ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Шаблоны для Joomla 3 здесь

проект

    ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

IIIcесіяVII скликання

   РІШЕННЯ  №

.11.2017 р.

Про зміну редакції  рішення  Вилківської

міської ради  XXII  сесії  VII скликання за

№ 519  від  31.08. 2017 року «Про  затвердження

технічної   документаціїз землеустрою  щодо 

встановлення(відновлення)меж  земельної

ділянки в  натурі(на місцевості) для

будівництва і  обслуговування жилого  будинку,

господарських  будівель і  споруд(присадибна ділянка)

Тиртишній Н.В.

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Icесія    VII скликання

Рішення №

Про розірвання короткострокового

договору оренди земельної ділянки

Зубовського Євгена Петровича

 

П  Е  Р  Е  Л  І  К

рішень І сесії VII скликання від 08.11.2017 року

 

№№

п/п

Назва рішення

№№ рішення

Дата

№№ сторінки

1

2

3

4

5

 

 

1. Про початок повноважень

депутатів Вилківської міської ради                  № 01    від 08.11.2017 р.

 

2. Про визнання повноважень

міського голови                                                  № 02     -//-

 

3. Про обрання секретаря

Вилківської міської ради                                   № 03     -//-

 

4. Про затвердження заступників

міського голови                                                  № 04    -//-

 

5. Про дострокове припинення

повноважень депутата

Вилківської міської ради

VIІ скликання Санжари О.О.№ 05    -//-

 

6. Про затвердження кандидатури

на посаду секретаря Виконавчого

комітету  Вилківської міської ради                  № 06    -//-

 

7. Про покладання обов’язків старост№ 07    -//-

 

8. Про затвердження персонального

складу виконавчого комітету

Вилківської міської ради                                 № 08    -//-

 

9. Про призначення відповідального

за облік, зберігання та витрачання

бланків свідоцтва державної

реєстрації  актів цивільного

стану по Вилківській міській раді№ 09    -//-

 

10. Про реорганізацію Десантненської

сільської ради                                                     № 10    -//-

 

11. Про реорганізацію Мирнівської

сільської ради                            № 11    -//-

 

1

2

3

4

5

 

 

12. Про покладання обов’язків із

вчинення нотаріальних дій                                № 12    від 08.11.2017 р

 

13. Про створення робочих комісій

для забезпечення виконання

Вилківским  міським головою

повноважень з управління справами

юридичних осіб, що реорганізуються

у зв’язку із приєднанням до

Вилківської міської ради                                   № 13    -//-

 

14. Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії     332-VIІ-XIV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017рік»                                       № 14    -//-

 

 

15. Про утворення робочої групи з

розробки Регламенту Вилківської 

міської ради та Положення про

постійні комісії  міської ради

сьомого скликання                                                 № 15    -//-

 

 

 

 

 

 

 

 

РІЗНЕ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О ТО К О Л

І сесії Вилківської  міської ради сьомого скликання

 

08 листопада 2017 року

м. Вилкове

 

Всього депутатів

Вилківської міської  ради -26

 

Присутні на початок сесії – 24

 

Запрошені: Маслов Ю.К., депутат Одеської обласної ради, депутати Кілійської районної ради, сільські голови сіл Мирне та Десантне, посадові особи Вилківської міської ради, керівники підприємств установ-організацій громади

 

Сесію відкриває Петрушенко Л.Р. – голова Вилківської міської територіальної виборчої комісії

 

Звучить гімн України

 

Виступ голови Вилківської міської територіальної виборчої комісії Петрушенко Л.Р.

 

 

Про підсумки виборів депутатів Вилківської міської ради і виборів міського голови

(Інформація додається)

 

Голова Вилківської міської територіальної виборчої комісії Петрушенко Л.Р.

надає слово обраному міському голові Дзядзіну М.Т.

 

Прийняття присяги міським головою Дзядзіним М.Т.

 

Привітання міського голови Дзядзіна М.Т. депутатів Вилківської міської ради

 

Кворум для роботи сесії є

 

СЛУХАЛИ: Дзядзіна М.Т. , міського голову, який запропонував

 

1. обрати лічильну комісію в кількості 3-х чоловік

2. у разі виникнення конфлікту інтересів при розгляді питань порядку денного сесії та ухвалення рішень, депутати мають повідомити про це.

ВИРІШИЛИ:

 

1. обрати лічильну комісію в складі: Швидченко Л.В., Цихун В.П., Гаврилюк А.І.

2. доручити лічильній комісії виконувати функції секретаріату сесії

 

В голосуванні бере участь міський голова М.Т,Дзядзін

 

Голосували одноголосно:

 

СЛУХАЛИ: Дзядзіна М.Т., міського голову, який запропонував порядок денний та регламент І сесії міської ради.

 

Пропонується наступний порядок денний:

 

 

ПОРЯДОК    ДЕННИЙ

І сесії VII скликання від 08.11.2017 року

 

1.  Про початок повноваженьдепутатівВилківськоїміськоїради

Інформація: міський голова Дзядзін М.Т.

