ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Статьи и обзоры nachodki.ru

 

П Е Р Е Л І К

рішень виконкому, занесених до протоколу № 18

виконкому Вилківської міської ради від 25.01.2017 р.

№№

п/п

Назва рішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5
 1. Про затвердження проекту Програми

соціально-економічного і культурного

розвитку  м. Вилкове на 2017рік                                № 211  від 25.01.2017р.

 1. Про підсумки роботи зі зверненнями

громадян у Вилківській міській раді

за  2016 рік № 212  від 25.01.2017р.

 1. Про роботу бібліотечних закладів

міста                                                                        № 213від 25.01.2017р.

 1. Про затвердження акту комісії                                                       та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  -  земельної ділянці,

розташованої  в м. Вилкове 

по вул. Сонячна                                  №214 від 25.01.2017р.

 1. Про затвердження акту комісії                                                          та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  -  житловому будинку,

розташованому  в м. Вилкове 

по вул. Рибацька                                                           № 215  від 25.01.2017р.

 1. Про затвердження акту комісії                                                                                          та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  -  житловому будинку,

розташованому  в м. Вилкове 

по вул. Шкільна                                                            №216  від 25.01.2017р.

 1. Про затвердження акту комісії                                                          та надання згоди на розвал

Житлового будинку,

розташованого  у м. Вилкове 

по вул. Різдвяна                           №217від 25.01.2017р.

 1. Про затвердження акту комісії                                                                                          та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  -  земельної ділянці,

розташованої  в м. Вилкове 

по вул. Богдана Хмельницького                             №218  від 25.01.2017р.

 1. Про затвердження акту комісії    

та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  -  земельної ділянці,

розташованої  в м. Вилкове 

по вул. Сонячна                                                         № 219 від 25.01.2017р.

 1. Про затвердження акту комісії                                                                                          та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  - нежитловим будівлям,

розташованим  в  м. Вилкове 

по вул. Т. Повстання                                        № 220  від 25.01.2017р.

 1. Про постановку на квартирний

облік Маляренко О.П.                           № 221   від 25.01.2017р.

12.Про затвердження акту комісії                                                          та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  -  земельної ділянці,

розташованої  в м. Вилкове 

по вул. Богдана Хмельницького                            №222від 25.01.2017р.

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Україна, Одеська область                                                                                  Кілійського району

П Р О Т О К О Л                                                                                                     засідання виконавчого комітету

№ 18

Головує:           Міський голова   -  М.К. Іванов

Присутні                                                                                                                                                     члени виконкому: 

Козинець П.В., Полянцева Р.М.,  Арансон Л.І.,

Басов  М.М.,  Бєловоленко А.В.,Раховський В.Т

Козлов Д.П.

                   

Відсутні

члени виконкому:  Гончаров Г.К., Ізотова  Н.І.,  Швидченко В.І., Мінчев В.І.,  Жуковський  О.В.

СЛУХАЛИ:    «Про затвердження проекту Програми соціально-економічного і культурного розвитку  м. Вилкове на 2017 рік»

Інформація:    Iзаступника міського голови Козинця П.В.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

Рішення № 211   від 25.01.2017р.  додається

СЛУХАЛИ:   «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Вилківській міській раді за 2016 рік»

Інформація:  секретаря виконкому Полянцевої Р.М.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

Рішення № 212  від   25.01.2017р.    додається

СЛУХАЛИ:     «Про роботу бібліотечних закладів міста»

Інформація:   секретаря виконкому Полянцевої Р.М.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

Рішення № 213  від   25.01.2017р.    додається

СЛУХАЛИ:    «Про затвердження акту комісії та присвоєння (змін) адреси об’єкту нерухомості  -  земельної ділянці, розташованої  в м. Вилкове  по вул. Сонячна»

Інформація:  спеціаліста  – юриста Зелінського Г.А.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

                   Рішення № 214   від 25.01.2017р.  додається

СЛУХАЛИ:   «Про затвердження акту комісії та присвоєння (змін) адреси об’єкту нерухомості  -  житловому будинку, розташованому  в м. Вилкове по вул. Рибацька»

