ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

 

П Е Р Е Л І К

рішень виконкому, занесених до протоколу № 17

виконкому Вилківської міської ради від 23.12.2016 р.

№№

п/п

Назва рішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5
 1. Про  схвалення бюджету Вилківської

міської ради на 2017  рік                                           № 206    від 23.12.2016 р.

 1. Про схвалення штатної чисельності 

 Вилківської міської   ради, її виконавчого 

апарату та витрат на його утримання на

 2017 рік. № 207    від 23.12.2016 р.

3. Про підсумки виконання

Програми Соціально-економічного

та культурного розвитку міста

на 2016 рік                      № 208   від 23.12.2016 р.

4. Про затвердження кошторису

«Капітальний ремонт водопровідних

очисних споруд (непрацюючої

будівлі  резервних відстійників

та швидких фільтрів) в м. Вилкове

Кілійського району Одеської

області 2-га черга»      № 209    від 23.12.2016 р.

    5. Про затвердження переліку об’єктів

та видівсуспільно корисних робіт,

на яких засуджені  та порушники

відбуватимуть покарання та адміністративне

стягнення  у вигляді громадських робіт                   № 210    від 23.12.2016 р.

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Україна, Одеська область                                                                                  Кілійського району

П Р О Т О К О Л                                                                                                     засідання виконавчого комітету

№ 17

Головує:           Міський голова   -  М.К. Іванов

Присутні                                                                                                                                                     члени виконкому: 

Козинець П.В., Полянцева Р.М.,  Арансон Л.І.,

Басов М.М,  Гончаров Г.К.,Ізотова  Н.І., 

Швидченко В.І., Раховський В.Т., Бєловоленко А.В.

                   

Відсутні

члени виконкому:  Козлов Д.П.,Мінчев В.І.,  Жуковський  О.В.

СЛУХАЛИ:    «Про  схвалення бюджету Вилківської міської ради на 2017  рік»

Інформація:  спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

Рішення № 206   від 23.12.2016р.  додається

СЛУХАЛИ:   «Про схвалення штатної чисельності Вилківської міської   ради, її виконавчого апарату та витрат на його утримання на

                        2017 рік»

Інформація:  спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

Рішення № 207  від   23.12.2016р.    додається

СЛУХАЛИ:     «Про підсумки виконання Програми Соціально-економічного

                          та культурного розвитку міста на 2016 рік»

Інформація:  Iзаступника міського голови Козинця П.В.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

Рішення № 208  від   23.12.2016р.    додається

СЛУХАЛИ:     «Про затвердження кошторису «Капітальний ремонт    водопровідних очисних споруд (непрацюючої будівлі  резервних відстійників та швидких фільтрів) в м. Вилкове

Кілійського району Одеської області 2-га черга»      Інформація:       Iзаступника міського голови Козинця П.В.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

                         Рішення № 209  від   23.12.2016р.    додається

СЛУХАЛИ:     «Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно       корисних робіт, на яких засуджені  та порушники

                            відбуватимуть покарання та адміністративне стягнення  у      вигляді громадських робіт»

Інформація:   Інженер з благоустрою міста Галкіна Ю.М.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

                         Рішення № 210  від   23.12.2016р.    додається

Міський голова                                                    М.К.Іванов

Копія протоколу направлена до Кілійської райдержадміністрації та районному прокурору.

"____"_____________ 2016 р.

Секретар виконкому                                                  Р.М. Полянцева

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «23»  грудня 2016 р.                 м.Вилкове             № 206

Про схвалення проекту бюджету Вилківської

міської радина 2017  рік

__________________________________

Відповідно до Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

    виконком Вилківської міської ради

   ВИРІШИВ:

1.Схвалитизагальний обсяг доходів Вилківського міського бюджету на  2017 рік у сумі 5635100грн.

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 5350500 грн., спеціального фонду бюджету  284600грн.(додаток №1).

 2.Схвалитизагальний обсяг видатків Вилківського міського бюджету на 2017 рік у сумі 5635100 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 5350500грн. та видатків спеціального фонду бюджету  284600грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.(додаток № 2).

 3.Схвалити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток 3).

         4.Схвалити переліквидатків,  які здійснюються за рахунок фонду охорони навколишнього середовища.   (додаток № 4).

5.Схвалитирозмір оборотного касового залишкубюджетних коштів Вилківського міського бюджету  у сумі  1,0 тис.грн.

6.Схвалити, що джерелами формування загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7.Схвалити, що  джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

          8. Схвалитиперелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівникам бюджетних установ  (2111)

- нарахування на заробітну плату                         (2120)

  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв    (2270)

- трансферти населенню                                         (2730)

- трансферти місцевим бюджетам                          (2620)

9.Схвалити приведення витрат у відповідність з бюджетними асигнуваннями, чисельність працівників установ - у відповідність з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями.

