський голова М.К.Іванов поцікавився, чи оформлений будинок Швидченко Л.В. і чи платить вона податок.

Маковецького О.І. - голова депутатської комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту:

- Депутатська комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 340 «Про хід виконання Програми розвитку туризму в м.Вилкове» прийняти. 

СЛУХАЛИ:  «Про затвердження плану роботи Вилківської міської ради на 2017 рік»

                  Інформує: секретар міської ради Арансон Л.І.

Депутат Шумаков С.Г.- заступник голови постійної депутатської комісії  з питань регламент, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції.

- Постійна депутатська комісія з питань регламенту,законності,охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 341 «Про затвердження плану роботи Вилківської міської ради на 2017 рік» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про затвердження рішення виконкому  Вилківської міської ради від 16.12.2016 року № 194 « Про затвердження кошторису «Поточний ремонт зливової каналізації по вул. Маслянникова в м. Вилкове,Кілійського району, Одеської області»     

Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 342  «Про затвердження рішення виконкому  Вилківської міської ради від 16.12.2016 року № 194 « Про затвердження кошторису «Поточний ремонт зливової каналізації по вул. Маслянникова в м. Вилкове,Кілійського району, Одеської області» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про затвердження рішення виконкому Вилківської міської ради від 23.12.2016 року № 209 « Про затвердження кошторису «Капітальний ремонт водопровідних  очисних споруд (непрацюючої будівлі  резервних відстійників та швидких фільтрів) в м. Вилкове Кілійського району Одеської області 2-га черга»     

Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 343  «Про затвердження рішення виконкому Вилківської міської ради від 23.12.2016 року № 209 « Про затвердження кошторису «Капітальний ремонт водопровідних  очисних споруд (непрацюючої будівлі  резервних відстійників та швидких фільтрів) в м. Вилкове Кілійського району Одеської області 2-га черга» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколів Координаційної ради виконкому Вилківської міської ради «Про надання матеріальної  допомоги малозабезпеченим громадянам м. Вилкове у ІV кварталі»№11 від 12.10.2016року; №12 від 21.11.2016року; №13 від 14.12.2016 року»

 Інформує: секретар міської ради Арансон Л.І.

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 344 «Про затвердження протоколів Координаційної ради виконкому Вилківської міської ради «Про надання матеріальної  допомоги малозабезпеченим громадянам м. Вилкове у ІV кварталі»№11 від 12.10.2016року; №12 від 21.11.2016року; №13 від 14.12.2016року»        прийняти

СЛУХАЛИ: «Про припинення права користування земельною  ділянкою

Сиваєву  М.М.»

                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 345 «Про припинення права користування земельною  ділянкоюСиваєву  М.М.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про припинення права користування земельною  ділянкоюПороховому С.П.»

                   Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 346 «Про припинення права користування земельною  ділянкоюПороховому С.П.» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про припинення права користування земельною  ділянкоюГончаровій  Г.Г.»

          Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології.

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 347 «Про припинення права користування земельною  ділянкоюГончаровій  Г.Г.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про припинення права користування земельною  ділянкоюЗадорожному  М.В.»

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф»

        

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування:

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 348 «Про припинення права користування земельною  ділянкоюЗадорожному  М.В.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в рішення ХХХVІІ сесії VІ скликання  від 07.10.2015 року «Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки Релігійній громаді Свято-Різдво-Богородичної  Руської православної старообрядницької церкви»

                 Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 349 «Про внесення змін в рішення ХХХVІІ сесії VІ скликання  від 07.10.2015 року «Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки Релігійній громаді Свято-Різдво-Богородичної Руської православної старообрядницької церкви» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  надання  дозволу  на  виготовлення проекту  землеустрою   щодо  відведення земельної   ділянки   Хачатурову  В.А

         Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

  Слово надається  Качаєвій В.

Вона інформує  депутатів про те, що їм відведена земельна ділянка за адресою вул. Сонячна, 8а. На цю ділянку є  кадастровий номер. Якщо буде відведено земельну ділянку Хачатурову В.А. то не стане можливості підʼїхати до ділянки.

   Слово надається довіреній особі Хачатурова В.А. – Бондаренко А.Г.

Бондаренко А.Г. сказав: «Апеляційний суд Одеської області ще 18 листопада 2015 року виніс рішення про те, що земельна ділянка, яку було надано Качаєву Ю.А. має 2 виходи, один вихід на вул. Сонячна, другий на вул. Прикордонна. Вулиця Прикордонна виходить на вул. Сонячну, тому твердження про те, що надання Хачатурову В.А. ділянки перекриває виїзд  до земельної ділянки Качаєву В.А. є надумане і суперечить наданим доказам». 

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, та вирішила проект рішення винести на розгляд депутатів.

Проводиться голосування за прийняття рішення зі змінами та доповненням:

перенести питання про надання дозволу на  виготовлення проекту  землеустрою   щодо  відведення земельної   ділянки   Хачатурову  В.А на розгляд чергової сесії, створити комісію у складі голів постійних комісій та їх заступників. 

Підсумки голосування :

- за                        - 18+1

- проти                  - 0

- утримались        - 1

- не голосували    - 0

                                                     

              Вирішили: перенести питання на розгляд чергової сесії, створити комісію у складі голів постійних комісій та їх заступників. 

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 18+1

- проти                  - 0

- утримались        -1

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 350 «Про  перенос питання про надання  дозволу  на  виготовлення проекту  землеустрою   щодо  відведення земельної   ділянки   Хачатурову  В.А.» прийняти

СЛУХАЛИ: « Про  надання  дозволу  на  виготовлення      проекту  землеустрою   щодо  відведення земельної   ділянки   Топтигіну  І.М.»

         Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 351 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення      проекту  землеустрою   щодо  відведення земельної   ділянки   Топтигіну  І.М.»  прийняти

 

СЛУХАЛИ:  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою   щодо  відведення   земельної   ділянки Красноход  А.Л.»

                  Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 352 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення    проекту землеустрою  щодо відведення земельної   ділянки Красноход  А.Л.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення земельної   ділянки Шевченко В.А.»

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 353 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення   земельної   ділянки

Шевченко В.А.»  прийняти

 СЛУХАЛИ: «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення земельної   ділянки Карасьовій  М.Ф.»

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 354 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення   земельної   ділянки Карасьовій  М.Ф.»  прийняти

 СЛУХАЛИ:  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою   щодо  відведення   земельної   ділянки     Якушонок Т.М.,  Якушонок М.В.»

           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 355 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою   щодо  відведення   земельної   ділянки    

Якушонок Т.М.,  Якушонок М.В.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження проекту землеустрою щодо    відведення     земельної    ділянки     Петраковій І.Л.»

                                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 356 «Про  затвердження проекту землеустрою щодо    відведення     земельної    ділянки     Петраковій І.Л.»  прийняти

 

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження   проекту  землеустрою щодо    відведення     земельної    ділянки     та   передачу  у спільну сумісну власність

Кучми С.О., Кучми В.А.»

                              Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 357 «Про  затвердження   проекту  землеустрою щодо    відведення     земельної    ділянки     та   передачу  у спільну сумісну власність Кучми С.О., Кучми В.А.»  прийняти

 

СЛУХАЛИ:  «Про  затвердження проекту землеустрою щодо    відведення     земельної    ділянки   Єфимову В.Г.»

                  Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 358 «Про  затвердження проекту землеустрою щодо    відведення     земельної    ділянки   Єфимову В.Г.» прийняти

 СЛУХАЛИ:  «Про  затвердження   проекту     землеустрою     щодо    відведення земельної ділянки  Калюжній С.О.»

                               Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 359 «Про  затвердження   проекту     землеустрою     щодо    відведення земельної ділянки  Калюжній С.О.»  прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної    ділянки  Соловйову  І.Ф

                      Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 360 «Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної    ділянки  Соловйову  І.Ф.» прийняти

 СЛУХАЛИ: «Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо   відведення  земельної    ділянки    Сичевій В.М

           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 361 «Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо   відведення  земельної    ділянки    Сичевій  В.М.»  прийняти

 

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо   відведення  земельної    ділянки    у довгострокову оренду ПАТ «Одесагаз»

           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 362 «Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо   відведення  земельної    ділянки    у довгострокову оренду ПАТ «Одесагаз»  прийняти

РІЗНЕ.

Міський голова М.К.Іванов поінформував про те, що від імені воїнів АТО до нього звернувся Щолоков М.М.

воїни АТО хочуть встановити памʼятник учасникам АТО біля памʼятника  Морякам-десантникам .

Також до міського голови  Іванова М.К. звернувся скульптор  О.Токарєв. Він планує встановити в місті Вилкове памʼятник  Архієпископу Київському і всієї України Руської православної старообрядницької церкви Саватію.

Сесію закрито.

Лунає Гімн України.

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 334

Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017 рік»

--------------------------------------------------

        Заслухавши інформацію головного бухгалтера МелентьєвоїГ.С., керуючись ч.1 п.23  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

Загальний фонд.

1.1. У зв’язку з залишком грошових коштів 1 477 344,62 грн. на початок 2017 року, збільшити грошові кошти видаткової частини бюджету по:

КФК 6060 (благоустрій міст, сіл, селищ) 590 000 грн.:

КЕКВ 2240 + 590 000 грн. (лютий 2017 р. – 300 000 грн.; березень 2017 р.- 290 000грн.;).

КФК 6650 (утримання та розвиток інфраструктури доріг) 50 000 грн.

КЕКВ 2240 + 50 000 грн. (лютий 2017р. – 50 000 грн.).

КФК 7500 (інші заходи пов’язані з економіною діяльністю) 355 000 грн.

КЕКВ 2210 + 55 000 грн. (лютий 2017 р. – 55 000 грн.)

КЕКВ 2240 + 300 000 грн. (березень 2017 р. + 300 000 грн.)

КФК 8600 (інші видатки) 45 000 грн.

КЕКВ 2210 + 45 000 грн. (лютий 2017р. – 45 000 грн.);

2. Спеціальний фонд.

 

У зв’язку з залишком грошових коштів:

2.1. На рахунку по охороні навколишнього середовища – 318 587,40 грн. на початок 2017 року,  збільшити грошові кошти видаткової частини бюджету по:

КФК 9110 (охорона та раціональне використання природних ресурсів) 317 000 грн.:

КЕКВ 2240 + 317 000 грн. (березень 2017 р.- 317 000 грн.);

2.2.  На рахунку бюджету розвитку – 4796,79 грн. на початок 2017 року,  збільшити грошові кошти видаткової частини бюджету по:

     КФК 6060 (благоустрій міст, сіл, селищ) 3 700 грн.:

КЕКВ 3132 +3 700 грн. (лютий 2017 р.– 3 700 грн.).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В..)

                   Міський голова                                   М.К.Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 335

Про внесення змін та доповнень до рішення

сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р.

 №333 –VII- ХІV«Про затвердження

штатної чисельності Вилківської міської

ради, її виконавчого  апарату та витрат на

його утримання на 2017 рік»

_________________________________________

Відповідно до частини третьої  статті 21  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», на підставі пункту 6 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 року  №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» ( зі змінами та доповненнями),

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни  дорішеннясесії Вилківської міської  ради від 23.12.16р. №333 –VII- ХІV«Про затвердження штатної чисельності Вилківської міської   ради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік»та викласти пункт 3 в редакції:  «Встановити голові міськради, заступникам міського голови надбавку за високі досягнення у праці, розробку проектів нормативно - правових актів та проведення експертизи проектів цих актів у розмірі до 100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислуги років. Здійснювати виплату зазначеної надбавки лише при забезпечені усіх обов’язкових виплат працівникам виконавчого комітету міської ради та при наявності коштів.»

2. Пункт 8  рішення сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р. №333 –VII- ХІV«Про затвердження штатної чисельності Вилківської міської   ради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік»  вважати пунктом 9.

3.Пункт 8  рішення сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р. №333 –VII- ХІV«Про затвердження штатної чисельності Вилківської міської   ради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік»  викласти в такій редакції: «Доручити Вилківському міському голові визначати конкретні розміри матеріальної допомоги, премії, надбавок, доплат тощо всім іншим працівникам виконавчого комітету міської ради у межах затвердженого радою фонду оплати праці.»

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на головного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та комісію з питань   планування  бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.). 

                                  

                Міський голова                                        Іванов М.К.

 

                                                                                                                                   

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 336

Про внесення змін та доповнень

до рішення сесії №175-VIII-VII

від 11.07.2016 року Вилківської

міської ради «Про  встановлення

 на території Вилківської міської ради

місцевих податків і зборів та затвердження

Порядків їх справляння на 2017 рік»

-------------------------------------------------

        Відповідно до ч.1 ст.59 та керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та на виконання вимог Закону України  від 20.12.2016 року № 1791-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу україни та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,

Вилківська міська рада  

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Додатку №1 «Порядок справляння плати за землю, в частині земельного податку на території м. Вилкове »  до рішення сесії Вилківської міської ради №175-VIII-VII від 11.07.2016р. «Про  встановлення на територіїВилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік», а саме:

   1.1.Пункт 5 викласти в такій редакції:

     «5.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки Вилківської міської ради(незалежно від місцезнаходження)  встановлюються у розмірах  відповідно до Таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п Об’єкти оподаткування Ставка земельного податку за земельні ділянки, відсоток від нормативної грошової оцінки земель міста
1

Земельні ділянки органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені у відповідності до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України,

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

1,0

2 Власникиземельнихділянок (юридичні та фізичні особи), якімаютьналежним чином оформлене право власності на земельнуділянку, за виняткомплатників, зазначених у пп. 4-9

1,0

3 Землекористувачі (юридичні та фізичні особи), яківикористовуютьземельніділянки без належним чином оформленихдокументів на право користування земельною ділянкою, за виняткомплатників, зазначених у п. 4-6

1,0

4

Власники та користувачі(юридичні та фізичні особи) сільськогосподарськихугідь за один гектар:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ

            - для багаторічнихнасаджень

0,3

0,3

5

Власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих  житловим фондом; у т.ч. громадяни, які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів;

Власники та користувачі земельних ділянок, землевпорядні документи на які не оформлені належним чином, зайнятих житловим фондом; у т.ч. громадяни, які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів;

0,03

0,06

6 Власники та користувачіземельнихділянок, зайнятих  автостоянками  для зберіганняособистихтранспортнихзасобівгромадян, яківикористовуються без отриманняприбутку,  гаражно-будівельними; дачно-будівельними та  садівницькимитовариствами

0,03

7

Власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих об'єктами природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного,  історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих об'єктів

Дія цього пункту не застосовується до земельних ділянок, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на платній основі

1,0

8 Власникивбудовано-прибудованихнежитловихприміщень, розташованих в житловихбудинках 2,0
9 Землекористувачі, якінабулиземельніділянки на правіпостійногокористування, за виняткомплатників, зазначених у пп.4-6, 10

1,0

10 Землекористувачі, якімають у постійномукористуванніземельніділянки, але не можутьматиїх на такому правівідповідно до статті 92 Земельного кодексу України

3,0

11 Земельні ділянки для потреб сільскогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами.

