ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

 

П  Е  Р  Е  Л  І  К

рішень  XVІ позачергової сесії VII скликання від 16.02.2017 року

№№

п/п

Назва рішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5
 1. Про внесення змін та

 доповнень до рішення

 сесії   № 332-VII-ХІV від

23.12.2016 р. «Про

бюджет Вилківської міської

ради на 2017 рік»                                         № 363   від 16.02.2017р.        

 1. Про ініціювання добровільного

 об’єднання територіальних

громад у Вилківську міську

 об’єднану громаду                                       № 364   від 16.02.2017р.

РІЗНЕ.

П Р О Т О К О Л

ХVІ позачергової сесії Вилківської міської ради сьомого скликання

16 лютого 2017 року

м.Вилкове

Всьогодепутатів

Вилківської міської ради             -  26

Присутні на початок сесії            - 21 +1

Сесію відкриває міський голова Іванов М.К.

                  

На початок сесіїзареєструвалось  - 21 депутат.

У голосуванніприймає участь 21депутат і згідно п.2 ст.59 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»міський голова Іванов М.К..

Звучить Гімн України

Кворум, необхідний для роботисесії є.

Виборисекретаріатусесії.

Пропозиція:

Обрати секретаріатсесії двох депутатів: Вязовського В.І., Рязанова В.С. та представника виконавчого комітету Полянцеву Р.М.

Проводиться голосування:

- за                        - 21 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

Проголосували одноголосно.

ПОРЯДОК    ДЕННИЙ

ХVІ позачергової сесії VII скликання від 16.02.2017 року

     1.Про внесення змін та доповненьдорішеннясесії   № 332-VII-ХІVвід

           23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік»

           Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

    2.Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних

           громад у Вилківську міську об’єднану громаду

                        Інформує: міський голова Іванов М.К.

РІЗНЕ.

Проводиться голосування за прийняття порядку денного.

Підсумки голосування :

- за                     - 21+1

- проти             -  0

- утримались    -  0

- не голосували   - 0

Порядок денний затверджено.

Починається розгляд питань порядку денного сесії.

СЛУХАЛИ: «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   № 332-VII-ХІVвід23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік»

           Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

Виступив Хачатуров А.В. про те, що розглядалось дане питання на бюджетній комісії .

Виступив міський голова Іванов М.К. Це питання розглядалось головами комісій, в тому числі і бюджетної комісії.

Виступила Швидченко Л.В. щодо розміщення залишку грошових коштів, які знаходяться на рахунку Вилківської міської ради на банківський депозит.

Виступив головний бухгалтер Мелентьєва Г.С. Така практика вже існувала в Вилківській міській раді, але це неможливо тому, що це не передбачено законодавством.

           

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 21 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 21 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 363  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   № 332-VII-ХІV від 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік» прийняти          

        

СЛУХАЛИ:  «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних

           громад у Вилківську міську об’єднану громаду»

                        Інформує: міський голова Іванов М.К.

Виступив Маковецький О.І. про те, що яка думка населених пунктів, яким ми будемо надавати пропозицію щодо об’єднання.

Виступив міський голова Іванов М.К. Попередньо я зустрічався з Мирненським та Десантенським головами сільських рад щодо об’єднання і вони висловили думку позитивну.

           Виступив Недялко С.В. яка ймовірність об’єднання? 

           Виступив міський голова Іванов М.К. Все буде залежати від того, як пройдуть громадські слухання в місті Вилкове щодо пропозиції об’єднання з іншими громадами та їхньої згоди.

Вязовський В.І.- голова постійної депутатської комісії  з питань регламенту, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції.

- Постійна депутатська комісія з питань регламенту,законності,охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 21 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 21 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 364  «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальнихгромад у Вилківську міську об’єднану громаду»прийняти

Порядок денний пленарного засідання ХVI позачерговоїсесії Вилківської  міської ради VIIскликання вичерпано.

Сесія оголошується  закритою.

Міський  голова                                                      М.К. Іванов

                                                                                                                                 

                                                                                                           Проект

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХVIпозачергова сесія VIІ скликання

                                                  РІШЕННЯ №              

16.02.2017 р.                                                                         

          

Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017рік»

--------------------------------------------------

Заслухавшиінформацію головного бухгалтера МелентьєвоїГ.С., керуючись ч.1 п.23  ст.26 Закону України "Про місцевесамоврядування в Україні",-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Загальний фонд.

1.1.У зв’язку з залишкомгрошовихкоштів на початок 2017 року,збільшитигрошовікоштивидатковоїчастини бюджету у сумі 300 000 грн.на:

КФК 8800 (інші субвенції) 300 000 грн.:

КЕКВ 2620 + 300 000 грн. (березень 2017р.) для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

            У зв’язку з фінансовою необхідністю зменшити планові призначення по загальному фонду та направити кошти до спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку:

           

            Зменшити:

КФК 6060 КЕКВ 2240 – 345 300 грн. (березень 2017р.);

КФК 7500 КЕКВ 2240 – 122 700 грн. (березень 2017р.).

            Збільшити:

КФК 6060 КЕКВ 3132 – 345 300 грн. (березень 2017р.) для оплати капітальних видатків на благоустрій міста;

КФК 7500 КЕКВ 3132 – 122 700 грн. (березень 2017 р.) для оплати видатків на капітальний ремонт глядацької зали будинку культури в м.Вилкове.

2. Контроль за виконаннямданногорішенняпокласти наголовного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та на постійну депутатськукомісію з питаньпланування бюджету та фінансів (головаШвидченко Л.В.).

Міський голова                                   М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІпозачергова сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«16» лютого 2017р.                                                                          № 364

Про розгляд ініціативи про добровільне

об’єднання територіальних

громад у Вилківську міську

об’єднану територіальну громаду

----------------------------------------------------------------------

Відповідно до статей 2,4,6,7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 6, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Вилківська міська рада,-

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати ініціативу міського голови щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Ліски Лісківської сільської ради, Приморське Приморської сільської ради, Десантне Десантненської  сільської ради, Мирне Мирнівської  сільської ради у Вилківську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Вилкове Кілійського району Одеської області.