10.Схвалити забезпечення утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого  кошторисом або планом використання бюджетних коштів.

11.Схвалити забезпечення у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються установою, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

12.Схвалити забезпечення проведення індексації заробітної плати працівників, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

13.Схвалити планування видатків, пов’язаних із стимулюванням працівників  установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

14.Схвалити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах затвердженого кошторису та      обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

15.Схвалити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду місцевого  бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань,     встановлених         кошторисом,тазабезпечившивідповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планом використання бюджетних коштів.

          16.Схвалити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом місцевого бюджету винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

         17.Схвалитипередбачення видатків спеціального фонду за рахунок власних надходжень на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

18. Здійснювати розподіл та фінансування субвенцій  з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків бюджету на 2017 рік та вносити зміни до обсягу видатків щодо збільшення та зменшення захищених статей видатків споживання та розвитку шляхом видання відповідного розпорядження міського голови з подальшим внесенням та затвердженням цього питання на черговій сесії міської ради.

        19.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Мелентьєву Г.С.

 

 

 

          Міський голова                                                         М.К.Іванов

 

      Додаток №1    
                                                                  до рішення виконкому Вилківської  міської  ради    
    від  23 грудня 2016 р. № _206__    
               
Доходи бюджету  Вилківської міської  ради на 2017 рік      
                 
          грн.      
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом      
Разом у т.ч. бюджет розвитку      
     
     
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)      
10000000 Податкові надходження 5331100,0 8100,0   5339200,0      
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 0,0     0,0      
11020000 Податок на прибуток підприємств 0,0     0,0      
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності       0,0      
13000000 Рентна плата за спеціальне використання інших природних ресурсів 138800,0     138800,0      
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 42800,0     42800,0      
13010200 Рентна плата за  спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 42800,0     42800,0      
13030000 Рентна плата за користування надрами 96000,0     96000,0      
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 96000,0     96000,0      
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1151400,0     1151400,0      
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1151400,0     1151400,0      
18000000 Місцеві податки 4040900,0     4040900,0      
18010000 Податок на майно 2847300,0     2847300,0      
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості       0,0      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 38400,0     38400,0      
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 19900,0     19900,0      
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 402500,0     402500,0      
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 448900,0     448900,0      
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1320000,0     1320000,0      
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 70000,0     70000,0      
18010800 Орендна плата з фізичних осіб 547600,0     547600,0      
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб       0,0      
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,0     0,0      
18030000 Туристичний збір 10400,0     10400,0      
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 100,0     100,0      
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 10300,0     10300,0      
18050000 Єдиний податок 1183200,0     1183200,0      
18050300 Єдиний податок  з юридичних осіб 338400,0     338400,0      
18050400 Єдиний податок з  фізичних осіб 844800,0     844800,0      
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків       0,0      
19000000 Інші податки та збори 0,0 8100,0   8100,0      
19010000 Екологічний податок   8100,0   8100,0      
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення   1400,0   1400,0      
19010200 Надходження від скидів забруднюючих безпосередньо у водні об'єкти речовин       0,0      
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини   6700,0   6700,0      
20000000 Неподаткові надходження 19400,0 276500,0   295900,0      
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 700,0     700,0      
21080000 Інші надходження 700,0     700,0      
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 700,0     700,0      
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 18700,0     18700,0      
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3400,00     3400,00      
22012500 Плата за надання адміністративних послуг 3400,00     3400,00      
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 7800,0    

7800,0

     
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 7800,0     7800,0      
22090000 Державне мито 7500,0     7500,0      
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгяду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 5400,0     5400,0      
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформлення закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 2100,0     2100,0      
24000000 Інші неподаткові надходження   276500,0   276500,0      
24060000 Інші надходження   276500,0   276500,0      
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності   276500,0   276500,0      
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,0   0,0      
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством   0,0   0,0      
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю       0,0      
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності       0,0      
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ       0,0      
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,0   0,0      
25020100 Благодійні внески,гранти та дарунки       0,0      
41035000 Інша субвенція       0,0      
  Всього доходів 5350500,0 284600,0   5635100,0      
                 
                 
Міський голова                                                                                  М.К. Іванов.                                                                         
               
               
Головний бухгалтер                                                              Г.С.Мелентьєва      
                                   
                            Додаток №3  
           
                                                                                  до рішення виконкому Вилківської  міської ї ради
    від  23 грудня 2016 р. № 206
           
           
           
  ЛІМІТИ        
  споживання енергоносіїв  бюджетними установами      
  на 2017 рік        
           
           
№№ Назва закладів Загальний фонд    
    вугілля   електроенергія
    тонни грн. тис.квт/г грн.
1. Органи місцевого самоврядування 13,0 50050,00 11,3 28970,00
  у т.ч.:        
1.1. Міська  рада 13,0 50050,00 11,3 28970,00
           