 

2.  Про визнанняповноваженьміськогоголови

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

 

3.  Про обрання секретаря Вилківськоїміськоїради

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

 

4.  Про затвердженнязаступниківміськогоголови

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

 

5.  Про затвердженнякандидатури на посаду секретаря ВиконавчогокомітетуВилківськоїміськоїради

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

 

6.  Про покладанняобов’язків  старост

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

 

7.  Про затвердженняперсонального складу виконавчогокомітету

Вилківськоїміської ради  

Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

 

8. Про призначеннявідповідального за облік, зберігання та 

Витрачаннябланківсвідоцтвдержавноїреєстраціїактів

цивільного стану по Вилківськійміськійраді

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

 

9.  Про покладанняобов’язківізвчиненнянотаріальнихдій

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

 

10. Про реорганізаціюДесантськоїсільської ради

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

 

11. Про реорганізацію Мирнівської сільської ради

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

 

12. Про створенняробочихкомісій для забезпеченнявиконання

Вилківськимміським головою повноважень з управління

справами юридичнихосіб, щореорганізуються у зв’язкуіз

приєднанням до Вилківськоїміської ради

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

 

13. Про утворенняробочоїгрупи з розробки Регламенту Вилківської

міськоїради та Положення про постійнікомісії міської ради

сьомогоскликання

           Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

 

Пропонується регламент роботи сесії:

Для доповіді – до 10 хв.;

Виступи в обговоренні – до 3 хв

Довідки – до 2 хв

 

Вноситься пропозиція прийняти даний проект рішення за основу.

 

Підсумки голосування:

 

- за                        - 24+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

 

Приймається.

 

Чи є в депутатів зміни і доповнення до порядку денного?

 

Голова Вилківської міської територіальної виборчої комісії Петрушенко Л.Р. звернулася з проханням включити в порядок денний сесії питання  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії    332-VIІ-XIV від 23.12.2016р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017рік»

 

Проводиться голосування за пропозицію голови Вилківської міської територіальної виборчої комісії Петрушенко Л.Р.

 

Підсумки голосування:

 

- за                        - 24+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

 

Приймається.

 

Вноситься пропозиція порядок денний з внесеними змінами і доповненнями та регламент першої сесії міської ради прийняти в цілому

 

Підсумки голосування:

 

- за                        - 24+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

 

Приймається.

 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний і регламент роботи першої сесії Вилківської  міської ради VII скликання від 08.11.2017 р. затвердити.

 

 

 

Починається розгляд питань порядку денного сесії.

 

СЛУХАЛИ: «Про початок повноважень депутатів Вилківської міської

ради».

Інформує: міський голова М.Т.Дзядзін

 

Список депутатів Вилківської міської ради VII скликання додається

Прийнято без обговорення

 

Підсумки голосування :

- за                        - 24+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

 

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 01 «Про початок повноважень депутатів Вилківської міської ради», прийняти.

                 

СЛУХАЛИ:  «Про визнання повноважень міського голови».

Інформує :  міський голова М.Т.Дзядзін

 

Прийнято без обговорення

 

Підсумки голосування :

- за                        - 24+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 02 «Про визнання повноважень міського голови»,прийняти.

 

СЛУХАЛИ:  «Про обрання секретаря Вилківської міської ради».

Інформує:  міський голова М.Т.Дзядзін

 

Дзядзін М.Т. вніс пропозицію обрати секретарьом Вилківської міської ради депутата від політичної партії БПП «Солідарність» Голубову Марію Федорівну

 

Оголошується перерва для проведення таємного голосування на 10 хв.

 

Доповідь лічильної комісії (протокол №1)

 

Голубова М.Ф.:  Я, депутат Вилківської міської ради, ГолубоваМаріяФедорівна,    звертаюсяіззаявою про те, що у відповідності  до ст. 59 п.1  Закону України "Про місцевесамоврядування в Україні" в  зв'язкуізможливістювиникненняконфліктуінтересівпід час   голосуванняпитання  порядку  денного –  «Про обрання секретаря ради» - брати  участь у   голосуванні не буду.

 

Проводиться таємне голосування

 

Доповідь лічильної комісії про підсумки голосування (протокол №2)

 

Прийнято без обговорення

 

Підсумки голосування:

за                        – 18

проти                  – 5

утримались        – 0

не голосували    – 0

не дійсний           - 1

 

 

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 03  «Про обрання секретаря Вилківської міської ради», прийняти.

 

СЛУХАЛИ: «Про затвердження заступників міського голови».

Інформує : міський голова М.Т.Дзядзін, який вніс пропозицію першим заступником міського голови обрати Коротиша Олександра Володимировича

 

Виступ Коротиша О.В.

 

Проводиться поіменне голосування(додається)

 

 

Підсумки голосування :

- за                        -24+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

 

Дзядзін М.Т. вніс пропозицію обрати заступником міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Санжару Олександра Олександровича

 

Виступ Санжари О.О.

