ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
nachodki.ru интернет-магазин

П  Е  Р  Е  Л  І  К

рішень  XVІІІ сесії VII скликання від 27.04.2017 року

№№

п/п

Назва рішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5
 1. Про затвердження протоколів

Координаційної ради виконкому

Вилківської міської ради

«Про надання матеріальної

допомоги громадянам м.Вилкове

у І кварталі» №14 від 31.01.2017року;

№15 від 28.02.2017року;

№16 від 30.03.2017року.№ 399    від 27.04.2017р.  

 1. Пророзірваннядовгострокового

договору орендиземельноїділянки

Пономаренко МиколиМиколайовича.       № 400    від 27.04.2017р.

 1. Про затвердження рішення

виконкому Вилківської міської

ради від 30.03.2017р. №237 «Про

затвердження кошторису

«Поточний ремонт деревяних

тротуарів по  вул. Горького,

вул. Придунайська, вул. Пушкіна,

вул. Кутузова, вул. Грушева,

вул. Нахімова в м. Вилкове

Кілійського району Одеської області»№ 401     від 27.04.2017р.

 1. Про зняття з балансу КП «Зміїний»

будівлі (гуртожитку для сімейних

громадян) по вулиці

Моряків-десантників, 21 та

постановлення  на баланс

Вилківської міської ради.№ 402     від 27.04.2017р. 

 1. Про  відмову  в  наданні 

дозволу  на  виготовлення  

проекту  землеустрою щодо

відведення   земельної  

ділянки  Хачатурову  В.А.№ 403     від 27.04.2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення  проекту  землеустрою

щодо  відведення    земельної

ділянки   Ушановій Е.С.№ 404    від 27.04.217р.

 1. Про  надання  дозволу  на

виготовлення    проекту 

землеустрою   щодо  відведення

земельної   ділянки   Остапенко  В.В.№ 405     від 27.04 2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення   проекту 

землеустрою   щодо  відведення

земельної   ділянки   Остапенко  В.К.№ 406від 27.04.2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення  проекту 

землеустрою   щодо  відведення

земельної   ділянки Подгурській Т.В.№ 407від 27.04.2017р.

 1. Про надання дозволу на

виготовлення    проекту

землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки   Гладкову  Ю.О.№ 408 від 27.04.2017р.

 1. Про надання дозволу на

виготовлення  проекту

землеустрою щодо відведення 

земельної   ділянки Олійникову  О.М.№ 409 від 27.04.2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення   проекту 

землеустрою   щодо  відведення  

земельної   ділянки Горохову О.П.,

Гороховій К.І.№ 410   від 27.04.2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення  проекту 

землеустрою   щодо  відведення

земельної   ділянки    Гринько  К.Ф.,

Гринько  Н.В.№ 411    від 27.04.2017р.

 1. Про надання згоди на

виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

 в довгострокову оренду строком

 на 49 років для  будівництва  та

обслуговування будівель 

торгівліШаронову  О.А.   № 412   від 27.04.2017р.

 1. Про  затвердження   проекту 

землеустрою  щодо   відведення

 земельної ділянки Синельнікову І.М.  № 413    від 27.04.2017р.

 1. Про  затвердження   проекту  

землеустрою  щодо   відведення

земельної ділянки Шинкаренко О.В.№ 414    від 27.04.2017р.

 1. Про  затвердження   проекту    

землеустрою  щодо   відведення

земельної ділянки Балті Н.І.№ 415    від 27.04.2017р.

 1. Про затвердження  проекту

землеустрою  щодо відведення

земельної ділянки у 

довгострокову оренду строком

на 49  років для розміщення

нежитлової будівлі торгівлі

Москвичовій  Г.І.№ 416    від 27.04.2017р.

 1. Про  затвердження   проекту  

землеустрою  щодо   відведення

земельної ділянки  Мойсейченко Г.П.№ 417    від 27.04.2017р.

 1. Про   затвердження  детального

плану  території  та  надання

дозволу  на виготовлення  проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельних  ділянок  громадянам

у  власність  для будівництва  і 

обслуговування  житлового 

будинку,  господарських  будівель

і  споруд (присадибна  ділянка)

на  території  м. Вилкове

(затериторією  ВЗПВ)№ 418    від 27.04.2017р.

 1. Про  затвердження   проекту 

землеустрою  щодо   відведення

 земельної ділянки Ковальову  І.М. № 419    від 27.04.2017р.

 1. Про  затвердження  проекту

землеустрою  щодо   відведення

земельної    ділянки  Соловйову  І.Г.№ 420    від 27.04.2017р.

 1. Про  затвердження  проекту 

землеустрою  щодо   відведення 

земельної    ділянки  Монастирській  Н.Л.       № 421     від 27.04.2017р.

 1. Про надання дотації КП «Зміїний»

для погашення заборгованості за

спожиту електроенергію                                        № 422    від 27.04.2017р.

 1. Пророзірваннядовгострокового

договору орендиземельноїділянки

Шевцова МиколиМиколайовича                          № 423    від 27. 04. 2017р.

