ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

П  Е  Р  Е  Л  І  К

рішень  XІXсесії VII скликання від 01.06.2017 року

№№

п/п

Назва рішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5
 1. Про внесеннязмін та доповнень

дорішеннясесії   № 332-VII-ХІV

від23.12.2016 р. «Про  бюджет

Вилківської міської ради

на 2017 рік»                                               № 424  від 01.06.2017р.

 1. Про внесення  доповнень

до додатку №1 рішення

XVсесії VII скликання від

26.01.2017 року №338

«Про затвердження Програми

соціально-економічного та

культурного розвитку

міста на 2017рік»                           № 425  від 01.06.2017р.

 1. Про затвердження рішення

 виконкому Вилківської міської

ради від 26.04.2017р. №255

«Про затвердження тарифів

 на водопостачання в м.Вилкове»         № 426  від 01.06.2017р.

 1. Про затвердження рішення

виконкому Вилківської

міської ради від26.04.2017р.

№256 «Про затвердження

тарифів на обслуговування

внутрішньобудинкових

електромереж та освітлення

місць загального користування,

прибирання прибудинкової

території»                           № 427  від 01.06.2017р.

 1. Пророзірваннядовгострокового

договору орендиземельноїділянки

ПАТ  «Одесагаз»№ 428  від 01.06.2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на

виготовлення  проекту 

землеустрою   щодо  відведення 

земельної   ділянки  

Кабанову  В.Д.            № 429  від 01.06.2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на

 виготовлення проекту  землеустрою

щодо  відведення    земельної 

 ділянки   Сторчай Т.І.                       № 430  від 01.06.2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення  проекту 

землеустрою   щодо  відведення  

земельної   ділянки  

Делюкову  Д.П.          № 431  від 01.06.2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення   проекту  з

емлеустрою   щодо  відведення 

земельної   ділянки  

Молчанову Є.О.                           № 432  від 01.06.2017р. 

 1. Про  надання  дозволу 

на  виготовлення

проекту  землеустрою   щодо 

відведення    земельної   ділянки  

Бурмак О.Ю.                           № 433  від 01.06.2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на

виготовлення   проекту 

землеустрою   щодо  відведення   

земельної   ділянки  

Пащенко А.М.                           № 434  від 01.06.2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення     проекту 

землеустрою  щодо  відведення  

земельної   ділянки 

Делюковій О.М.                        № 435  від 01.06.2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на

виготовлення   проекту 

землеустрою   щодо  відведення 

земельної   ділянки Делюкову О.В.,

Делюковій О.М.                        № 436  від 01.06.2017р.

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення проекту  землеустрою

щодо  відведення    земельної  

ділянки   Бошаренко Н.Є.                  № 437  від 01.06.2017р.             

 1. Про  надання  дозволу  на 

виготовлення   проекту  землеустрою

щодо  відведення    земельної 

ділянки   Рильському  М.А.,

Рильській К.Д.№ 438  від 01.06.2017р.

 1. Про надання  дозволу   на  

розробку детального  плану  

території  для  індивідуального

гаражного  будівництва

Половцеву Г.М.№ 439  від 01.06.2017р.

 1. Про  затвердження проекту

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у довгострокову 

оренду магазину з баром  та

літнім майданчиком «Vilmarket»          № 440  від 01.06.2017  

 1. Про затвердження технічної 

документації з землеустрою 

щодо  встановлення

(відновлення) меж  земельної 

ділянки в  натурі(на місцевості)

для будівництва і  обслуговування

жилого  будинку,господарських

будівель і  споруд(присадибна

ділянка) Ярошенко Т.І.                           № 441  від 01.06.2017р.  

 1. Про затвердження технічної

документації з землеустрою

щодо  встановлення

(відновлення) меж  земельної

ділянки в  натурі(на місцевості)

для будівництва і  обслуговування

жилого  будинку,господарських

 будівель і  споруд(присадибна

 ділянка) Нахабі  О.В.                           № 442  від 01.06.2017р.

 1. Про затвердження технічної 

документації з землеустрою 

щодо  встановлення(відновлення)

меж  земельної  ділянки в 

натурі(на місцевості) для

будівництва і  обслуговування

жилого  будинку,господарських

будівель і  споруд(присадибна

ділянка) Сіберко О.І.                           № 443 від  01.06.2017р.

 1. Про затвердження  проекту

землеустрою  щодовідведення

земельної ділянки у  довгострокову  

оренду строком на 49  років для

розміщення  інших  будівель 

громадської  забудови Чайкову І.Є.   № 444  від 01.06.2017р.

 1. Про  затвердження   проекту   

землеустрою  щодо   відведення

земельної ділянки  Стефанову І.О.     № 445 від 01.06.2017р.

 1. Про  затвердження   проекту    

землеустрою  щодо   відведення

земельної ділянки

Кондауровій Т.О.                           № 446  від 01.06.2017р.

 1. Про  затвердження   проекту    

землеустрою  щодо   відведення

земельної ділянки

Пряничниковій А.М.                           № 447  від 01.06.2017р.

 1. Про  затвердження   проекту    

землеустрою  щодо   відведення

земельної ділянки Галкіній  Л.Л.         № 448  від 01.06.2017р.

 1. Про  затвердження   проекту    

землеустрою  щодо   відведення

земельної ділянки Топтигіній Т.С.       № 449  від 01.06.2017р.

 1. Про  затвердження   проекту    

землеустрою  щодо   відведення

земельної ділянки Галкіній Ю.К.          № 450  від 01.06.2017р.

 1. Про передачу міжбюджетного

трансфертуна оздоровлення дітей

в оздоровчийперіод 2017 року   № 451  від 01.06.2017р.

 1. Про внесення змін та доповнень

до рішення сесії Вилківської

міської ради від 23.12.16р.