 

Санжара О.О.: Я, депутат Вилківської міської ради, Санжара Олександр Олександрович,    звертаюсьіззаявою про те, що у відповідності  до ст. 59 п.1  Закону України "Про місцевесамоврядування в Україні" в  зв'язкуізможливістювиникненняконфліктуінтересівпід час   голосуванняпитання  порядку  денного –  «Про обрання секретаря ради» - брати  участь у   голосуванні не буду.

 

 

Проводиться поіменне голосування(додається)

 

 Підсумки голосування :

- за                        - 14+1

- проти                  - 6

- утримались        - 3

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 04 «Про затвердження заступників міського голови», прийняти.

 

СЛУХАЛИ: «Про дострокове припинення повноважень депутата Вилківської міської ради VІІ скликання Санжари О.О.»

Інформує :  міський голова М.Т.Дзядзін

 

Санжара О.О., депутат Вилківської міської ради звернувся з заявою про припинення депутата Вилківської міської ради в зв’язку з затвердженням на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчого комітету (заява додається)

 

Проводиться голосування поіменно

 

Підсумки голосування :

- за                        -23+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 05 «Про дострокове припинення повноважень депутата Вилківської міської ради VІІ скликання Санжари О.О.», прийняти.

 

СЛУХАЛИ: «Про затвердженнякандидатури на посаду секретаря ВиконавчогокомітетуВилківськоїміськоїради».

         Інформує: міський голова М.Т.Дзядзін, який вніс пропозицію затвердити на посаду секретаря виконкому Вилківської міської ради Тихонову Надію Михайлівну

 

Проводиться поіменно голосування

 

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

 

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 06 «Про затвердженнякандидатури на посаду секретаря ВиконавчогокомітетуВилківськоїміськоїради», прийняти.

 

СЛУХАЛИ: «Про покладанняобов’язків  старост»

Інформує: міський голова М.Т.Дзядзін, який запропонував покласти виконання обов’язків старост на голів, які здійснювали повноваження сільського голови до об’єднання в селах Мирне, Десантне і Новомиколаївка.

Проводиться поіменне голосування

 

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

 

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 07 «Про покладанняобов’язків  старост», прийняти.

 

СЛУХАЛИ: «Про затвердженняперсонального складу виконавчогокомітету

Вилківськоїміської ради»

Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т., який вніс пропозицію обрати виконавчий комітет Вилківської міської ради в кількості 15 чоловік

 

Проводиться голосування

 

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

 

Пропонується персональний склад виконавчого комітету Вилківської міської ради в кількості 15 чоловік

 

Проводиться поіменне голосування

 

 Підсумки голосування :

- за                        - 15+1

- проти                  - 0

- утримались        - 8

- не голосували    - 1

                                                     

Приймається.

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 08 «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Вилківської міської ради», приймається

 

СЛУХАЛИ: «Про призначення відповідального за облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтва державної реєстрації  актів цивільного стану по Вилківській міській раді»

Інформує: міський голова Дзядзін М.Т., який запропонував покласти обов’язки відповідального за облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтва державної реєстрації  актів цивільного стану по Вилківській міській раді на секретаря виконавчого комітету Тихонову Надію Михайлівну.

 

Проводиться поіменне голосування(додається)

 

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

 

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 09 «Про призначення відповідального за облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтва державної реєстрації  актів цивільного стану по Вилківській міській раді», прийняти.

 

СЛУХАЛИ: «Про реорганізацію Десантненської сільської ради»

Інформує: міський голова Дзядзін М.Т.

 

Зачитується проект рішення.

 

Проводиться голосування в цілому (поіменно-додається)

 

 

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

 

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 10 «Про реорганізацію Десантненської сільської ради», прийняти.

 

СЛУХАЛИ: «. Про реорганізацію Мирнівської сільської ради»

Інформує: міський голова Дзядзін М.Т.

 

Зачитується проект рішення

 

Проводиться голосування в цілому (поіменно-додається)

 

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

 

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 11 «Про реорганізацію Мирнівськоїсільської ради», прийняти.

 

СЛУХАЛИ: «Про покладанняобов’язківізвчиненнянотаріальнихдій».

Інформує: міський голова Дзядзін М.Т., який запропонував покласти обов’язки ізвчиненнянотаріальнихдій на секретаря виконкому Тихонову Надію Михайлівну

 

Проводиться поіменне голосування(додається)

 

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

 

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 12 «Про покладанняобов’язківізвчиненнянотаріальнихдій», прийняти.

 

СЛУХАЛИ: «Про створення робочих комісій для забезпечення виконання

Вилківским  міським головою повноважень з управління справами

юридичних осіб, що реорганізуються у зв’язку із приєднанням до Вилківської міської ради»

Інформує: міський голова Дзядзін М.Т.

 

Зачитується проект рішення.

 

Проводиться поіменне голосування (додається)

 

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 13 «Про створення робочих комісій для забезпечення виконання Вилківским  міським головою повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються у зв’язку із приєднанням до Вилківської міської ради», прийняти.