2. Провести громадське обговорення щодо добровільного об’єднання територіальних громад згідно з затвердженим Порядком.

3.Затвердити Порядок організації  і проведення  громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад ( додається).

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції ( голова Вязовський В.І.)

 Міський голова                                                 М.К.Іванов

 Додаток до рішення

                                   № 364 від 16.02.2017р.

Порядок
організації і проведення  громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

 3. Визначити організатором прведення громадського обговорення Вилківську міську раду,яка самостійно визначає форми його проведення шляхом  громадського слухання, виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

 4. Громадське обговорення передбачає:

 1) вирішення організаційних (технічних) питань:

 - час та дата проведення громадського обговорення (25.02.2017р. об 11-тій годині);

 - місце проведення громадського обговорення (Вилківський БК- малий зал);

 - визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

 Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

 - оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);

 - розсилання письмових запрошень.

 2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

 3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

 5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

 Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

 Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

 Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

 7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

 8. У ході проведення громадського слухання, ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

 9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

Секретар ради                                          Л.І.  Арансон

 

 

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» березня 2017 р.                                                                          № 365

Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017 рік»

--------------------------------------------------

        Заслухавши інформацію головного бухгалтера МелентьєвоїГ.С., керуючись ч.1 п.23  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Загальний фонд.

КЕКВ 2620 + 70 000 грн. (березень 2017р.) (Вилківському будинку культури для придбання матеріалу на костюми  + 50 000 грн.; Вилківському будинку творчості + 5 000 грн. для придбання гардинів та фіранків; Вилківській ДЮСШ + 15 000 грн. для придбання костюмів, шкарпеток та фартухів).

2. Контроль за виконаннямданногорішенняпокласти наголовного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та на постійну депутатськукомісію з питаньпланування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.).

Міський голова                 М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 366

Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017 рік»

--------------------------------------------------

        Заслухавши інформацію головного бухгалтера МелентьєвоїГ.С., керуючись ч.1 п.23  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Загальний фонд.

1.1. В зв’язку з фінансовою необхідністю зменшити планові призначення по загальному фонду КФК 6650 КЕКВ 2240 – 60 000 грн. (липень – 10 000 грн., червень – 20 000 грн., травень – 30 000 грн. 2017р.).та направити наКФК 3035 КЕКВ 2240 + 60 000 грн. (квітень 2017р.) (доплата за пільговий проїзд пасажирів).

                    1.2 В зв’язку з фінансовою необхідністю зменшити планові призначення по загальному фонду з КФК 6060 КЕКВ 2240 – 6 620 грн. (квітень 2017р.), та направити кошти до спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку на КФК 6060 КЕКВ 3132 + 6 620 (квітень 2017р.) для оплати видатків на благоустрій міста.

2. Контроль за виконаннямданногорішенняпокласти наголовного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та на постійну депутатськукомісію з питаньпланування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.).

Міський голова                                   М.К.Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 367

        

                                                                                                                

Про виконання доходної і видаткової

частини бюджету Вилківської міської

ради за 2016 рік.

------------------------------------------------

 Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера Мелентьєвої Г.С. про виконання міського бюджету за 2016 рік, що доходна частина бюджету міста з урахуванням змін та доповнень виконана на 117,7%, при плані доходів загального фонду 4 573,1 тис. грн., надійшло доходів 5 380,5 тис. грн. (довідка додається).

Доходи спеціального фонду виконано на 102,6 %, при плані доходів 291,0 тис. грн., фактично надійшло 298,7 тис. грн.

Видатки бюджету міста по загальному фонду склали 4 096,5 тис. грн., при плані 4 728,0  тис. грн., тобто 86,6 %.

 Видатки на заробітну плату разом з нарахуванням складають 1 982,7 тис. грн., тобто 38,8 % від загальних видатків.  Решта видатків направлена на оплату комунальних послуг, предметів та матеріалів та інші видатки.

         З бюджету міста на утримання апарата управління спрямовано 1 933,1 тис. грн., благоустрій міста – 1 858,2 тис. грн., інші видатки – 305,2 тис. грн.                Виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, нарахованої за звітний період, здійснена в повному обсязі. Кредиторська заборгованість у сумі 2677,11 грн.: по загальному фонду – 1904,51 грн., та по спеціальному фонду – 772,60 грн. Дебіторська заборгованісті не має.

Спеціальний фонд. Видатки склали 1 026,4 тис.грн.: це видатки на  благоустрій міста 891,8 тис.грн., апарат управління 73,7 тис.грн., інші заходи пов’язані з економічною діяльністю 15,7 тис.грн., охорона навколишнього середовища 2,0 тис.грн., інші субвенції 43,2 тис. грн.

З метою виконання бюджету міста, мобілізації додаткових надходжень та керуючись ст.64,68 Бюджетного кодексу України "Про місцеві бюджети" та на підставі п.1 ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

 Вилківська міська рада

     ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити та взяти до відома звіт головного бухгалтера міської ради Мелентьєвої Г.С. за 2016 рік.
 1. Здійснювати раціональне використання коштів, їх збереження та збереження речових цінностей.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на гол. бухгалтера   Мелентьєву Г.С.. та на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.)

Міський голова                                                 М.К.Іванов

 Додаток № 1

до рішення № 367

                                                                          

ДОВІДКА

по виконанню доходної частини бюджету

за 2016 рік.

          Відхилення

Код доходів

Найменування доходів

План на 2016 р.

тис. грн.

Отримано  за 2016р.

тис. грн.