П Р О Т О К О Л

ХVІІІ сесії Вилківської міської ради сьомого скликання

27 квітня 2017 року

м.Вилкове

Всього депутатів

Вилківської міської ради             -  26

Присутні на початок сесії            -  20+1

Сесію відкриває міський голова Іванов М.К.

        

        

На початок сесіїзареєструвалось, 20 депутатів.

У голосуванніприймає участь депутати і згідно п.2 ст.59 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»міський голова Іванов М.К..

Звучить Гімн України

Кворум, необхідний для роботисесії є.

Вибори секретаріату сесії.

Пропозиція:

Обрати секретаріат сесії двох депутатів Гончара Є.С., Жигарєву О.І. та представника виконавчого комітету Полянцеву Р.М.

Проводиться голосування:

Проголосували одноголосно.

Міський голова Іванов М.К. ознайомив з порядком денним з 1-23 питання

     ПОРЯДОК    ДЕННИЙ

ХVІІІ сесії VII скликання від 27.04.2017 року

                                                   

1.Про затвердження протоколів Координаційної ради виконкому Вилківської міської ради «Про надання матеріальної  допомоги громадянам м.Вилкове у І кварталі» №14 від 31.01.2017року; №15 від 28.02.2017року; №16 від 30.03.2017року.

                        Інформує: секретар ради Арансон Л.І.

2. Пророзірваннядовгостроковогодоговору орендиземельноїділянки

Пономаренко МиколиМиколайовича.

                        Інформує: спеціаліст-юрист Зелінський Г.А.

3.Про затвердження рішення виконкому Вилківської міської ради від 30.03.2017р. №237 «Про затвердження кошторису «Поточний ремонт деревяних тротуарів по  вул. Горького, вул. Придунайська, вул. Пушкіна, вул. Кутузова, вул. Грушева, вул. Нахімова в м. Вилкове

Кілійського району Одеської області»

            Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

4. Про зняття з балансу КП «Зміїний» будівлі (гуртожитку для сімейних громадян) по вулиці Моряків-десантників, 21 та постановлення  на баланс Вилківської міської ради.

         Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

 5. Про  відмову  в  наданні  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної   ділянки  Хачатурову  В.А.

                 Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

6. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Ушановій Е.С.

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

 7. Про  надання  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Остапенко  В.В.

                     Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

 8. Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної   ділянки   Остапенко  В.К.

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

9. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення   земельної   ділянки Подгурській Т.В.

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

10.Про надання дозволу на виготовлення    проекту землеустрою щодо відведення    земельної   ділянки   Гладкову  Ю.О.

  Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

 11. Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення     земельної   ділянки Олійникову  О.М.

 Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

  12. Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки Горохову О.П., Гороховій К.І.

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

  13. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної   ділянки    Гринько  К.Ф., Гринько  Н.В.

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

14. Про надання згоди на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років для  будівництва  та  обслуговування будівель  торгівлі Шаронову  О.А.

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

 15.Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Синельнікову І.М.

                    Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

16. Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Шинкаренко О.В.

                       Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

17. Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Балті Н.І.

                       Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

18. Про затвердження  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у  довгострокову оренду строком на 49  років для розміщення

нежитлової будівлі торгівлі Москвичовій  Г.І.

                  Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

19. Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки  Мойсейченко Г.П.

                    Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

20. Про   затвердження  детального плану  території  та  надання  дозволу  на виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам  у  власність  для будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна  ділянка) на  території  м. Вилкове (затериторією  ВЗПВ)

                    Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

21.Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Ковальову  І.М.

   Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

22.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо   відведення  земельної    ділянки  Соловйову  І.Г.

                    Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

23.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо   відведення  земельної    ділянки  Монастирській  Н.Л.

                    Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

РІЗНЕ.

Проводиться голосування за прийняття порядку денного.

Підсумки голосування :

- за                    -20 +1

- проти             -  0

- утримались    -  0

- не голосували   - 0

Порядок денний затверджено.

        На початку сесії до порядку денного була внесена пропозиція від голови комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості та транспорту Гончара Є.С. щодо внесення до сесії питання «Про надання дотації КП «Зміїний» для погашення заборгованості за спожиту електроенергію».

        Також на початку сесій до порядку денного була внесена пропозиція від депутата Вилківської міської ради Таранова А.Г. щодо внесення до сесії питання «Про розірвання довгострокового договору оренди земельної ділянки Шевцова Миколи Миколайовича».

Проводиться голосування за прийняття порядку денного.

Підсумки голосування :

- за                    -20 +1

- проти             -  0

- утримались    -  0

- не голосували   - 0

Порядок денний затверджено.

 1.  Про надання дотації «Зміїний» для погашення заборгованості за спожиту електроенергію

          Інформує: перший заступник міського голови Козинець П.В.

 1. Про розірвання довгострокового договору оренди земельної ділянки Шевцова М.М.

   Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Проводиться голосування за прийняття порядку денного.

Підсумки голосування :

- за                   - 20 +1

- проти             -  0

- утримались    -  0

- не голосували   - 0

Порядок денний затверджено.