 

СЛУХАЛИ: «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії     332-VIІ-XIV від 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017рік».

Інформує: головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

 

Зачитується проект рішення.

 

Проводиться поіменне голосування (додається)

 

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 14 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії     332-VIІ-XIV від 23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік», прийняти.

 

СЛУХАЛИ: «Про утворення робочої групи з розробки Регламенту Вилківської  міської ради та Положення про постійні депутатські комісії  міської ради

сьомого скликання»

Інформує: міський голова Дзядзін М.Т.

 

Зачитується проект рішення.

 

Проводиться поіменно голосування (додається)

 

Підсумки голосування :

- за                        - 23+1

- проти                  - 0

- утримались        - 0

- не голосували    - 0

                                                     

Приймається.

 

 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 15 «Про утворення робочої групи з розробки Регламенту Вилківської  міської ради та Положення про постійні депутатські комісії  міської ради сьомого скликання», прийняти.

 

 

Порядок денний вичерпано

 

Сесія оголошується  закритою.

 

Звучить  Гімн  України.

 

 

 

 

Міський  голова         М.Т.Дзядзін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 01

 

Про початок повноважень

Депутатів Вилківської міської ради.

--------------------------------------------------------

Заслухавши інформацію голови Вилківської територіальної виборчої комісіїПетрушенко Л.Р. про результати виборів депутатів Вилківської міської ради 29 жовтня 2017 року, керуючись ст. 45, ч. 2 ст. 46, ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 85 Закону України «Про місцеві вибори»,-

 

Вилківськаміська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.     Прийнятидовідома факт початку повноважень26 депутатівВилківськоїміської ради VIIскликання.

2.     Затвердження депутатів по округах провести на чергової сесії міської ради.

 

 

 

Міський голова                                                                    М.Т. Дзядзін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 02

 

Про визнання повноважень

міського голови

-----------------------------------

Заслухавши інформацію голови Вилківської міської виборчої комісії Кілійського району Одеської областіПетрушенко Л.Р.«Про визнання повноважень міського голови»,керуючись пунктом 1 статті 42 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»,-

 

Вилківськаміська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.     ІнформаціюголовиВилківськоїміської виборчої комісії Кілійського району Одеської областіПетрушенко ЛюдмилиРудольфівнивзяти до уваги.

 

2.     ВважатиобранимнапосадуВилківськогоміськогоголовиДзядзінаМиколу Тихоновича.

 

3.     ПрисвоїтиВилківськомуміськомуголовіДзядзінуМиколіТихоновичу 7 ранг посадовоїособи місцевогосамоврядування4категорії посад.

 

 

 

Міський голова                                                                    М.Т. Дзядзін

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

 І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 03

 

Про обрання секретаря

Вилківської міської ради
-----------------------------------

 

Згідно п.4 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши пропозицію голови міської ради Дзядзіна М.Т. про обрання секретаря Вилківської міської ради,-

 

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.     Обрати секретарем Вилківської міської ради Голубову Марію Федорінуна постійній основі.

 

 

 

        Міський голова                                                      М.Т. Дзядзін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 04

 

Про затвердження

заступниківміськогоголови

-----------------------------------

Керуючись ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», абз. 4 ч. 1 ст. 10 Закону України  «Про службу в органах місцевогосамоврядування»  та беручи  до увагиподанняВилківськогоміськогоголовиДзядзіна М.Т.,-

 

Вилківськаміська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.  Затвердити на посадіпершого заступника міськогоголови–Коротиш Олександра Володимировича.

 

2.  Затвердити на посаді заступника міськогоголови з питаньдіяльностівиконавчого комітету Санжару Олександра Олександровича.

 

 

Міський голова                                                                    М.Т. Дзядзін

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 05   

 

Про дострокове припинення

повноважень депутата Вилківської

міської ради VІІ скликання

Санжари О.О.

------------------------------------------------------

 

Розглянувши заяву депутата Вилківської міської ради Санжари О.О. про дострокове припинення повноважень депутата Вилківської міської ради VІІ скликання у зв’язку з обранням його заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючись пунктом  14 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування В Україні», пунктом 2 частини 2 статті 5 Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад»,- 

 

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Припинити достроково повноваження депутата Вилківської міської ради VІІ скликання Санжари Олександра Олександровича, обраного від політичної партії М. Саакашвілі «Рух нових сил» на підставі особистої заяви про складення ним депутатських повноважень

 

2. Повідомити Вилківську міську територіальну виборчу комісію про прийняте радою рішення.

 

3. Контроль  за виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради Голубову М.Ф.

 

 

 

Міський голова                                             М.Т.Дзядзін

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 06

 

Про затвердженнякандидатурина посаду

секретаря виконавчогокомітету

Вилківської  міської ради

---------------------------------------------------------

 

Згідно п.4 частинипершої ст. 26 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні» та заслухавшипропозиціюголовиміської ради Дзядзіна М.Т. про обрання секретаря  виконавчого комітету  Вилківськоїміськоїради,-

 

Вилківськаміська рада

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити Тихонову Надія Михайлівну на посаду секретаря виконавчогокомітетуВилківськоїміської ради сьомогоскликання.