           
2. Благоустрій міста     71,7 120560,00
           
           
3.. Культура і мистецтво     6,5 16850,0
  у т.ч.        
  Будинок культури     6,5 16850,0
           
           
  ВСЬОГО: 13,0 50050,00 89,5 166380,00
           
           
           
   Міський голова М.К.Іванов    
           
  Головний бухгалтер Г.С.Мелентьєва    
           
                   

Додаток №4

                до рішення виконкому

                                                                                                              Вилківської міської ради

                                                                                                              від 23.12.2016 р. № 206

 

Перелік  видатків,  які здійснюються за рахунок

фонду охорони навколишнього середовища

Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника Найменування об’єктів

Сума видатків

(грн)

240601 Виконавчий комітет Вилківської міської ради Покупка саджанців 18 100,00
   

Розчистка каналів міста

266 500,00

    ВСЬОГО 284 600,00

 

 

            

Головний бухгалтер                            Г.С. Мелентьєва

ІНФОРМАЦІЯ

по бюджету Вилківської міської ради на 2017рік.

Джерела формування загального фонду місцевого бюджету визначено ст.64 Бюджетного кодексу України.

Доходи загального фонду будуть формуватися за рахунок власних надходжень, а саме:

- Рентна плата заспеціальне використання лісових ресурсів 42800 грн.;

- Рентна плата за користування надрами для видобування

   корисних копалин місцевого значення (пісок) 96000грн.;

- Акцизний податок з реалізації суб’єктами  господарювання

  роздрібної торгівлі підакцизних товарів                                1151400 грн.;

Податок на майно у т. ч.

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

 сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів

  житлової нерухомості                                                                        38400 грн.;

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

 сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів

  нежитлової нерухомості                                                                     19900 грн.;

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

 сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів

  нежитлової нерухомості                                                                   402500 грн.;

емельний податок з юридичних осіб448900 грн.;

рендна плата з юридичних осіб                                                 1320000 грн.;

емельний податок з фізичних осіб                                                 70000 грн.;

рендна плата з фізичних осіб                                                       547600 грн.;

- Туристичний збір, сплачений юридичними особами                   100 грн.;

- Туристичний збір, сплачений фізичними особами                   10300 грн.;

- Єдиний податок з юридичних осіб                                               338400 грн.;

- Єдиний податок з фізичичних осіб                                               844800 грн.;

- Адміністративні штрафи та інші санкції                                             700 грн.;

-Плата за надання адміністративних послуг                                     3400 грн.;

- Надходження від орендної плати за користування цілісним

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в

комунальній власності                                                                            7800 грн.;

- Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та

оформлення документів, у тому числі за оформлення

 документів на спадщину і дарування5400 грн.;

-Державне мито, пов’язане  з видачею та оформлення закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України                                            2100 грн.

Всього надходження загального фонду5 350 500 грн.

Видаткова частина бюджету:

Апарат управління

                  Загалом на утримання апарату управління планується направити 2461,7тис. грн. Всього витрати по міськраді за 2016рік склали 2174,3тис.грн. Заплановані надбавки за вислугу років, надбавки за розробку нормативно-правових актів, за ранги, доплати за класність водія, та інші доплати.

 Також планується виплати матеріальної допомоги на оздоровлення. Планується виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.

На інші статті передбачені наступні видатки (зменшення (збільшення) порівняно з 2016 р.):

- Придбання паперу ,бензину та інших товарів та  матеріалів   301,3  -58,2

- Оплата послуг зв'язку,ремонт автомобіля та іншіпослуги    137,0      +83,7

- Інші витрати (податки)20,0           0

- Витрати на відрядження                                                                 8,0 -11,5

- Оплата водоспоживання                                                                 1,7          -0,2

- Оплата електроенергії                                                                      29,0       -2,2

- Придбання вугілля                                                                            50,1-6,9

Благоустрій міста

На благоустрій міста направляється 2440,0 тис.грн

(2016рік -2125,9тис. грн.) у т. ч.:

- зарплата та нарахування на зарплату                                          605,9+75,0

- придбання предметів та іншихматеріалів568,6   +148,6

- Оплата послуг (тис.грн.), у т. ч. :                                                    1127,4   +78,7

профілактичні  санітарні  послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     з дезінфекції 15,0

вивіз сміття 167,4

проведення дератизації сміттезвалища 15,0

послуги з ремонту та техобслуговування

систем освітлення вулиць міста18,0

обрізка дерев 40,0

чистка узбіч 20,0

поточний ремонт дерев'яних тротуарів 250,0

поточний ремонт тротуарів з плитки 400,0

поточний ремонт розвідних шляхів водопроводу 140,0

посипка доріг в період голо льоду 10,0

влаштування липневої каналізації 40,0

послуги автовантажника 12,0.