Інформація:  спеціаліста  – юриста Зелінського Г.А.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

                   Рішення № 215  від   25.01.2017р.додається

СЛУХАЛИ:     «Про затвердження акту комісії та присвоєння (змін) адреси                               об’єкту нерухомості  -  житловому будинку, розташованому  в м. Вилкове  по вул. Шкільна»

Інформація:  спеціаліста  – юриста Зелінського Г.А.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

                   Рішення № 216  від   25.01.2017р.    додається

СЛУХАЛИ:    «Про затвердження акту комісії та надання згоди на розвал

                         Житлового будинку, розташованого  у м. Вилкове 

                         по вул. Різдвяна»

Інформація:  спеціаліста  – юриста Зелінського Г.А.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

                   Рішення № 217   від 25.01.2017р.  додається

СЛУХАЛИ:   «Про затвердження акту комісії та присвоєння (змін) адреси об’єкту  нерухомості  -  земельної ділянці, розташованої  в м. Вилкове по вул. Богдана Хмельницького»

Інформація:  спеціаліста  – юриста Зелінського Г.А.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

                   Рішення № 218  від   25.01.2017р.    додається

СЛУХАЛИ:     «Про затвердження акту комісії та присвоєння (змін) адреси об’єкту нерухомості  -  земельної ділянці, розташованої  в

м. Вилкове  по вул. Сонячна»

Інформація:  спеціаліста  – юриста Зелінського Г.А.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

                   Рішення № 219  від   25.01.2017р.    додається

СЛУХАЛИ:     «Про затвердження акту комісії та присвоєння (змін) адреси об’єктунерухомості  - нежитловим будівлям, розташованим  в  м. Вилкове  по вул. Т. Повстання»

Інформація:  спеціаліста  – юриста Зелінського Г.А.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

                   Рішення № 220 від  25.01.2017р. додається

СЛУХАЛИ:    «Про постановку на квартирний облік Маляренко О.П.»

Інформація:    Iзаступника міського голови Козинця П.В.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

Рішення № 221  від  25.01.2017р. додається

СЛУХАЛИ:     «Про затвердження акту комісії та присвоєння (змін) адреси об’єкту нерухомості  -  земельної ділянці, розташованої  в м.

Вилкове  по вул. Богдана Хмельницького»

Інформація:  спеціаліста  – юриста Зелінського Г.А.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

                   Рішення № 222  від   25.01.2017р.    додається

Міський голова                                                    М.К.Іванов

Копія протоколу направлена до Кілійської райдержадміністрації та районному прокурору.

"____"_____________ 2017 р.

         Секретар виконкому                                               Р.М. Полянцева

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «25»  січня2017 р.                     м.Вилкове             № 211

Про затвердження проекту Програми

соціально-економічного і культурного

розвитку  м. Вилкове на 2017рік

--------------------------------------------------     

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови       Козинця П.В., ознайомившись з проектом Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Вилкове на 2017 рік, керуючись п. 1а ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

виконком Вилківської міської ради

         ВИРІШИВ:

1. Затвердити проект Програмисоціально-економічного і культурного розвитку м. Вилкове на 2017 рік.

2. Подати проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Вилкове на 2017 рік  на затвердження Вилківській міській раді.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань виконкому Козинця П.В.

              Міський голова                                                            М.К.Іванов

 Дополнение №1

к решению исполкома

Вилковского городского         совета

от 25.01.2017 г. № 211

Программа

социально-экономического и культурного

развития г. Вилково на 2017 год

                                             г.Вилково

                                                2017 г.

 1. Общие положения

                  Основанием для разработки Программы социально-экономического и культурного развития г. Вилково на 2017 год являются Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закон Украины «Об утверждении общегосударственной программы развития малых городов», Закон Украины «О государственном прогнозировании и разработке программы экономического и социального развития Украины», Стратегия экономического и социального развития Одесской области до 2020 года.

                  Программа предусматривает основные направления социально-экономического развития города на 2017 год, которые направлены на рост благосостояния и повышения качества жизни жителей за счет активатизации экономической деятельности и должна способствовать решению проблемных вопросов социального развития путём использования внутренних и внешних возможностей города и его территорий.

