ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Бесплатные шаблоны Joomla

П  Е  Р  Е  Л  І  К

рішень  XX позачергової сесії VII скликання від 20.06.2017 року

№№

п/п

Назва рішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5
 1. Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017 рік»                                    № 453   від 14.06.2017р.

 1. Про схвалення проекту рішення

Вилківської міської ради «Про добровільне

об’єднання територіальних громад»                 № 454   від 20.06.2017р.

П Р О Т О К О Л

ХХпозачергової сесії Вилківської міської ради сьомого скликання

20 червня 2017 року

м.Вилкове

Всього депутатів

Вилківської міської ради             -  26

Присутні на початок сесії            -  19+1

Сесію відкриває міський голова Іванов М.К.

        

        

На початок сесіїзареєструвалось, 19 депутатів.

У голосуванніприймають участь 19 депутатів і згідно п.2 ст.59 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»міський голова Іванов М.К.

Звучить Гімн України

Кворум, необхідний для роботисесії є.

Виборисекретаріатусесії.

Пропозиція:

Обрати секретаріатсесії двох депутатівНедялкова С.В., Подоленко І.В. та представника виконавчого комітету Полянцеву Р.М.

Проводиться голосування:

Проголосували одноголосно.

ПОРЯДОК    ДЕННИЙ

ХХ  позачергової сесії VII скликання від 20.06.2017 року

 1. Про внесення змін та доповнень дорішення сесії   №  332-VIІ-XIV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017рік»

Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

 1. Про схвалення проекту рішенняВилківської міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Інформує: міський голова Іванов М.К.

РІЗНЕ.

Проводиться голосування за прийняття порядку денного.

Підсумки голосування :

- за                    -19+1

- проти             -  0

- утримались    -  0

- не голосували   - 0

Порядок денний затверджено.

Починається розгляд питань порядку денного сесії.

СЛУХАЛИ: «Про внесеннязмін та доповнень до рішеннясесії   №  332-VIІ-XIV від23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік»»

         Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.         

Делюков О.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 453  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік» прийняти 

        

СЛУХАЛИ:  «Про схвалення проекту рішення Вилківської міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»»

           Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

В.І.Вязовський-голова постійної комісії з питань регламенту, законності, охоронигромадського порядку, депутатської діяльності і етикита запобігання і протидії корупції:

- Постійна депутатська комісія з питань регламенту, законності, охоронигромадського порядку, депутатської діяльності і етикита запобігання і протидії корупції розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 454  «Про схвалення проекту рішення Вилківської міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»» прийняти

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XХ позачергова сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«14» червня 2017р.                                                                          №  453   

Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017рік»

--------------------------------------------------

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Мелентьєвої Г.С., керуючись ч.1 п.23  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Вилківськаміська рада

ВИРІШИЛА:

Загальний фонд.

 1. В зв’язку з фінансовою необхідністю перерозподілити планові призначення по загальному фонду з КФК 6060 КЕКВ 2240 – 416 000 грн.  (лютий 2017р. – 300 000 грн., травень 2017р. – 116 000 грн.), та направити кошти до спеціального фонду на КФК 6060 КЕКВ 3132 + 416 000 (лютий 2017р. + 300 000 грн., травень 2017р. + 116 000 грн.) для капітального ремонту тротуару та пішохідного мостика.
 2. В зв’язку з фінансовою необхідністю перерозподілити планові призначення по загальному фонду з КФК 7500 КЕКВ 2240 – 95 700 грн. (березень 2017р.), та направити кошти до спеціального фонду на КФК 7500 КЕКВ 3132 + 95 700 грн. (березень 2017р.) для капітального ремонту єлектромережі ДНЗ №2 «Джерельце».

3. На підставі рішення сессії Кілійської районної ради № 183-VIІ-П від 25.05.2017 року збільшити дохідну частину  по КЕКД 41035000 (Інші субвенції) на 20 000 грн.

3.1. Збільшитивидатковучастину бюджету  по КФК 6060 (благоустрійміст, сіл, селищ)  КЕКВ 2240 + 20000 грн (травень 2017 р.).

4. Контроль за виконаннямданногорішенняпокласти наголовного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та на постійну депутатськукомісію з питаньпланування бюджету та фінансів (головаДелюков О.В.).

Міський голова                                   М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XХ позачергова сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«20» червня 2017р.                                                                          №  454   

Про схвалення проекту рішення

Вилківської міської ради «Про добровільне

об’єднання територіальних громад»

-----------------------------------------------------------------

         Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, результати громадських обговорень,

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Схвалити проект рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою (додається).