- Інші витрати (податки)                                                                     15,0    +3,5

- Оплата водоспоживання                                                                  2,5-3,5

- Оплата електроенергії 120,6+11,8

Фізкультура і спорт

Всього заплановано видатківв сумі 83,9 тис. грн.

Запланована зарплата на утримання інструктора по спорту в розмірі мінімальної зарплати з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення .

Плануються витрати на придбання, та на послуги  автотранспорту.

- зарплата і нарахування на зарплату                                               53,9     + 7,9

- придбання предметів та інших матеріалів                                  16,0    +9,4

- Оплата послуг 14,0-1,0

Соціальний захист населення

На соціальний захист населення (матеріальна допомога) планується направити 90000грн. Для матеріальної допомоги на лікування та поховання передбачено 52,0 тис.грн. На надання матеріальної допомоги учасникам ВВВ до Дня Перемоги 14,0 тис. грн, матеріальна допомога воїнам-інтернаціоналістам та учасникам АТО 17,0 тис. грн.,  а також на допомогу особам внутрішньо переміщеним 7,0 тис. грн.

Видатки на утримання та розвиток інфраструктури  доріг

Всього заплановано видатки в сумі 190,0 тис.грн.

у тому числі:

- поточний (ямковий) ремонт доріг 60,0 тис.грн.

- грейдерування та  планування грунтових  доріг  міста 70,0 тис.грн.

-доплата міському автобусу за пільговий проїзд пасажирів 60,0тис.грн.

Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

Планується відновлення касових витрат за споживання електроенергії Будинком культури в сумі 16,9 тис.грн.

Придбання спортивних костюмів для Вилківської Дитячої юнацької спортивної школи 15,0тис.грн.

Інші видатки

На інші видатки заплановано суму 36,5 тис.грн.

У тому числі :

- оплата членських внесків до Асоціації малих міст2,5 тис. грн;

- послуги зі встановлення відеоапаратури34,0 тис.грн.

Заходи з питань молоді

Оплата транспортних послуг для вивозу юнаків щодо проходження медичної комісії 16,5 тис.грн.

Доходи по спеціальному фонду заплановані у сумі 284 600грн., а саме:

- Екологічний податок 8100 грн.;

-Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які заплановані в сумі 276500 грн.

З них 18,1 тис. грн.  планується на придбання саджанців та 266,5 тис. грн. на оплату послуг по розчистці каналів  та  єриків міста.

Спеціаліст з економічнихпитань В.В.Шинкаренко

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «23»  грудня 2016 р.                 м.Вилкове             № 207

 

Про схвалення штатної чисельності

 Вилківської міської   ради, її виконавчого

апарату та витрат на його утримання на

 2017 рік.

_________________________________________

На підставі пункту ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 р. № 1349 "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування",

виконком Вилківської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити штатну чисельність міської ради, її виконавчого апарату  в кількості  22 одиниці  (додатки № 1, 2)
 2. Схвалити штатний розпис міської ради на 2017 рік з відповідною чисельністю.
 3. Схвалити встановлення голові міськради надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки заробітної плати, встановити  заступникам міського голови надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки заробітної плати.
 4. Схвалити щомісячне преміювання голови міськради, заступників міського голови та головного бухгалтера у розмірі 100% посадового окладу у межах економії фонду оплати праці в цілому по апарату управління та наявності коштів.
 5. Схвалити надання міському голові та заступникам міського голови матеріальну допомогу на оздоровлення до відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати.
 6. При перевиконанні доходної частини бюджету та наявності коштів схвалити надання голові міськради та  заступникам  міського голови  матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.

7.    Схвалити посадові оклади працівників Вилківської міської ради.

8. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на головного бухгалтера Мелентьєву Г.С.

                Міський голова                                        М.К.Іванов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

                     до рішення виконкому

                                                                      Вилківської міськради

                                                                      від 23.12.2016 р. № 207

ШТАТНА  ЧИСЕЛЬНІСТЬ

робітників виконавчого апарату Вилківської

міської ради на 2017 рік

1. Міський голова                                               - 1                      

2. Секретар ради                                                         - 1                      

3. Перший заступник міського голови                        - 1                     

4. Заступник міського голови з питань

   діяльності виконавчого комітету                               -1

5. Секретар виконавчого комітету                     - 1                                        

6. Головний бухгалтер                                       - 1            

7. Спеціаліст з земельних питань                       - 1                               

8. Спеціаліст-юрист                                           - 1                                

9. Спеціаліст з економічних питань                   - 1                     

10. Спеціаліст з питань соціального захисту

    населення                                                        - 1   

11. Спеціаліст-бухгалтер                                    - 1

12. Спеціаліст реєстрації актів

     цивільного стану (РАЦС)                                       - 1  

13. Спеціаліст з питань реєстрації/зняття  з

 реєстрації  місця проживання/перебування осіб - 1   

14. Завідуючий військово-облікового бюро         - 1

15. Секретар керівника                                                 - 1

16. Інспектор з обліку маломірних суден

    та інших плавзасобів                                                - 1

17.Оператор компютерного набору                 - 1

                  

УСЬОГО                                                                     - 17                     

   Головний бухгалтер                                           Г.С.Мелентьєва

                                                                      Додаток № 2

                                                                      до рішення виконкому

Вилківської міськради

                                                                      від 23.12.2016 р. № 207

ШТАТНА  ЧИСЕЛЬНІСТЬ

робітників зайнятих обслуговуванням виконавчого апарату

Вилківської міської ради на  2017 р.