№333 – VII- ХІV« Про

затвердження штатної

чисельності  Вилківської

міськоїради, її виконавчого

апарату та витрат на його

утримання на 2017 рік»                              № 452  від 01.06.2017р.

РІЗНЕ.

П Р О Т О К О Л

ХVІІІ сесії Вилківської міської ради сьомого скликання

01 червня 2017 року

м.Вилкове

Всього депутатів

Вилківської міської ради             -  26

Присутні на початок сесії            -  16+1

Сесію відкриває міський голова Іванов М.К.

        

        

На початок сесіїзареєструвалось, 16 депутатів.

У голосуванніприймає участь депутати і згідно п.2 ст.59 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»міський голова Іванов М.К..

Звучить Гімн України

Кворум, необхідний для роботисесії є.

Виборисекретаріатусесії.

Пропозиція:

Обрати секретаріатсесії двох депутатівДелюкова О.В.,Крайнікову А.П. та представника виконавчого комітету Козинця П.В.

Проводиться голосування:

Проголосували одноголосно.

Міський голова Іванов М.К. ознайомив з порядком денним з 1-27 питання

ПОРЯДОК    ДЕННИЙ

ХІХ сесії VII скликання від 01.06.2017 року

     1.Про внесеннязмін та доповнень дорішеннясесії   № 332-VII-ХІVвід

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік»

           Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

  2.Про внесення  доповнень до додатку №1 рішення XVсесії VII скликання

 від 26.01.2017 року №338 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017рік»

Інформує :  І заступник міського голови Козинець П.В.

  3.Про затвердження рішення виконкому Вилківської міської ради від 26.04.2017р. №255 «Про затвердження тарифів на водопостачання в м.Вилкове»

              Інформує :  І заступник міського голови Козинець П.В.

  4.Про затвердження рішення виконкому Вилківської міської ради від 26.04.2017р. №256 «Про затвердження тарифів на обслуговування

внутрішньобудинкових електромереж та освітлення місць загального користування, прибирання прибудинкової території»

              Інформує :  І заступник міського голови Козинець П.В.

5.Про розірваннядовгостроковогодоговору орендиземельноїділянки

ПАТ  «Одесагаз»

                                 Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

6.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної   ділянки   Кабанову  В.Д.

  Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

7.Про  надання  дозволу  на  виготовлення проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Сторчай Т.І.

                                 Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

8.Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення   земельної   ділянки   Делюкову  Д.П.

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

9.Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення      земельної   ділянки   Молчанову Є.О.

 Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

10.Про  надання  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Бурмак О.Ю.

            Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

11.Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Пащенко А.М.

         Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

12. Про  надання  дозволу  на  виготовлення     проекту  землеустрою  щодо  відведення     земельної   ділянки      Делюковій О.М.

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

13.Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної   ділянки Делюкову О.В., Делюковій О.М.

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

14. Про  надання  дозволу  на  виготовлення проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Бошаренко Н.Є.

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

15.Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Рильському  М.А., Рильській К.Д.

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

16.Про надання  дозволу   на   розробку детального  плану   території  для  індивідуального гаражного      будівництва Половцеву Г.М.

                              Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

17. Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову  оренду магазину з баромта літнім майданчиком «Vilmarket»

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

18. Про затвердження технічної  документації з землеустрою  щодо  встановлення(відновлення) меж  земельної  ділянки в  натурі(на місцевості) для будівництва і  обслуговування жилого  будинку,господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка) Ярошенко Т.І.

                        Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

19. Про затвердження технічної  документації з землеустрою  щодо  встановлення(відновлення) меж  земельної  ділянки в  натурі(на місцевості) для будівництва і  обслуговування жилого  будинку,господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка) Нахабі  О.В.

                        Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

20. Про затвердження технічної  документації з землеустрою  щодо  встановлення(відновлення) меж  земельної  ділянки в  натурі(на місцевості) для будівництва і  обслуговування жилого  будинку,господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка) Сіберко О.І.

                        Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

21.Про затвердження  проекту землеустрою  щодовідведення земельної ділянки у  довгострокову    оренду строком на 49  років для розміщення

інших  будівель  громадської  забудови Чайкову І.Є.

                        Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

22.Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки  Стефанову І.О.

                        Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

23.Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Кондауровій Т.О.

                        Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

24.Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Пряничниковій А.М.

                        Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

25.Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Галкіній  Л.Л.

                        Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

26.Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Топтигіній Т.С.

                        Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

27.Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Галкіній Ю.К.

                        Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

РІЗНЕ.

Проводиться голосування за прийняття порядку денного.

Підсумки голосування :

- за                    -17 +1

- проти             -  0

- утримались    -  0

- не голосували   - 0

Порядок денний затверджено.

        На початку сесії до порядку денного була внесена пропозиція щодо внесення до сесії питань «Про передачу міжбюджетного трансфертуна оздоровленнядітей в оздоровчийперіод 2017 року»  та  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р. №333 – VII- ХІV« Про затвердження штатної чисельності  Вилківської міськоїради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік»

Проводиться голосування за прийняття порядку денного.

Підсумки голосування :

- за                    -17 +1

- проти             -  0

- утримались    -  0

- не голосували   - 0

Порядок денний затверджено.

1. Про передачу міжбюджетного трансфертуна оздоровленнядітей в оздоровчийперіод 2017 року

Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

2. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р. №333 – VII- ХІV« Про затвердження штатної чисельності  Вилківської міськоїради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік»

Інформує :  спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

Проводиться голосування за прийняття порядку денного.

Підсумки голосування :

- за                   - 17 +1

- проти             -  0

- утримались    -  0

- не голосували   - 0

Порядок денний затверджено.

Починається розгляд питань порядку денного сесії.