% виконан. + -
  Доходи загального фонда - всього          
11020202 Податок на прибуток комун. підприємств          
13010200 Рентна плата за використання лісових ресурсів (камиш) 35,6 38,9 109,3 3,3  
13030200 Рентна плата за користування надрами місцевого значення (пісок) 90,0 90,0 100,0    
14040000 Акцизний збір 1100,0 1238,4 112,6 138,4  
  Всього оплата за землю 2062,0 2409,7 116,9 347,7  
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 410,0 449,3 109,6 39,3  
18010600 Оренда землі з юридичних осіб 1151,0 1328,3 115,4 177,3  
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 52,0 73,3 141,0 21,3  
18010900 Оренда землі з фізичних осіб 449,0 558,8 124,5 109,8  
18010200 Податок на нерухом. з фізичних осіб за житлові приміщення 30,0 37,5 125,0 7,5  
18010300 Податок на нерухом. з фізичних осіб за нежитлові приміщення 2,4 19,9 829,2 17,5  
18010400 Податок на нерухом. з юридичн осіб за нежитлові приміщення 276,5 382,7 138,4 106,2  
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 50,0       50,0
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб   6,2   6,2  
18030100 Туристичний збір від юридичних осіб   0,1   0,1  
18030200 Туристичн. збір від фізичних  осіб 6,3 10,2 161,9 3,9  
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 205,0 332,5 162,2 127,5  
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 701,1 791,1 112,8 90,0  
18040100 Збір за торгов діяльність з фізич. осіб   0,3   0,3  
18040200 Збір за торгов діяльність з юрид. осіб          
18050500 Фіксований с/госпподаток          
21081000 Адмінштрафи 1,7 0,7 41,2   1,0
22090100 Держмито (спадщина) 1,4 5,5 392,9 4,1  
22090400 Держмито (Паспорти) 3,6 3,7 102,8 0,1  
22080402 Оренда комунального майна 6,5 7,8 120,0 1,3  
22012500 Плата за надання адмінпослуг 1,0 2,5 250,0 1,5  
31010200 Надходження від реалізації конфіскованого майна   2,8   2,8  
  РАЗОМ ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ 4573,1 5380,5 117,7 807,4  
  Спеціальний фонд- всьго 291,0 298,7 102,6 7,7  
19010101 Надходження від викідів в атмосферне повітря 1,0 1,4 140,0 0,4  
19010301 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях 5,0 6,7 134,0 1,7  
18041500 Збір за провад. торг. діяльн нафтопр          
24062100 Компенсаційні кошти за шкоду заподіяну навколишньому середовищу 285,0 245,3 86,1   39,7
25010100 Плата за послуги          
25020100 Благодійні внески   45,3   45,3  
  ВСЕГО 4864,1 5679,2 116,8 815,1  

          Головний  бухгалтер                                        Г.С.Мелентьєва

Додаток № 2

 до рішення № 367

                                                                          

ДОВІДКА

по виконанню доходної частини бюджету

за 2016 рік.

          Відхилення Причини невиконання або перевиконання  

Код доходів

Найменування доходів

План на 2016 р.

Отримано за 2016р.

% виконан. + -  
  Доходи загального фонда - всього              
11020202 Податок на прибуток комун. підприємств              
13010200 Рентна плата за використання лісових ресурсів (камиш) 35,6 38,9 109,3 3,3   Перевиканання в зв’язку з тим, що фактично збільшена кількість тонн зібраного очерету, у зрівнянні з тим, що планувалося.  
13030200 Рентна плата за користування надрами місцевого значення (пісок) 90,0 90,0 100,0     Оплата надходить від ВАТ «ПМК-98» по результатам звітності перед податковою службою.  
14040000 Акцизний збір 1100,0 1238,4 112,6 138,4   Перевиканання в зв’язку з тим, що в данному звітному періоді є платники, які сплатили набагато більше у зрівнянні за 2015р.  
  Всього оплата за землю 2062,0 2409,7 116,9 347,7   Перевикання пов’язано з укладанням додаткових угод відповідно до нових розмірів орендної плати за земельні ділянки у відсотках від нормативної грошової оцінки землі та коефіцієнта індексації, визначеного законодавством.  
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 410,0 449,3 109,3 39,3      
18010600 Оренда землі з юридичних осіб 1151,0 1328,3 115,4 177,3      
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 52,0 73,3 141,0 21,3      
18010900 Оренда землі з фізичних осіб 449,0 558,8 124,5 109,8      
18010200 Податок на нерухом. з фізичних осіб за житлові приміщення 30,0 37,5 125,0 7,5   Новий вид податку, який почав надходити в 2016 році.  
18010300 Податок на нерухом. з фізичних осіб за нежитлові приміщення 2,4 19,9 829,2 17,5   Новий вид податку, який почав надходити в 2016 році.  
18010400 Податок на нерухом. з юридичн осіб за нежитлові приміщення 276,5 382,7 138,4 106,2   Перевиканання в зв’язку з тим, що були переглянуті ставки податку  
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 50,0       50,0 Не надійшов у зв’язку з тим, що транспорт фізічної особи Гушан В.А. у 2016 році не підлягає оподаткуванню.  
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб   6,2   6,2  

Заплатив ТОВ «Данубіус»

 
18030100 Туристичний збір від юридичних осіб   0,1   0,1   Заплатив КП «Зміїний»  
18030200 Туристичн. збір від фізичних  осіб 6,3 10,2 161,9 3,9   Збільшилась кількість відпочиваючих  
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 205,0 332,5 162,2 127,5   Є платники, які сплатили більше, ніж у минулому році – ТОВ «Луч», ТОВ «Екофорпост», ТПП «Вилкове-Тур» і т.д.  
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 701,1 791,1 112,8 90,0   Перевиканання пов’язано з тим, що кількість платників в порівнянні с минулим роком не збільшилось, але є перелік платників, які заплатили набагото більше, ніж в минулому році.  
18040100 Збір за торгов діяльність з фізич. осіб   0,3   0,3      
18040200 Збір за торгов діяльність з юрид. Осіб            
   
18050500 Фіксований с/госпподаток              
21081000 Адмінштрафи 1,7 0,7 41,2   1,0 В зв’язку зі зменшенням кількості людей, яким були видані приписи  
22090100

Держмито (спадщина)