1. Прибиральниця                          - 1                                

2. Водій                                 - 1                                

3. Сторож                                       - 3                                

                           

УСЬОГО :                              - 5                       

Головний бухгалтер                                                            Г.С.Мелентьєва

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «23»  грудня 2016 р.                 м.Вилкове             № 208

Про підсумки виконання

програми Соціально-економічного

та культурного розвитку міста на 2016 рік

-----------------------------------------------------------------

    Заслухавши інформацію І заступника міського голови Козинця П.В. про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 рік, керуючись п. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

виконком Вилківської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Інформацію І заступника міського голови Козинця П.В. про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 рік взяти до відома.
 2. Заступникам міського голови Козинцю П.В. та Бєловоленко А.В. розробити програму Соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік та подати її на затвердження виконкому Вилківської міської ради у січні 2017 року.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на І заступника міського голови Козинця П.В.

 Міський голова                                            М.К.Іванов

Про підсумки виконання програми

соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 р.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 р. була затверджена рішенням сесії Вилківської міської ради від 28.01.2016р.   № 38.

 Основна мета та пріоритети у програмі соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 р. були визначені наступні:

 -Реконструкція каналізаційних споруд міста;

 - Забезпечення населення міста якісною, питною водою;

- Благоустрій міста: ремонт дерев’яних тротуарів, озеленення та освітлення вулиць;

- Розчистка каналів і єриків;

- Укріплення матеріальної бази комунального господарства. Проблеми реконструкції каналізаційних і водопровідних очисних споруд детально розглядалася нами на попередньому виконкомі, коли ми слухали питання прооб’єкт реконструкції і капітального ремонту, тому я детально зупинятися на ньому не буду. Будівництво вакуумної каналізації, хоча й з великими труднощами, але йде до завершення, і сьогодні ми щільно наблизились до стадії випробувань. На водопровідних очисних спорудах також виконано великий об’єм робіт, в цілому освоєно 700 тис.грн. (200 тис грн. з міського бюджету, та 500 тис. грн. районного бюджету). Для того, щоб повністю завершити цикл робіт, який дозволить нам подвоїти кількість води, необхідно ще 200 тис.грн. на ремонт відстійників, які 30 років простояли без води, нажаль, при випробуванні стали протікати. Ми звернулися до райради та райдержадміністрації і сподіваємось на виділення цієї суми. Необхідно також відмітити, що робота з реалізації всього великого проекту реконструкції очисних водопровідних споруд продовжується. Ми намагаємось пробитись з цим питанням у державну програму регіонального розвитку. Міський голова використовує максимально свої  ресурси. Велика робота була проведена з благоустрою міста та, перед усім, по головній нашій проблемі – ремонту дерев’яних тротуарів – кладок. Всього за рік було замінено більш 6 км (35 тис.м2 ) кладок по вулицям: Пушкіна, Придунайська, М. Горького, Канал Шевченко, Свободи, Б. Канал, Лиманська, Моряків-десантників, Перемоги, Суворова, Виноградна, Грушева, Толстого, Маяковського, Матюшенко, Нахімова, І.Франко, Павлова, Пугачова (усього 19 вулиць). Відремонтовано 21 міст загальною площею 235 м2. Були прокладені нові тротуари по вулицям Різдвяна, Нахімова, 28 Червня, Вилківська, Свято-Миколаївська, Моряків-десантників, Б.Канал, Т. Повстання. По Свято-Миколаївській вулиці встановлені нові бордюри відділяючі дорогу від газона. Із колишнього вживання плитки було виконано ремонт тротуарів по вулицям: М. Горького, Моряків-десантників, Виноградна, Матросова, 28 Червня, пров. Солов’їний, Л.Українки, О. Кошевого, Лермонтова та інші. Частково нам допомогли мешканці цих вулиць. По вулицям Запорізька та В. Масленнікова проклали новий тротуар з залізобетонних плит. Облаштовані зливостоки по вулицям: Грушева, В.Масленнікова,  пров. Толстого, житловому масиву ПМК. Разом з мешканцями прокладено новий водопровід повул. Нікольська. Великий об’єм робіт виконано по освітленню вулиць міста (Гагаріна,Чехова,Маяковського,пров. Піщаний, Б.Канал, Пушкіна, Нікольська, 8 Марта, Вилківська, Першотравнева, Грушева, Сонячна, В.Масленнікова). Прокладено біля 5,3 км дроту, встановлено 98 нових світильників, замінено та встановлено 212 нових лампочок. Роботи по освітленню виконуються силами електрика міської ради, тому додаткові затрати ми не несемо. В місті забезпечується постійне вивезення сміття та прибирання центральних вулиць. За рахунок міської ради виготовлено та встановлено 10 нових контейнерів для сміття. Також за рахунок дотації комунальному підприємству «Зміїний» (120 тис. грн.) було придбано та змонтовано нове обладнання на сміттєвізну машину. Також КП «Зміїний» була виділена дотація 15 тис. грн. на погашення заборгованість по електроенергії. Була виконана обрізка дерев під лініями електропередач, викорчувані гнилі та сухі дерева, які загрожували обваленням на ближні будинки. Замість видалених було висаджено біля 150 садженців, не враховуючи того, що ще й населення висаджує самостійно. Всього на благоустрій міста (сміття, кладки, тротуари, освітлення тощо) було направлено біля 1,4 млн. грн., що стало можливим завдяки тому,що була перевиконана дохідна частина бюджету. Був проведений ямковий ремонт асфальтового покриття центральних вулиць міста, виконано грейдерування та підсипка вулиць не маючих твердого покриття (на цю мету було направлено 120 тис. грн.). Очищено узбіччя. За рахунок спонсорських коштів забезпечена безкоштовна робота міського автобуса, обладнані три нові автобусні зупинки. Було організовано суботник по обрізці дикорослих чагарників по обидва боки в'їзної дороги в місто. Проведено капітальний ремонт діючих каналізаційних станцій. Всі водонапірні підкачувальні станції забезпечені резервними насосами. За сприянням міського голови вдалося частково відновити роботу Вилківської  РЕБФ.

