ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

П  Е  Р  Е  Л  І  К

рішень ІІІ позачергової сесії VII скликання від 06.12.2017 року

№№

п/п

Назва рішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5

1. Про дострокове припинення

повноважень секретаря

Вилківської міської ради

VII скликання Голубової М.Ф.                     № 29    від 06.12.2017 р.

2. Про дострокове припинення

повноважень депутата

Вилківської міської ради

VII скликання Голубової М.Ф.                     № 30    -//-

3. Про дострокове припинення

повноважень депутата

Вилківської міської ради

VII скликання Хмельовської В.Г.                  № 31    -//-     

4. Про визнання повноважень

депутата Вилківської міської ради

Рогачко Зої Михайлівни                               № 32    -//-  

5. Про визнання повноважень

депутата Вилківської міської ради

Шуміліна Бориса Леонидовича                    № 33    -//-

6. Про обрання секретаря

Вилківської міської ради                              № 34    -//-

7. Про внесення змін та доповнень

до рішення сесії   №  332-VIІ-XIV

від 23.12.2016 р. «Про  бюджет

Вилківської міської ради на 2017 рік»             № 35    -//-

8. Про  затвердження плану

діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів Вилківської 

міської ради у 2018 році                                    № 36    -//-

1 2 3 4 5

9. Про   затвердження  детального 

плану  території  та  надання 

дозволу на виготовлення  проекту 

землеустрою  щодо  відведення 

земельної  ділянки  для  розміщення

Автоматизованої  Базової  станції 

«о. Зміїний» Берегової радіостанції

морського  району А1, А2 ГМЗЛБ 

на  території  с. Біле                                  № 37    від 06.12.2017 р.     

П Р О ТО К О Л

ІІІ позачергової сесії Вилківської  міської ради сьомого скликання

06 грудня 2017 року

м. Вилкове

Всього депутатів

Вилківської міської  ради -26

Присутні на початок сесії – 20

На початок сесії зареєструвалось 20 депутатів

У голосуванні приймають участь депутати і згідно п.2 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова Дзядзін М.Т.

Звучить Гімн України

Кворум, необхідний для роботи сесії є.

СЛУХАЛИ: Дзядзіна М.Т.- міського голову, який запропонував обрати лічильну комісію у кількості трьох чоловік.

Вносяться пропозиції щодо кандидатур

Проводиться голосування

Голосували одноголосно

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі: Богдан Л.П., Боголюк Г.І., Бойко П.М.

Для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаря.

Внесені пропозиції щодо кандидатури секретаря

Проводиться голосування

Голосували одноголосно

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем сесії  Кримську Г.В.

Пропонується регламент роботи сесії

-         для доповіді – до 10 хвилин

-         виступи в обговоренні – до 5 хвилин

-         довідки – до 2 хвилин

Проводиться голосування

Голосували одноголосно

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент роботи ІІІ позачергової сесії міської ради

М.Т. Дзядзін, міський голова повідомив - у разі виникнення конфлікту інтересів при розгляді питань порядку денного  сесії та ухваленні рішень, депутати мають повідомити про це.

Пропонується порядок денний сесії:

                                          ПОРЯДОК ДЕННИЙ

                            ІІІ позачергової  сесії  VII скликання

1. Про дострокове припинення повноважень секретаря Вилківської міської ради VII скликання Голубової М.Ф.

Інформація: міський голова М.Т.Дзядзін

2. Про дострокове припинення повноважень депутата Вилківської міської радиVII скликання Голубової М.Ф.

Інформація: міський голова М.Т.Дзядзін

3. Про дострокове припинення повноважень депутата Вилківської міської радиVII скликання Хмельовської В.Г.

Інформація: міський голова М.Т.Дзядзін

4. Про визнання повноваженьдепутата Вилківської міської ради Рогачко Зої Михайлівни

Інформація: голова Вилківської виборчої комісії Петрушенко Л.Р.

5. Про визнання повноваженьдепутата Вилківської міської радиШуміліна Бориса Леонидовича

Інформація: голова Вилківської виборчої комісії Петрушенко Л.Р.

6. Про обрання секретаряВилківської міської ради

Інформація: міський голова М.Т.Дзядзін

7. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік»

Інформація: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

8. Про  затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Вилківської  міської ради у 2018 році

Інформація: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

9. Про   затвердження  детального  плану  території  та  надання  дозволу на виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  розміщення Автоматизованої  Базової  станції  «о. Зміїний» Берегової радіостанції морського  району А1, А2 ГМЗЛБ  на  території  с. Біле

Інформація:спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Вносить пропозиція прийняти даний проект рішення за основу

Підсумки голосування:

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

Приймається

Чи є в депутатів зміни і доповнення до порядку денного?

Немає

Вноситься пропозиція порядок денний прийняти в цілому

Підсумки голосування:

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

Приймається

ВИРІШИЛИ: Порядок денний ІІІ позачергової сесії затвердити

Починається розгляд питань порядку денного сесії.

СЛУХАЛИ: «Про дострокове припинення повноважень секретаря Вилківської міської ради VII скликання Голубової М.Ф.»

Інформація: міський голова М.Т.Дзядзін

(Заява Голубової  М.Ф. додається)

Рішення приймається без обговорення

Зачитується проект рішення.

Проводиться поіменне голосування

Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 29 «Про дострокове припинення повноважень секретаря Вилківської міської ради VII скликання Голубової М.Ф.», прийняти.