1,0

12 Земельні ділянки  для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забеспечення діяльності релігійних організацій України, статути(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

1,0

13 Земельні ділянки благодійних та громадських організацій. 1,0
 14 Інші земельні ділянки. 1,0

Ставки податку за земельні ділянки водного фонду незалежно від місця знаходження складає 0,3 відсотка  від нормативної грошової оцінки.

   У разі надання в оренду земельних ділянок в межах м. Вилкове, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами іншим суб'єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється  у розмірі 3 відсотка від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря»;

1.2.В абзаці шостому пункту 6.2. пункту 6. Після слова «науки» доповнити словами «(крім національних та державних дендрологічних парків)»;

1.3.Пункт 6.2. доповнити абзацами:

«- державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

-державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.»;

1.4. Підпункт 12.5.1пункту 12.5. викласти в такій редакції:

«не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категоріїземельних ділянок на відповідній території»;

1.5.Підпункт 13.2. пункту 13 викласти в такій редакції:

«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель».

2.Внести зміни до Додатку №2 «Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Вилкове » до рішення сесії Вилківської міської ради  №175-VIII-VII від 11.07.2016р. «Про  встановлення на території Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік», а саме:

2.1.Підпункт 2.2. пункту 2 доповнити абзацами:

«ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-

спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей.»

2.2.Пункт 4 викласти в такій редакції:

 «4.1. Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розраховується від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.2. Ставка податку для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, починаючи з 1 січня 2017 року  становить1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр  бази оподаткування.

4.3. Ставка податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, починаючи з 1 січня 2017 року встановлюється в залежності від типу об’єктів нежитлової нерухомості:

Таблиця 1

Тип об’єктів нежитлової нерухомості Ставка податку (у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування)
для фізичних   осіб для юридичних осіб
Будівлі готельного типу 0,5 1,5
Офісні приміщення 0,5 1,5
Торгівельні будівлі 0,5 1,5
Гаражі 0,5 1,5
Промислові та складські споруди 0,5 1,5
Будівлі для публічних виступів 0,5 1,5
Господарські (присадибні) будівлі- допоміжні (нежитлові) приміщення (сараї, хліви, літні кухні, майстерні, навіси, тощо)

0,01

0,01

Інші будівлі 0,5 1,5

4.4. При здачі орендарем в оренду приміщень ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості за частку об’єкту нежитлової нерухомості становить 1,5 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом  на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування».

2.3. В абзаці третьому пункту 8.3. пункту 8. після слова «другої» доповнити словами «та третьої групи».

3.Внести такі зміни до Додатку №3 «Порядок справляння транспортного податку на території м. Вилкове » до рішення сесії Вилківської міської ради   №175-VIII-VII від 11.07.2016р. «Про  встановлення на території

Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження

Порядків їх справляння на 2017 рік»:

3.1.В абзаці першому  пункту 2 Порядку справляння транспортного податку на території м. Вилкове цифри «750» замінити цифрами «375».

 3.2.Пункт 3 викласти в такій редакції:

        «Базою оподаткування є легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4.Внести зміни до Додатку №4 «Порядок справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території м. Вилкове»  до рішення сесії Вилківської міської ради   №175-VIII-VII від 11.07.2016р. «Про встановлення на території Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік», а саме:

4.1.Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1.1.Порядок справляння єдиного податкусуб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (далі – Порядок) розроблено відповідно до Податкового кодексу України.

1.2.Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.»;

4.2.Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5.1.Ставки єдиногоподатку для платниківпершої групивстановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розмірупрожитковогомінімуму для працездатнихосіб, встановленого законом на 1 січняподаткового (звітного) року (далі – прожитковиймінімум), другоїгрупи - у відсотках (фіксовані ставки) до розмірумінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 1 січняподаткового (звітного) року (далі – мінімальназаробітна плата), третьоїгрупи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб

– підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду

господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої груп платників єдиного податку,а саме:

5.2.1.Для першої групи-фізичних осіб-підприємців ставка становить до 10 відсотків  розміру прожиткового мінімуму, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)року;

5.2.2.Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 цього пункту.

5.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та  третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2.1 розділу 2 цього Порядку;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або  2 пункту 2.1 розділу 2 цього Порядку.

5.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 5.3 цього розділу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 2.1 розділу 2 цього Порядку;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.»

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  з питань планування бюджету та фінансів (голова комісії Швидченко Л.В.)

Міський голова                   М.К.Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 337

Про встановлення  розмірів  відсотків

орендної плати за землю та земельного сервітуту,

за використання земельних ділянок,які

надані підприємствам, організаціям, суб’єктам

підприємницької діяльності та іншим

землекористувачам на території громади

 м. Вилкове у  2017 році

-----------------------------------------------------------

      Відповідно ст.21  до Закону України  «Про оренду землі», Податкового Кодексу України, п.4 прикінцевих  положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»  п.35 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити  розміри орендної  плати за земельні ділянки у відсотках від нормативної грошової оцінки землі відповідно до Таблиці.

Розміри відсотків від грошової оцінки землі, що застосовуються для обчислення орендної плати     за користування земельними ділянками на території м. Вилкове. 

№ п/п Функціональне використання орендованої земельної ділянки Розмір орендної плати, (%) на 2017 рік
1 Землі під тимчасовими спорудами для провадження комерційної діяльності 10
2 Земельні ділянки промислового призначення 3
3 Земельні ділянки комерційного  призначення  
  - підприємства торгівлі (магазини, аптеки, бізнес центри, офіси,торгово-розважальні центри, склади, перукарні, ательє тощо) 5
  - криті ринки, павільйони та зали для ярмарок 10
  - АЗС, ГЗС

7

  - базові станції зв’язку і телекомунікації 12
  - ресторани, бари, кафе, заклади швидкого харчування,дискотеки 5
  - банки, кредитні та фінансові установи, біржі, агентства нерухомості, страхові компанії 10
  туристичніагентства, бюро подорожей та інша туристична  інфраструктура 5
  - ігорний бізнес 12
  - кінотеатри, тощо 5
  - інші землі комерційного призначення  у т.ч. рибоприймальні пункти). 10
4 Відкриті автостоянки,автостанції,парковки та причали, шино-монтажні майстерні (землі транспорту) 10
5 Земельні ділянки під автогаражними кооперативами, індивідуальними гаражами громадян. 5
6 Земельні ділянки, зайняті під житловою забудовою( житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки). 1
7 Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, фермерського виробництва , садівництва сінокосіння - некомерційного використання. 3
8 Інші землі 3

2. Для користувачів, які належним чином не оформили землевпорядну документацію , встановлені цім рішенням  відсотки  орендної  плати за земельні ділянки згідно  нормативної грошової оцінки землі з урахуванням коефіцієнтів  збільшуються на 2 %.

3. Максимальний  розмір суми орендної плати у розмірі  12% встановлюється для суб’єктів підприємницької діяльності, громадян

(орендарів), які протягом 2 місяців після прийняття рішення сесії міської ради про надання в оренду земельної ділянки не уклали договір оренди землі та не провели у встановленому  законом порядку його державну реєстрацію.

      4. Для земельних ділянок, які надаються під забудову, орендна плата визначається окремо на період будівництва і на період експлуатації об’єкту містобудування та зазначається в одному договорі оренди.

5.Підприємства та організації, які мають земельні ділянки за межами міста на землях, які належать Вилківській міськраді, сплачують  орендну плату відповідно діючого Законодавства України.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  спеціаліста землевпорядника Даніленко Л.Ф. і спеціаліста з економічних питань Шинкаренко В.В.,  та   земельну комісію ( голова комісії Тимошенко І.В.)і  депутатську комісію  з питань планування бюджету та фінансів ( голова комісії Швидченко Л.В.).

Міський голова                                                            М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 338

                                    

Про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку

м.Вилкове за 2016 рік

--------------------------------------------------     

Заслухавши інформацію І заступника міського голови Козинця П.В. про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Вилкове за 2016 рік, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

            ВИРІШИЛА  :

1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Вилкове за 2016 рік взяти до відома.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії  міськради.

Міський голова                                        М.К.Іванов

Про підсумкивиконанняпрограми

соціально-економічногота культурного розвиткуміста на 2016 р.

           Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 р. була затверджена рішенням сесії Вилківської міської ради від 28.01.2016р.   № 38.

           Основна мета та пріоритети у програмі соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 р. були визначені наступні:

 -Реконструкція каналізаційних споруд міста;

 - Забезпечення населення міста якісною, питною водою;

- Благоустрій міста: ремонт дерев’яних тротуарів, озеленення та освітлення вулиць;

- Розчистка каналів і єриків;

- Укріплення матеріальної бази комунального господарства. Проблемиреконструкціїканалізаційних і водопровіднихочиснихспоруд детально розглядалася нами на попередньомувиконкомі, коли ми слухалипитанняпрооб’єктреконструкції і капітального ремонту, тому я детально зупинятися на ньому не буду. Будівництво вакуумної каналізації, хоча й з великими труднощами, але йде до завершення, і сьогодні ми щільно наблизились до стадії випробувань.

На водопровідних очисних спорудах також виконано великий об’єм робіт, в цілому освоєно 700 тис.грн. (200 тис грн. з міського бюджету, та 500 тис. грн. районного бюджету). Для того, щобповністюзавершити цикл робіт, який дозволить нам подвоїтикількість води, необхідноще 200 тис.грн. на ремонт відстійників, які 30 років простояли без води, нажаль, при випробуванні стали протікати. Ми звернулися до райради та райдержадміністрації і сподіваємось на виділенняцієїсуми. Необхіднотакожвідмітити, що робота з реалізаціївсього великого проекту реконструкціїочиснихводопровіднихспорудпродовжується. Ми намагаємосьпробитись з цимпитанням у державнупрограммурегіональногорозвитку. Міський голова використовує максимально своїресурси. Велика робота була проведена з благоустрою міста та, передусім, по головнійнашійпроблемі – ремонту дерев’яних тротуарів – кладок. Всього за рікбулозаміненобільш 6 км (35 тис.м2 ) кладок по вулицям: Пушкіна, Придунайська, М. Горького, Канал Шевченко, Свободи, Б. Канал, Лиманська, Моряків-десантників, Перемоги, Суворова, Виноградна, Грушева,  Толстого, Маяковського, Матюшенко, Нахімова, І.Франко, Павлова, Пугачова (усього 19 вулиць). Відремонтовано 21 містзагальноюплощею 235 м2.  Були прокладеніновітротуари по вулицямРіздвяна, Нахімова, 28 Червня, Вилківська, Свято-Миколаївська, Моряків-десантників, Б.Канал, Т.Повстання. По Свято-Миколаївськійвулицівстановленіновібордюривідділяючі дорогу від газона.Ізколишньоговживання плитки буловиконано ремонт тротуарів по вулицям: М. Горького, Моряків-десантників, Виноградна, Матросова, 28 Червня, пров. Солов’їний, Л.Українки, О. Кошевого, Лермонтова та інші. Частково нам допомоглимешканціцихвулиць. По вулицямЗапорізька та Масленніковапроклалиновий тротуар з залізобетонних плит. Облаштованізливостоки по вулицям: Грушева, В.Масленнікова, пров. Толстого, житловому масиву ПМК. Разом з мешканцямипрокладеноновийводопровід по вул. Нікольська. Великий об’ємробітвиконано по освітленнювулицьміста (Гагаріна,Чехова,Маяковського,пров. Піщаний, Б.Канал, Пушкіна, Нікольська, 8 Марта, Вилківська, Першотравнева, Грушева, Сонячна, В.Масленнікова). Прокладенобіля 5,3 км дроту, встановлено 98 новихсвітильників, замінено та встановлено 212 новихлампочок. Роботи по освітленнювиконуються силами електрика міської ради, томудодатковізатрати ми не несемо. В містізабезпечуєтьсяпостійневивезеннясміття та прибиранняцентральнихвулиць. За рахунок міської ради виготовлено та встановлено 10 новихконтейнерів для сміття. Також за рахунокдотаціїкоммунальномупідприємству «Зміїний» (120 тис. грн.) булопридбано та змонтованоновееобладнання на сміттєвізну машину. Також КП «Зміїний» буллавиділенадотація 15 тис. грн. на погашеннязаборгованостіз електроенергії. Булавиконанаобрізка дерев підлініямиелектропередач, викорчуванігнилі та сухі дерева, якізагрожувалиобваленням на ближнібудинки. Замістьвидаленихбуловисадженобіля 150 садженців, не враховуючи того, щоще йнаселеннявисаджуєсамостійно. Всього на благоустрійміста (сміття, кладки, тротуари, освітлення  тощо) булонаправлено біля 1,4 млн. грн., що стало можливимзавдяки тому,щобулаперевиконанадохідначастина бюджету. Був проведений ямковий ремонт асфальтового покриттяцентральнихвулицьміста, виконаногрейдерування та підсипкавулиць не маючих твердого покриття (на цю мету було направлено 120 тис. грн.). Очищено узбіччя. За рахунокспонсорськихкошті в забезпеченабезкоштовна робота міського автобуса, обладнані три новіавтобуснізупинки. Булоорганізованосуботник по обрізцідикорослихчагарників по обидва боки в'їзної дороги в місто. Проведено капітальний ремонтдіючихканалізаційнихстанцій. Всіводонапірніпідкачувальністанціїзабезпеченірезервними насосами. За сприянняміськогоголовивдалосячасткововідновити роботу Вилківської РЕБФ.