В області земельних відносин, вдалося просунутися в питанні затвердження проекту землекористування по встановленню нових меж міста. Проект був доопрацьований, на що витрачено ще 20 тис.грн., він пройшов затвердження на сесіях міської, районної та обласної радах. Пройшов 2 землевпорядні експертизи і зараз знаходиться на затвердженні у Верховній Раді України. Продовжується робота з орендарями земельних ділянок щодо укладання довгострокових договорів оренди. Всього укладено 58 довгострокових і 116 тимчасових договорів оренди. Було виділено 14 земельних ділянок для будування індивідуального житлаучасникам АТО, а також видано ділянки під будівництво гаражів на житловому масиві ПМК. На протязі року міська рада направляла свої зусилля на виконання у повному обсязі соціальних гарантій. В 2016 році 156 чоловік (хворі, багатодітні, воїни, постраждалі при пожарі) отримали з бюджету міської ради матеріальну допомогу на загальну суму 90 тис.грн. У місті поновив роботу паспортний стіл, відділ РАГСу, у вилківчан відпала необхідність їздити в м.Кілія для вирішення питань, пов'язаних з пропискою, вступом у шлюб, реєстрації новонароджених, смерті. У місті повноцінно функціонують два дитячі садки, дві загальноосвітні школи, міський Будинок дитячої та юнацької творчості, музична школа, ДЮСШ, Будинок культури, три бібліотеки (2 дорослих, 1 дитяча). І хоча сфера освіти фінансується з районного бюджету, за рахунок міста двом школам і одному дитячому садку була виділена дотація за 15 тис.грн., а дитячому садку "Золота рибка" - 17,5 тис.грн., 5,1 тис. грн. було виділено на оздоровлення дітей з малозабезпечених родин. Була забезпечена робота закладів охорони здоров'я:міська лікарня на 45 ліжок, три поліклініки, центр сімейної медицини, пункт швидкої допомоги. Окрім того в місті функціонують 6 аптек, два приватних стоматологічних кабінети. На жаль, поки не вирішилося питання про роботу генікологічного відділення міської лікарні. Питання постає у тому, що не має кваліфікованого фахівця. Велика увага міської ради була приділена питанням культурного життя міста. Перш за все варто зазначити, що завдяки значним зусиллям міського голови та депутатів обласної ради, нам вдалося добитися вирішення питання фінансування капітального ремонту міського Будинку культури. На ці цілі з обласного бюджету виділено 1 млн.грн. на червневій сесії обласної ради. На жаль гроші були виділені не безпосередньо міській раді, а комунальному підприємству обласної ради "Облтрансбуд", поклавши на нього функцію замовника і головного розпорядника коштів. "Облтрансбуд" вкрай затягнув процес вибору підрядника, укладення договору і авансування початку робіт і не дивлячись на наш тиск, приступити до робіт вдалося тільки в листопаді, в сезон дощів, а найсприятливіші для ремонту місяці були загублені. Але тим не менше ремонт йде, вже повністю замінено дах, замість шиферу встановлена металочерепиця та зараз тривають внутрішні роботи по монтажу колон і вирівнюванню кроквяної системи. Сподіваємося, що ремонт міського Будинку культури буде успішно завершено. Але не дивлячись на відсутність великого концертного залу, культурна програма міста не стояла на місці.  