СЛУХАЛИ: «Про внесеннязмін та доповнень дорішеннясесії   № 332-VII-ХІVвід23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік»

           Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

Делюков О.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 424  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   № 332-VII-ХІVвід 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік» прийняти

                 

СЛУХАЛИ:  «Про внесення  доповнень до додатку №1 рішення XVсесії VII скликаннявід 26.01.2017 року №338 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017рік»

Інформує :  І заступник міського голови Козинець П.В.

О.І.Маковецький - голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоровʼя, соціального захисту населення,освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

- Постійнадепутатськакомісія з питань охорони здоровʼя, соціального захисту населення,освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумки голосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 425  «Про внесення  доповнень до додатку №1 рішення XVсесії VII скликаннявід 26.01.2017 року №338 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017рік» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про затвердження рішення виконкому Вилківської міської ради від 26.04.2017р. №255 «Про затвердження тарифів на водопостачання в м.Вилкове»

              Інформує :  І заступник міського голови Козинець П.В.

Делюков О.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

  Підсумки голосування:

за                        – 15+1

проти                  – 1

утримались        – 1

не голосували    – 0

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Приймається.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 15 +1

- проти                  - 1

- утримались        -  1

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 426  «Про затвердження рішення виконкому Вилківської міської ради від 26.04.2017р. №255 «Про затвердження тарифів на водопостачання в м.Вилкове» прийняти 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження рішення виконкому Вилківської міської ради від 26.04.2017р. №256 «Про затвердження тарифів на обслуговування

внутрішньобудинкових електромереж та освітлення місць загального користування, прибирання прибудинкової території»

              Інформує :  І заступник міського голови Козинець П.В.

Делюков О.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        -15 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  2

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 15+1

- проти                  - 0

- утримались        - 2

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 427 «Про затвердження рішення виконкому Вилківської міської ради від 26.04.2017р. №256 «Про затвердження тарифів на обслуговуваннявнутрішньобудинкових електромереж та освітлення місць загального користування, прибирання прибудинкової території» прийняти 

СЛУХАЛИ: «Про розірваннядовгостроковогодоговору орендиземельноїділянкиПАТ  «Одесагаз»

                                 Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

        

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 428  «Про розірваннядовгостроковогодоговору орендиземельноїділянкиПАТ  «Одесагаз» прийняти

        

СЛУХАЛИ: «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної   ділянки   Кабанову  В.Д.»

  Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

        

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

  Підсумки голосування:

за                        – 17 +1

проти                  – 0

утримались        – 0

не голосували    – 0

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        -17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 429 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки Кабанову  В.Д.» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Сторчай Т.І.»

                     Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 430 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення проекту  землеустрою   щодо відведення земельної   ділянки   Сторчай Т.І.»прийняти. 

СЛУХАЛИ:  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою   щодо  відведення   земельної   ділянки   Делюкову  Д.П.»

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 431 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної   ділянки   Делюкову  Д.П.» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення      земельної   ділянки   Молчанову Є.О.»

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 432  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   Молчанову Є.О.» прийняти 

СЛУХАЛИ:  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення    проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Бурмак О.Ю.»

  Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 433  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення    проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки Бурмак О.Ю.» прийняти 

СЛУХАЛИ: «Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Пащенко А.М.»

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 434 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Пащенко А.М.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  надання  дозволу  на  виготовлення     проекту  землеустрою  щодо  відведення     земельної   ділянки      Делюковій О.М.»

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Депутат Делюков О.В. не приймав участі в голосуванні згідно з конфліктом інтересів

Підсумкиголосування :

- за                        - 15+1

- проти                  - 1

- утримались        - 0

- не голосували    - 1

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 15+1

- проти                  - 1

- утримались        - 0

- не голосували    - 1

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 435«Про  надання  дозволу  на  виготовлення     проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Делюковій О.М.» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної   ділянки Делюкову О.В., Делюковій О.М.»

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології.

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Депутат Делюков О.В. не приймав участі у голосуванні через конфлікт інтересів.

Підсумкиголосування :

- за                        - 16+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 1

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 16+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 1

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 436 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки Делюкову О.В., Делюковій О.М.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  надання  дозволу  на  виготовлення проекту  землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки   Бошаренко Н.Є.»

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф»

        

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування:

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 437 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки Бошаренко Н.Є.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту землеустрою   щодо  відведення    земельної   ділянки  Рильському  М.А., Рильській К.Д.»

                 Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 438 «Про  надання  дозволу  на  виготовлення   проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки Рильському М.А., Рильській К.Д.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про надання  дозволу   на   розробку детального  плану   території  для  індивідуального гаражного будівництва Половцеву Г.М.»

         Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, та вирішила проект рішення винести на розгляд депутатів.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17 +1

- проти                 - 0

- утримались- 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 439 «Про надання  дозволу   на   розробку детального  плану   території  для  індивідуального гаражного      будівництва Половцеву Г.М.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову  оренду магазину з баромта літнім майданчиком «Vilmarket»

         Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 440 «Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову  оренду магазину з баромта літнім майданчиком «Vilmarket»прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про затвердження технічної  документації з землеустрою  щодо встановлення(відновлення) меж  земельної  ділянки в  натурі(на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого  будинку,господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка) Ярошенко Т.І.»

                  Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 441 «Про затвердження технічної  документації з землеустрою  щодо  встановлення(відновлення) меж  земельної  ділянки в  натурі(на місцевості) для будівництва і  обслуговування жилого  будинку,господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка) Ярошенко Т.І.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної  документації з землеустрою  щодо  встановлення(відновлення) меж  земельної  ділянки в  натурі(на місцевості) для будівництва і  обслуговування жилого  будинку,господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка) Нахабі  О.В.»