В областіземельнихвідносин, вдалосяпросунутися в питаннізатвердження проекту землекористування по встановленнюнових меж міста. Проект бувдоопрацьований, на щовитраченоще 20 тис.грн., вінпройшовзатвердження на сесіях міської, районної та обласної радах. Пройшов 2 землевпорядніекспертизи і зараз знаходиться на затвердженні у Верховній РадіУкраїни. Продовжується робота з орендарямиземельнихділянокщодоукладаннядовгостроковихдоговоріворенди. Всьогоукладено 58 довгострокових і 116 тимчасовихдоговоріворенди. Буловиділено 14 земельнихділянок для будуванняіндивідуальногожитлаучасникам АТО, а також видано ділянкипідбудівництвогаражів на житловому масиві ПМК. На протязі року міська рада направляла своїзусилля на виконання у повномуобсязісоціальнихгарантій. В 2016 році 156 чоловік (хворі, багатодітні, воїни, постраждалі при пожарі) отримали з бюджету міської ради матеріальнудопомогу на загальну суму 90 тис.грн. У місті поновив роботу паспортнийстіл, відділРАГСу, у вилківчанвідпаланеобхідністьїздити в м.Кілія для вирішенняпитань,пов'язаних з пропискою, вступом у шлюб, реєстраціїновонароджених, смерті. У містіповноціннофункціонують два дитячі садки, дві загальноосвітні школи, міськийБудинокдитячої та юнацькоїтворчості, музична школа, ДЮСШ, Будинок культури, три бібліотеки (2 дорослих, 1 дитяча). І хоча сфера освітифінансується з районного бюджету, за рахунокмістадвом школам і одному дитячому садку буллавиділенадотація на 15 тис.грн., а дитячому садку "Золота рибка" - 17,5 тис.грн., 5,1 тис. грн. буловиділено на оздоровленнядітей з малозабезпечених родин. Булазабезпечена робота закладівохорониздоров'я:міськалікарня на 45 ліжок, три поліклініки, центр сімейноїмедицини, пункт швидкоїдопомоги. Окрім того в містіфункціонують 6 аптек два приватнихстоматологічнихкабінети. На жаль поки не вирішилосяпитання про роботу генікологічноговідділення міської лікарні. Питанняпостаєу тому, що не маєкваліфікованогофахівця. Великаувага міської ради буллаприділенапитанням культурного життяміста. Перш за все вартозазначити, щозавдякизначнимзусиллямміськогоголови та депутатівобласноїради, намвдалосядобитисявирішенняпитанняфінансуваннякапітального ремонту міськогоБудинкукультури. На ціцілі з обласного бюджету виділено 1 млн.грн. на червневійсесіїобласної ради. На жаль грошібуливиділені не безпосередньоміськійраді, а коммунальномупідприємствуобласної ради "Облтрансбуд", поклавши на ньогофункціюзамовника і головного розпорядникакоштів. "Облтрансбуд" вкрайзатягнувпроцессвиборупідрядника, укладення договору і авансування початку робіт і не дивлячись на наш тиск, приступити до робітвдалосятільки в листопаді, в сезон дощів, а найсприятливіші для ремонту місяцібулизагублені. Але тим не менше ремонт йде, вжеповністюзаміненодах, замість шиферу встановленаметалочерепиця та зараз триваютьвнутрішніроботи по монтажу колон і вирівнюваннюкроквяноїсистеми.Сподіваємося, що ремонт міськогоБудинкукультури буде успішно завершено. Але не дивлячись на відсутність великого концертного залу, культурнапрограммаміста не стояла на місці.  Були проведенісвяткові заходи, присвяченівшануваннювоїнів-афганців, 8 березня, 9 травня, Дня міста, Дня рибалки, Дня вчителя. Особливо вартовідзначитисвяткування 270 – річчяміста, в рамках якого проходили і спортивнізмагання (боротьба, футбол, веслування, шахи) і конкурс творівприсвяченихмісту, і конкурс на кращеподвір'я, і кращийдвірбагатоповерхівки. До Дня міста в центральному скверібуловстановлено і урочистовідкритийпам'ятник-символ  "Миру-мир", а такожтурніковиймайданчик. Все це завершилось великим гала-концертом на площі святого Миколая, в рамках якогобуливідзначеніцінними призами кращі люди нашогоміста, а такождовгожитель, новонароджений і наймолодшасім'я. У святкових заходах взяли участь народнідепутати, щопредставляють наш регіон у Верховнійраді, а також губернатор Одеськоїобласті, з боку якихгородянамбуллаобіцянапідтримка в реалізації наших планів. Насиченимбуло і спортивнеежиттяміста. Були проведеніпершістьміста з волейболу, футзалу, настільноготенісу. Футбольна команда "Вилкове" брала участь в першості Кілійського району по футболу. Протягом року булиорганізованіспортивнісвята, присвячені Дню міста, Дню перемоги над нацизмом, Дня рибалки, Дня незалежності, Дня захисникаУкраїни (футбол, шахи, боротьба, перетягування каната). Переможці та призеризмаганьбулинагороджені кубками, медалями та ціннимиподарунками. Всього на ціцілі, включаючивитрати на виїздфутбольноїкоманди,буловитрачено 13 тис.грн. Хотілося б кількаслівсказати про те, що не вдалося нам реалізувати в 2016 році. Основний і найскладнішепитання – церозчищення і поглибленняканалів-єриків. Це дороге питання, щовимагаєвеличезнихвитрат, якісьогодні не під силу нашомуміському бюджету. Проте, пошуквирішенняцьогопитаннятриває, ми звернулися практично до всіхдержавнихорганів, намагаємосязалучитигрантовікошти, використовуємо для вирішення цьогопитання наших депутатів. Займаємосяпошукомтехнікидля роботи в умовахвузькихєриків (ручний земснаряд). Необхіднопродовжити роботу і по зміцненнюматеріальноїбази КП "Зміїний" (трактор, навантажувач). Поки в підвішеномустані у нас знаходиться і багатоквартирнийжитловий фонд. Хочаквартири в ньомуприватизовані і згідно Закону України «Про особливостіздійснення права власності у багатоквартирномубудинку» утриманнябудинківвключаючидахи, гаражі, підвальніприміщення, лягає на плечі самих мешканців, але виходячиззустрічей, які проводив міський голова у житлових масивах, ми розуміємо, щопокимешканці до цього не готові. Жоденбудинок не здав ОСББ на капітальний ремонт, плата не стягується. Міська рада звернулася до державнихорганів і до народнихдепутатів з пропозицією про виділеннякоштів на ремонт дахівбагатоповерховихбудинків, намагаємосявключитицепитання до державноїпрограми. Хотілося б знайтиінвестора на благоустрій "лиманчика",розташованого в центріміста. Підводячипідсумок, можнасказати, щопопередуроботидужебагато, 2017 рікобіцяє бути не меншескладним і насиченим, ніжрік, щоминає, але якщо буде досягнутовзаємодіявиконкому, депутатського корпусу, всіх служб міської ради, коммунальногопідприємства, тобтовпевненість, щовдастьсявпоратись з усімавикликами, які нас очікують в наступаючомуроці і реалізуватинаміченіплани, якібудутьвикладенівже в аналогічнійпрограмі.

Перший заступник міського голови                                   П.В.Козинець

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 339

                           

Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку

м.Вилкове на 2017 рік

---------------------------------------------------    

Заслухавши інформацію І заступника міського голови Козинця П.В. та розглянувши проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Вилкове на 2017 рік, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

            ВИРІШИЛА  :

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Вилкове на 2017 рік (далі – Програма), що додається (додаток                № 1).

2. Міськвиконкому забезпечити виконання завдань пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2017 році.

3. Постійним депутатським комісіям міськради розглядати на своїх засіданнях питання про хід виконання Програми та за результатами розгляду вносити відповідні пропозиції.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії  міськради.

Міський голова                                        М.К.Іванов

Додаток №1

                                                                                            до рішення № 341

                                                                                         ХVсесії VІІ скликання

                                                                                        Вилківської міської ради

                                                                                                від 25.01.2017р.           

                                                                                                      

Программа

социально-экономического и культурного

развития г. Вилково на 2017 год

                                                      г.Вилково

  2017 г.

Общие положения

Основанием для разработки Программы социально-экономического и культурного развития г. Вилково на 2017 год являются Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закон Украины «Об утверждении общегосударственной программы развития малых городов», Закон Украины «О государственном прогнозировании и разработке программы экономического и социального развития Украины», Стратегия экономического и социального развития Одесской области до 2020 года.

Программа предусматривает основные направления социально-экономического развития города на 2017 год, которые направлены на рост благосостояния и повышения качества жизни жителей за счет активатизации экономической деятельности и должна способствовать решению проблемных вопросов социального развития путём использования внутренних и внешних возможностей города и его территорий.

                 Финансовое обеспечение программы заложено в городском бюджете на 2017 год с учетом финансовой поддержки из районного, областного и государственного бюджетов,  а также инвестиционных ресурсов.

                Основными целями и приоритетами Программы социально-экономического и культурного развития г. Вилково на 2017 год будут:

Продолжение реконструкции водопроводных очистных сооружений и разводящих сетей с целью обеспечения города качественной питьевой водой;

Дальнейшее благоустройство города: ремонт деревянных и бетонных тротуаров, мостов, проезжей части улиц, расширение сети уличного освещения;

Улучшение санитарно-эпидемической обстановки, расчистка каналов и ериков. Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция и благоустройство каналов-ериков в г. Вилково Одесской обл.»;

Дальнейшее укрепление материальной базы коммунального хозяйства города;

Создание рабочих мест и поддержка в этом малого и среднего бизнеса;

Хозяйственная деятельность,  связанная с использованием природных ресурсов.

 Особенностью города Вилково на сегодняшний день является то, что большая часть населения занята в сфере добычи и переработки природных ресурсов дельты Дуная.

Так в 2017 году в дельте р. Дунай  заготовку тросника будут вести семь предприятий (в 2016 г.- 8). В соответствии с утвержденным Минприроды Украины лимитом заготовка будет вестись как и в прошлом году на 3489 га. Однако планируемый объём заготовки меньше – 10834 тн. (в 2016 г. было – 13725 тн.).

               Определяющей отраслью в г. Вилково остаётся рыболовство. В 2017 году хозяйственной деятельностью,  связанной  с добычей рыбы будут заниматься 11 предприятий, входящих в Дунайскую ассоциацию рыболовецких хозяйств (9 из которых зарегистрированы в Вилково). В общей сложности на всех предприятиях в период сельдевой путины планируется задействовать 500-550 рыбаков.

              В соответствии с утверждёнными Минагропромополитики лимитами в 2017 году планируется выловить:

         - сельди черноморской (дунайской) – до 450 тн.;

         - крупного и мелкого частика – 150 – 170 тн.

        Основной проблемой для  рыбаков г. Вилково остаётся запрет со стороны Агенства рыбного хозяйства на использование маломерных судов не зарегистрированных,  как рыболовные. Вилковский городской совет оказывает  поддержку Дунайской ассоциации рыболовецких хозяйств в решении этого вопроса.

Туризм и рекреация

       Ведущую роль в создании рабочих мест и в экономике города будет играть туристическая и курортно – рекреационная отрасль.

       В 2017 году есть надежда на то, что один из основных факторов, сдерживающих развитие туризма в нашем регионе, а именно: состояние автомобильной дороги Одесса – Спасское – Вилково будет устранен. Ремонт дороги Спасское – Вилково включен в план работ  Укравтодора:  уже проведены тендерные процедуры, определены подрядчики работ.

                 В случае реализации этого проекта, до начала туристического сезона можно прогнозировать рост туристического потока не менее, чем на 25% по сравнению с предыдущим годом. В противном случае, падение турпотока может составить от 10 до 30%.

                 Вторым фактором, негативно сказывающимся на туристической отрасли города, остаётся высокая плата  установленная Дунайским Биосферным заповедником за посещение основного туристического маршрута на «О км».

                 Всего в 2017 году планируется обслужить около 15 тыс. туристов и экскурсантов города и дельты Дуная.

Туристическое предприятие «Вилково – Тур»  в 2017 году планирует к началу туристического сезона ввести в эксплуатацию первую очередь туркомплекса «Зелёный кут», расположенного по ул. Придунайскойс обустроенными местами отдыха для туристов, включающих в себя:

           - лодочную пристань с местами посадки-высадки туристов;

           - беседки для отдыха;

           - пункт быстрого питания;

           - зелёную зону;

           - автопарковку.

Промышленность

Промышленность города будет предоставлена тремя предприятиями: Вилковский завод прессовых узлов, ОДО «Пмк-98»,ЧП «Тигрис-МП»которое арендует плавучие доки у Вилковской РЭБФ и занимается судоремонтными работами.

 ОДО «ПМК-98» будет традиционно заниматься добычей и реализацией песка, выпускать тротуарную плитку, а также оказывать услуги в гостинично – ресторанном комплексе «Дельта».

На заводе прессовыхузлов объём промышленного производства останется на уровне прошлого года – 600 тыс. грн.

                  Есть надежда, что будет наращивать объёма производство ЧП «Тигрис-МП», которое активизировало свою деятельность в 2016 году.

Розничная торговля и сфера услуг.

                  Сфера торговли является неотъемлемой частью потребительского рынка играет значительную роль в удовлетворении потребностей населения города в качественных товарах и услугах.

                  Начиная с 2015 года и по настоящее время торговля функционирует в условиях снижения реальной покупательной способности населения, девальвации национальной валюты, ухудшение финансового состояния предприятий, что отрицательно сказывается на финансово – хозяйственной  деятельности торговых сетей.

                  Потребительный рынок города в 2017 году будет представлен: 52 объектами розничной торговли, предприятиями ресторанного хозяйства-12 предприятий, 11- бытового обслуживания, 1 рынок. В 2017 планируется ввести в эксплуатацию магазин фирменной торговли ( ТОВ «Титан» Килия).

                  В 2017 году будут производится следующие товары и оказываться услуги:

Производство брикетов из тросника;

Производство индивидуальных швейных изделий (пошив одежды);

Производство тротуарной плитки;

Изготовление кованых изделий, а также изготовление металлических секций, заборов и оград;

Выпуск очищенного сырья (тросника) для устройства крыш;

Ремонт легковых автомобилий, шиномонтаж и мойка;

Отельно – ресторанные услуги;

Юридические услуги;

Компьютерные услуги;

Услуги по ремонту бытовой техники;

Услуги салонов красоты;

Ряд других услуг, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей города.

                    Основное количество товаров и услуг будет производится малыми предприятиями либо частными предпринимателями. Поэтому одной из основных целей в работе городского совета будет всесторонняя поддержка предпринимательства.

Транспорт

                     Транспортная отрасль города, как и в предыдущие годы, будет представлена  тремя государственными предприятиями: ГП «Морской торговый порт Усть-Дунайск», филиал Администрации Морских портов «Усть-Дунайск», филиал АМПУ «Дельта-Лоцман».

К сожалению продолжает снижаться количество судозаходов пассажирских судов с иностранными туристами в порт Усть-Дунайск. Так в 2017 году планируется только 14 судозаходов, хотя еще несколько лет назад до 70 пассажирских судов заходило в порт в течении сезона.

Жилищно – комунальное хозяйство

                     За последние годы в жилищно – коммунальном хозяйстве города, которое функционирует в условиях:

неудовлетворительного состояния водопроводных сетей;

неудовлетворительного технического состояния использования устарелых технологий и оборудования системы питьевого водообеспечение;

ограниченности финансовых ресурсов,  необходимых дляразвития и поддержания в надлежащем техническом состоянии систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

низкой платёжный дисциплины населения за

 жилищно – комунальные услуги.

Накопились серьёзные проблемы, которые требуют незамедлительного решения.