1,4 5,5 392,9 4,1   Збільшилась кількість людей, які оформлюють документи.  
22090400 Держмито (Паспорти) 3,6 3,7 102,8 0,1   Збільшилась кількість людей, які оформлюють закордонні паспорти та паспорти України.  
22080402 Оренда комунального майна 6,5 7,8 120,0 1,3   Перевиканання пов’язане з тим, що платниками була зроблена нова експертна оцінка майна.  
22012500 Плата за надання адмінпослуг 1,0 2,5 250,0 1,5   Збільшилась кількість звернень за наданням цих послуг  
31010200 Надходження від реалізації конфіскованого майна   2,8   2,8   Надійшло від НДКМЦ «Оптімус» та ТОВ «Укревротранзит»  
  РАЗОМ ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ 4573,1 5380,5 117,7 807,4      
  Спеціальний фонд- всьго 291,0 298,7 102,6

7,7

     
19010101 Надходження від викідів в атмосферне повітря 1,0 1,4 140,0 0,4      
19010301 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях 5,0 6,7 134,0 1,7      
18041500 Збір за провад. Торг. Діяльн нафтопр              
24062100 Компенсаційні кошти за шкоду заподіяну навколишньому середовищу 285,0 245,3 86,1   39,7 Зменшився об’єм робіт  
25010100 Плата за послуги              
25020100 Благодійні внески   45,3   45,3      
  ВСЕГО 4864,1 5679,2 116,8 815,1      

Головний  бухгалтер                                       Г.С.Мелентьєва

                                                                                                                      Додаток № 3

  до рішення № 367

ДОВІДКА

по виконанню видаткової частини бюджету

за 2016 рік (загальний фонд)

Код видатків Перелік видатків

План за

2016 р. (тис.грн.)

Видатки за 2016 р.   (тис.грн.) % виконання Відхилення
+ -
010116 (апарат управління) 2111 (заробітна плата), 2120 (нарахування на заробітну плату) 1 632,0 1540,1 94,4 --- 91,9
  2270 (комунальні послуги) 90,0 67,6 75,1 --- 22,4
  2210,2240,2250, 2800(інші видатки) 453,3 325,4 71,8 --- 127,9
  РАЗОМ : 2175,3 1933,1 88,9 --- 242,2
090412 (соціальний захист населення) 2730 (інші поточні трансферти населенню) 90,0 77,5 86,1 --- 12,5
  РАЗОМ  : 90,0 77,5 86,1 --- 12,5
091103 (сім"я і молодь) 2210,2240 (видатки на придбання подарунків та вивезення дітей до райвоенкомату) 17,4 12,8 73,6 --- 4,6
РАЗОМ 17,4 12,8 73,6 --- 4,6
100203 (благоустрій міста) 2111 (заробітна плата), 2120 (нарахування на заробітну плату) 530,9 405,5 76,4 --- 125,4
  2270 (комунальні послуги) 114,8 102,1 88,9 --- 12,7
  2210, 2240,2800 (інші видатки) 1480,2 1350,6 91,2 --- 129,6
  РАЗОМ: 2125,9 1858,2 87,4 --- 267,7
130112 (фізкультура і спорт) 2111 (заробітна плата), 2120 (нарахування на заробітну плату) 46,0 37,1 80,7 --- 8,9
  2210,2240(придбання спортінвентаря) 21,6 12,9 59,7 --- 8,7
  РАЗОМ  : 67,6 50,0 74,0 --- 17,6
170703 (ремонт доріг) 2240 (оплата послуг) 120,0 118,9 99,1 --- 1,1
  РАЗОМ: 120,0 118,9 99,1 --- 1,1
180410 (інші заходи пов’язані з економічною діяльністю) 2240(оплата послуг), 2270 (комунальні послуги) 14,0 0,2 1,4 --- 13,8
  РАЗОМ: 14,0 0,2 1,4   13,8
200200 (охорона і раціон. викор. земель) 2240(оплата послуг), 2800(інші видатки) 22,5 21,6 96,0 --- 0,9
  РАЗОМ: 22,5 21,6 96,0 --- 0,9
250380 (інші субвенцї) 2620 (поточні трансф.) 22,5 22,5 100,0 ---  
    22,5 22,5 100,0    
250404(інші видатки) 2800,2240,2273 (інші видатки) 95,3 1,7 1,8 --- 93,6
  РАЗОМ  : 95,3 1,7 1,8 --- 93,6
ВСЬОГО  : 4750,5 4096,5 86,2 --- 654,0

Головний  бухгалтер                                 Г.С.Мелентьєва

                     Додаток № 4

до рішення№ 367

                                                                                    

ДОВІДКА

по виконанню видаткової частини бюджету

за2016  рік   (спеціальний фонд)

Код видатків Перелік видатків

План за

2016 рік

Видатки за

2016 рік 

% виконання Відхилення
+ -
100203 Благоустрій міста 900,0 891,8 99,1 --- 8,2
  3132 (капремонт) 900,0 891,8 99,1 --- 8,2
010116 Орган місцевого самоврядування 75,6 73,7 97,5 --- 1,9
  3110 (обладнання і предмети) 75,6 73,7 97,5 --- 1,9
240601  (охорона природного середовища) 351,0 2,0 1,0 --- 349,0
  2210 (предмети та матеріали) 10,0 2,0 20,0 --- 8,0
  2240 (послуги) 341,0     --- 341,0
180410 Інші заходи 15,7 15,7 100,0 ---  
  3132 (кап.ремонт) 15,7 15,7 100,0 ---  
250380 Інші субвенції 43,2 43,2 100,0    
  3220 (кап. трансферти) 43,2 43,2 100,0    
Разом: 1385,5 1026,4 74,1 --- 359,1

Головний бухгалтер                                                 Г.С.Мелентьєва

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 368

«Про затвердження договорів

здачі в оренду комунального майна Вилківської міської ради»

-------------------------------------------------------

Відповідно до ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", керуючись п.8.1 Порядку передачі комунального майна Вилківської міської ради в оренду, затвердженим рішенням сесії Вилківської міської ради 27.11.2015 р. №15-VII-II , керуючись п.43 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування»

Вилківська міська рада        

ВИРІШИЛА  :

 1. Затвердити Договори оренди комунального майна:

         Договір №19 від 21.03.2017 р.- орендар відділ культури Кілійської РДА

         Договір №29 від  21.03.2017р.- орендар відділ культури Кілійської  РДА

Договір №30 від  21.03.2017р. - орендар відділ культури Кілійської  РДА

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного

бухгалтера Мелентьєву Г.С., депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, промисловості та транспорту (Гончар Є.С.)  і  депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.)