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 442 «Про затвердження технічної  документації з землеустрою  щодо  встановлення(відновлення) меж  земельної  ділянки в  натурі(на місцевості) для будівництва і  обслуговування жилого будинку,господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка) Нахабі  О.В.»  прийняти

 СЛУХАЛИ: «Про затвердження технічної  документації з землеустрою  щодо  встановлення(відновлення) меж  земельної  ділянки в  натурі(на місцевості) для будівництва і  обслуговування жилого  будинку,господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка) Сіберко О.І.»

                           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 443 «Про затвердження технічної  документації з землеустрою  щодо  встановлення(відновлення) меж  земельної  ділянки в  натурі(на місцевості) для будівництва і  обслуговування жилого  будинку,господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка) Сіберко О.І.» прийняти

 СЛУХАЛИ:  «Про затвердження  проекту землеустроющодовідведенняземельноїділянки у  довгостроковуорендустроком на 49  років для розміщенняінших  будівель  громадської  забудови Чайкову І.Є.»

           Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 444 «Про затвердження  проекту землеустроющодовідведенняземельноїділянки у  довгостроковуорендустроком на 49  років для розміщенняінших  будівель  громадської  забудови Чайкову І.Є.» прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки  Стефанову І.О.»

                                Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 445 «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки  Стефанову І.О.»  прийняти

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Кондауровій Т.О.»

                              Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

Якібудутьдоповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

Підсумкиголосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 446 «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Кондауровій Т.О.»  прийняти

                                                     

СЛУХАЛИ:  «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Пряничниковій А.М.»

           Інформує :  перший заступник міського голови Козинець П.В.

Делюков О.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

  Підсумки голосування:

за                        – 17+1

проти                  – 0

утримались        – 0

не голосували    – 0

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Приймається.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 447  «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Пряничниковій А.М.» прийняти 

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Галкіній  Л.Л.»

Інформує: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Делюков О.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        -17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 448 «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Галкіній  Л.Л.»прийняти 

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Топтигіній Т.С.»

                        Інформує: секретар ради Арансон Л.І.

Делюков О.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 449  «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Топтигіній Т.С.» прийняти 

                 

СЛУХАЛИ:  «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Галкіній Ю.К.»

                        Інформує: спеціаліст-юрист Зелінський Г.А.

Тимошенко І.В. - голова депутатської комісії з питань землекористування,

архітектури, будівництва та екології

- Постійна депутатська комісія з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 450  «Про  затвердження   проекту     землеустрою  щодо   відведення земельної ділянки Галкіній Ю.К.» прийняти

СЛУХАЛИ:  «Про передачу міжбюджетного трансфертуна оздоровленнядітей в оздоровчийперіод 2017 року»

            Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

Делюков О.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

  Підсумки голосування:

за                        – 17+1

проти                  – 0

утримались        – 0

не голосували    – 0

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Приймається.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 451  «Про передачу міжбюджетного трансфертуна оздоровленнядітей в оздоровчийперіод 2017 року» прийняти 

СЛУХАЛИ: «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р. №333 – VII- ХІV« Про затвердження штатної чисельності  Вилківської міськоїради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік»

         Інформує: І заступник міського голови  Козинець П.В.

Делюков О.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        -17 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 17+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 452 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р. №333 – VII- ХІV« Про затвердження штатної чисельності  Вилківської міськоїради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік»» прийняти 

РІЗНЕ.

Сесія оголошується  закритою.

Лунає Гімн України.

     Міський  голова                                                      М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 424

Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017рік»

--------------------------------------------------

Заслухавшиінформацію головного бухгалтера МелентьєвоїГ.С., керуючись ч.1 п.23  ст.26 Закону України "Про місцевесамоврядування в Україні",-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Загальний фонд.

2. Контроль за виконаннямданногорішенняпокласти наголовного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та на постійну депутатськукомісію з питаньпланування бюджету та фінансів (головаДелюков О.В.).

Міський голова                                   М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 425

Про внесення  доповнень до додатку

 №1 рішення XVсесії VII скликання

 від 26.01.2017 року №338

 «Про затвердження Програми

соціально-економічного та культурного

 розвитку міста на 2017рік»

---------------------------------------------------------------------                                                     

          Заслухавши інформацію першого заступника міського голови      Козинця П.В., керуючись  п.22  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Доповнити  розділ «Социальнаязащитанаселения» додатку №1 рішення XVсесії VII скликання від 26.01.2017 року №338 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017рік»

  наступним абзацем :

Городскойсоветобеспечиваетбесплатныйпроезд в городском автобусе всехльготников и социальнонезащищенныхжителейгорода в пределахбюджетныхассигнований.

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоровясоціального захисту населення, освіти, культури, молоді та спорту (голова комісії Маковецький О.І.)

              Міський голова                                                     М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 426

Про затвердження рішення виконкому

Вилківської міської ради від 26.04.2017р.

№255 «Про затвердження тарифів на

водопостачання в м.Вилкове»

---------------------------------------------------------------------                                                      

          Заслухавши інформацію першого заступника міського голови      Козинця П.В. керуючись    ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити рішення виконкому Вилківської міської ради від 26.04.2017р.

№255 «Про затвердження тарифів на водопостачання в м.Вилкове»

 2. Затверджені тарифи на водопостачання ввести в дію з 1-го липня 2017року.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Делюков О.В.)

              Міський голова                                                     М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 427

Про затвердження рішення виконкому

Вилківської міської ради від 26.04.2017р.

№256 «Про затвердження тарифів на

обслуговуваннявнутрішньобудинкових

електромереж та освітлення місць загального

користування, прибирання прибудинкової території»

---------------------------------------------------------------------                                                     

          Заслухавши інформацію першого заступника міського голови      Козинця П.В. керуючись    ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити рішення виконкому Вилківської міської ради від 26.04.2017р.