                   Содержание жилищно-комунального хозяйства города возложено на комунальное предприятие «Змеиный». К сожалению,  материально – техническое обеспечение  КП «Змеиный»,  находится на крайне низком уровне и требует значительного укрепления. В 2016 году городской совет оказал комунальному предприятию в этом вопросе помощь, выделив средства на переоборудование мусоровозной машины, в 2017 году этот процесс необходимо продолжить.

                   Основными задачами КП «Змеиный» в сфере оказания           жилищно–коммунальных услуг в 2017 году будет:

Повышение уровня оплаты за жилищно – коммунальные услуги при помощи разъяснительной и претензийно-исковой работы с населением;

Завершение  передачи в собственность граждан жилого фонда;

Проведение инвентаризации имущества в сфере ЖКХ;

Внедрение на объектах водообеспечения и водоотведения энергосберегающих технологий;

Создание объединений совладельцев многоквартирных домов;

Создание органов самоорганизации (домовых комитетов);

Совершенствование ценообразования и тарифной политики с учетом двухкратного увелечения минимальной заработной платы с 01.01.2017 г.;

Выполнение мероприятий по улучшению санитарного состояния и благоустройства города.

                  В 2017 году основываясь на принятой Вилковским городским советом «Программе реформирования и развития жилищно-комунального хозяйства г. Вилково на 2016-2018 годы», будет продолжена работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства города и с этой целью планируется:

Завершить капитальный ремонт действующих канализационных насосных станций с полной заменой оборудования;

Завершить капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений (неработующего зданиярезервных отстойников и быстрых фильтров). Стоимость работ – 900 тыс. грн.

Продолжить поиск возможностей финансирования за счет государственного бюджета проекта «Капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений». Стоимость работ – 27 млн. 636 тыс. грн.

Благоустройство города

                   Городским бюджетом на 2017 год планируется направить на мероприятия по благоустройству 2 млн. 440 тыс. грн.

                   Выполнение этих мероприятий будет направлено на социально-экономическое развитие города на решение проблем сохранения окружающей среды и будет осуществлятся в рамках принятой Вилковским городским советом «Программы благоустройства г. Вилково на 2016-2018 годы».

                   Основные направления по которым будут распределены средства:

текущий ремонт деревяных тротуаров – 250 тыс. грн.;

текущий ремонт тротуаров из плитки – 400 тыс. грн.;

текущий ремонт разводящих водопроводных сетей – 140 тыс. грн.;

вывоз мусора – 167,4 тыс грн;

техническое обслуживание систем уличного освещения – 18тыс. грн.;

обрезка деревьев – 40 тыс. грн.;

преобретение предметов и материалов – 568,6 тыс. грн.;

дератизация мусоросвалки – 15 тыс. грн.;

устройство ливневой канализации – 40 тыс. грн.;

текущий (ямочный) ремонт дорог с твёрдым покрытием – 60 тыс. грн.;

грейдирование и планировка грунтовых дорог – 70 тыс. грн.;

очистка обочин – 20 тыс. грн.;

приобретение саженцев – 18 тыс. грн.;

расчистка каналов и ериков города – 266 тыс. грн.;

установка камер видионаблюдения – 34 тыс. грн.

На содержание цеха благоустройства города будет выделено – 605,9 тыс. грн.

Кроме того за счет средств областного бюджета планируется профинансировать изготовление проектно-сметной документации «Реконструкция и благоустройство каналов-ериков в г. Вилково Одесской области». На эти цели будет направлено 800 тыс.грн. Так же в 2017 году областного бюджета планируется направить 400 тыс. грн. на розчистку каналов и ериков.

                     Так же планируется проложить новые или капитально отремантировать тротуары по ул. Солнечная, Т.Восстания, Рыбацкая, Кожедуба, Школьная. Будут продолжены работы по ремонту кладок, расширению сети уличного освещения, прокладки ливневой канализации, ремонту водопроводной сети. Запланировано строительство туалета и водопровода на городском кладбище. Планируется расширение проезжей части и благоустройство тротуаров в районе городского рынка и автостанции.

                       Выполнение намеченных мероприятий в полном объёме позволит сохранить самобытность города и повысить комфортность проживания для гостей города и вилковчан.

Земельные отношения

                     Городской совет в 2017 г. будет продолжать осуществление  контроля за соблюдением земельного законодательства, что в свою очередь обеспечит рациональное использование земель в соответствии с целевым назначением и увеличение платы за землю.

                     Основные задания:

            - завершить процесс утверждения проекта землеустройства по установлению новых границ города в Верховной Раде Украины;

  -   продолжить работу по заключению долгосрочных договоров аренды земельных участков вместо договоров резервирования.

                 В настоящее время заключено 58 долгосрочных и 116 временных договоров аренды.

             -  провести работу по возрасту земельного участка,  выделенного бывшему ЛТП, городской громаде.

Рынок труда

           Крайне сложной остаётся ситуация на рынке труда. Проблема безработицы в городе была и остаётся одной из самых сложных. По предварительным прогнозам в 2017 году в Килийский районный центр занятости обратится 650 жителей города Вилково:

             - из них статус безработного получат – 350 чел.;

             - будут трудоустроены – 220 чел.;

- будут приходить профессиональное обучение по направлению центра занятости –50 чел.;

             - примут участие в работах временного характера – 15 чел.

            Деятельность городского совета будет направлена на осуществление поддержки самозанятости населения, семейного предпринимательства, малого бизнеса с целью упрощения регистрации предпринимательской деятельности, создания благоприятных условий для безработных желающих открыть своё дело. Городским советом в 2017 году планируется открыть отдел по регистрации предпринимательства, недвижимости, земельных участков.

             Одним из источников получения доходов и занятости населения города является работа на подсобных  хозяйствах, огородах расположенных на островах дельты Дуная. Исполком городского совета будет продолжена работа по упрощению выезда жителей города на острова для обслуживания подсобных хозяйств.

Демографическая ситуация

           Население города по состоянию на 01.01.2017 года осталось на уровне прошлого года и состовляет – 8890 человек.

           В 2016 году у жителей города Вилково родилось 79 детей (в 2016-67)

и умерло 96 человек (в 2016-126).

           Из общего количества населения:

       - детей до 14 лет – 1249 чел;

       - подростки 15-17 лет – 173 чел;

       - взрослые -7473 чел;

      - мужчины – 3387 чел;

      - женщины – 4086 чел;

      -трудоспособные – 4294 чел;

                     мужчины – 2067 чел;

                     женщины – 2227 чел;

      -нетрудоспособные – 3179 чел.

Социальная защита населения

Обеспечение в полном объёме социальных гарантий – основная задача в области социальной защиты населения. Городской совет будет направлять свои усилия на улучшение жизнеобеспечения ветеранов войны и труда, создание условий преодоления бедности и обеспечение надлежащей поддержки материального состояния и социальной защиты незащищенных слоёв населения. Приоритетными направлениями в этой области будут являться:

            - улучшение качества обслуживания одиноких пристарелых жителей города. На начало 2017 года 105 одинок престарелых вилковчан   обслуживаются 11 работниками социальной службы.

            -  максимальный охват инвалидов, ветеранов и других малообеспеченных граждан, жилищными субсидиями на компенсацию затрат на оплату за жилищно-комунальные услуги, электроэнергию, преобритение твердого топлива и сжиженного газа.

           - продолжение практики оказания материальной помощи незащищенным слоям населения. В 2017 году на эти цели в городском бюджете предусмотрено – 90 тыс. грн.

                 На сегодняшний день в городе проживают и нуждаются в социальной помощи:

Инвалиды второй Мировой войны – 4 чел.;

Участники Второй Мировой Войны – 34 чел.;

Вдовы участников Второй Мировой Войны – 24 чел.;

Участники боевых действий – 41 чел.;  

Чернобыльцы – 23 чел.;

Участники АТО – 20 чел.;

Многодетные семьи – 72 чел.;

Дети,  находящиеся под опекой – 27 чел.;

Дети- инвалиды – 20 чел.;

               Поддержка малообеспеченных слоев населения будет способствовать реализации Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми», Закона Украины «О социальной защите детей Войны» и других социально направленных законов.

Образование

                В 2017 году как и в прошлом финансирование сферы образования будет производится из районного бюджета.

                Основными направлениями работы городского совета в образовательной сфере будет прежде всего оказание поддержки дошкольным и внешкольным учебным заведениям, а также тесное сотрудничество с педагогическими коллективами школ в вопросах повышения качества оказания образовательных услуг, создания условий для обеспечения равного доступа горожан к качественному образованию, обеспечению полноценного физического и духовного здоровья учеников, развития личности в соответствии с национальными и общечеловеческими ценностями.

               На 01.01.2017 год в г. Вилково проживает 499 детей дошкольного возраста. Два городских детских сада посещает 215 человек.

«Родничек» - 140 чел.;

«Золотая рыбка» - 75 чел.

                В группах кратковременного пребывания при городском Доме детского и юношеского творчества «АБВГДейка» занимается 51 ребёнок.

               Городской совет будет способствовать развитию учебно-воспитательных комплексов «школа – детский сад»,- обеспечению стопроцентного охвата бесплатным горячим питанием учащихся льготных категорий и учащихся 1-4 классов;укреплению материальной базы объектов образования.

                В городе в 2017 году будут работать:

Общеобразовательная школа І – ІІІ ступени №1;

НВК «Общеобразовательная школа І – ІІІ ступени-лицей»

Всего в школах будут проходить обучение 862 ребёнка. В 2017 году в первый класс пойдут 111 малышей;

Дом детского и юношеского творчества, в котором занимается 260 детей;

Музыкальная школа. Здесь проходит обучение 45 чел.;

Детско-юношеская спортивная школа – 284 детей.

               За счет городского бюджета в 2017 году планируется приобритение спортивной формы для ДЮСШ на сумму 15 тыс.грн. Так же планируется произвести капитальный ремонт электросетей Д/с «Родничек»- на что выделено-150 тыс.грн.

Охрана здоровья

           В состав системы здравоохранения города входят и будут работать в 2017 году следующие лечебные подразделения:

Вилковская городская больница на 35 коек;

консультативно-поликлиническое отделение;

центр семейной медицины;

пункт скорой помощи;

два частных стоматологических кабинета;

шесть аптек и аптечных киосков.

              Вилковская городская больница включает в себя 4 отделения (хирургическое, терапевтическое, детское отделение и стационар дневного пребывания на 10 коек).

              Основными направлениями в работе городского совета по развитию подразделений охраны здоровья будут являться:

укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения;

сохранение сетей и профиля медицинских учреждений;

обеспечение доступной качественной медицинской помощи для всего населения города;

содействие внедрению современных медицинских стандартов диагностики и лечения;

обеспечение своевременного и полного охвата детей по годам первым вакцинальным комплектом;

проведение противоэпидимических и санитарно – гигиенических мероприятий по снижению инфекционных заболеваний;

повышение результативности пропаганды здорового образа жизни, прежде всего среди подростков и молодёжи;

проведение ежегодных медицинских осмотров школьников, а также их стоматологическая санация.

развитие внестационарной помощи (дневной стационар, стационар на дому).

               Проведение вышеприведённых мероприятий даст возможность решить вопрос приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи, внедрения унифицированных технологий, оказание экстренной медицинской помощи разных уровней, целостного подхода к обслуживанию включая профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию.

Культура и сохранение культурного наследия

 В 2017 году основным источником финансирования обэктов культуры города будет районный бюджет. За счет районного бюджета в городе будет работать:

городской Дом культуры;

городская библиотека№1 (для взрослых);

городская библиотека №2 (для детей);

городская библиотека №3 (поселок ПМК-98);

музыкальная школа;

городской Дом детского и юношеского творчества;

Так же в городе будут функционировать:

информационно-туристический центр Дунайского биосферного заповедника;

историко-краеведческиймузей Александра Шаронова;

православный храм Николая Чудотворца;

два старообрядческих православных храма;

                Деятельность городского совета, учреждений и организаций культуры города в текущем году будет направлена на реализацию основных принципов государственной политики в области культуры, а именно:

сохранение сети учреждений культуры;

создание условий для развития самодеятельного народного творчества;

возрождение украинской национальной культуры;

эстетическое и духовное развитие детей, поддержка одаренной молодежи;

наполнение фондов городских библиотек.

               При городском Доме культуры в 2017 году будут функционировать следующие творческие коллективы:

духовой оркестр;

Народный вокальный ансамбль «Ретро»;

Народный фольклорный ансамбль «Молодица»;

Вокальный ансамбль «Славица»;

Образцовый детский вокальный ансамбль «Лучики»;

Детский вокальный ансамбль «Смайлики» (эти два коллектива существуют на базе  детского Дома творчества);

Хореографический коллектив «Зірочка»;

Хореографический коллектив «Импульс».

               Двум коллективам, имеющим звание «Народный коллектив», в 2017 году предстоит аттестация на подтверждение звания «Народный».

                Основные мероприятия учреждений культура в 2017 году будут посвящены государственным праздникам (День Победы, День Независимости, День вывода войск из Афганистана, День государственного флага Украины), общегородским праздникам (День города), профессиональным (День Рыбака, День Пограничника).

                  Городской совет обеспечит контроль за ходом и завершение капитального ремонта городского Дома Культуры, который осуществляется за счет областного бюджета (1 млн.грн), а также софинонсирования из городского бюджета (200 тыс.грн.). Так же будет оказана помощь городским православным храмам в размере 40 тыс. грн.

                В 2017 году «Інститутом культурної спадщини» ВРОКСУ, будет разработан историко-архитектурный опорный план г. Вилково с определением границ и режимов использования зон охраны памятников и исторических  ореалов. Финансирование этой работы будет осуществлятся за счет областного бюджета в объёме 98118,76 грн .

Семейная и молодёжная политика

Реализация семейной и молодёжной политики будет направлена на осуществление социально-профилактической работы среди детей и молодёжи с целью благоприятных условий для утверждения семейный ценностей всестороннюю поддержку развития интелектуального и творческого потенциала молодого поколения являться:

социальная защита детей;

снижение детской беспризорности и безнадзорности;

поддержка семей с детьми, находящихся в сложных жизненных условиях;

поддержка талантливой и одаренной молодёжи.

               Особое внимание будет уделяться детям, которые остались без попечительства родителей (детям-сиротам и детям, родители которых лишены родительских прав).

                В 2017 году будет продолжена работа по учету всех категорий семей (неблагополучные, многодетные, неполные, малообеспеченные семьи и семьи опекунов), а также оказания им всесторонней поддержки.

                В настоящее время в городе проживают:

дети-инвалиды – 20 человек;

дети-сироты (под опекой) –6 человек;

дети, лишенные родительского попечительства – 24 человека, в том числе: под опекой – 20, в приемных семьях – 4;

многодетные семьи – 72, в них воспитываются 262 ребенка;

семьи, которые оказались в сложных жизненных ситуациях – 5, в них воспитываются 17 детей.