2.Внести зміни до п. 1 рішення сесії Вилківської міської ради № 369- ХVІІ - VІІ від 23.03.2017року «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад», виклавши його у наступній редакції:

« Дати згоду на об’єднання територіальної громади міста Вилкове, селища Біле Вилківської міської ради, сіл Десантне, НовомиколаївкаДесантненської сільської ради, села Мирне Мирнівської сільської ради у Вилківську  міську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Вилкове».

3.Вилківському міському  голові Іванову М.К. подати проекти рішення рад «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Одеської  обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики  та запобігання  і протидії корупції  (голова комісії Вязовський В.І.)

Міський голова                                                              М.К.Іванов

         Додаток до рішення сесії

№454 –ХХ-VІІ

Вилківської міської ради

від 20.06.2017р.

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XХ позачергова сесія VII скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

   20.06.2017р.

Про добровільне об’єднання

територіальних громад

----------------------------------------------

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 Вилківська міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Об’єднатися з територіальними громадами міста Вилкове, селища Біле Вилківської міської ради, сіл Десантне, НовомиколаївкаДесантненської сільської ради, села Мирне Мирнівської сільської ради у Вилківську  міську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Вилкове та схвалити  План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання  у Вилківську міську  об’єднану територіальну громаду (додається).

2. Доручити Вилківському міському голові Іванову М.К. звернутися до Одеської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів та голови Вилківської міської об’єднаної територіальної громади в установленому законом порядку.

3. Правонаступником майна , активів і пасивів (зобов’язань) Вилківської міської ради визначити Вилківську міську об’єднану територіальну громаду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики  та запобігання  і протидії корупції  (голова комісії Вязовський В.І.)

           Міський  голова                                                         М.К. Іванов

Проект рішення підготовлений та схвалений

спільною робочою групою з підготовки проектів

рішень щодо добровільного об’єднання у Вилківську міську об’єднану територіальну громаду.

Додаток

до проекту рішення ХХ позачергової сесії VІІ скликання

Вилківської міської  ради

від 20.06.2017р. 

ПЛАН

організаційних заходів щодо добровільного об єднання у Вилківську міську обєднану територіальну громаду (ВМОТГ)

 1. Розробити проект Статуту Вилківської міської об’єднаної територіальної громади, в якому передбачити умови спільного вирішення питань розподілу видаткової частини бюджету
 2. Розробити організаційну структуру  та штатний розпис виконавчого органу ВМОТГ
 3. Розрахувати кошторис на утримання виконавчого органу ВМОТГ
 4. Визначити населені пункти, в яких обиратиметься староста та їх кількість
 5. Підготувати положення про старосту та посадову інструкцію старости
 6. Розробити план працевлаштування осіб, які внаслідок об’єднання можуть втратити робочі місця
 7. Провести інвентаризацію власності
 8. Розробити перспективний план формування мережі установ, які надають соціальні послуги
 9. Підготувати проект плану галузевої реорганізації бюджетних установ після утворення ВМОТГ та забезпечити врахування інтересів працівників реорганізованих установ
 10. Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування громадян
 11. Провести реорганізацію сільських рад після виборів ради в ВМОТГ
 12. Розглянути можливість підготовки проектів для отримання інфраструктурної субвенції
 13. Створити робочу групу з розробки Стратегії розвитку громади
 14. Створити умови для залучення мешканців громади до активної участі у функціонуванні новоствореної громади.

Міський голова                                 М.К.Іванов

СПИСОК

присутніхдепутатів:

                                                                                                          

 1. Арансон Лариса Іванівна
 2. Балацька Тетяна Іванівна
 3. ВязовськийВіталійІванович
 4. Гончар Євген Станіславович
 5. Делюков Олександр Васильович
 6. Дурасов Юрій Михайлович
 7. Жигарєва Ольга Іванівна
 8. Недялков Станіслав Васильович
 9. Нечитайло Олексій Пилипович
 10. Подоленко Іван Васильович
 11. Руський Анатолій Микитович
 12. Рязанов Василь Семенович
 13. Таранов Анатолій Георгійович
 14. Тимошенко Іван Васильович
 15. ХачатуровАветис Володимирович
 16. Чакір Валентина Іллівна
 17. Шидер Олександр Іванович
 18. Шумаков Сергій Георгійович
 19. Щербатов Яків Григорович

Відсутні:

 1. ГолубоваМаріяФедорівна
 2. Гонтар Володимир Петрович
 3. Кірсанова Віта Володимирівна
 4. Крайникова Антоніна Панасівна
 5. Рогачко Зоя Михайлівна
 6. Маковецький Олександр Іванович
 7. Швидченко Людмила Владиславівна
Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4