№256 «Про затвердження тарифів на обслуговування

внутрішньобудинкових електромереж та освітлення місць загального користування, прибирання прибудинкової території»

2.Затверджені тарифи на обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та освітлення місць загального користування, прибирання прибудинкової території, ввести в дію з1-го липня 2017року.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Делюков О.В.)

              Міський голова                                                     М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 428

                  

Пророзірваннядовгострокового

договору орендиземельноїділянки

ПАТ  «Одесагаз»

---------------------------------------------------

Розглянувшизаявупублічногоакціонерноготовариства  «Одесагаз»   від04.05.2017р.,   зареєстрованого  за  адресою:  м.Одеса,  вул. Одарія,1,  пророзірваннядовгострокового   договору   орендиземельної  ділянки  №47  від  27.01.2017 року  загальноюплощею 0,1336 га,    кадастровий номер 5122310300:02:004:0037,  у  зв’язку   з  зміноювласниказгідно  договору   купівлі- продажу   від  18.04.2017р,   посвідченогоприватнимнотаріусомІзмаїльськогоміськогонотаріального   округу   ЄфимовоюТ.І. зареєстрованого  у   реєстрі   за  №889 , керуючисьст. 12, 120, 121 Земельного кодексу  України,   п.34  частини 1 ст. 26  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Розірвати  з  ПАТ  «Одесагаз»  довгостроковийдоговірорендиземельноїдялінкиплощею  0,1336 га  від  27.01.2017 року,  розташованої за  адресою:  м. Вилковевул. Різдвяна 176,  кадастровий номер 5122310300:02:004:0037, наданої   для   розміщення,  експлуатації   та  обслуговування  нежитлових будівель   і  споруд (основні  та  допоміжні  будівлі  і  споруди  газової  контори)   узв’язку зпродажемнерухомого  майна- нежитловогоприміщення( зміноювласника).

2.Юристу  Зелінському Г.А.підготувати і оформитидодаткову  угоду про розірваннядоговору оренди.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                М.К.Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 429    

                                                       

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                         земельної   ділянки   Кабанову  В.Д.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянина   Кабанова  Вадима  Дмитровича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове,  вул.Різдвяна, 162,  про  надання  дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  та ведення особистого селянського господарства,   керуючись ст. ст. 12, 33, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,     ст. 26  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати   громадянину Кабанову  Вадиму  Дмитровичу дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, провулок Сонячна,10

- площею 0,1000 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

- площею   0,0980  га  -  для   ведення  особистого  селянського  господарства.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

 Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 430    

                                                       

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                         земельної   ділянки  

Сторчай Т.І.

---------------------------------------------------

         Розглянувши   заяву   громадянки   Сторчай  Тетяни  Іванівни,       діючої  за  довіреністю, що зареєстрована   секретарем виконавчого  комітету   Вилківської  міської  ради  Кілійського  району,  Одеської  області  за  № 73  від 22.02.2017  року від імені  Касьянова  Івана  Миколайовича,  зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський  р-н,  м.Вилкове,    вул.Т.Повстання,101,  про надання  дозволу на  виготовлення   проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для  ведення  особистого  селянського  господарства,   керуючись  ст. ст.12, 33, 118, 120,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій»,  Законом  України  «Про державний  земельний  кадастр», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада                                                                                                                                                                                

ВИРІШИЛА :

1.Надати  громадянину Касьянову  Івану  Миколайовичу дозвіл на виготовлення  проекту  землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Т.Повстання,101

- площею   0,0356 га  -  для   ведення  особистого  селянського  господарства.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

    Міський голова                                                 М.К. Іванов

        

                           

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 431    

                                                       

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                         земельної   ділянки   Делюкову  Д.П.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянина   ДелюковаДарюса  Павловича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове,  вул.Прикордонна,13, кв.2 ,   про  надання  дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),   керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,     ст. 26  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати   громадянину ДелюковуДарюсу  Павловичу дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,  за територією  ВЗПВ           

- площею 0,1000 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Зобов'язати громадянина Делюкова Дарюса Павловича замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та с строк до 01.06.2020року надати його до розгляду та затвердження сесії в установленому законом порядку.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко). 

     Міський голова                          М.К.Іванов         

                           

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 432    

                                                       

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                         земельної   ділянки   Молчанову Є.О.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянина   Молчанова  Євгена  Олександровича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове,  вул.Прикордонна,11, кв.14 ,   про  надання  дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),   керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,     ст. 26  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати   громадянину Молчанову  Євгену  Олександровичу дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,         за територією  ВЗПВ           

- площею 0,1000 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Зобов'язати громадянина Молчанова Євгена Олександровича замовити в землевпорядній організвції виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та в строк до 01.06.2020 року надати його до розгляду та затвердження сесії в установленому законом порядку.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко). 

      Міський голова                                                      М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 433    

                                                       

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                         земельної   ділянки   Бурмак О.Ю.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянки   Бурмак  Олени  Юріївни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове,  вул.Лермонтова,6,   про  надання  дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),   керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,     ст. 26  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати   громадянці Бурмак  Олені  Юріївні дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,за територією  ВЗПВ           

- площею 0,1000 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Зобов'язати громадянинку Бурмак Олену Юріївну замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та в строк до 01.06.2020 року надати його до розгляду та затвердження сесії в установленому законом порядку. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко). 

    Міський голова                                                        М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          №  434   

                                                       

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                         земельної   ділянки   Пащенко А.М.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянки   Пащенко  Альони  Миколаївни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове,  вул.Лермонтова,6,   про  надання  дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),   керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,     ст. 26  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати   громадянці   Пащенко  Альоні  Миколаївні дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,за територією  ВЗПВ           

- площею 0,1000 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 435    

                  

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою  щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки  

Делюковій О.М.