              На протяжении года планируется усилить контроль за детьми из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, регулярно проводить обследования жилищно-бытовых условий семьи, профилактические беседы с детьми и родителями, с целью выхода семьи из сложившейся ситуации.

             В 2017 году исполком Вилковского городского совета будет проводить работу с владельцами либо их наследниками нежилых, заброшенных домов с целью преобретения, либо бесплатной передачи их детям-сиротам, достигшим совершенолетия, но не имеющих собственного жилья.

Физическая культура и спорт

              Физическая культура и спорт – важный фактор здорового образа жизни, профилактики заболеваний, создания условий для всестороннего гармоничного развития человека, выявления резервных возможностей организма.

              Основными целями физкультурно-спортивного движения в городе, как и в прошлом году, будут являться:

пропаганда здорового образа жизни;

привлечение наибольшего количества  разных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом;

участие в районных областных, во всеукраинских соревнованиях, стремиться к достижению первых и поощрительных результатов.

               В городе продолжает работу детско-юношеская спортивная школа, которую посещают около 300 детей. Школа планирует в 2017 году на областных и всеукраинских соревнованиях завоевать 70 медалей всех достоинств.

               Финансирование школы, как и в прошлом году будет осуществляться из районного бюджета. Вместе с тем в городском бюджете на физкультуру и спорт запланировано в 2017 году 83,9 тыс. грн., что на 17 тыс. грн. больше, чем в прошлом.

                В 2017 году, кроме спортивной школы, которая имеет современный спортзал, будут работать два спортзала в общеобразовательных школах, спортивная площадка на жилом поселке ПМК-98, спортивная площадка и стадион школы-лицея.

               В течении года запланированы и будут проводиться городские соревнования по мини-футболу, по волейболу, по настольному теннису, по шахматам и по шашкам. Будут проводиться спортивные праздники посвященные Дню Победы, Дню города, Дню рыбака, Дню независимости Украины, Дню физической культуры, Дню защитиника Украины.

               Городская команда примет участие в первенстве Килийского района по футболу, а также в районных турнирах по футболу «Открытие сезона 2017 года», «Кубок главы Килийского РГА», «Закрытие сезона2017 г.».

              Общеобразовательные школы иДЮСШ будут проводить спортивные соревнования  согласно собственных графиков.

  І Заместитель городского головы                                 П.В.Козинец

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 340

Про хід виконання Програми

розвитку туризму в м. Вилкове

на 2016-2018 роки

----------------------------------------

     Заслухавши інформацію секретаря ради Арансон Л.І. про хід виконання  Програми розвитку туризму  в м. Вилкове на 2016-2018 роки, керуючись               п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Роботу по виконанню Програми розвитку туризму в м. Вилкове на 2016-2018 роки визнати задовільною.(Інформація додається – додаток №1)

2. У 2017 році продовжити роботу щодо виконання  Програми розвитку туризму в м. Вилкове на 2016-2018 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту    (голова Маковецький О.І.)

    Міський голова                                                           М.К. Іванов

Додаток №1

Інформація

про хід виконання Програми розвитку туризму в м.Вилкове

на 2016-2018 роки

      Наше місто розташоване в дельті Дунаю. Різноманітність флори і фауни, цікава історія і національні традиції створюють сприятливі умови для розвитку різних видів туризму. Тому була розроблена і рішенням сесії міської ради № 72-VIІ-V від03.03.2016р. затверджено Програму розвитку туризму в м Вилкове на 2016-2018 роки.

Мета цієї програми - розвиток туристичної галузі в місті. Розрахована вона на 2 роки. Остаточні підсумки її виконання будуть підведені в 2018 році, а сьогодні ми розглядаємо питання про хід виконання цієї програми, тому не будемо зупинятися на тому, що нам ще необхідно зробити, а підведемо підсумки того, що вже зроблено.

   З метою розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури туристичної галузі:

     - Постійно проводяться роботи з благоустрою на пріоритетних туристичних маршрутах - це ремонт кладок, мостів і переходів - по вул. М.Горького, Островського,Моряків-десантників, Придунайської, Канал Шевченко та інших.

      -  Проводився ямковий або частково капітальний ремонт головної вулиці міста - вулиці Різдвяна, тротуарів.

     - Постійно здійснюються заходи щодо поліпшення санітарного стану та озеленення міста. Щорічно виконкомом міськради проводить двомісячник з благоустрою, підводяться їх підсумки. До дня міста проводяться загальноміські конкурси на кращу садибу, територію підприємства, кращий двір серед багатоповерхових будинків. В цьому році було придбано 10 контейнерів для сміття.22 листопада 2016 Турбівський машинобудівельний завод, за клопотанням голови Вилківської міської ради Матвія Костянтиновича  Іванова, доставив та встановив  новий кузов для сміттєвозу  з механізованою боковою загрузкою (КО- 431-05), об'єм кузова – 9 м3.Загальна сума 260тис., нам обійшлося в 95 тис.. З метою озеленення міста в цьому році було висаджено близько1200 одиниць зелених насаджень. З метою створення умов для проїзду туристичних автобусів, регулярно проводиться спилювання гілок дерев.

   Щорічно місто відвідує близько20 тис. туристів, в т.ч. до 4 тис. - іноземців з круїзних суден, заходи яких організовує Ізмаїльська туристична фірма «Транскруїз». У 2016 році екскурсійно-туристичну діяльність здійснюють 6 суб'єктів підприємницької діяльності:

ПП Тукало Н.В., ТОВ «Салікс», Туристичні приватні підприємство «Вилкове-Тур», «Вилкове-Пелікан-Тур», ФОП Семібратьєва Л.М. Основний потік туристів проходить через туроператорів «Вилкове - Тур» і «Вилкове-Пелікан-Тур». І в основному, навантаження з розвитку туристичної галузі лежить саме на них. Розвиваються 2 черги зеленої туристичної стоянки «Пелікан» по вул. Б.Хмельницького та з розвитку туристичного готельного комплексу «Зелений кут», куди будуть входити кемпінг «Придунайській», приватне подвір'я «Зелена садиба», гостинні двори, туристичний центр «Монастирське подвір'я».

Найбільш популярними маршрутами є:

   «Нульовий кілометр», «Місто на воді» .Туроператорами проводиться велика робота по розширенню кола сухопутних і водних туристичних маршрутів і по збільшенню туристичних пропозицій для дітей і підлітків. Тривають роботи щодо подальшого розвитку зеленого туризму, гостьових садиб на базі приватних житлових будинків.

    Жителям міста виявляється постійне сприяння в розвитку народних промислів, в тому числі - реалізація сувенірів з використанням місцевої символіки, колориту, національних і побутових традицій.

    Велику роль у розвитку туризму відіграє вміле використання рекреаційних ресурсів та історико-культурної спадщини. Цьому сприяють Дунайський біосферний заповідник і його інформаційно-туристичний центр, три вилківські храми. Історія нашого міста і краю широко представлена ​​в художником - аматором Шароновим О.А. Для розширення приміщення для виставки робіт історико- краєзнавчого характеру міською радою виділено другий поверх. Ремонт розпочатий БК на сумму 1млн.120грн..

   У перспективі - створення в місті музею Булата Окуджави. 21-23 жовтня 2016року  в місті відбувся ІІ фестиваль-концерт-тур  «Вилківська фантазія» присвячений пам'яти поета, барда.

    

Щорічно перед початком туристичного сезону тур операторами випускаються рекламні матеріали: білборди, візитки, буклети, проспекти, магнітики, посуд та інше.   

Розвиток туризму, як перспективного розвитку економіки міста - це створення нових робочих місць, підвищення рівня життя місцевого населення, поповнення міського бюджету.

    Три приватні особи-підприємця Тукало Н.В., Раховський О.В.і Семібратьева Л.М. - на єдиному податку.

Плата за оренду земельної ділянки становить цього року:

 «Вилкове Тур» - 175 грн.,503 грн.. «Вилкове Пелікан - Тур» - 4310,13 грн.,

«Салікс» - за 11 місяців 2016р. – 44669,54 грн..

  Крім цього, до міського бюджету, надходить туристичний збір за проживання.

КП «Зміїний» -136 ,05грн..У 2016 році туристичний збір за проживання надійшов від  фізосіб - це Жмуд М.Є.- 696, 91 грн.; Жмуд О.М.- 1324 грн., Жмуд М.М.- 6968,95 грн., Вязовська Т.І.

 (готель «Вилківська Венеція») в сумі -50 грн..

   Реалізація цієї програми буде продовжена і в 2017   році. Сподіваємося, що завдяки співпраці Вилківської міської ради, територіальної громади, біосферного заповідника, туристичних фірм, будуть створені всі умови для розвитку туризму - як одного з найбільш перспективних напрямків розвитку економіки нашого міста.

   Секретар ради                        Л.І.Арансон

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 341

Про затвердження плану роботи

Вилківської міської ради на 2017 рік

------------------------------------------------

Керуючись п. 7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

 Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план роботи Вилківської міської ради на 2017 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики, законності та запобігання  і протидії корупції  (голова комісії Вязовський В.І.)

Міський голова                                                 М.К. Іванов

Додаток №1 до

рішення № 341сесії Вилківської міської ради

від 26.01.2017року

                                                                                                                                                                                                                                                                                             до рішення № ____                                                                                                             VI  сесії VI                                                                                                                            від 10.02.20

План роботи

Вилківської міської ради на 2017 рік

№ з/п Зміст Відповідальні виконавці Де слухається Здійснює контроль
I квартал
1 Про затвердження плану роботи ради на 2017 рік Секретар ради Сесія Комісія з питань регламенту, законності охорони громадського порядку,депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції
2 Про місцеві податки та збори на 2017 рік Секретар ради Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
3

 Про хід виконання Програми розвитку туризму в м.Вилкове.

Секретар ради Сесія Комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту
4 Про встановлення орендної плати за землю, надану підприємствам, організаціям, СПД та іншим землекористувачам на 2017 рік. Секретар ради Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
5 Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Вилкове  за 2016 рік .                                                                  І заступник міського голови Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
6 Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Вилкове на 2017 рік. І заступник міського голови Сесія Секретар ради
7 Про виконання доходної і видаткової частини бюджету Вилківської міської ради за 2016 рік Головний бухгалтер Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
8 Про затвердження Програми підтримки та розвитку громадських помічників ДІМ та громадських формувань по охороні громадського порядку  на території м.Вилкове на 2017 рр. Секретар ради Сесія Комісія з питань регламенту, законності охорони громадського порядку,депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції
9 Затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради І заступник міського голови Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
10 Про затвердження рішень виконкому Вилківської міської ради за ІV квартал 2016 року Секретар виконкому Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
11

Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитам

Секретар ради Сесія Комісія з питань регламенту, законності охорони громадського порядку,депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції
12 Про надання матеріальної допомоги у ІV кварталі 2016 року Секретар ради Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
13 Погодження проектів землеустрою, підготовка висновків щодо надання у встановленому законом порядку земельних ділянок Спеціаліст з земельних питань Сесія Комісія з землекористування, архітектури, будівництва та екології
II квартал
1 Про виконання бюджету за Iквартал 2017 року Головний бухгалтер Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
2

Про хід міської Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на 2016-2018 роки

Спеціаліст з земельних питань Сесія Комісія з землекористування, архітектури, будівництва та екології
3 Затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради Заступник міського голови Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
4 Про затвердження рішень виконкому Вилківської міської ради за І квартал 2017 року Секретар виконкому Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
5 Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитам Секретар ради Сесія Комісія з питань регламенту, законності охорони громадського порядку,депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції
6 Про надання матеріальної допомоги у І кварталі 2017 року Секретар ради Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
7 Про встановлення на території Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2018 рік Спеціаліст з економічних питань Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
8 Погодження проектів землеустрою, підготовка висновків щодо надання у встановленому законом порядку земельних ділянок Спеціаліст з земельних питань Сесія Комісія з землекористування, архітектури, будівництва та екології
III квартал
1 Про виконання бюджету за 6 місяців 2017 року Головний бухгалтер Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
2 Про хід підготовки бюджетних організацій та житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. І заступник міського голови Сесія Комісія з питань ЖКГ транспорту, промисловості.
3 Про стан роботи за здійсненням, відповідно до Закону, контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету фізичними та юридичними особами м.Вилкове Спеціаліст з економічних питань Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
4 Про роботу працівників поліції щодо профілактики правопорушень та забезпечення громадського порядку І заступник міського голови Сесія Комісія з питань регламенту, законності охорони громадського порядку,депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції
5 Затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради І заступник міського голови Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
6 Про затвердження рішень виконкому Вилківської міської ради за ІІ квартал 2017 року Секретар виконкому Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
7 Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитам Секретар ради Сесія Комісія з питань регламенту, законності охорони громадського порядку,депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції
8 Про надання матеріальної допомоги у ІІ кварталі 2017 року Секретар ради Сесія

Комісія з питань планування бюджету та фінансів

9

Погодження проектів землеустрою, підготовка висновків щодо надання у встановленому законом порядку земельних ділянок

Спеціаліст з земельних питань Сесія Комісія з землекористування, архітектури, будівництва та екології
10 Про стан роботи дошкільних навчальних закладів та перспективи їх розвитку Секретар виконкому Сесія Комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту
IV квартал
1 Про виконання доходної і видаткової частини бюджету Вилківської міської ради за ІІІ квартал 2017 року Головний бухгалтер Сесія

Комісія з питань планування бюджету та фінансів

2 Про стан роботи згідно чинного законодавства з використання і охорони природних ресурсів: рибодобича, заготівля очерету, туризм.

Виконком

Сесія Комісія з землекористування, архітектури, будівництва та екології
3 Про роботу тендерного комітету по здійсненню закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти у 2017 році Спеціаліст з економічних питань Сесія

Комісія з питань планування бюджету та фінансів

4 Про роботу виконкому Вилківської міської ради в міжсесійний період з листопада 2016 р. по листопад 2017 року Секретар виконкому Сесія Комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту
5 Про бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік Головний бухгалтер Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
6 Про затвердження штатної чисельності Вилківської міської ради, її виконавчого апарату та витрат на його утримання на 2017 рік Головний бухгалтер Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
7 Про звіт депутатів та постійних депутатських комісій про роботу в раді у 2017 році Голови депутатських комісій, депутати міськради Сесія Комісія з питань регламенту, законності охорони громадського порядку,депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції
8 Затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради І заступник міського голови Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
9 Про затвердження рішень виконкому Вилківської міської ради за ІІІ квартал 2017 року Секретар виконкому Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
10 Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитам Секретар ради Сесія Комісія з питань регламенту, законності охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції
11 Про надання матеріальної допомоги у ІІІ кварталі 2017 року Секретар ради Сесія Комісія з питань планування бюджету та фінансів
12 Погодження проектів землеустрою, підготовка висновків щодо надання у встановленому законом порядку земельних ділянок Спеціаліст з земельних питань Сесія Комісія з землекористування, архітектури, будівництва та екології

            Секретар міської ради                                 Л.І.Арансон

                  

 

План роботи

депутатської  комісії  Вилківської міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти,  культури, туризму,  молоді та спорту на 2017 рік

№№

п/п

План робіт Термін

Де

слухається

1

Складання плану роботи комісії на              2017 р.                                                   

Iквартал Засідання комісії
2 Внесення пропозицій до плану роботи міської ради на 2017   рік Iквартал Сесія
3 Внесення пропозицій до Програми соціально-економічного та культурного розвитку  м. Вилкове на 2017 р.   Iквартал Сесія
4

 Про хід виконання Програми розвитку туризму в м.Вилкове.