                 Финансовое обеспечение программы заложено в городском бюджете на 2017 год с учетом финансовой поддержки из районного, областного и государственного бюджетов,  а также инвестиционных ресурсов.

                Основными целями и приоритетами Программы социально-экономического и культурного развития г. Вилково на 2017 год будут:

-         Продолжение реконструкции водопроводных очистных сооружений и разводящих сетей с целью обеспечения города качественной питьевой водой;

-         Дальнейшее благоустройство города: ремонт деревянных  и бетонных тротуаров, мостов, проезжей части улиц, расширение сети уличного освещения;

-         Улучшение санитарно-эпидемической обстановки, расчистка каналов и ериков. Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция и благоустройство каналов-ериков в г. Вилково Одесской обл.»;

-         Дальнейшее укрепление материальной базы коммунального хозяйства города;

-         Создание рабочих мест и поддержка в этом малого и среднего бизнеса;

 1. Хозяйственная деятельность,  связанная с использованием природных ресурсов.

               Особенностью города Вилково на сегодняшний день является то, что большая часть населения занята в сфере добычи и переработки природных ресурсов дельты Дуная.

               Так в 2017 году в дельте р. Дунай  заготовку тросника будут вести семь предприятий (в 2016 г.- 8). В соответствии с утвержденным Минприроды Украины лимитом заготовка будет вестись как и в прошлом году на 3489 га. Однако планируемый объём заготовки меньше – 10834 тн. (в 2016 г. было – 13725 тн.).

               Определяющей отраслью в г. Вилково остаётся рыболовство. В 2017 году хозяйственной деятельностью,  связанной  с добычей рыбы будут заниматься 11 предприятий, входящих в Дунайскую ассоциацию рыболовецких хозяйств ( 9 из которых зарегистрированы в Вилково). В общей сложности на всех предприятиях в период сельдевой путины планируется задействовать 500-550 рыбаков.

              В соответствии с утверждёнными Минагропромополитики лимитами в 2017 году планируется выловить:

         -  сельди черноморской (дунайской) – до 450 тн.;

         -  крупного и мелкого частика – 150 – 170 тн.

        Основной проблемой для  рыбаков г. Вилково остаётся запрет со стороны Агенства рыбного хозяйства на использование маломерных судов не зарегистрированных,  как рыболовные. Вилковский городской совет оказывает  поддержку Дунайской ассоциации рыболовецких хозяйств в решении этого вопроса.

 1. Туризм и рекреация

       Ведущую роль в создании рабочих мест и в экономике города будет играть туристическая и курортно – рекреационная отрасль.

       В 2017 году есть надежда на то, что один из основных факторов, сдерживающих развитие туризма в нашем регионе, а именно: состояние автомобильной дороги Одесса – Спасское – Вилково будет устранен. Ремонт дороги  Спасское – Вилково включен в план работ  Укравтодора:  уже проведены тендерные процедуры, определены подрядчики работ.

                 В случае реализации этого проекта, до начала туристического сезона можно прогнозировать рост туристического потока не менее, чем на 25% по сравнению с предыдущим годом.  В противном случае,  падение турпотока может составить от 10 до 30%.

                 Всего в 2017 году планируется обслужить около 15 тыс. туристов и экскурсантов города и дельты Дуная.

Туристическое предприятие «Вилково – Тур»  в 2017 году планирует к началу туристического сезона ввести в эксплуатацию первую очередь туркомплекса «Зелёный кут», расположенного по ул. Придунайской  с обустроенными местами отдыха для туристов,  включающих в себя:

           - лодочную пристань с местами посадки-высадки туристов;

           - беседки для отдыха;

           - пункт быстрого питания;

           - зелёную зону;

           - автопарковку.

 1. Промышленность  

                   Промышленность города будет предоставлена тремя предприятиями: Вилковский завод прессовых узлов, ОДО «ПМК-98», ЧП «Тигрис-МП», которое арендует плавучие доки у Вилковской РЭБФ и занимается судоремонтными работами.

