Вилківська міська рада
Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

 

П  Е  Р  Е  Л  І  К

рішень  XVІ позачергової сесії VII скликання від 16.02.2017 року

№№

п/п

Назва рішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5
  1. Про внесення змін та

 доповнень до рішення

 сесії   № 332-VII-ХІV від

23.12.2016 р. «Про

бюджет Вилківської міської

ради на 2017 рік»                                         № 363   від 16.02.2017р.        

  1. Про ініціювання добровільного

 об’єднання територіальних

громад у Вилківську міську

 об’єднану громаду                                       № 364   від 16.02.2017р.

РІЗНЕ.

П Р О Т О К О Л

ХVІ позачергової сесії Вилківської міської ради сьомого скликання

16 лютого 2017 року

м.Вилкове

Всьогодепутатів

Вилківської міської ради             -  26

Присутні на початок сесії            - 21 +1

Сесію відкриває міський голова Іванов М.К.

                  

На початок сесіїзареєструвалось  - 21 депутат.

У голосуванніприймає участь 21депутат і згідно п.2 ст.59 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»міський голова Іванов М.К..

Звучить Гімн України

Кворум, необхідний для роботисесії є.

Виборисекретаріатусесії.

Пропозиція:

Обрати секретаріатсесії двох депутатів: Вязовського В.І., Рязанова В.С. та представника виконавчого комітету Полянцеву Р.М.

Проводиться голосування:

- за                        - 21 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

Проголосували одноголосно.

ПОРЯДОК    ДЕННИЙ

ХVІ позачергової сесії VII скликання від 16.02.2017 року

     1.Про внесення змін та доповненьдорішеннясесії   № 332-VII-ХІVвід

           23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік»

           Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

    2.Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних

           громад у Вилківську міську об’єднану громаду

                        Інформує: міський голова Іванов М.К.

РІЗНЕ.

Проводиться голосування за прийняття порядку денного.

Підсумки голосування :

- за                     - 21+1

- проти             -  0

- утримались    -  0

- не голосували   - 0

Порядок денний затверджено.

Починається розгляд питань порядку денного сесії.

СЛУХАЛИ: «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   № 332-VII-ХІVвід23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік»

           Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

Виступив Хачатуров А.В. про те, що розглядалось дане питання на бюджетній комісії .

Виступив міський голова Іванов М.К. Це питання розглядалось головами комісій, в тому числі і бюджетної комісії.

Виступила Швидченко Л.В. щодо розміщення залишку грошових коштів, які знаходяться на рахунку Вилківської міської ради на банківський депозит.

Виступив головний бухгалтер Мелентьєва Г.С. Така практика вже існувала в Вилківській міській раді, але це неможливо тому, що це не передбачено законодавством.

           

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 21 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 21 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 363  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   № 332-VII-ХІV від 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік» прийняти          

        

СЛУХАЛИ:  «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних

           громад у Вилківську міську об’єднану громаду»

                        Інформує: міський голова Іванов М.К.

Виступив Маковецький О.І. про те, що яка думка населених пунктів, яким ми будемо надавати пропозицію щодо об’єднання.

Виступив міський голова Іванов М.К. Попередньо я зустрічався з Мирненським та Десантенським головами сільських рад щодо об’єднання і вони висловили думку позитивну.

           Виступив Недялко С.В. яка ймовірність об’єднання? 

           Виступив міський голова Іванов М.К. Все буде залежати від того, як пройдуть громадські слухання в місті Вилкове щодо пропозиції об’єднання з іншими громадами та їхньої згоди.

Вязовський В.І.- голова постійної депутатської комісії  з питань регламенту, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції.

- Постійна депутатська комісія з питань регламенту,законності,охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 21 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 21 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 364  «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальнихгромад у Вилківську міську об’єднану громаду»прийняти

Порядок денний пленарного засідання ХVI позачерговоїсесії Вилківської  міської ради VIIскликання вичерпано.

Сесія оголошується  закритою.

Міський  голова                                                      М.К. Іванов

                                                                                                                                 

                                                                                                           Проект

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХVIпозачергова сесія VIІ скликання

                                                  РІШЕННЯ №              

16.02.2017 р.                                                                         

          

Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017рік»

--------------------------------------------------

Заслухавшиінформацію головного бухгалтера МелентьєвоїГ.С., керуючись ч.1 п.23  ст.26 Закону України "Про місцевесамоврядування в Україні",-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Загальний фонд.

1.1.У зв’язку з залишкомгрошовихкоштів на початок 2017 року,збільшитигрошовікоштивидатковоїчастини бюджету у сумі 300 000 грн.на:

КФК 8800 (інші субвенції) 300 000 грн.:

КЕКВ 2620 + 300 000 грн. (березень 2017р.) для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

            У зв’язку з фінансовою необхідністю зменшити планові призначення по загальному фонду та направити кошти до спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку:

           

            Зменшити:

КФК 6060 КЕКВ 2240 – 345 300 грн. (березень 2017р.);

КФК 7500 КЕКВ 2240 – 122 700 грн. (березень 2017р.).

            Збільшити:

КФК 6060 КЕКВ 3132 – 345 300 грн. (березень 2017р.) для оплати капітальних видатків на благоустрій міста;

КФК 7500 КЕКВ 3132 – 122 700 грн. (березень 2017 р.) для оплати видатків на капітальний ремонт глядацької зали будинку культури в м.Вилкове.

2. Контроль за виконаннямданногорішенняпокласти наголовного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та на постійну депутатськукомісію з питаньпланування бюджету та фінансів (головаШвидченко Л.В.).

Міський голова                                   М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІпозачергова сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«16» лютого 2017р.                                                                          № 364

Про розгляд ініціативи про добровільне

об’єднання територіальних

громад у Вилківську міську

об’єднану територіальну громаду

----------------------------------------------------------------------

Відповідно до статей 2,4,6,7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 6, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Вилківська міська рада,-

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати ініціативу міського голови щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Ліски Лісківської сільської ради, Приморське Приморської сільської ради, Десантне Десантненської  сільської ради, Мирне Мирнівської  сільської ради у Вилківську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Вилкове Кілійського району Одеської області.

2. Провести громадське обговорення щодо добровільного об’єднання територіальних громад згідно з затвердженим Порядком.

3.Затвердити Порядок організації  і проведення  громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад ( додається).

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції ( голова Вязовський В.І.)

 Міський голова                                                 М.К.Іванов

 Додаток до рішення

                                   № 364 від 16.02.2017р.

Порядок
організації і проведення  громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

 3. Визначити організатором прведення громадського обговорення Вилківську міську раду,яка самостійно визначає форми його проведення шляхом  громадського слухання, виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

 4. Громадське обговорення передбачає:

 1) вирішення організаційних (технічних) питань:

 - час та дата проведення громадського обговорення (25.02.2017р. об 11-тій годині);

 - місце проведення громадського обговорення (Вилківський БК- малий зал);

 - визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

 Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

 - оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);

 - розсилання письмових запрошень.

 2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

 3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

 5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

 Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

 Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

 Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

 7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

 8. У ході проведення громадського слухання, ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

 9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

Секретар ради                                          Л.І.  Арансон

Червень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2