І квартал Сесія
5 Спільно з депутатською комісією з питань планування бюджету та фінансів, міською радою ветеранів перевірити стан фінансового забезпечення міської лікарні на придбання ліків і харчування хворих громадян і ветеранів Червень-липень Засідання комісії
6 Заслухати інформацію виконкому стосовно забезпечення пільгових категорій міста медикаментами, та медичними виробами згідно чинного законодавства Червень-липень Засідання комісії
7 Про стан роботи дошкільних навчальних закладів та перспективи їх розвитку III квартал Сесія
8 Спільно з депутатською комісією з питань ЖКГ, промисловості та  транспорту, міською радою ветеранів, депутатською комісію з питань регламенту,законності, охорони громадського порядку перевірити виконання норм чинного законодавства з питань ЖКГ відносно пільгової категорії громадян міста Серпень вересень Засідання комісії
9

Аналіз роботи виконкому Вилківської

міської ради в міжсесійний період з листопада 2016 року по листопад 2017 рку

IV квартал Сесія
10

Проінформувати сесію міськради

про підсумки роботи депутатської

комісії у 2017 році

IV квартал Сесія
11

Складання плану роботи комісії

на 2018 р

IV квартал Засідання комісії
12

Внесення пропозицій до плану роботи

міськради на 2018 рік

IV квартал Сесія
13

Розгляд і прийняття рішень з питань віднесених до порядку денного сесії.

Постійно Сесія
14

Тримання на контролі виконання

рішень сесії, які покладено на депутатську комісію з питань охорони здоров’я, захисту населення, освіти,  культури, туризму,  молоді та

Постійно Сесія
15 Розгляд звернень та наказів виборців Постійно

Засідання комісії

             Голова комісії                                                            О.І.Маковецький

 

П Л А Н   Р О Б О Т И

депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології

Вилківської міської ради на 2017 рік

№№

п/п

План робіт Термін

Де

слухається

1

Складання  плану роботи комісії на 2017 р.

І квартал Засідання комісії
2 Внесення пропозицій до плану роботи міської ради на 2017 рік І квартал Сесія
3 Внесення пропозицій до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Вилкове на 2017 р. І квартал Сесія
4 Про хід виконання міської програми розвитку земельних відносин та охорони земель на 2016-2018 роки II квартал Сесія
5 Аналіз роботи виконкому Вилківської міської ради в міжсесійний період з листопада 2016 р. по листопад 2017 р. IV квартал Сесія
6 Проінформувати сесію міськради про підсумки роботи депутатської комісії у 2017 році IV квартал Сесія
7 Складання плану роботи комісії на 2018 р. ІУ квартал Засідання комісії
8 Внесення пропозицій до плану роботи міськради на 2018 рік IV квартал Сесія
9 Розгляд і прийняття рішень з питань, внесених до порядку денного сесії. Постійно Сесія
10 Тримання на контролі виконання рішень сесії, які покладено на комісію з земельних питань  Постійно Сесія
11 Розгляд звернень та пропозицій виборців Постійно Сесія
12 Погодження проектів землеустрою, підготовка висновків щодо надання в установленому законом порядку земельних ділянок. Постійно Сесія
13 Вихід на земельні ділянки по заявам громадян та складання актів. Постійно Сесія
14 Розгляд земельних питань і затвердження проектів рішень для розгляду на сесії. Постійно Сесія

   Голова комісії                                         І.В.Тимошенко

П Л А Н   Р О Б О Т И

депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів

Вилківської міської ради на 2017 рік

№№

п/п

План робіт Термін

Де

слухається

1 Складання плану роботи комісії на 2017рік Iквартал Засідання комісії
2 Про місцеві податки та збори на 2017 рік І квартал Сесія
3 Про ставки земельного податку на 2017 р. І квартал Сесія
4 Про виконання доходної і видаткової частини бюджету Вилківської міської ради за 2016 рік І квартал Сесія
5 Про встановлення орендної плати за землю, надану підприємствам, організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності та іншим землекористувачам І квартал Сесія
6 Внесення пропозицій до  Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Вилкове на 2017 рік І квартал

Сесія

7 Про надання матеріальної допомоги у IVкварталі  2016 рік І квартал

Сесія

8 Про затвердження рішень виконкому Вилківської міської ради за IV кв. 2016 р. І квартал Сесія
9 Про затвердження плану роботи Вилківської міської ради на 2017 рік І квартал Сесія
10 Про виконання бюджету за 3 місяця                2017 року П квартал Сесія
11 Про затвердження рішень виконкому Вилківської міської ради за І квартал 2017 рік П квартал Сесія
12 Про встановлення на території Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2018 рік ІІ квартал Сесія
13 Про надання матеріальної допомоги у Iкварталі 2017 року П квартал Сесія
14 Про стан роботи за здійсненням відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань  щодо  платежів до місцевого бюджету фізичними та юридичними особами м. Вилкове. ПI квартал Сесія
15 Про виконання бюджету за 6 місяців 2017 року Ш квартал Сесія

16

Про затвердження рішень виконкому за ІІ квартал 2017 року Ш квартал Сесія
17

Про надання матеріальної допомоги у IIкварталі 2017 року

ПI квартал Сесія
18 Про виконання доходної і видаткової частини бюджету Вилківської міської ради за 2017 рік

IV квартал

Сесія
19 Про роботу тендерного комітету по здійсненню закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти у 2017 році IV квартал Сесія
20 Про надання матеріальної допомоги у IIIкварталі 2017 року. IV квартал Сесія
21 Про затвердження рішень виконкому за Ш квартал 2017 рік. IV квартал Сесія
22 Про бюджет Вилківської міської ради на 2018 рік. IV квартал Сесія
23 Аналіз роботи виконкому Вилківської міської ради у міжсесійний період з листопада 2016 р. по листопад 2017 р. IV квартал Сесія

24

Проінформувати сесію міськради про підсумки роботи депутатської комісії у 2017 році IV квартал Сесія
25 Складання плану роботи комісії на 2018 рік IV квартал Засідання комісії
26 Внесення пропозицій до плану роботи Вилківської міської ради на 2018рік IV квартал Сесія

27

Про затвердження штатної чисельності Вилківської міської ради, її виконавчого апарату та витрат на його утримання на 2018 рік IV квартал Сесія
28 Затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради Постійно Сесія
29 Розгляд і прийняття рішень з питань, внесених до порядку денного сесії Постійно Сесія
30 Тримання на контролі виконання рішень сесії, які покладено на комісію  з питань планування бюджету та фінансів Постійно Сесія
31 Розгляд звернень та пропозицій виборців Постійно На засіданні комісії

Голова комісії                                              Л.В.Швидченко

П Л А Н   Р О Б О Т И

депутатської комісії з питань ЖКГ, промисловості та транспорту

 Вилківської міської ради на 2017 рік

№№

п/п

План робіт Термін

Де

слухається

1

Складання  плану роботи на 2017 рік.

І квартал Засідання комісії
2 Внесення пропозицій до плану роботи міськради на 2017 рік. І квартал Сесія
3 Внесення пропозицій до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Вилкове на 2017рік. І квартал Сесія
4 Про роботу КП «Зміїний» щодо санітарного очищення, благоустрою, водо забезпечення міста та забезпечення необхідного рівня та якості послуг населенню. І квартал Засідання комісії
5 Внесення пропозицій до Правил з благоустрою міста. І квартал Засідання комісії
6 Вивчення питання підготовки бюджетних організацій та житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо – зимовий період 2017-2018 рр. Ш квартал Сесія
7 Аналіз роботи виконкому Вилківської міської ради в міжсесійний період з листопада 2016 р. по листопад 2017 р. IV квартал Сесія
8 Проінформувати сесію міськради про підсумки роботи депутатської комісії у 2017році. IV квартал Сесія
9 Складання плану роботи комісії  на 2017 рік. IV квартал Засідання комісії
10 Внесення пропозицій до плану роботи міськради на 2018 рік . IV квартал Сесія
11 Складання плану роботи комісії на 2018 рік. ІV квартал Засідання комісії
12 Розгляд і прийняття рішень з питань, внесених до порядку денного сесії. Постійно Сесія
13

Тримання на контролі виконання рішень сесії, які покладено на комісію  з питань ЖКГ, промисловості та транспорту.

Постійно Сесія
14 Розгляд звернень та пропозицій виборців Постійно Сесія

Голова комісії                               Є.С.Гончар

П Л А Н   Р О Б О Т И

депутатської комісії з питань регламенту, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і  етики  та запобігання і протидії корупції Вилківської міської ради на 2017 рік

№№

п/п

План робіт Термін

Де

слухається

1

Складання  плану роботи комісії на

2017 рік.

І квартал Засідання комісії
2 Внесення пропозицій до плану роботи міськради на 2017 рік. І квартал Сесія
3 Про затвердження Програми підтримки та розвитку громадських помічників ДІМ та громадських формувань по охороні громадського порядку на території м.Вилкове на 2017 рік. І квартал Сесія
4 Внесення пропозицій до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Вилкове на 2017рік. І квартал Сесія
5 Проінформувати сесію міськради про підсумки роботи комісії у 2017 році IV квартал Сесія
6 Складання плану роботи комісії на 2018 рік IV квартал Засідання комісії
7 Внесення пропозицій до плану роботи міськради на 2018 рік IV квартал Сесія
8 Розгляд і прийняття рішень з питань, внесених до порядку денного сесії. Постійно Сесія
9 Тримання на контролі виконання рішень сесії, які покладено на комісію з питань регламенту, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і  етики  та запобігання і протидії корупції Постійно Сесія
10 Розгляд звернень та пропозицій виборців Постійно Сесія
11 Розгляд запитів, прийняття рішень по запитах Постійно Сесія

Голова комісії                                                  В.І.Вязовський

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 341

Про затвердження перспективного

плану роботи виконкому на 2017 рік

------------------------------------------------

Розглянувши пропозиції працівників виконкому на виконання самоврядних і делегованих повноважень, заслухавши секретаря виконкому Полянцеву Р.М., керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

виконком Вилківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити перспективний план роботи виконкому Вилківської міської ради на 2017 рік згідно з додатком № 1.

2. Зобов’язати заступників міського голови, секретарів, спеціалістів та членів виконкому міської ради забезпечити  своєчасну і якісну підготовку та виконання запланованих заходів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому Полянцеву Р.М.

Міський голова                                                            М.К.Іванов

Додаток № 1

                                                                                  до рішення № 341 виконкому 

Вилківської міської ради

від 26.01.2017  р.

           

П Е Р С П Е К Т И В Н И Й

П Л А Н   РОБОТИ

виконавчого комітету Вилківської міської ради

на 2017 рік

№ з/п Орієнтовна дата проведення засідання Основні питання Відповідальні за підготовку Примітка
1 2 3 4 5
I квартал
1 26.01.2017р. Про затвердження Проекту програми соціально-економічного розвитку на 2017 рік І заступник міського голови Козинець П.В.  
2 26.01.2017р. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян виконкому Вилківської міської ради за 2016 рік Секретар виконкому Полянцева Р.М.  
3 23.02.2017р. Про хід виконання  Програми з благоустрою міста Заступник міського голови з питань  діяльності виконкому Бєловоленко А.В.  
4 23.02.2017р. Про виконання бюджету за 2016 рік Головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.  
5 23.02.2017р. Про затвердження заходів 2-місячника щодо санітарної очистки, благоустрою та озелененню міста

Заступник міського голови з питань діяльності виконкому Бєловоленко А.В.,

інженер з благоустрою міста Галкіна Ю.М.

 
6 30.03.2017р.  Про роботу дитячого Будинку юнацької творчості Секретар виконкому Полянцева Р.М.  
ІI квартал
1 27.04.2017р.  Про затвердження заходів щодо святкування Дня міста

І заступник міського голови Козинець П.В.

Заступник міського голови з питань діяльності виконкому Бєловоленко А.В.

 
2 27.04.2017р. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян виконкому Вилківської міської ради за І квартал 2017 року Секретар виконкому Полянцева Р.М.  
3 27.04.2017р.

Про виконання бюджету за І квартал 2017року

Головний бухгалтер

Мелентьєва Г.С.

 
4 27.04.2017р.

Про відзначання 72-ої річниці Дня Перемоги

Секретар ради Арансон Л.І.  
5 27.04.2017р.

Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків влітку 2017 року.

Секретар виконкому Полянцева Р.М.  
6 25.05.2017р.

Про хід виконання заходів двухмісячника щодо санітарної очистки, благоустрою та озеленення міста

Інженер з благоустрою міста Галкіна Ю.М.  
7 25.05.2017р.

Про заходи щодо підготовки бюджетних організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018р.р.

Перший заступник міського голови Козинець П.В.  
8 29.06.2017р. Про роботу відділу соціальної допомоги на дому територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян

Зав.відділуХлевнер Т.В.

Секретар виконкому Полянцева Р.М.

 
9 29.06.2017р.

Про роботу Органу приватизації житла при виконкомі Вилківської міської ради

Перший заступник міського голови Козинець П.В.  
10 29.06.2017р.

Про стан роботи щодо регулювання земельних відносин та справляння плати за землю

Спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф., спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.  
ІІI квартал
1 27.07.2017р. Про виконання бюджету за І півріччя 2017 року Головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.  
2 27.07.2017р.

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян виконкому Вилківської міської ради за І півріччя 2017року.

Секретар виконкому Полянцева Р.М.  
3 27.07.2017р. Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за І півріччя 2017року

Перший заступник міського голови Козинець П.В.

 
4 31.08.2017р.

Про підсумки роботи щодо  оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків влітку 2017 року.

Секретар виконкому Полянцева Р.М.  
5 31.08.2017р.

Про підсумки виконання Програми реформування житлово-комунального господарства м.Вилкове на 2016-2018р.

Заступник міського голови з питань діяльності виконкому

Бєловоленко А.В.