 

 

Міський голова                                                                    М.Т. Дзядзін

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 07

 

Про покладання

обов’язків  старост

-----------------------------------

Заслухавшита обговоривши інформаціюміськогоголовиДзядзіна М.Т. та відповідно до Закону України “Про добровільнеобєднаннятериторіальних громад,-”

Вилківськаміська рада

ВИРІШИЛА :

        

1.Покласти  виконанняобов’язків  старост на  сільськихголів, які здійснювали повноваження сільського голови до об’єднання територіальних громад:

- в  селі Мірне  на КосІгора Петровича

- в селахДесантне та Новомиколаївка наАністратенко Михайла Івановича

2. Фінансування старости села  Мирне до кінця 2017 року  здійснювати за рахунок бюджету Мирнівської сільської ради, з 2018 року фінансування проводити за рахунок бюджету Вилківськоїміської ради.

3.Фінансування старости сіл  Десантне таНовомиколаївка до кінця 2017 року здійснювати  за рахунок бюджету Десантненськоїсільської ради, з 2018 року фінансуванняпроводити за рахунок бюджету Вилківської міської ради.

4.Контроль за виконаннямданногорішення покласти на бюджетну комісію Вилківськоїміської ради.

 

Міський голова                                                                    М.Т. Дзядзін

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 08

 

Про затвердження персонального

складу виконавчого комітету

Вилківської міської ради

-----------------------------

Згідно п.2 ст. 51Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши пропозицію голови міської ради Дзядзіна М.Т. про затвердження персонального складу виконавчого комітету Вилківської міської ради,-

 

Вилківськаміська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.      Затвердити членами виконавчого комітету Вилківськоїміської ради:

 

1.1. Дзядзін Микола Тихонович, Вилківський міський голова, -

 голова виконавчого комітету

1.2. Голубова Марія Федорівна – секретар Вилківської міської ради

1.3. Тихонова Надія Михайлівна – секретар виконавчого комітету

1.4. Коротиш Олександр Володимирович – І заступник  міського голови виконавчого комітету

1.5. Санжара Олександр Олександрович – заступник  міського голови виконавчого комітету

1.6. Аністратенко Михайло Іванович – В.о.старости с. Десантне

1.7. Кос Ігор Петрович – В.О.старости с. Мирне

1.8. Мякушин Дмитро Олександрович – член виконавчого комітету, 

1.9. Швидченко Володимир Ілліч - член виконавчого комітету, директор МТП Усть-Дунайськ

1.10. Волошкевич Олександр Миколаєвич - член виконавчого комітету – директор Дунаського біосферного заповідника

1.11. Прокопенко Василь Філатович - член виконавчого комітету

1.12. Сокольников Микола Миколайович -  член виконавчого комітету 

1.13. Жмуд Олексій Михайлович - член виконавчого комітету – фізична особа-підприємець

1.14. Гончаров Григорій Кирилович - член виконавчого комітету, голова Дунайської асоціації риболовецьких господарств

1.15. Решетник Валерій Васильович - член виконавчого комітету

 

2. Контроль за виконанням данного рішеннязалишаю за собою.

 

Міський голова                                                                    М.Т. Дзядзін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 09

 

Про призначення відповідального за облік,

зберігання та витрачання банків свідоцтв

державної реєстрації актів цивільного стану

по Вилківській міській раді

____________________________________________

 

Керуючись ст. 26, п. 5 розділу б статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п.п. 3.2 Порядку введення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання,  затвердженого Наказом Міністерства юстиції від 29.10.2012 р. № 1578/5, зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України 02.11.2012 р. за № 1845/22157 (зі змінами),

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Покласти відповідальність за облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтв по державній реєстрації актів цивільного стану по Вилківській міській раді на секретаря виконавчого комітету Вилківської міської ради Тихонову Надію Михайлівну

2. На час відсутності (відпустки, відрядження, хвороби тощо) секретаря виконавчого комітету міської ради, покласти відповідальність за облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану на секретаря міської ради Голубову Марію Федорівну

3. Контроль за виконання даного рішення  залишаю за собою.

 

Міський голова                                            М.Т.Дзядзін

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 10

 

Про реорганізацію

Десантненської сільської ради

-----------------------------------

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Вилківської міської ради від 08.11.2017 року № 1 «Про початок повноважень депутатів Вилківської міської ради»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА :

   1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Десантненськоїсільської ради (ЄДРПОУ  04379500), розташованої за адресою: вул.

Паркова, 30,  с. Десантне, Кілійського району, Одеськоїобласті,  шляхом приєднання до Вилківської міської ради (ЄДРПОУ  04057014), розташованої за адресою: вул. Моряків десантників, 18,  м. Вилкове, Кілійського району, Одеськоїобласті.

