ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
nachodki.ru интернет-магазин

П Е Р Е Л І К

рішень виконкому, занесених до протоколу № 14

виконкому Вилківської міської ради від 10.11.2016 р.

№№

п/п

Назва рішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5
  1. Про вилучення малолітніх

Малого Олексія Романовича,

21.02.2009 р.н., Малого Володимира

Романовича, 30.07.2010 р.н. з сім’ї                   №162    від 10.11.2016

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Україна, Одеська область                                                                                  Кілійського району

П Р О Т О К О Л                                                                                                     засідання виконавчого комітету

№ 14

Головує:               Міський голова   -  М.К. Іванов

Присутні                                                                                                                                                     члени виконкому: 

Полянцева Р.М., Арансон Л.І., Бєловоленко А.В.,          Басов  М.М.,  Мінчев В.І., Жуковський О.В., Гончаров Г.К., Ізотова Н.І. Швидченко В.І., Іванов М.К.    

                   

Відсутні

члени виконкому: Козлов Д.П., Раховський В.Т.

                               

  1. СЛУХАЛИ: «Про вилучення малолітніх Малого Олексія Романовича,

                                21.02.2009 р.н., Малого Володимира Романовича,    30.07.2010 р.н. з сім’ї»

      Інформація: секретаря виконкому Полянцевої Р.М.     

      Вирішили:   Проект рішення прийняти без змін.

                             Рішення № 162 від 10.11.2016р. додається

Міський голова                                                    М.К.Іванов

Копія протоколу направлена до Кілійської райдержадміністрації та районному прокурору.

"____"_____________ 2016 р.

Секретар виконкому                                                  Р.М. Полянцева

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «10» листопада 2016 р.                     м.Вилкове                      №162

Про вилучення малолітніх Малого Олексія

 Романовича, 21.02.2009 р.н., Малого Володимира

 Романовича, 30.07.2010 р.н..  з  сім'ї

--------------------------------------------------------------------

              Розглянувши документи, надані Опікунською радою, заслухавши секретаря виконкому Вилківської міської ради Полянцеву Р.М. про те, що в сім'ї  гр. Малої Світлани Федорівни, 10.01.1978 р.н., гр. Малого Романа Анатолійовича, 03.08.1977р.н., що мешкають за адресою: м.Вилкове, вул. Кошевого, №44,  склались обставини, при яких існує загроза життю та здоров’ю дітей, керуючись п.31, п.33,п.51 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2008 р.  № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язані із захистом прав дитини" ,-

виконком Вилківської міської ради

         В И Р І Ш И В  :

1. Вилучити малолітніх дітей Малого Олексія Романовича, 21.02.2009 р.н.,

 Малого Володимира  Романовича, 30.07.2010 р.н.  з сім'ї.

2. Повідомити про вилучення дітей Кілійську райдержадміністрацію та прокуратуру.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому Полянцеву Р.М.

Міський голова                                        М.К.Іванов