---------------------------------------------------

       Розглянувши  заяву  громадянки Делюкової  Олени Микитівни,  зареєстрованої   за адресою :  Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                       «Очаков»  острів,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою   щодо  відведення   земельної  ділянки в оренду  на  25 (двадцять  п’ять)  років  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку   господарських  будівель  і споруд (присадибна ділянка),  керуючись       ст. ст.12,81,83,118,121   Земельного  кодексу   України,    ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати  громадянці Делюковій  Олені Микитівнідозвіл на виготовлення проекту  землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки  в  оренду  на   25 (двадцять  п’ять)  років  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. 28 червня,7

 - площею 0,0411 га – для  будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                   М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          №   436  

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки

Делюкову О.В., Делюковій О.М.

………………………………………………

             Розглянувши  заяви  громадян  Делюкова Олександра  Васильовича,  зареєстрованого  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.28  червня, 7   та Делюкової  Олени  Микитівни, зареєстрованої  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, «Очаков» острів,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у спільну  сумісну власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. ст. 12, 40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

 Вилківська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1.Надати  громадянам Делюкову Олександру  Васильовичу та Делюковій Олені  Микитівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо   відведення    земельної   ділянки у  спільну  сумісну власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул. 27 червня,7

- площею 0,0573 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

        Міський голова                                                    М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          №   437  

                                                       

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                         земельної   ділянки  

Бошаренко Н.Є.

---------------------------------------------------

Розглянувши  заяву  громадянки   Бошаренко Наталії  Єфремівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове,  вул.Приморська,20,   про  надання  дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у власність для ведення  особистого  селянського  господарства,   керуючись ст. ст. 12, 33, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,     ст. 26  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати   громадянці  Бошаренко  Наталії  Єфремівні  дозвіл на виготовлення проекту  землеустрою   щодо   відведення    земельної   ділянки у власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,вул. Примоська,20 - площею 0,0526 га – для ведення  особистого  селянського  господарства. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

    Міський голова                                                        М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          №  438   

Про  надання  дозволу  на  виготовлення                                                                   проекту  землеустрою   щодо  відведення                                                                          земельної   ділянки

Рильському  М.А., Рильській К.Д.

---------------------------------------------------

      Розглянувши  заяву  громадян  Рильського  Михайла  Андрійовича    та  Рильської Килини  Демидівни, зареєстрованих  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Богдана Хмельницького,61,  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної   ділянки у спільну  сумісну власність для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  та  ведення  особистого  селянського господарства,  керуючись ст. ст. 12, 33,40, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України  «Про державний земельний кадастр»,  ст. 15  та  п.34 частини 1,  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

 Вилківська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1.Надати  громадянам  Рильському  Михайлу  Андрійовичу та  Рильській Килині  Демидівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою  щодо   відведення    земельної   ділянки у  спільну  сумісну власність  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул. Богдана Хмельницького,61

- площею 0,1000 га – для  будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  із  земель житлової  та  громадської  забудови

- площею 0,1049 га – для  ведення  особистого  селянського господарства.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

   Міський голова                                                         М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          №  439   

                                                       

Про надання  дозволу   на  

розробку детального  плану  

території  для  індивідуального

гаражного будівництва

Половцеву Г.М.

----------------------------------------------------------------

Розглянувши  заяву   громадянина  Половцева  Григорія  Михайловича,  зареєстрованого  за  адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул.Сонячна, 4,  кв.41,   про надання дозволу на   розробку детального                                                       плану   території  для  індивідуального  гаражного  будівництва, керуючись   ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. ст. 16,17,21,25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку , будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації»  та з метою впорядкування території , -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати  громадянину Половцеву  Григорію  Михайловичудозвіл  на розроблення    детального    плану    території   для  індивідуального гаражного будівництва  на території  м.Вилкове по            вул. Сонячна, б/н   орієнтовною  площею 0,0700 га.

2.Покласти функції замовника на розроблення    детального    плану    території  на виконком Вилківської міської ради.

3.Фінансування робіт із розроблення детального    плану    території здійснити  за рахунок  заявника.

4.Після розроблення, погодження та проведення громадських слухань, подати зазначений детальний план території на затвердження Вилківської міської ради.

5.Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійнудепутатськукомісію з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

      Міський голова                                                       М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 440    

                                                       

Про  затвердження проекту землеустроющодо

відведенняземельноїділянки у довгострокову

оренду магазину з баром  та  літнім

майданчиком «Vilmarket»

-----------------------------------------------------------------

       Розглянувши  клопотання  Агаларова  Віталія  Джаліловича  діючого  за  довіреністю  від  Дубської  Катерини  Олександрівни   виданної  приватним  нотаріусом  Татарбунарського  районного  нотаріального  округу  Одеської області  від 21.07.2016 року   реєстраційний  № 921   та  який  зареєстрований  за адресою:  м. Одеса, Кілійський р-н, вулиця Кубишкіна, будинок, 11,  квартира 16, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову  оренду строком  на  49років, керуючись ст.ст.12, 123,124 Земельного кодексу України, -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА  :

1.Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  кадастровий № 5122310300:02:005:0602,  яка  розташована за адресою:                             Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Сонячна, 3а та передати в довгостроковуорендустроком  на 49 роківДубській  Катерині  Олександрівні 

-площею 0,1238га - для будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі.

2.Укласти  договір оренди земельної ділянки між Вилківською міською радою та землекористувачем.

3.Контроль за  виконаннямданногорішенняпокласти на постійнудепутатськукомісію зпитаньземлекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                                         М.К. Іванов

                           

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 441    

Про  затвердження  технічної   документації

з землеустрою  щодо  встановлення(відновлення)

меж  земельної  ділянки в  натурі(на місцевості) для

будівництва і  обслуговування жилого  будинку,

господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка)

Ярошенко Т.І.