Були проведені святкові заходи, присвячені вшануванню воїнів-афганців, 8 березня, 9 травня, Дня міста, Дня рибалки, Дня вчителя. Особливо варто відзначити святкування 270 - річчя міста, в рамках якого проходили і спортивні змагання (боротьба, футбол, веслування, шахи) і конкурс творів присвячених місту, і конкурс на краще подвір'я, і кращий двір багатоповерхівки. До Дня міста в центральному сквері було встановлено і урочисто відкритий пам'ятник-символ  "Миру-мир", а також турніковий майданчик. Все це завершилось великим гала-концертом на площі святого Миколая, в рамках якого були відзначені цінними призами кращі люди нашого міста, а також довгожитель, новонароджений і наймолодша сім'я. У святкових заходах взяли участь народні депутати, що представляють наш регіон у Верховній раді, а також губернатор Одеської області, з боку яких городянам була обіцяна підтримка в реалізації наших планів. Насиченим було і спортивне життя міста. Були проведені першість міста з волейболу, футзалу, настільного тенісу. Футбольна команда "Вилкове" брала участь в першості Кілійського району по футболу. Протягом року були організовані спортивні свята, присвячені Дню міста, Дню перемоги над нацизмом, Дня рибалки, Дня незалежності, Дня захисника України (футбол, шахи, боротьба, перетягування каната). Переможці та призери змагань були нагороджені кубками, медалями та цінними подарунками. Всього на ці цілі, включаючи витрати на виїзд футбольної команди, було витрачено 13 тис.грн. Хотілося б кілька слів сказати про те, що не вдалося нам реалізувати в 2016 році. Основний і найскладніше питання - це розчищення і поглиблення каналів- єриків. Це дороге питання, що вимагає величезних витрат, які сьогодні не під силу нашому міському бюджету. Проте, пошук вирішення цього питання триває, ми звернулися практично до всіх державних органів, намагаємося залучити грантові кошти, використовуємо для вирішення цього питання наших депутатів. Займаємося пошуком технікидля роботи в умовах вузьких єриків (ручний земснаряд). Необхідно продовжити роботу і по зміцненню матеріальної бази КП "Зміїний" (трактор, навантажувач). Поки в підвішеному стані у нас знаходиться і багатоквартирний житловий фонд. Хоча квартири в ньому приватизовані і згідно Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» утримання будинків включаючи дахи, гаражі, підвальні приміщення, лягає на плечі самих мешканців, але виходячи із зустрічей, які проводив міський голова ужитлових масивах, ми розуміємо, що поки мешканці до цього не готові. Жоден будинок не здав ОСББ на капітальний ремонт, плата не стягується. Міська рада звернулася до державних органів і до народних депутатів з пропозицією про виділення коштів на ремонт дахів багатоповерхових будинків, намагаємося включити це питання до державної програми. Хотілося б знайти інвестора на благоустрій "лиманчика", розташованого в центрі міста. Підводячи підсумок, можна сказати, що попереду роботи дуже багато, 2017 рік обіцяє бути не менше складним і насиченим, ніж рік, що минає, але якщо буде досягнуто взаємодія виконкому, депутатського корпусу, всіх служб міської ради, комунального підприємства, тобто впевненість, що вдасться впоратись з усіма викликами, які нас очікують в наступаючому році і реалізувати намічені плани, які будуть викладені вже в аналогічній програмі.