 
6 31.08.2017р.

Про стан роботи щодо здійснення платежів до місцевого бюджету фізичними та юридичними особами м. Вилкове.

Бухгалтер

 
7 28.09.2017р.

Про виконання рішень виконкому щодо капітального ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів комунальної власності.

Перший заступник міського голови Козинець П.В.  
IV квартал
1 26.10.2017р. Про виконання бюджету за 9 місяців 2017року Головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.  
2 26.10.2017р. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян виконкому Вилківської міської ради за 9 місяців 2017 року. Секретар виконкому Полянцева Р.М.  
3 26.10.2017р. Про підсумки виконання заходів щодо підготовки бюджетних організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018р.р. Перший заступник міського голови Козинець П.В.  
4 30.11.2017р. Про роботу виконкому міської ради за період з листопада 2016р. по листопад 2017р. Секретар виконкому Полянцева Р.М.  
5 30.11.2017р. Про підсумки проведень звіту міського голови щодо підсумків роботи за рік Секретар ради Арансон Л.І.  
6 30.11.2017р.

Про роботу Координаційної ради

Секретар ради

Арансон Л.І.

 
7 21.12.2017р. Про затвердження заходів щодо проведення новорічних та різдвяних свят для дітей Секретар виконкому Полянцева Р.М.  
8 21.12.2017р. Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2017 рік.

І заст.. Міського голови Козинець П.В.

 
9 21.12.2017 р. Про бюджет Вилківської міської ради на 2018рік Головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.  

Секретар виконкому                                         Р.М. Полянцева

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 342

Про затвердження рішення виконкому

 Вилківської міської ради від 16.12.2016 року

 № 194 « Про затвердження кошторису

«Поточний ремонт зливової каналізації по

вул. Маслянникова в м. Вилкове,

Кілійського району, Одеської області»     

---------------------------------------------------------------------                                                     

 

          Заслухавши інформацію першого заступника міського голови      Козинця П.В. керуючись    ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити рішення виконкому Вилківської міської ради від 16.12.2016 року № 194 « Про затвердження кошторису  «Поточний ремонт зливової каналізації по вул. Маслянникова в м. Вилкове,

Кілійського району, Одеської області»     

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.)

              Міський голова                                                     М.К.Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 343

Про затвердження рішення виконкому

 Вилківської міської ради від 23.12.2016 року

 № 209 « Про затвердження кошторису

 «Капітальний ремонт водопровідних

 очисних споруд (непрацюючої

будівлі  резервних відстійників

та швидких фільтрів) в м. Вилкове

Кілійського району Одеської області 2-га черга»     

---------------------------------------------------------------------                                                     

 

          Заслухавши інформацію першого заступника міського голови      Козинця П.В. керуючись    ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити рішення виконкому Вилківської міської ради від 23.12.2016року №209 « Про затвердження кошторису «Капітальний ремонт водопровідних очисних споруд (непрацюючої будівлі  резервних відстійників та швидких фільтрів) в м. Вилкове Кілійського району Одеської області 2-га черга».

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.)

  Міський голова                                                М.К.Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 344

Про затвердження протоколів Координаційної

ради виконкому Вилківської міської ради

 «Про надання матеріальної  допомоги

малозабезпеченим громадянам м.Вилкове

 у ІV кварталі» №11 від 12.10.2016року;

№12 від 21.11.2016року; №13 від 14.12.2016року

--------------------------------------------------------------------

     Заслухавши інформацію голови координаційної ради Арансон Л.І. про виділення грошових коштів для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам м. Вилкове, керуючись рішеннями Вилківської міської ради  №180 від 11.07.2016р., п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  протоколи Координаційної ради виконкому Вилківської міської ради  «Про надання матеріальної  допомоги малозабезпеченим громадянам м.Вилкове у ІV кварталі» №11 від 12.10.2016року;

№12 від 21.11.2016року; №13 від 14.12.2016року

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів  (голова комісії Швидченко Л.В.).

 

        Міський голова                                          М.К. Іванов

 

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТВИЛКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

68355, Одеська обл., Кілійський  р-н, м.Вилкове, вул.Моряків-десантників,18

тел. 3-10-52, тел/факс. 4-46-22,e-mail: gorsovet2007@rambler.ru

 __________________________________________________________________

 

ПРОТОКОЛ  № 11

                                       координаційної ради виконкому

Вилківської міської ради від 12.10.2016 року

Присутні:

Арансон Л.І.  – головакоординаційної ради

Козинець П.В. – заст. голови координаційної ради

Гладкова Н.О.            – секретар координаційної ради

Мелентьєва Г.С.         – член координаційної ради

Тимошенко І.В.         – член координаційної ради

Олійникова Т.П.       – член координаційної ради

Швидченко Л.В.        – член координаційної ради

Маковецький О.І.      – член координаційної ради

Відсутні:

Пащенко Ю.О. – член координаційної ради

Хлевнер Т.В. – член координаційної ради

Балацька Т.І.– член координаційної ради

Порядок денний:

1. Про надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам м. Вилкове, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно рішення сесії № 180- VIIIVІI від11липня2016 року:

1.1. Стоянов Валерій Миколайович -500 грн. на лікування

 1.2.Байдак Ірина Дмитрівна -500грн. на лікування

1.3.Крюкова  Ганна Михайлівна - 500 грн. на лікування сина

1.4.Монастирська Ніна Аксентіївна - 500 грн. на лікування

1.5.Кабанова Васа Федорівна  -500 грн. на лікування

1.6. Задорожний Микола Васильович - 500грн. на лікування сина

1.7.Могила  Євген Леонідович-1000 грн.учасник АТО

1.8.Іванова Надія Василівна -500грн. на лікування

1.9. Смазнова  Наталя Іванівна -500 грн. на лікування

1.10. Золотарьова Світлана Володимирівна - 500грн.багатодітна сімя

1.11.Унгарова Людмила Григорівна - 500грн. на лікування

1.12.Унгаров Іван Авакумович -500грн. на лікування

Разом:    6 500 ( шість   тисяч п’ятсот ) гривен

Арансон Л.І.: У нас кворум є можна розпочинати засідання.

 Коротка довідку  по заявам мешканців міста.

Для кожного члена координаційної  ради  роздрукований  примірник  ПІБ кожного  мешканця міста  та пакет документів, який надається кожним заявником.

Учасник АТО;

Багатодітна родина;

10 - на лікування.

Олійникова Т.П.: Надані усі документи, які підтверджують статус кожного заявника.

Мелентьєва Г.С.: Ви помітили, що сума трішки вище, це за рахунок економії фонду виплати соціальної допомоги населенню.

ВИРІШИЛИ:

 Надати матеріальну допомогу таким громадянам м. Вилкове:

1.1. Стоянов Валерій Миколайович -500 грн. на лікування

 1.2.Байдак Ірина Дмитрівна -500грн. на лікування

1.3.Крюкова  Ганна Михайлівна - 500 грн. на лікування сина

1.4.Монастирська Ніна Аксентіївна - 500 грн. на лікування

1.5.Кабанова Васа Федорівна  -500 грн. на лікування

1.6. Задорожний Микола Васильович - 500грн. на лікування сина

1.7.Могила  Євген Леонідович-1000 грн.учасник АТО

1.8.Іванова Надія Василівна -500грн. на лікування

1.9. Смазнова  Наталя Іванівна -500 грн. на лікування

1.10. Золотарьова Світлана Володимирівна - 500грн.багатодітна сімя

1.11.Унгарова Людмила Григорівна - 500грн. на лікування

1.12.Унгаров Іван Авакумович -500грн. на лікування

Разом:    6 500 ( шість   тисяч п’ятсот ) гривен

Голова координаційної ради                                             Л.І.Арансон

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТВИЛКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

68355, Одеська обл., Кілійський  р-н, м.Вилкове, вул.Моряків-десантників,18

тел. 3-10-52, тел/факс. 4-46-22,e-mail: gorsovet2007@rambler.ru

 __________________________________________________________________

 

ПРОТОКОЛ  № 12

координаційної ради виконкому

Вилківської міської ради від 21.11.2016 року

Присутні:

Арансон Л.І.  – головакоординаційної ради

Козинець П.В. – заст. голови координаційної ради

Гладкова Н.О.            – секретар координаційної ради

Хлевнер Т.В. – член координаційної ради

Балацька Т.І.– член координаційної ради

Швидченко Л.В.        – член координаційної ради

Олійникова Т.П.       – член координаційної ради

 

Відсутні:

Мелентьєва Г.С.         – член координаційної ради

Пащенко Ю.О. – член координаційної ради

Маковецький О.І.      – член координаційної ради

Тимошенко І.В.         – член координаційної ради

Порядок денний:

Про надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам м. Вилкове, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно рішення сесії № 180- VIIIVІI від11липня2016 року.

СЛУХАЛИ:

Про надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам м. Вилкове, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно рішення сесії № 180- VIIIVІI від11липня2016 року.

Арансон Л.І.: Надійшло 13 заяв. З них:одна заява з багатодітної сім’ї  ; 12 –на лікування  на загальну суму – шість тисяч п'ятсот. Особисті дані  заявників дивіться  в (додатку).

Коментую подані заяви.

1.1. Смирнова Фітинія Минаївна -500 грн.  на лікування

1.2.Рубанський Володимир Олександрович -500грн. на лікування

1.3.Куцепалова Тамара Маринівна - 500 грн. на лікування

1.4.Куцева Любов Іванівна - 500 грн. на лікування

1.5.Ушанова Алла Ворфоломеївна  -500 грн. багатодітна родина

1.6. Кабанова Наталія Василівна- 500грн. на лікування

1.7.Валікова Наталія Іванівна -500грн.на лікування чоловіка-інваліда

1.8.Супрунов Олександр Михайлович -500грн. на лікування

1.9. Мороз Марія Йосипівна - 500грн. на лікування

1.10.Перекипченко Надія Іванівна -500грн. на лікування

1.11.Перекипченко Віктор Миколайович-500грн. на лікування

1.12.Зубкова Світлана Петрівна-500грн. на лікування

1.13. Галкіна Юлія Михайлівна-500грн. на лікування

Разом:   6500 (шість   тисяч п'ятсот ) гривен

 

Гладкова Н.О.- Всі згодні, заперечень немає.

ВИРІШИЛИ:

 Надати матеріальну допомогу таким громадянам м. Вилкове:

1.1. Смирнова Фітинія Минаївна -500 грн.  на лікування

1.2.Рубанський Володимир Олександрович -500грн. на лікування

1.3.Куцепалова Тамара Маринівна - 500 грн. на лікування

1.4.Куцева Любов Іванівна - 500 грн. на лікування

1.5.Ушанова Алла Ворфоломеївна  -500 грн. багатодітна родина

1.6. Кабанова Наталія Василівна- 500грн. на лікування

1.7.Валікова Наталія Іванівна -500грн.на лікування чоловіка-інваліда

1.8.Супрунов Олександр Михайлович -500грн. на лікування

1.9. Мороз Марія Йосипівна - 500грн. на лікування

1.10.Перекипченко Надія Іванівна -500грн. на лікування

1.11.Перекипченко Віктор Миколайович-500грн. на лікування

1.12.Зубкова Світлана Петрівна-500грн. на лікування

1.13. Галкіна Юлія Михайлівна-500грн. на лікування

Разом:   6500 (шість   тисяч п'ятсот ) гривен

                                                                             

Голова координаційної ради                                             Л.І.Арансон

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТВИЛКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

68355, Одеська обл., Кілійський  р-н, м.Вилкове, вул.Моряків-десантників,18

тел. 3-10-52, тел/факс. 4-46-22,e-mail: gorsovet2007@rambler.ru

 __________________________________________________________________

 

ПРОТОКОЛ  № 13

координаційної ради виконкому

Вилківської міської ради від 14.12.2016 року

Присутні:

Арансон Л.І.  – головакоординаційної ради

Козинець П.В. – заст. голови координаційної ради

Гладкова Н.О.            – секретар координаційної ради

Хлевнер Т.В. – член координаційної ради

Балацька Т.І.– член координаційної ради

Олійникова Т.П.       – член координаційної ради

Мелентьєва Г.С.         – член координаційної ради

Тимошенко І.В.         – член координаційної ради

 

Відсутні:

Пащенко Ю.О. – член координаційної ради

Маковецький О.І.      – член координаційної ради

Швидченко Л.В.        – член координаційної ради

Порядок денний:

Про надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам м. Вилкове, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно рішення сесії № 180- VIIIVІI від11липня2016 року.

СЛУХАЛИ:

Про надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам м. Вилкове, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно рішення сесії № 180- VIIIVІI від11липня2016 року.

Арансон Л.І.: Надійшло 16 заяв. З них:1- заява АТО  ;1- на погребіння 14 –на лікування  на загальну суму – вісім  тисяч п'ятсот. Особисті дані  заявників дивіться  в (додатку).

Коментую подані заяви.

       1.1.Смирнова Фитинія Минаївна(Іваничеву О.М.)–500 грн.  на погребіння сина

Просить нарахування надіслати на ім'я Іваничевої О.М.

Іваничева Ольга Миколаївна  -500грн. на лікування дочки

Голубова Єфросинія Федотівна(Голубова І.П.)- 500 грн. на лікування

Просить нарахування надіслати на ім'я  Голубова  І.П.(сина)

Чорний Валерій Федорович - 1000 грн. учасник АТО

Полякова Наталя Юхимівна -500 грн. на лікування

       1.6 .Полякова Марія Пилипівна (Полякову Н.Ю.)- 500грн. на лікування

Просить нарахування надіслати на ім'я  Полякову Н.Ю.(дочку)

          1.7.Богдан Світлана Омелянівна -500 грн.на лікування

          1.8.Полищук Рита Рудольфівна  - 500грн. на лікування

           1.9.Редкина Руслана Олександрівна – 500 грн. на лікування

           1.10.Строганова Любов Федотівна – 500 грн. на лікування

           1.11.Кулікаєв Павло Тихонович – 500 грн. на лікування

           1.12.Трошин Володимир Миколайович – 500 грн. на лікування матері

           1.13. Смирнова Васса Семенівна – 500грн. на лікування

           1.14.Браницька Устинія Єрофіївна (Хлевнер Т.В.)-  500грн. на лікування

     Просить нарахування надіслати на ім'я  Хлевнер Т.В.

          1.15.Паршикової Ангеліни Степанівни.-  500грн. на лікування

            1.16.Бушинкіна  Ніна Панасівна -500грн. на лікування

Разом:    8500 ( вісім тисяч п’ятсот ) гривень

Тимошенко І.В.  Всі згодні, заперечень немає. З наданими документами  ознайомилися.