Міський голова                                   М.К.Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 369

                                                

Про надання згоди на добровільне

 об’єднання територіальних громад

--------------------------------------------------

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу міського голови щодо об’єднання , результати громадських обговорень, -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл Ліски Лісківської сільської ради, Приморське Приморської сільської ради, Десантне Десантненської  сільської ради, Мирне Мирнівської  сільської ради у Вилківську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Вилкове Кілійського району Одеської області.

2.Вилківському міському голові звернутися до Лісківської сільської ради, Приморської сільської ради, Десантненської  сільської ради, Мирнівської  сільської ради рад з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.Делегувати представників до складу спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання громад у складі:

-         Іванова М.К.- Вилківського міського голови;

-         Недялкова С.В.- депутата виборчого округу  № 3 м. Вилкове

-         Рязанова В.С. – депутата виборчого округу № 14 м. Вилкове

-         Вязовського В.І. -   депутата виборчого округу № 16 м. Вилкове

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики  та запобігання  і протидії корупції  (голова комісії Вязовський В.І.)

      Міський  голова                                                                   М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 370

Про надання матеріальної допомоги

громадянам  м. Вилкове

-----------------------------------------

З метою соціального захисту та матеріальної підтримки  громадян міста, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надавати матеріальну адресну допомогу громадянам

м. Вилкове:

1.1. Багатодітнім  родинам, яким присвоєний статус «Багатодітна родина» – у сумі 500 грн.

1.2.  На поховання, лікування, учасникам бойових дій у ІІ світовій війні, учасникам бойових дій у Афганістані, учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам ( тимчасові переселенці з Донецької та Луганської областей); особам постраждалим від пожежі, при наявності підтверджуючих документів про стан пожежі –  1 000 грн.

 2. Надавати матеріальну адресну допомогу за наявності економії фонду на соціальний захист населення.

3. Рішення №180-VIІ-VІІІ від 11.07.2016 року вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету та фінансів (голова комісії       Швидченко Л.В.).

Міський голова                                                   М.К.Іванов

                           

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 371

Про затвердження рішення виконкому

 Вилківської міської ради від 14.02.2017р.

 №224 «Про затвердження кошторису

 «Капітальний ремонт по вул. Сонячній

 (від вул. Різдвяної до № 10) в м. Вилкове

Кілійського району Одеської області»

---------------------------------------------------------------------                                                      

          Заслухавши інформацію першого заступника міського голови      Козинця П.В. керуючись    ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити рішення виконкому Вилківської міської ради від 14.02.2017

року № 224 «Про затвердження кошторису «Капітальний ремонт  по вул.Сонячній (від вул. Різдвяної до № 10) в м. Вилкове Кілійського

району Одеської області»

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.)

              Міський голова                                                     М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 372

Про затвердження рішення виконкому

Вилківської міської ради від 14.02.2017р.

 №225 «Про затвердження кошторису

 «Капітальний ремонт тротуару по

вул. Т.Повстання ( від № 46 до вул. Кутузова)

 в м. Вилкове Кілійського району Одеської області»

---------------------------------------------------------------------                                                     

          Заслухавши інформацію першого заступника міського голови      Козинця П.В. керуючись    ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити рішення виконкому Вилківської міської ради від 14.02.2017 року № 225 «Про затвердження кошторису «Капітальний ремонт тротуару по

вул. Т.Повстання ( від № 46 до вул. Кутузова) в м. Вилкове Кілійського району Одеської області»

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.)

              Міський голова                                                     М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 373

Про затвердження рішення виконкому

 Вилківської міської ради від 14.02.2017р.

 №226  «Про затвердження кошторису

 «Капітальний ремонт тротуару по вул. Т.Повстання

 ( від вул. Кутузова до № 120) в м. Вилкове

Кілійського району Одеської області»

---------------------------------------------------------------------                                                     

          Заслухавши інформацію першого заступника міського голови      Козинця П.В. керуючись    ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити рішення виконкому Вилківської міської ради від 14.02.2017 року № 226 «Про затвердження кошторису «Капітальний ремонт тротуару по вул. Т.Повстання ( від вул. Кутузова до № 120) в м. Вилкове  Кілійського району Одеської області»

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.)

              Міський голова                                                     М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 374

Про затвердження рішення виконкому

 Вилківської міської ради від 14.02.2017р.

 №227  « Про затвердження кошторису

 «Капітальний ремонт туалету та водопроводу

 на цвинтарі в м. Вилкове Кілійського району

Одеської області»

---------------------------------------------------------------------                                                     

          Заслухавши інформацію першого заступника міського голови      Козинця П.В. керуючись    ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити рішення виконкому Вилківської міської ради від 14.02.2017 року № 227 « Про затвердження кошторису «Капітальний ремонт туалету та водопроводу на цвинтарі в м. Вилкове Кілійського району Одеської області»

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.)

              Міський голова                                                     М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 375

Про затвердження рішення виконкому

 Вилківської міської ради від 14.02.2017р.

 № 228 «Про затвердження кошторису

 «Капітальний ремонт глядацької  зали

 будинку культури в м. Вилкове

 Кілійського району Одеської області»

---------------------------------------------------------------------                                                     

          Заслухавши інформацію першого заступника міського голови      Козинця П.В. керуючись    ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити рішення виконкому Вилківської міської ради від 14.02.2017 року №  228 «Про затвердження кошторису «Капітальний ремонт глядацької  зали будинку культури в м. Вилкове  Кілійського району Одеської області»

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.)