                  ОДО «ПМК-98» будет традиционно заниматься добычей и реализацией песка,  выпускать тротуарную плитку,  а также оказывать услуги в гостинично – ресторанном комплексе «Дельта». 

                 На заводе прессовых узлов объём промышленного производства останется на уровне прошлого года – 600 тыс. грн.

                  Есть надежда,  что будет наращивать объёма производство ЧП «Тигрис-МП»,  которое активизировало свою деятельность в 2016 году.

 1. Розничная торговля и сфера услуг.

                  Сфера торговли является неотъемлемой частью потребительского рынка играет значительную роль в удовлетворении потребностей населения города в качественных товарах и услугах.

                  Начиная с 2015 года  и по настоящее время торговля функционирует в условиях снижения реальной покупательной способности населения, девальвации национальной валюты, ухудшение финансового состояния предприятий, что отрицательно сказывается на финансово – хозяйственной  деятельности торговых сетей.

                  Потребительный рынок города в 2017 году будет представлен: 52 объектами розничной торговли, предприятиями ресторанного хозяйства-12 предприятий, 11- бытового обслуживания, 1 рынок. В 2017 планируется ввести в эксплуатацию магазин фирменной торговли ( ТОВ «Титан» Килия).

                  В 2017 году будут производится следующие товары и оказываться услуги:

-         Производство брикетов из тросника;

-         Производство индивидуальных швейных изделий (пошив одежды);

-         Производство тротуарной плитки;

-         Изготовление кованых изделий, а также изготовление металлических секций, заборов и оград;

-         Выпуск очищенного сырья (тросника) для устройства крыш;

-         Ремонт легковых автомобилий, шиномонтаж и мойка;

-         Отельно – ресторанные услуги;

-         Юридические услуги;

-         Компьютерные услуги;

-         Услуги по ремонту бытовой техники;

-         Услуги салонов красоты;

-         Ряд других услуг, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей города.

                    Основное количество товаров и услуг будет производится малыми предприятиями либо частными предпринимателями. Поэтому одной из основных целей в работе городского совета будет всесторонняя поддержка предпринимательства.

 1. Транспорт

                     Транспортная отрасль города, как и в предыдущие годы, будет представлена  тремя государственными предприятиями:  ГП «Морской торговый порт Усть-Дунайск»,  филиал Администрации Морских портов «Усть-Дунайск», филиал АМПУ «Дельта-Лоцман».

                     К сожалению, продолжает снижаться количество судозаходов пассажирских судов с иностранными туристами в порт Усть-Дунайск. Так в 2017 году планируется только 14 судозаходов, хотя еще несколько лет назад до 70 пассажирских судов заходило в порт в течении сезона.

 1. Жилищно – комунальное хозяйство

                     За последние годы в жилищно – коммунальном хозяйстве города, которое функционирует в условиях:

-         неудовлетворительного состояния водопроводных сетей;

-         неудовлетворительного технического состояния использования устарелых технологий и оборудования системы питьевого водообеспечение;

-         ограниченности финансовых ресурсов,  необходимых для развития и поддержания в надлежащем техническом состоянии систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

-         низкой платёжный дисциплины населения за

     жилищно – комунальные услуги.

                    Накопились серьёзные проблемы, которые требуют незамедлительного решения.

                   Содержание жилищно-комунального хозяйства города возложено на комунальное предприятие «Змеиный». К сожалению,  материально – техническое обеспечение  КП «Змеиный»,  находится на крайне низком уровне и требует значительного укрепления. В 2016 году городской совет оказал комунальному предприятию в этом вопросе помощь, выделив средства на переоборудование мусоровозной машины,  в 2017 году этот процесс необходимо продолжить.