ВИРІШИЛИ:

 Надати матеріальну допомогу таким громадянам м. Вилкове:

1.1.Смирнова Фитинія Минаївна(Іваничеву О.М.)–500 грн. погребіння сина

1.2. Іваничева Ольга Миколаївна  -500грн. на лікування дочки

1.3.Голубова Єфросинія Федотівна(Голубова І.П.)- 500 грн. на лікування

1.4. Чорний Валерій Федорович - 1000 грн. учасник АТО

1.5.Полякова Наталя Юхимівна -500 грн. на лікування

1.6. Полякова Марія Пилипівна (Полякову Н.Ю.)- 500грн. на лікування

1.7.Богдан Світлана Омелянівна -500 грн.на лікування

1.8.Полищук Рита Рудольфівна  - 500грн. на лікування

1.9.Редкина Руслана Олександрівна – 500 грн. на лікування

1.10.Строганова Любов Федотівна – 500 грн. на лікування

1.11.Кулікаєв Павло Тихонович – 500 грн. на лікування

1.12.Трошин Володимир Миколайович – 500 грн. на лікування матері

1.13. Смирнова Васса Семенівна – 500грн. на лікування

1.14.Браницька Устинія Єрофіївна (Хлевнер Т.В.)-  500грн. на лікування

1.15.Паршикової Ангеліни Степанівни.-  500грн. на лікування

1.16.Бушинкіна  Ніна Панасівна -500грн. на лікування

Разом:    8500 ( вісім тисяч п’ятсот ) гривень

                                                                             

Голова координаційної ради                                             Л.І.Арансон

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 345

Про припинення права користування

земельною  ділянкою

Сиваєву  М.М.

---------------------------------------------------

         Розглянувши  заяву  громадянина   Сиваєва  Миколи  Михайловича, зареєстрованого    за   адресою:   Одеська  обл.,  Кілійський  р-н,  м. Вилкове,  вул. Солов’їна, 16,про  припинення  права користування   земельною ділянкою,     керуючись ст. ст. 12, 140,141,142   Земельного кодексу України,  п.34 частини 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Припинити громадянину Сиваєву Миколі Михайловичу право  користування   земельною   ділянкою,  розташованою  за  адресою:                 м. Вилкове,   вул. Солов’їна, б/н,    площею 1163 кв.м.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова        М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 346

Про припинення права користування

земельною  ділянкою

Пороховому С.П.

---------------------------------------------------

         Розглянувши  заяву  громадянина   Порохового Сергія Петровича, зареєстрованого    за   адресою:   Одеська  обл.,  Кілійський  р-н,  м. Вилкове,  вул. Лермонтова, 20,про  припинення  права користування   земельною ділянкою,     керуючись ст. ст. 12, 140,141,142   Земельного кодексу України,  п.34 частини 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Припинити громадянину Пороховому Сергію Петровичу право  користування   земельною   ділянкою  розташованою  за  адресою:                  м. Вилкове,   о.Анкудиново, б/н,   площею 0,2000га

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова        М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 347

Про припинення права користування

земельною  ділянкою

Гончаровій  Г.Г.

---------------------------------------------------

         Розглянувши  заяву  громадянки   Гончарової  Галини  Герасимівни, зареєстрованої    за   адресою:   Одеська  обл.,  Кілійський  р-н,  м. Вилкове,  вул. Л. Українки, 38,про  припинення  права користування   земельною ділянкою,     керуючись ст. ст. 12, 140,141,142   Земельного кодексу України,  п.34 частини 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Припинити громадянці  Гончаровій  Галині  Герасимівні  право  користування   земельною   ділянкою,  розташованою  за  адресою:                м. Вилкове,   о.Отножне , б/н,  площею  500 кв.м.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова        М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 348

Про припинення права користування

земельною  ділянкою

Задорожному  М.В.

---------------------------------------------------

         Розглянувши  заяву  громадянина  Задорожного  Миколи  Васильовича, зареєстрованого  за   адресою:   Одеська  обл.,  Кілійський  р-н,  м. Вилкове,  вул.Гагаріна, 21а,про  припинення  права користування   земельною ділянкою,     керуючись ст. ст. 12, 140,141,142   Земельного кодексу України,  п.34 частини 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Припинити громадянину Задорожному  Миколі  Васильовичу  право  користування   земельною   ділянкою,  розташованою  за  адресою:                 м. Вилкове,   вул. Нахімова, 21,  площею 170 кв.м.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова        М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 349                                  

Про внесення змін в рішення

ХХХVІІ сесії VІ скликання

від 07.10.2015 року №1146

«Про надання дозволу на

виготовлення проектуземлеустрою

щодо відведення земельної  ділянки

Релігійній громаді Свято-Різдво-Богородичної

Руської православної старообрядницької церкви»

----------------------------------------------------------------------------

        

       Розглянувши заяву Релігійної громади Свято-Різдво-Богородичної Руської православної старообрядницької церкви, зареєстрованої  за адресою:  Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.28 червня, 46 а,   про внесення  змін до    рішення    Вилківської    міської ради  від 07.10.2015 року № 1146-VI- XХХVІІ «Про надання дозволу на  виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкиРелігійній громаді Свято-Різдво-Богородичної Руської православної старообрядницької церкви»,  керуючись ст. ст. 12, 118, 120, 121 Земельного кодексу України,  ст. 15 та п.34 частини 1,   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

                           

       Вилківська міська рада

                                          

       ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни  в  п.1 рішення    Вилківської    міської ради  від 07.10.2015 року № 1146-VI-XХХVІІ «Про надання Релігійній громаді Свято-Різдво-Богородичної Руської православної старообрядницької церкви» та  викласти його  в  такій  редакції:

«1.Надати Релігійній громаді Свято-Різдво-Богородичної Руської православної старообрядницької церкви дозволу на  виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  постійне користування за адресою:  Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.28 червня, 46 а,  площею 0,0238га- для будівництва і обслуговування  культових  та  інших  будівель,  необхідних  для  забезпечення  їх  діяльності  із  земель житлової  та  громадської  забудови.»

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології

(голова І.В. Тимошенко).

    Міський голова                                                                 Іванов М.К.

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 350

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки   Хачатурову  В.А.

---------------------------------------------------

          Розглянувши  заяву  громадянина  Хачатурова  Володимира  Аветисовича,  зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,       м. Вилкове,  вул. Сонячна, 6, кв.1,   про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу,  рішення апеляційного суду Одеської  області від 18.11.2015 року, керуючись ст. ст.12,40,118,120,121 Земельного кодексу України, п.34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Перенести розгляд  питання про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Сонячна б/н  для будівництва індивідуального гаражу площею 0,0100га на  розгляд  чергової сесії  та  для  вивчення питання і  створити  комісію у  складі  голів постійних  депутатських комісій  та їх  заступників.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 351

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки   Топтигіну  І.М.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянина  Топтигіна  Івана  Миколайовича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,       вул.  Бессарабська, 14, кв.1,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати Топтигіну  Івану  Миколайовичу   дозвіл на виготовлення проекту землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Шкільна,16 а

- площею 0,0783 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 352

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки

Красноход  А.Л.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянки  Красноход  Алли  Леонідівни, зареєстрованої  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,          вул.  Українських  Прикордонників, 19,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати  Красноход  Аллі  Леонідівні  дозвіл на виготовлення проекту землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Олега Кошевого,77

- площею 0,0798 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 353

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки

Шевченко  В.Я.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянки  Шевченко  Віри  Яківни, зареєстрованої  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,       вул.  28 червня,76 ,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати  Шевченко  Вірі  Яківні  дозвіл на виготовлення проекту землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. 28  червня,76

- площею 0,0323 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 354

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки

Карасьовій  М.Ф.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянки  Карасьової  Марії  Федорівни, зареєстрованої  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,       вул.  Пушкіна,40, про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки в короткострокову оренду  строком на 3 роки для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

        

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати  Карасьовій  Марії  Федорівні  дозвіл на виготовлення проекту землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки в  короткострокову оренду  строком на 3 роки  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Української  Армії,9

- площею 0,0271 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 355

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки

Якушонок Т.М.,  Якушонок М.В.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяви  громадян  Якушонок Тамари  Миколаївни  та  Якушонок  Михайла  Вікторовича, зареєстрованих  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Різдвяна,138,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у спільну  сумісну власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

 Вилківська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1. Надати  громадянам  Якушонок Тамарі  Миколаївні та Якушонок  Михайлу  Вікторовичу дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо   відведення    земельної   ділянки у  спільну  сумісну власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул. Різдвяна, 138

- площею 0,0661 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 356

Про  затвердження проекту землеустрою

щодо    відведення     земельної    ділянки    

Петраковій І.Л.

--------------------------------------------

         Розглянувши  заяву громадянки  Савельєвої  Тетяни  Іванівни,  діючої  за  довіреністю, що зареєстрована   секретарем виконавчого  комітету   Вилківської  міської  ради  Кілійського  району,  Одеської  області  за  №   295  від 02.12.2015  року від імені  Петракової  Ірини  Леонтіївни,  яка зареєстрована  за адресою: Одеська обл., Кілійський  р-н,  м.  Вилкове,       вул. 28 Червня,42,  про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. 28 червня, 42

-кадастровий №   5122310300:02:003:0151 , площею 0,0253 га - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність  Петраковій  Ірині  Леонтіївні.

2.Власнику земельної ділянки добросовісно  виконувати обов’язки щодо володіння земельною ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).  

Міський голова                                                 М.К. Іванов                                 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 357

Про  затвердження   проекту  землеустрою

щодо    відведення     земельної    ділянки    

та   передачу  у спільну сумісну власність

Кучмі С.О.,  Кучмі В.А.

------------------------------------------------------

           Розглянувши   заяви   громадян  Кучми  Сергія  Олександровича  та  Кучми  Валентини   Анатоліївни,  зареєстрованих  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,   м.Вилкове,    вул. Першотравнева,  130,  про  затвердження  проекту землеустрою  щодо відведення   земельних  ділянок   у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  та ведення особистого селянського господарства,   керуючись ст. ст.12, 33, 40, 81, 83,118,121  Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України  «Про землеустрій» , ст.26 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити   проекти  землеустрою  щодо відведення земельних  ділянок,  що розташовані за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,  вул. Придунайська, 69 в

- кадастровий №   5122310300:02:005:0591, площею 0,1000 га -  для будівництва  і  обслуговування   жилого  будинку,   господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передати у спільну сумісну  власність Кучмі  Сергію  Олександровичу  та Кучмі  Валентині  Анатоліївні,

 - кадастровий  №   5122310300:02:005:0590, площею 0,0772 га -  для ведення   особистого  селянського  господарства  та  передати у спільну сумісну   власність Кучмі  Сергію  Олександровичу  та Кучмі  Валентині  Анатоліївні.

2.Власникам земельних  ділянок  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко). 

           Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 358

Про  затвердження проекту землеустрою

щодо    відведення     земельної    ділянки    

Єфимову В.Г.

------------------------------------------------------

            Розглянувши  заяву громадянина  Єфимова  Віктора  Григоровича,   зареєстрованого  за адресою: Одеська обл., Кілійський  р-н,  м.  Вилкове,  провул. Солов’їний, 5,  про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельних  ділянок  у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка)   та ведення  особистого  селянського  господарства, керуючись ст. ст.12,33, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельних ділянок  розташованих за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. Миру, 2ж

-кадастровий №5122310300:02:005:0587 , площею 0,1000 га - для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Єфимову  Віктору  Григоровичу,

-кадастровий №5122310300:02:005:0586 площею 0,1287- для ведення  особистого  селянського  господарства та передати у власність Єфимову  Віктору  Григоровичу.

2.Власнику земельної ділянки добросовісно  виконувати обов’язки щодо володіння земельною ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).  

Міський голова                                                 М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 359

                                                                                             

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки

Калюжній С.О.

---------------------------------------------------------------------

Розглянувши заяву громадянки  Калюжної  Світлани  Олександрівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул. Сонячна, 3а, кв. 5,  про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись ст.ст.12,81,83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Т.Повстання, 141/3

- кадастровий № 5122310300:02:004:0188, площею 0,0032  га -для будівництва  індивідуального гаражута передати у власністьКалюжній  Світлані  Олександрівні.

2.Власнику земельної ділянки добросовісно  виконувати обов’язки щодо володіння земельною ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 360

                                                                                    

Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо                                     відведення  земельної    ділянки 

Соловйову  І.Ф.

-----------------------------------------------

            Розглянувши заяву громадянина  Соловйова  Івана  Фадейовича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Першотравнева, 124, про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. Першотравнева, 124

- кадастровий № 5122310300:02:004:0193, площею 0,0612 га - для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Соловйову  Івану  Фадейовичу.

2.Власнику   земельної   ділянки   добросовісно    виконувати     обов’язки  щодо  володіння  земельною  ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного  Кодексу  України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 361

                                                                                             

Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо                                     відведення  земельної    ділянки 

Сичевій В.М.

--------------------------------------------------------------

         Розглянувши заяву громадянки  Сичевої  Валентини  Миколаївни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Бессарабська, 3, про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка),копію  свідоцтва  про шлюб  від 21.10.2016 року, керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,  вул. Бессарабська,3

-кадастровий № 5122310300:02:005:0593, площею 0,0395 га - для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка)  та  передати у  власність Сичевій  Валентині  Миколаївні.

2.Власнику   земельної   ділянки   добросовісно    виконувати     обов’язки  щодо  володіння  земельною  ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного  Кодексу  України.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

 Міський голова                                                  М.К. Іванов

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 362

Про  затвердження проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у довгострокову

орендуПАТ «Одесагаз»

       Розглянувши  клопотання  ПАТ «Одесагаз», яке зареєстроване за адресою:  Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл,  вул. Пушкіна,24 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову  оренду строком  на  49років  та скасування  рішення Вилківської міської  ради XI сесії  VII скликання № 230 від 29.09.2016 року «Про надання дозволу на  виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  довгострокову оренду  строком  на  49  років ПАТ «Одесагаз», керуючись ст.ст.12, 123,124 Земельного кодексу України, -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА  :

1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, яка згідно з витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  має кадастровий № 5122310300:02:004:0037, розташована за адресою:                             Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 176 та передати в довгострокову оренду  строком  на 49 років ПАТ «Одесагаз»  земельну  ділянку

-площею 0,1336га - для розміщення, експлуатації та обслуговування нежитлових будівель та споруд (основні та  допоміжні будівлі і споруди газової контори).     

2.Укласти  договір оренди земельної ділянки між Вилківською міською радою та землекористувачем.

3.Рішення  XI сесії  VII скликання Вилківської  міської  ради від 29.09.2016 року  № 230 «Про надання дозволу на  виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  довгострокову оренду  строком  на  49  років ПАТ «Одесагаз» року скасувати.

4.Контроль за  виконанням данного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                             М.К. Іванов

Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4