Починається розгляд питань порядку денного сесії.

СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколів Координаційної ради виконкому Вилківської міської ради «Про надання матеріальної  допомоги громадянам м.Вилкове у І кварталі» №14 від 31.01.2017року; №15 від 28.02.2017року; №16 від 30.03.2017року.»

                        Інформує: секретар ради Арансон Л.І.

Делюков О.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 20 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 399  «Про затвердження протоколів Координаційної ради виконкому Вилківської міської ради «Про надання матеріальної  допомоги громадянам м.Вилкове у І кварталі» №14 від 31.01.2017року; №15 від 28.02.2017року; №16 від 30.03.2017року.» прийняти                   

СЛУХАЛИ:  «Про розірваннядовгостроковогодоговору орендиземельноїділянкиПономаренко МиколиМиколайовича

                        Інформує: спеціаліст-юрист Зелінський Г.А.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 20 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 20 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 400  «Про розірвання довгострокового договору оренди земельної ділянки Пономаренко Миколи Миколайовича.» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про затвердження рішення виконкому Вилківської міської ради від 30.03.2017р. №237 «Про затвердження кошторису «Поточний ремонт деревяних тротуарів по  вул. Горького, вул. Придунайська, вул. Пушкіна, вул. Кутузова, вул. Грушева, вул. Нахімова в м. Вилкове

Кілійського району Одеської області»

            Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

Делюков О.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

  Підсумки голосування:

за                        – 20+1

проти                  – 0

утримались        – 0

не голосували    – 0

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Приймається.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 20 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 401  «Про затвердження рішення виконкому Вилківської міської ради від 30.03.2017р. №237 «Про затвердження кошторису «Поточний ремонт дерев’яних тротуарів по  вул. Горького, вул. Придунайська, вул. Пушкіна, вул. Кутузова, вул. Грушева, вул. Нахімова в м. Вилкове Кілійського району Одеської області» прийняти 

СЛУХАЛИ: «Про зняття з балансу КП «Зміїний» будівлі (гуртожитку для сімейних громадян) по вулиці Моряків-десантників, 21 та постановлення  на баланс Вилківської міської ради.»

         Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

Гончар Є.С.- голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості та транспорту:

- Постійна депутатська комісія з питань питань житлово-комунального господарства, промисловості та транспорту розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        -20 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 402 «Про зняття з балансу КП «Зміїний» будівлі (гуртожитку для сімейних громадян) по вулиці Моряків-десантників, 21 та постановлення  на баланс Вилківської міської рада» прийняти 

СЛУХАЛИ: «Про  відмову  в  наданні  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної   ділянки  Хачатурову  В.А.»

                 Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

        

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Депутат Хачатуров В.А. не приймав участі у голосуванні згідно заяви конфлікту інтересів

Підсумки голосування :

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 1

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 1

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 403  «Про  відмову  в  наданні  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою щодо  відведення   земельної   ділянки  Хачатурову  В.А.» прийняти

        

СЛУХАЛИ: «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Ушановій Е.С.»

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

  

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

  Підсумки голосування:

за                        – 20 +1

проти                  – 0

утримались        – 0

не голосували    – 0

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        -20 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 404 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки  

Ушановій Е.С.» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Остапенко  В.В.»

                     Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 405 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Остапенко  В.В.»прийняти. 

СЛУХАЛИ:  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної   ділянки   Остапенко  В.К.»

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 406 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної   ділянки   Остапенко  В.К.» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення   земельної   ділянки Подгурській Т.В.»

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 407  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення   земельної   ділянки     Подгурській Т.В.» прийняти 

СЛУХАЛИ:  «Про надання дозволу на виготовлення    проекту землеустрою щодо відведення    земельної   ділянки   Гладкову  Ю.О.»

  Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 20 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 20 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 408  «Про надання дозволу на виготовлення    проекту землеустрою щодо відведення    земельної   ділянки

Гладкову  Ю.О.» прийняти 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення     земельної   ділянки Олійникову  О.М.»

 Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 409 «Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення     земельної   ділянки Олійникову  О.М.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки Горохову О.П., Гороховій К.І.»

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 410 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки Горохову О.П., Гороховій К.І.» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної   ділянки    Гринько  К.Ф., Гринько  Н.В.»

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології.

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 411 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної   ділянки  

Гринько  К.Ф., Гринько  Н.В.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років для  будівництва  та  обслуговування будівель  торгівлі Шаронову  О.А.»

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф»

        

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування:

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 412 «Про надання згоди на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років для  будівництва  та  обслуговування будівель  торгівлі Шаронову  О.А.» прийняти

СЛУХАЛИ: «.Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Синельнікову І.М.»

                 Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20 +1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20 +1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 413 «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Синельнікову І.М.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Шинкаренко О.В.»

         Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, та вирішила проект рішення винести на розгляд депутатів.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20 +1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20 +1

- проти                 - 0

- утримались- 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 414 «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Шинкаренко О.В.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Балті Н.І.»

         Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 415 «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Балті Н.І.»  прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про затвердження  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у  довгострокову оренду строком на 49  років для розміщення нежитлової будівлі торгівлі Москвичовій  Г.І.»

                  Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 416 «Про затвердження  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у  довгострокову оренду строком на 49  років для розміщення нежитлової будівлі торгівлі Москвичовій  Г.І.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки  Мойсейченко Г.П.»

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 417 «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки  Мойсейченко Г.П.»  прийняти

 СЛУХАЛИ: «Про   затвердження  детального плану  території  та  надання  дозволу  на виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам  у  власність  для будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна  ділянка) на  території  м. Вилкове (за територією  ВЗПВ)»

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 418 «Про   затвердження  детального плану  території  та  надання  дозволу  на виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам  у  власність  для будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна  ділянка) на  території  м. Вилкове (за територією  ВЗПВ)»  прийняти

 СЛУХАЛИ:  «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Ковальову  І.М.»

           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 419 «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Ковальову  І.М.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо   відведення  земельної    ділянки  Соловйову  І.Г.»

                                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 420 «Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо   відведення  земельної    ділянки  Соловйову  І.Г.»  прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо   відведення  земельної    ділянки  Монастирській  Н.Л.»

                              Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 421 «Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо   відведення  земельної    ділянки  Монастирській  Н.Л.»  прийняти

                                                     

СЛУХАЛИ:  «Про надання дотації КП «Зміїний» для погашення заборгованості за спожиту електроенергію»

           Інформує :  перший заступник міського голови Козинець П.В.

Делюков О.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

  Підсумки голосування:

за                        – 20+1

проти                  – 0

утримались        – 0

не голосували    – 0

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Приймається.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 20 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 422  «Про надання дотації  КП «Зміїний для погашення заборгованості за спожиту електроенергію» прийняти 

СЛУХАЛИ: «Про розірвання довгострокового договору оренди земельної ділянки Шевцова М.М.»

   Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        -21 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 21+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 423 «Про розірвання довгострокового договору оренди земельної ділянки Шевцова М.М.»прийняти 

РІЗНЕ.

Сесія оголошується  закритою.

Лунає Гімн України.

     Міський  голова                                                      М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 399

Про затвердження протоколів Координаційної

ради виконкому Вилківської міської ради

 «Про надання матеріальної  допомоги

громадянам м.Вилкове

 у І кварталі» №14 від 31.01.2017року;

№15 від 28.02.2017року; №16 від 30.03.2017року

----------------------------------------------------------------

     Заслухавши інформацію голови координаційної ради Арансон Л.І. про виділення грошових коштів для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам м. Вилкове, керуючись рішеннями Вилківської міської ради №370-XVII-VII, п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  протоколи Координаційної ради виконкому Вилківської міської ради «Про надання матеріальної  допомоги громадянам м. Вилкове у І кварталі №14 від 31.01.2017року; №15 від 28.02.2017року; №16 від 30.03.2017року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету та фінансів  (голова комісії Делюков О.В.).

        Міський голова                                          М.К. Іванов

                    

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 400

Пророзірваннядовгострокового

договору орендиземельноїділянки

Пономаренко МиколиМиколайовича

-----------------------------------------------------

РозглянувшизаявугромадянинаРосії Пономаренко МиколиМиколайовичавід  03.04.2017р., мешкаючогоОдеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове вул. Т.Повстання 150, про розірваннядовгострокового договору орендиземельноїділянкивід 15.03.2012 р. площею 0,0593 га, кадастровий номер 5122310300:02:004:0091, у зв’язку з продажею житловогобудинкузгідно договору купівлі-продажу від 30.03.2017р, посвідченогоприватнимнотаріусом Кілійського нотаріального округу Юрченко М.Є. зареєстрованого у реєстрі № 515, керуючись законом України «Про місцевесамоврядування» Вилківська міська рада керуючись ст. ст.12,120,121 Земельного кодексу України, п.34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Розірвати  з Пономаренко МиколоюМиколайовичемдовгостроковийдоговірорендиземельноїдялінкиплощею  0,0593 га  від 03.04.2012р., розташованої в м. Вилкове вул. Т. Повстання 150, кадастровий номер 5122310300:02:004:0091, наданої   для  будівництва  і  обслуговування   жилого   будинку, господарських   будівель   і   споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з продажемжитловогобудинку(зміноювласника).
 2. Юристу  Зелінському Г.А. підготувати і оформитидодаткову угоду про розірвання договору оренди.
 3. Контроль за виконанням данного рішенняпокласти на постійнудепутатськукомісіюз питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                  М.К.Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 401

Про затвердження рішення виконкому

Вилківської міської ради від 30.03.2017р.