   2.Вилківська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Десантненської сільської ради з дня набуття повноважень Вилківською міською радою, обраною Вилківською міською об’єднаною територіальною громадою.

    3. Утворити комісію з реорганізації Десантненської сільської ради у складі:

 

 П.І.Б.

ідент. номер

Посада

Голова

комісії

Коротиш Олександр Володимирович

2946819650

І заступник міського голови

Заступник

голови

комісії       

Аністратенко Михайло Іванович

2954400390

Староста с. Десантне та с. Новомиколаївка

Член

комісії       

Кримська Галіна Вікторівна

2632519486

Депутат Вилківської міської ради

Член

комісії       

Дубський Сергій Миколайович

2290511670

Депутат Вилківської міської ради

Член

комісії       

Цихун Володимир Петрович

1853501039

Депутат Вилківської міської ради

Член

комісії       

Кривошея Валентин Віталійович

Код відсутній

Депутат Вилківської міської ради

Член

Комісії

Зелінський Генадій Анатолійович

2426511217

Спеціаліст-юрист міської ради

Член

Комісії

Шинкаренко Валентина Василівна

2634917162

Спеціаліст-економіст міської ради

 

3. Комісії з реорганізаціїДесантненськоїсільськоїради у строк до

«1» грудня 2017 року провести процедуриінвентаризаціїактивів та зобов’язаньДесантненськоїсільської ради та підготуватипередавальний акт для прийняття на баланс Вилківськоїміської ради та їївиконавчихорганів майна та зобов’язаньДесантненськоїсільської ради.

5. Головіутвореної за цимрішеннямкомісії з реорганізаціїзабезпечитисвоєчаснездійсненнязаходів, передбачених планом, та про результатипроведеноїроботиінформуватиДзядзіна Миколу Тихоновича – міського голову Вилківської міської ради

6. Призначити особою, уповноваженою на вчиненнядій, необхідних для державноїреєстраціїреорганізаціїДесантненХськоїсільської ради та внесеннязмін у відомості про Вилківськуміську раду в ЄДРспеціаліста-юриста виконкомуВилківськоїміської ради, Зелінського Геннадія Анатолійовича паспорт КМ №72088, виданий Кілійським РВ ГУМВС України в Одеській області 08.06.2011р., ідентифікаційний номер 2426511217, зареєстрованого у м. Вилкове вул. О. Кошевого 49 а..

7. Контроль за виконанням данного рішення залишаю  за собою.

 

Міський голова                                                                    М.Т. Дзядзін

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 11

 

Про реорганізацію

Мирнівської сільської ради

-----------------------------------

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Вилківської міської ради від 08.11.2017 року № 1 «Про початок повноважень депутатів Вилківської міської ради»,-

Вилківська міська рада,

ВИРІШИЛА :

1. Розпочати процедуру реорганізації юридичної особи – Мирнівської сільської ради (ЄДРПОУ 04379479), розташованої за адресою: вул. Сонячна, 26  с. Мирне, Кілійського району, Одеської області,  шляхом приєднання до Вилківської міської ради (ЄДРПОУ 0405714), розташованої за адресою: вул. Моряків десантників, 18,  м. Вилкове, Кілійського району, Одеської області.

2.Вилківська міська рада є правонаступником прав та обов'язків Мирнівської сільської ради з дня набуття повноважень Вилківською міською радою, обраною Вилківською міською об’єднаною територіальною громадою.

3. Утворити комісію з реорганізації Мирнівської сільської ради у складі:

 

                   П.І.Б.

ідент. номер

    посада

Голова

комісії

Коротиш Олександр Володимирович

2946819650

І заступник міського голови Вилківської міської ради

Заступник

голови

комісії

Кос Ігор Петрович

2395201212

Староста с. Мирне

 

Член

комісії

Гаврилюк Андрій Іванович

3082800056

Депутат Вилківської міської ради

Член

комісії

Тихонов Володимир Прокопович

1986201738

Депутат Вилківської міської ради

Член

комісії

Боголюк Ганна Іванівна

2432201547

Депутат Вилківської міської ради

Член

комісії

Зелінський Генадій Анатолійович

2426511217

Спеціаліст-юрист Вилківської міської ради

Член комісіх

Шинкаренко Валентина Василівна

2634917162

Спеціаліст-економіст Вилківської міської ради

 

3. Комісії з реорганізації Мирнівської сільської ради у строк до «1» грудня 2017 року провести процедури інвентаризації активів та зобов’язань Мирнівської сільської ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Вилківської міської ради та її виконавчих органів майна та зобов’язань Мирнівської сільської ради.

5. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи інформуватиДзядзіна Миколу Тихоновича, Вилківського міського голову.

6. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації реорганізації Мирнівської сільської ради та внесення змін у відомості про Вилківську міську раду в ЄДР спеціаліста-юриста виконкому Вилківської міської ради  Зелінського Геннадія Анатолійовича, паспорт КМ №72088, виданий Кілійським РВ ГУМВС України в Одеській області 08.06.2011р., ідентифікаційний номер 2426511217, зареєстрованого у м. Вилкове вул. О. Кошевого 49 а.