Перший заступник міського голови                                   П.В.Козинець

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «23»  грудня 2016 р.                 м.Вилкове             № 209

Про затвердження кошторису

«Капітальний ремонт водопровідних

 очисних споруд (непрацюючої

будівлі  резервних відстійників

та швидких фільтрів) в м. Вилкове

Кілійського району Одеської області 2-га черга»     

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                     

 

          Заслухавши інформацію першого заступника міського голови      Козинця П.В. щодо затвердження кошторису «Капітальний ремонт водопровідних очисних споруд (непрацюючої будівлі  резервних відстійників

та швидких фільтрів) в м. Вилкове Кілійського району Одеської області 2-га черга», керуючись    пп. 3 п. а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Виконком Вилківської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити кошторис «Капітальний ремонт водопровідних очисних споруд (непрацюючої будівлі  резервних відстійників та швидких фільтрів) в м. Вилкове Кілійського району Одеської області 2-га черга»  в сумі  211,873 тис.грн.
 2. Дане рішення затвердити на черговій сесії міської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козинця П.В.

  Міський голова                                                                      М.К.Іванов

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «23»  грудня 2016 р.                 м.Вилкове             № 210

        

Про затвердження переліку об’єктів

та видівсуспільно корисних робіт,

на яких засуджені  та порушники

відбуватимуть покарання та адміністративне

стягнення  у вигляді громадських робіт

----------------------------------------------------------

              Заслухавши інформацію інженера з благоустрою Галкіної Ю.М. щодо затвердження переліку об’єктів міської структури, де порушники, на яких судом  накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, та засуджені до громадських робіт, відбуватимуть адміністративне стягнення та покарання, на підставі листа Кілійського РВКВІУДПСУ в Одеській обл., керуючись ст. 56 ч.1 Кримінального кодексу України, ст. 36 ч.1 Кримінально-виконавчого кодексу України, ст. 30-1, 321-3,321-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення,-

 виконком Вилківської міської ради

 ВИРІШИВ:

1.Затвердити перелік об’єктів міської структури, і види суспільно корисних робіт, де порушники, на яких судом  накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, будуть відбувати даний вид стягнення ( додаток 1).

2.Головному лікарю Вилківської міської лікарні, директору КП «Зміїний» забезпечити:

2.1.Контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт та дотриманням правил техніки безпеки.

2.2.Своєчасне повідомлення  Кілійського РВКВІУДПСУ в Одеській обл.

( далі- Інспекція) про ухилення  порушника від відбування громадських робіт.

2.3.Ведення обліку та щомісячне інформування Інспекції про кількість відпрацьованих порушником годин і його ставлення до праці.

3.Затвердити перелік об’єктів міської структури, і види суспільно корисних робіт, де засуджені до громадських робіт, будуть відбувати покарання ( додаток 2).

4.Директору КП «Зміїний» забезпечити:

4.1.Контроль за виконанням  засудженими визначених для них робіт та дотриманням правил техніки безпеки.

4.2.Своєчасне повідомлення  Кілійського РВКВІУДПСУ в Одеській обл.

(далі- Інспекція) про ухилення  засудженими від відбування покарання.

4.3.Ведення обліку та щомісячне інформування Інспекції про кількість відпрацьованих  засудженими годин і його ставлення до праці.

5.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на другого заступника міського голови Бєловоленко А.В.

Міський голова                                                           М.К.Іванов

Додаток № 1

                                                                                  до рішення № 210 виконкому 

                 Вилківської міської ради

                       від 12.01.2016  р.

Перелік об’єктів міської структури,

 де порушники, на яких судом  накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, будуть відбувати даний вид стягнення

- Вилківська міська лікарня.

      Вид суспільно корисних робіт:

1. Прибирання прибудинкової та прилеглої  території міської лікарні від сміття та бруду;

2. Здійснення участі у весняно- літніх роботах по догляду за зеленими насадженнями:

2.1.Роботи по утриманню клумб, квітників, зелених газонів в належному стані;

2.2. Роботи з поливання тротуарів, зелених насаджень, клумб та газонів;

2.3.Роботи з видалення бур’яну з прибудинкової  та прилеглої території міської лікарні;

2.4.Обрізка гілок дерев та кущів;

2.5. Своєчасне прибирання опалого листя.

3. Роботи з вапнування дерев, бордюрів, підсобних приміщень, туалетів;

 4. Роботи з прибирання туалетів, розміщених на території міської лікарні;

5. Роботи з миття урн та іншого приладдя та обладнання міської лікарні;

6. Роботи з прибирання будівель та підсобних приміщень міської лікарні:

6.1.Вапнування;

6.2.Дрібний ремонт, та інш.;

7.Роботи з прибирання міжповерхових сходів будівлі лікарні;

  8. Роботи по очищенню від снігу і льоду тротуарів, доріжок, як на прибудинковій території так і на прилеглій території до міської лікарні, посипка їх піском в разі необхідності.

Відповідальний:  головний лікар.

      - Міське сміттєзвалище КП «Зміїний».

Вид суспільно корисних робіт:

- санітарне очищення  міського сміттєзвалища;

- санітарне очищення узбіччя дороги від сміття( від в їздного  знаку до міського кладовища).

Відповідальний: директор КП «Зміїний». 

Інженер з благоустрою                                                Ю.М. Галкіна                       

Додаток № 2

                                                                                  до рішення № 210 виконкому 

                 Вилківської міської ради

                       від 12.01.2016  р.

Перелік об’єктів міської структури,

на яких засуджені до громадських робіт будуть відбувати даний вид покарання

      - міське сміттєзвалище КП «Зміїний».

Вид суспільно корисних робіт:

- санітарне очищення  міського сміттєзвалища.

Відповідальний: директор КП «Зміїний».  

Інженер з благоустрою                                                         Ю.М. Галкіна

Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4