№237 «Про затвердження кошторису

 «Поточний ремонт деревяних тротуарів

по  вул. Горького, вул. Придунайська,

 вул. Пушкіна, вул. Кутузова, вул. Грушева,

вул. Нахімова в м. Вилкове

Кілійського району Одеської області»

---------------------------------------------------------------------                                                     

          Заслухавши інформацію першого заступника міського голови      Козинця П.В. керуючись    ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити рішення виконкому Вилківської міської ради від 30.03.2017 року № 237 «Про затвердження кошторису «Поточний ремонт дерев’яних тротуарів по  вул. Горького, вул. Придунайська, вул. Пушкіна, вул. Кутузова, вул. Грушева, вул. Нахімова в м. Вилкове Кілійського району Одеської області»

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Делюков О.В.)

              Міський голова                                                     М.К.Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 402

Про зняття з балансу КП «Зміїний»

будівлі (гуртожитку для сімейних

громадян) по вул. Моряків-десантників

та прийняття на баланс Вилківської

міської ради

-----------------------------------------------------------------

Розглянувши звернення директора КП «Зміїний» про зняття з балансу колишньої будівлі  готелю, розташованого за адресою: Одеська область Кілійський район м. Вилкове вул. Моряків-десантників, 21, якій рішенням виконкому Вилківської міської ради № 231 від 14.02.2017 р. було переведено в статус гуртожитку для сімейних громадян, заслухавши інформацію першого заступника міського голови Козинця П.В., керуючись п. 1) ,2) ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Зняти з балансу КП «Зміїний» будівлю готелю розташовану за адресою: вул. Моряків-десантників, 21.
 2. Прийняти на баланс Вилківської міської ради, гуртожиток для сімейних громадян, розташований за адресою: Одеська область Кілійський район м. Вилкове вул. Моряків-десантників, 21.
 3. Головному бухгалтеру міської ради Мелентьєвій Г.С., директору КП «Зміїний» Тарановій А.В. створити комісії по прийому-передачі будівлі гуртожитку для сімейних громадян та оформити акт прийому-передачі в термін до 15.05.2017р.
 4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, промисловості та транспорту (Гончар Є.С.)

                 Міський голова                                     М.К.Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 403    

Про  відмову  в  наданні  дозволу  на

виготовлення    проекту  землеустрою

щодо  відведення   земельної   ділянки 

Хачатурову  В.А.

---------------------------------------------------

          Розглянувши  протокол  №6  від  23.03.2017  року  спільного  засідання  голів  та  заступників  голів   постійних  депутатських  комісій  Вилківської  міської  ради,  керуючись  ст.ст.12,40,81,96 Земельного кодексу України п.34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Відмовити  громадянину  Хачатурову Володимиру Аветисовичу  у  наданні  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки у власність за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Сонячна б/н  для будівництва індивідуального гаражу площею 0,0100га  у  звязку  з  тим,  що поряд  розташована  земельна  ділянка   Качаєва  Ю.О.  та      Качаєвої  В.Д.,  яка    має кадастровий  номер  та   адресу м. Вилкове, вул.Сонячна.   Отже в  разі  надання  дозволу  на  відведення земельної   ділянки Хачатурову  В.А.  виїзд  громадянамКачаєву Ю.О. та  Качаєвій  В.Д.  на  вул. Сонячна  буде  неможливий. 

2.Запропонувати   громадянину  Хачатурову Володимиру Аветисовичу  оформити    земельну  ділянку  під  забудову  гаражу в  будь   якому  іншому  місті  за  бажанням  заявника  згідно  чинного  законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

      Міський голова                                                      М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 404

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки   Ушановій Е.С.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянки  Ушанової  Елеонори  Сергіївни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м.Вилкове, вул. Бессарабська,33, про  надання  дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  ведення особистого  селянського  господарства,   керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,     ст. 26  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати   громадянці  Ушановій   Елеонорі  Сергіївні  дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки   у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Толстого,21а

- площею   0,1279 га   -  для   ведення  особистого  селянського  господарства.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 405

                                                

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                         земельної   ділянки   Остапенко  В.В.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянина   Остапенко  Василя  Васильовича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове,  вул.Піщана,34,   про  надання  дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),   керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,     ст. 26  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати   громадянину Остапенко  Василю  Васильовичу дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,              вул. Піщана, 34

- площею 0,0603 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 406

                                                

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                         земельної   ділянки   Остапенко  В.К.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянки   Остапенко  Варвари  Климівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове,  вул.Піщана,34,   про  надання  дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),   керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,     ст. 26  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати   громадянці Остапенко Варварі  Климівні  дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,   вул. Піщана, 34а

- площею 0,0706 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 407

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки

Подгурській Т.В.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянки  Подгурської  Тетяни  Валеріївни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,       вул.Пушкіна,7,   про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати  громадянці  Подгурській  Тетяні  Валеріївні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Першотравнева,92

- площею 0,0307 га – для  будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Рішення    Вилківської  міської  ради  за  №153  від 16.10.1997  року  скасувати.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 408

                                              

Про надання дозволу на виготовлення                                                                   проекту землеустрою щодо відведення                                                                          земельної   ділянки

Гладкову  Ю.О.