7. Контроль за виконанням данного рішення   залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                    М.Т. Дзядзін

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 12

 

Про покладання обов’язків із

вчинення нотаріальних дій

-----------------------------------------------

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 37 Закону України  «Про нотаріат»

 

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Уповноважити Тихонову Надію Михайлівну, яка призначена секретарем виконавчого комітету Вилківської міської ради вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою

 

 

 

Міський голова                                                           М.Т.Дзядзін

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 13

 

Про створенняробочихкомісій для забезпечення

ВиконанняВилківськимміським головою

повноважень з управління справами

юридичнихосіб, щореорганізуються

у зв’язкуізприєднанням до Вилківськоїміської ради

-----------------------------------

Керуючись законами України «Про місцевесамоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевогосамоврядування», «Про добровільнеоб’єднаннятериторіальних громад», Кодексом законів про працюУкраїни, Цивільним кодексом України,-

 

Вилківськаміська рада

ВИРІШИЛА :

1. З метою розробки Статуту Вилківської міської об’єднаної територіальної громади створити тимчасову робочу комісію з розробки Статуту Вилківської міської ради у складі:

Голубова М.Ф.– секретарВилківськоїміської ради (далі – рада)

Зелінський Г.А.–спеціаліст-юристміської ради

Швидченко Л.В. – депутат міської ради

Дубинець О.В.– депутат міської ради

Недялков С.В.– депутат міської ради

Жигарєва О.І. – депутат міської ради

Іванов В. О. – депутат міської ради

Богдан Л.П. – депутат міської ради

Себєлєв А.П. – депутат міської ради

 

2. З метою переведення та вивільнення працівників сільських рад, які приєдналися,  створити тимчасову робочу комісію з питань вивільнення працівників у складі:

Коротиш О.В.І заступник Вилківського міського голови

Голубова М.Ф. – секретар міської  ради

Тихонова Н.М. – секретарвиконкому міської ради

Цихун В.П.  депутат міської ради

Боголюк Г.І. – депутат міської ради

Хмелевська В.Г. – депутат міської ради

Зелінський Г.А. –спеціаліст-юристміської ради

Аністратенко М.І. – виконуючийобов’язки старости натериторіїсілДесантне та Новомиколаївка

Кос І.П. – виконуючийобов’язки старости на території села Мирне

Створенимтимчасовимробочимкомісіям:

- не пізніше20листопада2017 року розробити та подати Вилківськомуміськомуголовіпланизаходівізвизначеннямстроківвиконання кожного етапусвоєїдіяльності;

 

3. З метою розроблення проекту структури ради та їївиконавчихорганівстворититимчасовуробочукомісію з кадрових та структурнихпитань в складі:

Коротиш О.В. перший заступник   міського голови.

Голубова М.Ф. – секретар міської  ради 

Тихонова Н.М. – секретар виконкому міської ради

Шинкаренко В.В. – спеціаліст виконкому з економічних питань

Мелентьєва Г.С. – головний бухгалтер

Зелінський Г.А. – спеціаліст-юрист

Аністратенко М.І. – виконуючий обов’язки старости на території сілДесантне та Новомиколаївка

Кос І.П.-  виконуючийобов’язки старости на території села Мирне

Дубський С.М. (с. Десантне) – депутат ради

Ісаєва Л. Н. (с.Мирне) – депутат ради

Вязовський В.І. – депутат ради

Створеним тимчасовим робочим комісіям:

- не пізніше 20листопада  2017 року розробити та подати Вилківському міському голові плани заходів із визначенням строків виконання кожного етапу своєї діяльності;

4. З метою розробкиПоложення про старост створититимчасовуробочукомісію з питаньзабезпеченнядіяльності в складі:

Санжара О.О.заступник   міського  голови

Голубова М.Ф.– секретар міської  ради

Тихонова Н.М. – секретар виконкому міської ради

Кримська Г.В. (с. Десантне) депутат міської ради

Пєтухов В.В. (с. Мирне) – депутат міської ради

Зелінський Г.А. – спеціаліст-юрист міської ради

Шинкаренко В.В. – економіст-спеціаліст виконкому

Аністратенко М.І. – виконуючийобов’язки старости на територіїсілДесантне та  Новомиколаївка

Кос І.П. – виконуючийобов’язки старости натериторії села Мирне

Створенимтимчасовимробочимкомісіям:

- не пізніше20 листопада 2017 року розробити та подати Вилківськомуміськомуголовіпланизаходівізвизначеннямстроківвиконаннякожного етапусвоєїдіяльності;

5. З метою внесеннязмін до установчих документів (статутів, положеньтощо) підприємств, установ (закладів), організацій, що знаходяться у комунальній власності Вилківської міської об’єднаної територіальної громади та внесеннязмін у реєстраційні дані щодо цих юридичних осіб у ЄДР, створити тимчасову робочу комісію з питань забезпечення діяльності юридичних осіб публічного права, що знаходяться у комунальній власності Вилківської міської об’єднаної територіальної громади у складі:

Коротиш О.В. перший заступник Вилківськогоміськогоголови

Санжара О.О. заступник Вилківського міського голови з питань виконкому

Нечитайло О.П. депутат міської ради

Кірсанов С.О. депутат міської ради

Плохой І.О. – депутат міської ради

Галкін П.І. – депутат міської ради

Зелінський Г.А. – спеціаліст-юрист міської ради

Аністратенко М.І. –виконуючийобов’язки старости на територіїсілДесантне та Новомиколаївка

Кос І.П. – виконуючийобов’язки старости на території села Мирне

6. Створенимтимчасовимробочимкомісіям:

-надаватипостійнимдепутатськимкомісіямвсюінформацію, необхідну для підготовкипроектіввідповіднихрішень;

- прозвітувати про свою діяльністьнанаступнихсесіяхВилківськоїміської ради.

7. Висновкитимчасовихробочихкомісійносятьрекомендаційний характер та приймаються у роботу виключно за рішеннямиуповноваженихпосадовихосібабочленівпредставницького органу Вилківської міської ради розпорядженням Вилківського міського голови.

8.Контроль за виконанням данного рішеннязалишаю за собою

 

Міський голова                                                                    М.Т. Дзядзін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 14    

 

Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії     332-VIІ-XIV від

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017 рік»

--------------------------------------------------

 

        Заслухавши інформацію спеціаліста з економічних питань Шинкаренко В.В., керуючись ч.1 п.23  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та зг. листа Вилківської міської виборчої комісії № 68 від 08.11.2017 р.-

 

Вилківськаміська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Загальний фонд.

 

1.1. В зв’язку з фінансовою необхідністю зменшити планові призначення по загальному фонду КФК 8021 КЕКВ 2210 – 19 144,85 грн. (листопад 2017р.) та направити на КЕКВ 2111 + 14 932,98 грн. (листопад 2017р.), та КЕКВ 2120 + 4 211,87 грн. (листопад 2017 р.)

 

2. Контроль за виконаннямданногорішенняпокласти на спеціаліста з економічних питань Шинкаренко В.В.

 

 

Міський голова  М.Т.Дзядзін

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

І сесія    VIІ   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» листопада 2017р.                                                                   № 15

 

Про утворення робочої групи з

розробки регламенту Вилківської

міської ради та положення про

 постійні комісії міської ради

сьомого скликання 

----------------------------------------------------

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Утворити робочу групу з розробки регламенту Вилківської міської ради та положення про постійні комісії міської ради сьомого скликання в наступному складі:

1.1.Швидченко Людмила Владиславівна – депутат міської ради

1.2. Тихонов Володимир Прокопович - депутат міської ради,

1.3. Дубський Сергій Миколайович - депутат міської ради,

1.4. Дубинець Олег Дмитрович - депутат міської ради,

1.5 Недялков Станіслав Васильович - депутат міської ради,

1.6Кірсанова Віта Володимирівна - депутат міської ради,

1.7. Чакір Валентина Іллівна - депутат міської ради,

1.8. Зелінський Генадій Анатолійович –спеціаліст-юрист міської ради

 

2. Робочій групі узагальнити пропозиції депутатів та винести  на друге пленарне засідання Вилківської міської ради проект регламенту та положення про постійні комісії Вилківської міської ради сьомого скликання.

 

Міський голова                                                   М.Т.Дзядзін

 

 

 

 

 

СПИСОК

присутніхдепутатів:

                                                                                                          

 

 

 1. Богдан Лариса Петрівна
 2. Боголюк Ганна Іванівна
 3. Бойко Павло Миколайович
 4. Гаврилюк Андрій Іванович
 5. Галкін Петро Іванович
 6. Голубова Марія Федорівна
 7. Дубський Сергій Миколайович
 8. Дубінець Олег Дмитрович
 9. Жигарєва Ольга Дмитрович
 10. Іванов Володимир Олександрович
 11. Ісаєва Людмила Федорівна
 12. Кірсанова Віта Володимирівна
 13. Кірсанов Сергій Олександрович
 14. Кримська Галина Вікторівна
 15. Нечитайло Олексій Пилипович
 16. НедялковСтаніслав Висильович
 17. Плохой Ігор Омелянович
 18. Пєтухов Віктор Васильович
 19. Себєлєв Анатолій Петрович
 20. Тіхонов Володимир Прокопович
 21. Хмельовська Валентина Григорівна
 22. Цихун Володимир Петрович
 23. Чакір Валентина Іллівна
 24. Швидченко Людмила Владиславівна

 

 

 

 

Відсутні:

 

1.      Вязовський Віталій Іванович

2.      Кривошея Валентин Віталійович

 

 

 

 

П  Е  Р  Е  Л  І  К

рішень  XXІV сесії VII скликання від 26.10.2017 року

П  Е  Р  Е  Л  І  К

рішень  XXІІІ сесії VII скликання від 28.09.2017 року

Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4