              Міський голова                                                     М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 376

Про  надання  дозволу  на  встановлення

пам’ятника(пам’ятного знаку) героям  АТО, 

учасникам  бойових  дій на  території

інших  держав (Афганістан)

------------------------------------------------------------

    Розглянувши  заяву  голови  відокремленого  підрозділу «Кілійська районна в Одеській області філія всеукраїнської  громадської  організації «Товариство ветеранов АТО»  щодо  встановлення   пам’ятника                       ( пам’ятного  знаку),  куруючись ст.ст. 31,40 Закону  України «Про місцеве  самоврядування в  Україні»

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Встановити  пам’ятник (пам’ятний знак) героям  АТО,  учасникам  бойових  дій на  території  інших  держав (Афганістан) біля  пам’ятника  загиблим  морякам-десантникам   за  адресою:  Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове, вул.Моряків-десантників.

2. Встановлення  пам’ятника  та  проведення  монтажних  робіт  здійснити  за  рахунок  благодійних  коштів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 377

Про припинення права користування

земельною  ділянкою

Колісник Ю.С.

---------------------------------------------------

         Розглянувши  заяву  громадянки   Колісник  Юлії  Сергіївни, зареєстрованої    за   адресою:   Одеська  обл.,  Кілійський  р-н,  м. Вилкове,  вул. Бессарабська, 33,   про   припинення  права користування   земельною ділянкою,     керуючись ст. ст. 12, 140,141,142   Земельного кодексу України,  п.34 частини 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Припинити     право  користування   земельною   ділянкою  громадянці  Колісник  Юлії  Сергіївни,  розташованої  за  адресою: м. Вилкове   вул.    Толстого, 21а    площею 0,1279га.

2.Рішення VI  сесії   XXV скликання  №645  від 26.09.2013 року  скасувати.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко)

Міський голова        М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 378

Про надання дозволу на виготовлення                                                                   проекту землеустрою щодо відведення                                                                          земельних   ділянок громадянам  під

забудову  гаражів на  території  м.Вилкове

вул.Першотравнева

---------------------------------------------------

Розглянувши   заяви  громадян   про надання дозволу на виготовлення проектів  землеустрою  щодо відведення  земельних   ділянок  у власність для будівництва індивідуальних гаражів, керуючись ст. ст.12,40,118,120,121 Земельного кодексу України, п.34 частини 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

                                                    

 Вилківська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1.Надатидозвіл на виготовлення  проектів   землеустрою   щодо   відведення    земельних   ділянок  із земель  житлової  та  громадської  забудови  у   власність   для  будівництва  гаражів  громадянам: 

1.1.Горохову  Олегу  Петровичу, зареєстрованому  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул.Чкалова,3,   площею 0,0067  га – для будівництва  індивідуального гаражу  із земель житлової та громадської забудови  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Першотравнева,152 а.

1.2.Данілову Олегу Володимировичу, зареєстрованому  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул. Прикордонна, 10,  кв. 31,   площею 0,0067  га   для будівництва  індивідуального гаражу  із земель житлової та громадської забудови  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Першотравнева,152 б.

1.3.Семібратьєву  Миколі  Олександровичу, зареєстрованому  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, провулок  Першотравневий, 2,    площею 0,0067  га   для будівництва  індивідуального гаражу  із земель житлової та громадської забудови  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Першотравнева,152 в.

1.4.Афанасьєву  Олександру  Олександровичу,   зареєстрованому  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул. Прикордонна, 10,  кв. 5,  площею 0,0067  га   для будівництва  індивідуального гаражу  із земель житлової та громадської забудови  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Першотравнева,152 г

1.5.Полякову  Юрію  Петровичу,  зареєстрованому  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул.Горького,52,   площею 0,0067  га   для будівництва  індивідуального гаражу  із земель житлової та громадської забудови  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Першотравнева,152 д.

1.6.Кістолу  Валерію  Миколайовичу,  зареєстрованому  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул. Прикордонна, 10,  кв.19,   площею 0,0067  га   для будівництва  індивідуального гаражу  із земель житлової та громадської забудови  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Першотравнева,152 е.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

          Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 379

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки   Димитрієву В.В.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянина  Димитрієва  Віктора  В’ячеславовича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,       вул.Першотравнева,118,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати  Димитрієву  Віктору В’ячеславовичу дозвіл на виготовлення проекту землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Соловїна, 8 а

- площею 0,1000 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                               М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 380

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки  Димитрієвій О.В.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянки  Димитрієвої  Ольги  Василівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,       вул.Приморська, 18,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати Димитрієвій  Ользі  Василівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Солов’їна, 8.

- площею 0,1000 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 381

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки   Козлову С.М.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянина  Козлова Станіслава  Миколайовича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,       вул.Грушева, 55,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати  Козлову Станіславу  Миколайовичу  дозвіл на виготовлення проекту землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Шкільна,16  б

- площею 0,0781 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 382

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки

Поляковій  К.О.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянки  Полякової  Катерини  Олексіївни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,       вул.Нахімова,25,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати Поляковій  Катерині  Олексіївні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове, вул.Нахімова, 21

 - площею 0,0178 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 383

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки   Гнєвуш Т.П.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянки  Гнєвуш  Тетяни  Петрівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,       вул.Першотравнева,108,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати  громадянці Гнєвуш   Тетяні  Петрівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Конституції,15

- площею 0,0523 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 384

                                                       

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою  щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки   Могилі Є.Л.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянина   Могили  Євгена  Леонідовича,  зареєстрованого   за адресою :  Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул. Т.Повстання,133, кв.1,    про    надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою   щодо відведення  земельної ділянки в оренду  на 5  (п’ять)  років  для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись  ст. ст.12,81,83,118,121 Земельного  кодексу  України,  ст.50 Закону України "Про землеустрій», ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати  дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки в  оренду  на   5(п’ять  )  років  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Білгородський канал,10

 - площею 0,0575 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 385

                                              

Про надання дозволу на виготовлення                                                                   проекту землеустрою щодо відведення                                                                          земельної   ділянки

Раховському В.Т.