                 

СЛУХАЛИ:  «Про дострокове припинення повноважень депутата Вилківської міської радиVII скликання Голубової М.Ф.»

Інформація: міський голова М.Т.Дзядзін

(Заява Голубової М.Ф. додається)

Рішення приймається без обговорення

Зачитується проект рішення.

Проводиться поіменне голосування

Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

                                                     

Приймається.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 30 «Про дострокове припинення повноважень депутата Вилківської міської радиVII скликання Голубової М.Ф.»,прийняти.

СЛУХАЛИ:  «Про дострокове припинення повноважень депутата Вилківської міської радиVII скликання Хмельовської В.Г.»

Інформація: міський голова М.Т.Дзядзін

(Заява Хмельовської В.Г. додається)

Рішення приймається без обговорення

Зачитується проект рішення.

Проводиться поіменне голосування

Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

                                                     

Приймається.

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 31  «Про дострокове припинення повноважень депутата Вилківської міської ради VII скликання Хмельовської В.Г.», прийняти.

Оголошується перерва для проведення засідання Вилківської виборчої комісії

СЛУХАЛИ: «Про визнання повноваженьдепутата Вилківської міської ради Рогачко Зої Михайлівни»

Інформація: голова Вилківської виборчої комісії Петрушенко Л.Р.

(Протокол № 54 від 06 грудня 2017 року)

                                          

Рішення приймається без обговорення

Зачитується проект рішення.

Проводиться поіменне голосування

Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ: Рішення № 32 «Про визнання повноважень депутата Вилківської міської ради Рогачко Зої Михайлівни», прийняти.

СЛУХАЛИ: «Про визнання повноваженьдепутата Вилківської міської радиШуміліна Бориса Леонидовича»

Інформація: голова Вилківської виборчої комісії Петрушенко Л.Р.

(Протокол № 57 від 06 грудня 2017 року)

Рішення приймається без обговорення

Зачитується проект рішення.

Проводиться поіменне голосування

Підсумки голосування :

- за                        -20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ: Рішення № 33 «Про визнання повноваженьдепутата Вилківської міської радиШуміліна Бориса Леонидовича», прийняти.

СЛУХАЛИ: «Про обрання секретаряВилківської міської ради»

Інформація: міський голова М.Т.Дзядзін

Міський голова Дзядзін М.Т. запропонував на посаду секретаря Вилківської міської ради  кандидатуру депутата Рогачко З.М. від політичної партії БПП

«СОЛІДАРНІСТЬ»

Оголошується перерва для проведення таємного голосування

Зачитується протокол № 1 засідання лічильної комісії (протокол додається)

Проводиться таємне голосування за обрання секретаря ради Рогачко З.М.

Зачитується протокол № 2 лічильної комісії (протокол додається)

                                                                                                                       

Підсумки таємного голосування :

- за                        -20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

                                                     

Приймається.

Зачитується проект рішення

Проводиться поіменне голосування за проект рішення

Підсумки голосування :

- за                        -20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ: Рішення № 34 «Про обрання секретаряВилківської міської ради», прийняти.

СЛУХАЛИ: «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік»

Інформація: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

Виступили: депутат Вилківської міської ради Кірсанова В.В., секретар постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, міжнародного співробітництва та  регуляторної діяльності, яка проінформувала, що це питання було розглянуто на засіданні постійної комісії. Зауважень та доповнень до проекту рішення не має.

Зачитується проект рішення.

Доповнень не має

Проводиться поіменне голосування

Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ: Рішення № 35 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   №  332-VIІ-XIV від 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік», прийняти.

СЛУХАЛИ: «Про  затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Вилківської  міської ради у 2018 році»

Інформація: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

Виступили: депутат Вилківської міської ради Кірсанова В.В., секретар постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, міжнародного співробітництва та  регуляторної діяльності, яка проінформувала, що це питання було розглянуто на засіданні постійної комісії. Зауважень та доповнень до проекту рішення не має.

Зачитується проект рішення.

Доповнень не має

Проводиться поіменне голосування

Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 36 «Про  затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Вилківської  міської ради у 2018 році», прийняти

СЛУХАЛИ: «Про   затвердження  детального  плану  території  та  надання  дозволу на виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  розміщення Автоматизованої  Базової  станції  «о. Зміїний» Берегової радіостанції морського  району А1, А2 ГМЗЛБ  на  території  с. Біле»

Інформація: спеціаліст з земельних питань Даніленко Л.Ф.

Виступила: Чакір В.І. – депутат, секретар постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, та благоустрою, яка проінформувала, що це питання було розглянуто на засіданні постійної комісії. Зауважень та доповнень до проекту рішення не має.

Зачитується проект рішення.

Доповнень не має

Проводиться поіменне голосування

Підсумки голосування :

- за                        - 20+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

                                                     

Приймається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 37 «Про   затвердження  детального  плану  території  та  надання  дозволу на виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  розміщення Автоматизованої  Базової  станції  «о. Зміїний» Берегової радіостанції морського  району А1, А2 ГМЗЛБ  на  території  с. Біле»,прийняти.

РІЗНЕ:

  1. СЛУХАЛИ: Секретар ради Рогачко З.М.

Головам постійних комісій провести засідання комісій, обрати секретарів та заступників голів. Скласти плани роботи комісій на  2018 рік та внести пропозиції до Плану роботи Вилківської міської ради на 2018 рік. Термін виконання до 17 грудня 2017 року

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома

Порядок денний вичерпано

Сесія оголошується закритою

Звучить гімн України

    Міський голова                                                                    М.Т.Дзядзін

Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4