---------------------------------------------------

        Розглянувши заяву громадянина  Гладкова  Юрія  Олександровича,  зареєстрованого  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Першотравнева, 45,   про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись ст. ст.12,40,118,120,121 Земельного кодексу України, п.34 частини 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

                                                    

 Вилківська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1.Надати   громадянину  Гладкову  Юрію  Олександровичу дозвіл на виготовлення  проекту   землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Шкільна, 3

- площею 0,0029 га – для будівництва  індивідуального гаражу  із земель житлової та громадської забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

          Міський голова                                                  М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 409

                                              

Про надання дозволу на виготовлення                                                                   проекту землеустрою щодо відведення                                                                          земельної   ділянки

Олійникова  О.М.

---------------------------------------------------

        Розглянувши заяву громадянина  Олійникова  Олександра Меркурійовича,  зареєстрованого  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Сонячна, 5, кв 13,   про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись ст. ст.12,40,118,120,121 Земельного кодексу України, п.34 частини 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

                                                    

 Вилківська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1.Надати   громадянину Олійникову  Олександру   Меркурійовичудозвіл на виготовлення  проекту   землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Сонячна, 5а/4

- площею 0,0076 га – для будівництва  індивідуального гаражу  із земель житлової та громадської забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

          Міський голова                                                  М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 410

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки

Горохову О.П., Гороховій К.І.

---------------------------------------------------

             Розглянувши  заяви  громадян  Горохова  Олега  Петровича,  зареєстрованого  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Чкалова,3   та Горохової  Катерини  Іванівни  зареєстрованої  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Піщана,1а,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у спільну  сумісну власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

 Вилківська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1.Надати  громадянам Горохову  Олегу  Петровичу  та Гороховій  Катерині  Іванівні  дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо   відведення    земельної   ділянки у  спільну  сумісну власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул. Свободи,5

- площею 0,0700 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Рішення  Вилківської  міської  ради  за № 565-XXIV-IV  від  17.02.2006  року  скасувати.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

     Міський голова                                                       М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 411

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки

Гринько  К.Ф., Гринько  Н.В.

---------------------------------------------------

             Розглянувши  заяви  громадян  Гринько  Костянтина  Федоровича  та Гринько  Надії  Василівні,   зареєстрованих  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Сонячна, 6, кв. 52,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у спільну  сумісну власність для  ведення особистого селянського господарства,  керуючись  ст. ст.12,81,83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

 Вилківська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1.Надати  громадянам Гринько  Костянтину  Федоровичу  та Гринько  Надії  Василівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо   відведення    земельної   ділянки у  спільну  сумісну власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул. Олега  Кошевого, 9

- площею 0,1315 га – для  ведення особистого селянського господарства .

2. П.1.3 рішення  Вилківської  міської  ради  за № 129-IX-V  від  09.11.2006  року  скасувати.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

     Міський голова                                                       М.К. Іванов

                           

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 412

Про надання згоди на виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки в довгострокову оренду строком

на 49 років для  будівництва  та  обслуговування

будівель  торгівлі

Шаронову  О.А.

--------------------------------------------------------

         Розглянувши заяву громадянина  Шаронова  Олександра   Анатолійовича,  зареєстрованого  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Свободи, 25,  про надання згоди на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років для будівництва  та  обслуговування  будівель   торгівлі  (торгівельний  кіоск),   керуючись ст.12,116, Земельного кодексу  України, ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

 Вилківська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1.Надати  громадянину  Шаронову  Олександру  Анатолійовичу дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо   відведення    земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років для будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі (торгівельний  кіоск) за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул. Бессарабська, 2а

- площею 0,0073 га – для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  із  земель  житлової  та  громадської  забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

          Міський голова                                                  М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 413

                                                                                             

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки

Синельнікову І.М.

---------------------------------------------------------------------

Розглянувши   заяву  громадянинаСинельнікова Івана  Михайловича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Сонячна,4а, кв.37,  про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись ст.ст.12,81,83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки,  розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Сонячна,10,102

- кадастровий № 5122310300:02:005:0597,  площею 0,0044 га -для будівництва  індивідуального гаражу та передати у власність  Синельнікову Івану  Михайловичу.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельною   ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

Міський голова                                                   М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 414

                                                                                             

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки

Шинкаренко О.В.

---------------------------------------------------------------------

Розглянувши   заяву  громадянина  Шинкаренко  Олега  Васильовича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.28 червня,16а,   про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись ст.ст.12,81,83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки,  розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Першотравнева, 25а

- кадастровий № 5122310300:02:003:0155,  площею 0,0046 га -для будівництва  індивідуального гаражу та передати у власність  Шинкаренко  Олегу  Васильовичу.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельною  ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

Міський голова                                                   М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 415

                                                                                             

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо    відведення  земельної    ділянки 

Балті Н.І.