---------------------------------------------------

Розглянувши заяву громадянина Раховського Володимира  Тимофійовича,  зареєстрованого  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Прикордонна, 10,  кв.11,   про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись ст. ст.12,40,118,120,121 Земельного кодексу України, п.34 частини 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

                                                    

 Вилківська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1. НадатиРаховському Володимиру  Тимофійовичу дозвіл на виготовлення  проекту   землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Прикордонна, 10 в

- площею 0,0100 га – для будівництва  індивідуального гаражу  із земель житлової та громадської забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

          Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 386

                                              

Про надання дозволу на виготовлення                                                                   проекту землеустрою щодо відведення                                                                          земельної   ділянки

Кльоц  О.О.

---------------------------------------------------

Розглянувши заяву громадянина  Кльоц  Олексія  Олеговича,  зареєстрованого  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Сонячна, 4, кв.25,   про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись ст. ст.12,40,118,120,121 Земельного кодексу України, п.34 частини 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

                                                    

 Вилківська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1. Надати   громадянину  Кльоц  Олексію  Олеговичу  дозвіл на виготовлення  проекту   землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Сонячна,10/41

- площею 0,0025 га – для будівництва  індивідуального гаражу  із земель житлової та громадської забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

          Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 387

Про надання  дозволу   на   розробку детального                                                       плану   території  для  індивідуального гаражного

будівництва П’яткову О.С.

----------------------------------------------------------------

Розглянувши  заяву   громадянина  П’яткова  Олександра  Сергійовича,  зареєстрованого  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Сонячна,5а, кв.6,   про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись   ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 16,17,21,25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку , будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації»  та з метою впорядкування території , -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати  дозвіл  на розроблення    детального    плану    території   для  індивідуального гаражного будівництва  на території  м.Вилкове по            вул. Олега  Кошевого, б/н   площею 0,0134 га.

2.Покласти функції замовника на розроблення    детального    плану    території  на виконком Вилківської міської ради.

3.Фінансування робіт із розроблення детального    плану    території здійснити  за рахунок  коштів ТДВ «Пересувна механізована колона № 98».

4.Після розроблення, погодження та проведення громадських слухань, подати зазначений детальний план території на затвердження Вилківської міської ради.

 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                       М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 388

                                              

Про надання дозволу на виготовлення                                                                   проекту землеустрою щодо відведення                                                                          земельної   ділянки

 Мелентьєвій Г.С.

---------------------------------------------------

Розглянувши заяву громадянки   Мелентьєвої  Ганни  Сергіївни,  зареєстрованої  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Піщана, 42,   про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись ст. ст.12,40,118,120,121 Земельного кодексу України, п.34 частини 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

                                                    

         Вилківська міська рада

         ВИРІШИЛА :

1.Надати  громадянці   Мелентьєвій  Ганні  Сергіївні  дозвіл на виготовлення  проекту   землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Піщана, б/н

- площею 0,0100 га – для будівництва  індивідуального гаражу  із земель житлової та громадської забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

          Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 389

Про  затвердження   проекту  землеустрою

щодо    відведення     земельної    ділянки    

та   передачу  у спільну сумісну власність

Браницькому О.В., Браницькій О.В.

------------------------------------------------------

           Розглянувши   заяву   громадянина  Браницького  Олександра Володимировича,   зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,   м.Вилкове, вул.Б.канал, 154  та  Браницької  Олени  Василівни,  зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,   м.Вилкове,    вул.Запорізька,3, кв.13,  про  затвердження  проекту землеустрою  щодо відведення   земельної  ділянки   у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),   керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121  Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України  «Про землеустрій» , ст.26 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити   проект  землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки,  що розташована за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. Т.Повстання, 9

- кадастровий №5122310300:02:003:0159, площею 0,0277 га -  для будівництва  і  обслуговування   жилого  будинку,   господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та передати у спільну сумісну  власність Браницькому   Олександру   Володимировичу  та  Браницькій  Олені  Василівні.

2.Зобовязати власників земельних  ділянок  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко). 

           Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 390

Про  затвердження проекту землеустрою

щодо    відведення     земельної    ділянки    

Сусловій О. Г.

--------------------------------------------

         Розглянувши  заяву громадянки  Суслової   Олени  Георгіївни,  діючої  за  довіреністю, що зареєстрована   секретарем виконавчого  комітету   Вилківської  міської  ради  Кілійського  району,  Одеської  області  за  № 35  від 01.02.2017  року від імені  Іванової  Лідії  Олександрівни   та  довіреністю, що зареєстрована   секретарем виконавчого  комітету   Вилківської  міської  ради  Кілійського  району,  Одеської  області  за  № 36  від 01.02.2017  року від імені  Іванова   Георгія  Миколайовича,  які зареєстровані  за адресою: Одеська обл., Кілійський  р-н,  м.Вилкове,    вул.Бессарабська, 59,  про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  спільну  сумісну  власність для будівництва і обслуговування   жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул.Бессарабська, 59

-кадастровий №5122310300:02:005:0578 , площею 0,0613 га - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) та  передати у спільну  сумісну  власність  Івановій Лідії  Олександрівні  та  Іванову Георгію  Миколайовичу.

2.Зобов’язати власників земельних  ділянок  добросовісно  виконувати обов’язки   щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог    ст. 91 Земельного Кодексу України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).  

Міський голова                                                 М.К. Іванов

        

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 391

                                                                                             

Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо                                     відведення  земельної    ділянки 

Шидеру І.П.

-----------------------------------------------

          Розглянувши заяву громадянина  Шидера   Івана   Павловича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Приморська,16, про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  керуючись  ст. ст.12,81,83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки, що розташована за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,

вул. Сонячна 2Е,

- кадастровий № 5122310300:02:004:0190, площею 0,0561 га - для ведення особистого селянського господарствата  передати  у  власність Шидеру  Івану   Павловичу.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

                           

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 392

                                                                                                      

Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо                                     відведення  земельної    ділянки 

Ізотовій  Г.В.