------------------------------------------------------

           Керуючись  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в  Україні»,  ст.ст. 12,40,121,122,125,126,186  Земельного  кодексу  України,  ст.ст.30,55  Закону  України  «Про  землеустрій»,  Закону  України  «Про державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»,  розглянувши  заяву  громадянки  Ярошенко  Тетяни  Іванівни  зареєстрованої  за адресою: м.Одеса, вул. Героїв Сталінграду,68, кв.38, технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі(на місцевості)  для  будівництва і  обслуговування жилого будинку, господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка),  витяг з  Державного  земельного  кадастру  про

земельну  ділянку,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити  технічну  документацію із  землеустрою  щодо  встановлення(відновлення)  меж  земельної  ділянки в  натурі( на  місцевості) кадастровий  № 5122310300:02:001:0095  за  адресою:  Одеська  обл.,Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Горького,64 

-площею 0,1000га - для  будівництва і  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка) та  передати  у  власність громадянці  Ярошенко  Тетяні  Іванівні.

2.Рішення  Вилківської  міської  ради  за № 189-VIII-VII  від  11.07.2016 року  скасувати. 

3.Зареєструвати  земельну  ділянку  та  речові  права на  неї  в  порядку,  визначеному  чинним  законодавством  України.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

           Міський голова                                                          М.К. Іванов

                           

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 442     

Про  затвердження  технічної   документації

з землеустрою  щодо  встановлення(відновлення)

меж  земельної  ділянки в  натурі(на місцевості) для

будівництва і  обслуговування жилого  будинку,

господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка)

Нахабі  О.В.

----------------------------------------------------------------------

           Керуючись  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в  Україні»,  ст.ст. 12,40,121,122,125,126,186  Земельного  кодексу  України,  ст.30,55  Закону  України  «Про  землеустрій»,  Закону  України  «Про державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»,  розглянувши  заяву  громадянки  Нахаби  Олени  Вікторівни зареєстрованої  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове, вул.Матюшенко,16, технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  и встановлення(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі(на місцевості)  для  будівництва і  обслуговування жилого будинку, господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка),  витяг з  Державного  земельного  кадастру  про

земельну  ділянку,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити  технічну  документацію із  землеустрою  щодо  встановлення(відновлення)  меж  земельної  ділянки в  натурі( на  місцевості) кадастровий № 5122310300:02:001:0093 за  адресою: Одеська  обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул. 28 червня,60

-площею 0,0444га - для  будівництва і  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка) та  передати  у  власність  громадянці  Нахабі  Олені  Вікторівні.

2.Зареєструвати  земельну  ділянку  та  речові  права на  неї  в  порядку,  визначеному  чинним  законодавством  України.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

     Міський голова                                                       М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 443    

Про  затвердження  технічної   документації

з землеустрою  щодо  встановлення(відновлення)

меж  земельної  ділянки в  натурі(на місцевості) для

будівництва і  обслуговування жилого  будинку,

господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка)

Сіберко О.І.

----------------------------------------------------------------------

           Керуючись  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в  Україні»,  ст.ст. 12,40,121,122,125,126,186  Земельного  кодексу  України,  ст.30,55  Закону  України  «Про  землеустрій»,  Закону  України  «Про державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»,  розглянувши  заяву  громадянина  Сіберко Олега  Івановича зареєстрованого  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м.Вилкове, вул.Сонячна,2,  кв.40, технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі(на місцевості)  для  будівництва і  обслуговування жилого будинку, господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка),  витяг з  Державного  земельного  кадастру  про

земельну  ділянку,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити  технічну  документацію із  землеустрою  щодо  встановлення(відновлення)  меж  земельної  ділянки в  натурі( на  місцевості) кадастровий  № 5122310300:02:005:0601  за  адресою:  Одеська  обл.,Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Гагаріна,35

-площею 0,1000га - для  будівництва і  обслуговування житлового  будинку, господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка) та  передати  у  власність громадянину Сіберко Олегу  Івановичу.

2.Рішення  Вилківської  міської  ради  за № 113-VII-VI  від  28.04.2016 року  скасувати. 

3.Зареєструвати  земельну  ділянку  та  речові  права на  неї  в  порядку,  визначеному  чинним  законодавством  України.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології  (голова І.В. Тимошенко).

        Міський голова                                                    М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 444    

Про затвердження  проекту землеустрою  щодо

відведення земельної ділянки у  довгострокову   

оренду строком на 49  років для розміщення

інших  будівель  громадської  забудови

Чайкову І.Є.

--------------------------------------------------------------

                  Розглянувши   заяву громадянина  Чайкова  Ігоря  Євгенійовича,  зареєстрованого  за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове, вул.Т.Повстання 139 а, кв.2, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду строком  на 49 (сорок дв’ять) років для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель  громадської  забудови,  керуючись ст.12,93,124 Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Вилківська міська рада   

ВИРІШИЛА  :                    

1.Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду,  розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н,  м. Вилкове,  вул. Різдвяна,167

- кадастровий  № 5122310300:02:005:0582, площею 0,0351 га - для  будівництва  і  обслуговування  інших будівель  громадської  забудови  із земель житлової та громадської забудови  та  передати    у   довгострокову   оренду    строком    на   49  років   Чайкову  Ігорю  Євгенійовичу . 

2.Зобовязатикористувача земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  користування  земельною  ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

             Міський голова                 М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          №  445   

                                                                 

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки

Стефанову І.О.

---------------------------------------------------------

Розглянувши   заяву  громадянинаСтефанова  Івана  Олексійовича, зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул.Богдана Хмельницького,18,  про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. Богдана Хмельницького,18  кадастровий № 5122310300:02:002:0060

- площею 0,1000 га - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Стефанову  Івану  Олексійовичу.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).   

          Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 446    

                                                                 

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки

Кондауровій Т.О.

---------------------------------------------------------

  Розглянувши   заяву  громадянки   Кондаурової  Тетяни  Олександрівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул. Прикордонна,10  кв.27,  про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. Першотравнева,11  кадастровий № 5122310300:02:003:0163

- площею 0,0311 га - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Кондауровій  Тетяні  Олександрівні.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

                           

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          №  447   

                                                                 

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки

Пряничниковій А.М.

---------------------------------------------------------

           Розглянувши   заяву  громадянки   ПряничниковоїАліни  Миколаївни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, с.Ліски,                   вул. Миру,25а ,  про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  в  оренду  строком  на 3 (три)  роки   для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки в  оренду  строком  на 3 (три)  роки   розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Першотравнева,147  кадастровий                  № 5122310300:02:004:0201

- площею 0,0695 га - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати в  оренду на 3 (три)  роки   Пряничниковій  Аліні  Миколаївні.

2.Укласти  договір   оренду  земельної  ділянки   між  Вилківською  міською  радою   та  землекористувачем.

3.Зобовязати користувача  земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  користуваня  земельною ділянкою  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 448    

                                                                 

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки

Галкіній  Л.Л.

---------------------------------------------------------

            Розглянувши   заяву  громадянки   Галкіної  Любові  Логинівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул. Т.Повстання,138 а,  про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. Т.Повстання,138  кадастровий № 5122310300:02:004:0200

- площею 0,0988 га - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Галкіній  Любові  Логинівні.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 449    

                                                                 

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки

Топтигіній Т.С.

---------------------------------------------------------

          Розглянувши   заяву  громадянки   Топтигіної  Тетяни  Севастіанівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул. Вилківська,20,  про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул. Вилківська,20  кадастровий № 5122310300:02:001:0092

- площею 0,0291 га - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Топтигіній   Тетяні  Севастіанівні.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

                           

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 450    

                  

Про  затвердження   проекту     землеустрою 

щодо   відведення земельної ділянки

Галкіній Ю.К.

---------------------------------------------------------

           Розглянувши   заяву  громадянки   Галкіної  Юлії  Костянтинівни, зареєстрованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,                   вул. Портова, 19,  про  затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. ст.12, 40, 81, 83,118,121 Земельного кодексу України,  ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  проект  землеустрою   щодо  відведення земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове,             вул.Українських прикордонників, 1к, кадастровий № 5122310300:02:005:0600 - площею 0,1000 га - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і споруд (присадибна ділянка) та передати у власність Галкіній  Юлії  Костянтинівні.

2.Зобовязати власника земельної  ділянки  добросовісно  виконувати обов’язки щодо  володіння  земельними  ділянками  відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на   постійну депутатську   комісію  з питань  землекористування, архітектури, будівництва  та  екології (голова І.В. Тимошенко).  

                 Міський голова                                                  М.К. Іванов

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                     № 451

                                                                                                       

Про передачу міжбюджетного трансферту

на оздоровленнядітей в оздоровчий

період 2017 року

------------------------------------------------

         На підставі ст. 93 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про міжбюджетнівідносиниміжрайонним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їхоб’єднань» та відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», -

Вилківськаміська рада

     В И Р І Ш И ЛА  :

 1. Передатиміжбюджетний трансферт до районного бюджету у виглядісубвенції на виконаннявласнихповноваженьміст і сіл на оздоровленнядітей з багатодітнихсімей, малозабезпеченихсімей, дітей-сиріт, позбавленихбатьківськогопіклування у сумі6720 грн.
 2. Вилківськомуміськомуголові Матвію Костянтиновичу Іванову укласти угоду зКілійською радою про передачу трансферту на оздоровленнядітей в оздоровчійперіод 2017 року. Зазначену угоду вважатизатвердженною Вилківською міською радою з моменту підписанняїї сторонами.
 3. Перерозподілитигрошовікоштивидатковоїчастини бюджету з  КФК 8600 КЕКВ 22406720,00 грн.(березень 2017р.) на КФК 8800 КЕКВ 2620 +6720,00 грн.(червень 2017р.).
 4. Контроль за виконаннямданногорішенняпокласти на головного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та на постійну депутатськукомісію з питаньпланування бюджету та фінансів (голова Делюков О.В.)

         Міський голова                                                 М.К.Іванов

                           

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІХ сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«01» червня 2017р.                                                                          № 452

        

Про внесення змін та доповнень до рішення

сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р.

 №333 – VII- ХІV« Про затвердження

штатної чисельності  Вилківської міської

ради, її виконавчого  апарату та витрат на

його утримання на 2017 рік»

_________________________________________

Відповідно до частини третьої  статті 21  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», на підставі пункту 5  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні", з метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р. №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», 

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Установити з 26 травня 2017 року  посадові оклади керівних працівників, спеціалістів міської ради, ії виконавчого комітету згідно з Додатком 50 до постанови  Кабінету Міністрів України  від 09.03.2006р. №268 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. №353).

2.  Установити  з 26 травня 2017 року посадові оклади службовцям  міської ради,  ії виконавчого комітету  згідно з Додатком 55 до постанови  Кабінету Міністрів України  від 09.03.2006р. №268 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. №353).

3.  Внести зміни в штатний розпис міської ради на 2017 рік  виходячи з умов оплати праці посадових осіб, встановлених  відповідно схем посадових окладів згідно з Додатками 50,55.

4.  В місячний термін  головному бухгалтеру Мелентьєвой Г.С. провести розрахунки   відповідних змін щодо умов оплати праці працівників міської ради, ії виконавчого комітету та надати на затвердження черговій сесії Вилківської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на комісію з питань   планування  бюджету та фінансів (голова Делюков О.В.). 

                          

                Міський голова                                        Іванов М.К.

Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4