-----------------------------------------------

          Розглянувши  заяву  громадянки  Балти  Ніни  Іванівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Сонячна,4, кв. 30 , про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             провулок  Сонячний, 2

- кадастровий № 5122310300:02:005:0592, площею 0,1000 га - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Балті  Ніні  Іванівні.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельною  ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 416

Про затвердження  проекту землеустрою  щодо

відведення земельної ділянки у  довгострокову   

оренду строком на 49  років для розміщення

нежитлової будівлі торгівлі

Москвичовій  Г.І.

--------------------------------------------------------------

Розглянувши   заяву громадянки  Москвичової Ганни  Іванівни,  зареєстрованої  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул. Лиманська, 27, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду строком на 49 років для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  магазину , керуючись ст.12,93,124 Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Вилківська міська рада   

ВИРІШИЛА  :                    

1.Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове,  вул.Вилківська,14

- кадастровий  № 5122310300:02:001:0091, площею 0,0218 га - для  будівництва  і  обслуговування  будівель  торгівлі  із земель житлової та громадської забудови  та  передати    у   довгострокову   оренду    строком    на   49  років    Москвичовій  Ганні  Іванівні. 

2.Укласти  договір   оренду  земельної  ділянки   між  Вилківською  міською  радою   та  землекористувачем.

3.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельною  ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 417

                                                                                             

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки 

Мойсейченко Г.П.

---------------------------------------------------------------------

    Розглянувши   заяву  громадянки   Мойсейченко  Галини  Петрівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул. Грушева,15,  про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських   будівель   і споруд (присадибна ділянка),керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки,  розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,            вул. Грушева,15

- кадастровий № 5122310300:02:003:0152,  площею 0,0419 га - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських   будівель   і споруд (присадибна ділянка)   та   передати   у власність  Мойсейченко  Галині  Петрівні.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельною  ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                           

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 418

                  

Про   затвердження  детального плану  території  та  надання  дозволу  на виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам  у  власність  для будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна  ділянка) на  території  м. Вилкове (затериторією  ВЗПВ)

------------------------------------------------

                 Керуючись  постановою  КМУ  від  25.05. 2011 року  №555  «Про  затвердження  Порядку  проведення  громадських  слухань  щодо  врахування  громадських  інтересів  під  час  розроблення  проектів  містобудівної  документації  на  місцевому  рівні»,  враховуючи  протокол №6  від  27.03.2017  року  громадських слухань щодо обговорення проекту детального плану території  планувальної  організації   та  уточнення   позицій   генерального  плану   щодо  меж  і  функціонального   використання  території  в  межах м.  Вилкове (за  територією ВЗПВ)  з  урахуванням визначення   земельної  ділянки    та  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам  у  власність  для будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна  ділянка),  цільове  призначення  якої   змінюється із  земель  промисловості  на  землі житлової  та  громадської  забудови  на  території  м. Вилкове (за територією  ВЗПВ)Кілійського  району,   Одеської  області.  Розглянувши  заяви  громадян  України,  керуючись  ст. ст. 16,17,21,25   Закону  України   «Про  регулювання  містобудівної  діяльності», ст. ст. 12, 118,121,122  Земельного Кодексу України, відповідно до Наказу Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження  Порядку  розроблення  містобудівної  документації», п. 34 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні».

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити   детальний  план   території  планувальної   організації  та   уточнення  позицій   генерального  плану  щодо   меж  і  функціонального  використання території  в   межах  м. Вилкове (за  територією  ВЗПВ) з  урахуванням  визначення  земельної  ділянки.

2.Вважати  цей  детальний  план  території   зі   зміною   та   уточненням  діючою   містобудівною  документацією   міста  у  межах  її   розробки.

3.  Врахувати   матеріали   затвердженого   детального  плану  території  при   користуванні   генеральним  планом   міста.

4. Надати   дозвіл  на   виготовлення  проектів  землеустрою   щодо  відведення   земельної  ділянки  у власність для будівництва і  обслуговування  житлових  будинків,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна  ділянка) на   території   м.  Вилкове,   Кілійського  району,   Одеської  області,  площею 2,5357  га   громадянам:

4.1.Димитрову  Степану  Васильовичу,  зареєстрованому   за   адресою: Одеська  обл.,  Ізмаїльський  р-н,  м.Ізмаїл,  вул.Паркова, 75,   площею   0,1000 га.

4.2. Димитрову  Віктору  Васильовичу,  зареєстрованому   за   адресою: Одеська  обл.,  Ізмаїльський  р-н,  м.Ізмаїл,  вул. Ново-Паркова, 47,   площею   0,1000 га.

4.3.Білецькому  Едуарду  Олексійовичу,   зареєстрованому   за   адресою: Одеська  обл.,  Кілійський  р-н,  м.Кілія,  вул. Маяк,84,  площею   0,1000 га.

4.4.Авдєєву Руслану  Сергійовичу,   зареєстрованому   за   адресою: Одеська  обл.,  м.Южне,  вул.Григорівського  Десанту,12  кв.27 площею   0,1000 га.

4.5.Кравець  Ніні  Макарівні,  зареєстрованій   за   адресою:  Хмельницька  обл.,  м. Старокостянтинів,  вул. Лермонтова, 16/1 площею   0,1000 га.