                   Основными задачами КП «Змеиный» в сфере оказания           жилищно–коммунальных услуг в 2017 году будет:

-         Повышение уровня оплаты за жилищно – коммунальные услуги при помощи разъяснительной и претензийно-исковой работы с населением;

-         Завершение  передачи в собственность граждан жилого фонда;

-         Проведение инвентаризации имущества в сфере ЖКХ;

-         Внедрение на объектах водообеспечения и водоотведения энергосберегающих технологий;

-         Создание объединений совладельцев многоквартирных домов;

-         Создание органов самоорганизации (домовых комитетов);

-         Совершенствование ценообразования и тарифной политики с учетом двухкратного увелечения минимальной заработной платы с 01.01.2017 г.;

-         Выполнение мероприятий по улучшению санитарного состояния и благоустройства города.

                  В 2017 году основываясь на принятой Вилковским городским советом «Программе реформирования и развития жилищно-комунального хозяйства г. Вилково на 2016-2018 годы», будет продолжена работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства города и с этой целью планируется:

-         Завершить капитальный ремонт действующих канализационных насосных станций с полной заменой оборудования;

-         Завершить капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений (неработующего здания резервных отстойников и быстрых фильтров). Стоимость работ – 900 тыс. грн.

-         Продолжить поиск возможностей финансирования за счет государственного бюджета проекта «Капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений». Стоимость работ – 27 млн. 636 тыс. грн.

 1. Благоустройство города

                   Городским бюджетом на 2017 год планируется направить на мероприятия по благоустройству 2 млн. 440 тыс. грн.

                   Выполнение этих мероприятий будет направлено на социально-экономическое развитие города на решение проблем сохранения окружающей среды и будет осуществлятся в рамках принятой Вилковским городским советом «Программы благоустройства г. Вилково на 2016-2018 годы».

                   Основные направления, по которым будут распределены средства:

-         текущий ремонт деревяных тротуаров – 250 тыс. грн.;

-         текущий ремонт тротуаров из плитки – 400 тыс. грн.;

-         текущий ремонт разводящих водопроводных сетей – 140 тыс. грн.;

-         вывоз мусора – 167,4 тыс грн;   

-         техническое обслуживание систем уличного освещения – 18тыс. грн.;

-         обрезка деревьев – 40 тыс. грн.;

-         преобретение предметов и материалов – 568,6 тыс. грн.;

-         дератизация мусоросвалки – 15 тыс. грн.;

-         устройство ливневой канализации – 40 тыс. грн.;

-         текущий (ямочный) ремонт дорог с твёрдым покрытием – 60 тыс. грн.;

-         грейдирование и планировка грунтовых дорог – 70 тыс. грн.;

-         очистка обочин – 20 тыс. грн.;

-         приобретение саженцев – 18 тыс. грн.;

-         расчистка каналов и ериков города – 266 тыс. грн.;

-         установка камер видионаблюдения – 34 тыс. грн.

На содержание цеха благоустройства города будет выделено – 605,9 тыс. грн.

Кроме того за счет средств областного бюджета планируется профинансировать изготовление проектно-сметной документации «Реконструкция и благоустройство каналов-ериков в г. Вилково Одесской области». На эти цели будет направлено 800 тыс.грн. Так же в 2017 году областного бюджета планируется направить 400 тыс. грн. на розчистку каналов и ериков.

                     Так же планируется проложить новые или капитально отремантировать тротуары по ул. Солнечная, Т.Восстания, Рыбацкая, Кожедуба, Школьная. Будут продолжены работы по ремонту кладок, расширению сети уличного освещения, прокладки ливневой канализации, ремонту водопроводной сети. Запланировано строительство туалета и водопровода на городском кладбище. Планируется расширение проезжей части и благоустройство тротуаров в районе городского рынка и автостанции.

                       Выполнение намеченных мероприятий в полном объёме позволит сохранить самобытность города и повысить комфортность проживания для гостей города и вилковчан.

 1. Земельные отношения

                     Городской совет в 2017 г. будет продолжать осуществление  контроля за соблюдением земельного законодательства, что в свою очередь обеспечит рациональное использование земель в соответствии с целевым назначением и увеличение платы за землю.

                     Основные задания:

 - завершить процесс утверждения проекта землеустройства по установлению новых границ города в Верховной Раде Украины;

             - продолжить работу по заключению долгосрочных договоров аренды земельных участков вместо договоров резервирования.