-----------------------------------------------

          Розглянувши заяву громадянки  Ізотової  Ганни  Василівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Т.Повстання,8, про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. Т.Повстання,2,

- кадастровий № 5122310300:02:003:0158, площею 0,0726 га - для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Ізотовій Ганні  Василівні.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 393                                                                            

Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо                                     відведення  земельної    ділянки 

Монастирській В.Д.

-----------------------------------------------

          Розглянувши заяву громадянки  Монастирської  Валентини  Дмитрівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Толстого,19б,  про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. Толстого,19б

- кадастровий № 5122310300:02:003:0153, площею 0,0889 га - для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Монастирській  Валентині  Дмитрівні.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

                           

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 394

                                                                                             

Про  затвердження  проекту  землеустрою   щодо                                     відведення  земельної    ділянки 

Криловій  С.П.

-----------------------------------------------

      Розглянувши заяву громадянки  Крилової   Світлани  Петрівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Моряків-десантників,36,  про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. Моряків-десантників,36

- кадастровий № 5122310300:02:003:0156, площею 0,0395 га - для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Криловій   Світлані  Петрівні.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 395

                                                                                             

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки

Більченко М.Я.

---------------------------------------------------------------------

Розглянувши   заяву  громадянина  Більченко  Миколи  Яковича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Гагаріна, 81,  про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись ст.ст.12,81,83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Прикордонна, б/н

- кадастровий № 5122310300:02:004:0195,  площею 0,0026 га -для будівництва  індивідуального гаражу та передати у власність  Більченко  Миколі  Яковичу.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко)

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 396

                                                                                             

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки

Семібратьєву О.М.

---------------------------------------------------------------------

Розглянувши   заяву  громадянина  Семібратьєва  Олексія  Миколайовича,  зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,   провулок   Першотравневий, 2,  про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись ст.ст.12,81,83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Прикордонна, б/н

- кадастровий № 5122310300:02:004:0194,  площею 0,0024га -для будівництва  індивідуального гаражу та передати у власність  Семібратьєву  Олексію  Миколайовичу.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки   щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог    ст. 91 Земельного Кодексу України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» березня 2017 р.                                                                          № 397

Про  встановлення  зменшеного 

розміру  орендної  плати

ТДВ «Пересувна  механізована  колона №98»

-----------------------------------------------------------------

Розглянувши  лист  за  № 3  від 27.01.2017  року ТДВ «Пересувна  механізована  колона №98»  щодо  зменшення  орендної  плати  за  земельні  ділянки,   відповідно  до  статей  26,42,59,60,73  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.12  Земельного кодексу України», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зменшити   розмір  відсотків  орендної  плати  за  землю,  які  надані  підприємствам,  організаціям  на  території  громади  м.Вилкове   Товариству з  додатковою  відповідальністю  «Пересувна  механізована  колона №98»  згідно  укладених  додаткових   угод  до  Договору  оренди  від  30 жовтня 2015  року  кадастровий  № 5122310300:02:004:0148   та  Договору  оренди від  30 жовтня 2015  року  кадастровий  № 5122310300:02:004:0147  з   5%  на 3%.

2.Укласти  додаткові   угоди  до  Договору  оренди  від  30 жовтня 2015  року  кадастровий  № 5122310300:02:004:0148   та  Договору  оренди  від  30 жовтня 2015  року  кадастровий  № 5122310300:02:004:0147  з  урахуванням орендної  ставки  3%  з  24.03.2017 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко) і депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Л.В.Швидченко)

Міський голова                                                   М.К. Іванов

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XVIІ сесія VII скликання

РІШЕННЯ №

.03.2017р.

Про внесення зміни  до рішення

сесії № 03-VII-I від 05.11.2015р. «Про утворення

постійних комісій  Вилківської міської ради,

затвердження їх складу, обрання голів комісій»

---------------------------------------------------------------------

         У відповідності до п.2 ч.1 ст.26, п.2 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Положення  про постійні комісії  Вилківської міської ради VIIcкликання

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни  до рішення сесії № 03-VII-I від 05.11.2015р. «Про утворення

постійних комісій  Вилківської міської ради, затвердження їх складу, обрання голів комісій», а саме:

 пункт «2.2. з питань планування,бюджету та фінансів»  читати в такій редакції:

1.1. Делюков Олександр Васильович- голова постійної комісії, депутат від політичної партії «Опозиційний блок»

1.2. Щербатов Яків Григорович- депутат від партії Сергія Тігіпко «Сильна Україна»

      1.3.Рогачко Зоя Михайлівна - депутат від партії « Блок Петра Порошенка «Солідарність».

  1.4. Крайнікова Антоніна Панасівна- депутат від політичної партії 

                                             «Опозиційний блок»

   1.5.Швидченко Людмила Владиславівна -депутат від  політичної партії «Конкретних справ»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції ( голова Вязовський В.І.)

         Міський голова                                           М.К.Іванов

СПИСОК

присутніх депутатів:

                                                                                                          

 1. Арансон Лариса Іванівна
 2. Балацька Тетяна Іванівна
 3. Вязовський Віталій Іванович
 4. Голубова Марія Федорівна
 5. Делюков Олександр Васильович
 6. Дурасов Юрій Михайлович
 7. Жигарєва Ольга Іванівна
 8. Крайникова Антоніна Панасівна
 9. Маковецький Олександр Іванович
 10. Нечитайло Олексій Пилипович
 11. Подоленко Іван Васильович
 12. Рогачко Зоя Михайлівна
 13. Рязанов Василь Семенович
 14. Таранов Анатолій Георгійович
 15. Тимошенко Іван Васильович
 16. Хачатуров Аветис Володимирович
 17. Чакір Валентина Іллівна
 18. Швидченко Людмила Владиславівна
 19. Шидер Олександр Іванович
 20. Шумаков Сергій Георгійович
 21. Щербатов Яків Григорович

Відсутні:

 1. Гонтар Володимир Петрович
 2. Гончар Євген Станіславович
 3. Кірсанова Віта Володимирівна
 4. Недялков Станіслав Васильович
 5. Руський Анатолій Микитович
Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4