4.6.Мінчевій  Світлані  Василівні,  ,  зареєстрованій   за   адресою: Одеська  обл.,  Тарутинський  р-н,  с.Червоне,  вул. Центральна, 14,  площею 0,1000 га.

4.7. Малому   Юрію  Анатолійовичу,     зареєстрованої   за   адресою: Одеська  обл.,  Кілійський  р-н,  м.Вилкове,  вул.Олега  Кошевого, 46,  площею  0, 1000 га.

5.Зобов’язати   громадян  Димитрова  Степана  Васильовича,  Димитрова  Віктора  Васильовича,  Білецького  Едуарда  Олексійовича,   Авдєєва  Руслана  Сергійовича,  Кравець  Ніну  Макарівну, Мінчеву  Світлану  Василівну, Малого   Юрія  Анатолійовича  замовити   в землевпорядній  організації    виготовлення  проектів  землеустрою   щодо  відведення  земельних  ділянок  та  надання  їх   до  розгляду   та  затвердження  сесії  в  установленому   законом  порядку.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 419

                                                                                             

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки

Ковальову  І.М.

---------------------------------------------------------------------

Розглянувши   заяву  громадянина  Ковальова  Ігоря  Миколайовича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Сонячна,5а,  кв.9,   про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись ст.ст.12,81,83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки,  розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Сонячна, 5а/14

- кадастровий № 5122310300:02:005:0599,  площею 0,0025 га -для будівництва  індивідуального гаражу та передати у власність  Ковальову  Ігорю  Миколайовичу.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельною  ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 420

                                                                                             

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо   відведення  земельної    ділянки 

Соловйову  І.Г.

-----------------------------------------------

          Розглянувши заяву громадянина  Соловйова  Івана  Георгійовича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Прикордонна,10, кв.15,  про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. Білгородський  канал, 104   кадастровий № 5122310300:02:002:0102

- площею 0,1000 га - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Соловйову  Івану  Георгійовичу.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 421

                                                                                    

Про  затвердження  проекту  землеустрою 

щодо   відведення  земельної    ділянки 

Монастирській  Н.Л.

-----------------------------------------------

          Розглянувши заяву громадянки   Монастирської  Наталі  Леонідівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Сонячна, 6, кв.98,  про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. Т.Повстання,30   кадастровий № 5122310300:02:003:0161

- площею 0,0426 га - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Монастирській  Наталі  Леонідівні.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 422

                                                

                                                                                                      

Про надання дотації КП «Зміїний»

для погашення заборгованості за

спожиту електроенергію

-----------------------------------------------

         Заслухавшиінформацію головного бухгалтера Мелентьєвої Г.С., керуючись ч.1 п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити до мережі Вилківської міської ради КП «Зміїний» для наданнядотаціїна погашення заборгованості за спожиту електроенергію.

        2.     Перерозподілити планові призначення:

2.1.Зменшити КФК 6060 КЕКВ 2240 – 100 000,00 грн.

(жовтень - 40 000 грн., листопад – 40 000 грн, грудень – 20 000 грн.)

2.2. Збільшити КФК 6030 КЕКВ 2610 + 100 000,00 грн.

(травень + 100 000 грн.)

 1. Контроль за виконанням данного рішенняпокласти на головного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та на постійну депутатськукомісію з питаньпланування бюджету та фінансів (голова Делюков О.В.).

         Міський голова                                                 М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XVІІІ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«27» квітня 2017р.                                                                       № 423

Пророзірваннядовгострокового

договору орендиземельноїділянки

Шевцова МиколиМиколайовича

---------------------------------------------

Розглянув, заяву Шевцова МиколиМиколайовичавід  04.03.2017р., мешкаючогоОдеська область , Кілійський р-н,  м. Вилкове вул. Придунайська 26, про розірваннядовгострокового договору орендиземельноїділянкивід 13.02.2007 р. площею 0,5498 га, кадастровий номер 5122310300:02:005:0016, у зв’язку з продажею  цеху по виробництвутоварівнародного споживаннязгідно договору купівлі- продажу від 22.11.2016р., посвідченогоприватнимнотаріусом Кілійського нотаріального округу Юрченко М.Є. зареєстрованого у реєстрі № 2146, керуючись законом України «Про місцевесамоврядування» ,ст. ст.12,120,121 Земельного кодексу України, п.34 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.РозірватизШевцовимМиколоюМиколайовичемдовгостроковийдоговірорендиземельноїдялінкиплощею  0,5498 га  від13.02.2007р, розташованоїв м. Вилкове вул. Сонячна 12, кадастровий номер 5122310300:02:005:0016,наданої   для  обслуговування цеху по виробництву товарів народного споживання    у звязку з продажемнерухомого майна-нежитловогоприміщення(зміноювласника).

2.Юристу  Зелінському Г.А. підготувати і оформитидодатковуугоду про розірвання договору оренди.

3.Контроль за виконанням данного рішенняпокласти на постійнудепутатськукоміссіюз питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                    М.К.Іванов

Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4