                 В настоящее время заключено 58 долгосрочных и 116 временных договоров аренды.

             -  провести работу по возрасту земельного участка,  выделенного бывшему ЛТП, городской громаде.

 1. Рынок труда

           Крайне сложной остаётся ситуация на рынке труда. Проблема безработицы в городе была и остаётся одной из самых сложных. По предварительным прогнозам в 2017 году в Килийский районный центр занятости обратится 650 жителей города Вилково:

             - из них статус безработного получат – 350 чел.;

             - будут трудоустроены – 220 чел.;

             - будут приходить профессиональное обучение по направлению центра занятости – 50 чел.;

             - примут участие в работах временного характера – 15 чел.

            Деятельность городского совета будет направлена на осуществление поддержки самозанятости населения, семейного предпринимательства, малого бизнеса с целью упрощения регистрации предпринимательской деятельности, создания благоприятных условий для безработных желающих открыть своё дело. Городским советом в 2017 году планируется открыть отдел по регистрации предпринимательства, недвижимости, земельных участков.

             Одним из источников получения доходов и занятости населения города является работа на подсобных  хозяйствах, огородах расположенных на островах дельты Дуная. Исполком городского совета будет продолжена работа по упрощению выезда жителей города на острова для обслуживания подсобных хозяйств.

 1. Демографическая ситуация

           Население города по состоянию на 01.01.2017 года осталось на уровне прошлого года и составляет – 8890 человек.

           В 2016 году у жителей города Вилково родилось 79 детей (в 2016 - 67)

и умерло 96 человек (в 2016 - 126).

           Из общего количества населения:

      -  детей до 14 лет – 1249 чел;

      -  подростки 15-17 лет – 173 чел;

      -  взрослые -7473 чел;

      -  мужчины – 3387 чел;

      -  женщины – 4086 чел;

      -  трудоспособные – 4294 чел;

                     мужчины – 2067 чел;

                     женщины – 2227 чел;

      -  нетрудоспособные – 3179 чел.

 1. Социальная защита населения

Обеспечение в полном объёме социальных гарантий  –  основная задача в области социальной защиты населения. Городской совет будет направлять свои усилия на улучшение жизнеобеспечения ветеранов войны и труда, создание условий преодоления бедности и обеспечение надлежащей поддержки материального состояния и социальной защиты незащищенных слоёв населения.  Приоритетными направлениями в этой области будут являться:

            - улучшение качества обслуживания одиноких пристарелых жителей города.  На начало 2017 года 105 одиноких престарелых вилковчан   обслуживаются 11 работниками социальной службы.

            -  максимальный охват инвалидов,  ветеранов и других малообеспеченных граждан, жилищными субсидиями на компенсацию затрат на оплату за жилищно-комунальные услуги,  электроэнергию, преобритение твердого топлива и сжиженного газа.

           -  продолжение практики оказания материальной помощи незащищенным слоям населения. В 2017 году на эти цели в городском бюджете предусмотрено – 90 тыс. грн.

                 На сегодняшний день в городе проживают и нуждаются в социальной помощи:

-         Инвалиды второй Мировой войны – 4 чел.;

-         Участники Второй Мировой Войны – 34 чел.;

-         Вдовы участников Второй Мировой Войны – 24 чел.;

-         Участники боевых действий – 41 чел.; 

-         Чернобыльцы – 23 чел.;

-         Участники АТО – 20 чел.;

-         Многодетные семьи – 72 чел.;

-         Дети,  находящиеся под опекой – 27 чел.;

-         Дети- инвалиды – 20 чел.;

               Поддержка малообеспеченных слоев населения будет способствовать реализации Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми», Закона Украины «О социальной защите детей Войны» и других социально направленных законов.

 1. Образование

                В 2017 году как и в прошлом финансирование сферы образования будет производится из районного бюджета.

                Основными направлениями работы городского совета в образовательной сфере будет прежде всего оказание поддержки дошкольным и внешкольным учебным заведениям, а также тесное сотрудничество с педагогическими коллективами школ в вопросах повышения качества оказания образовательных услуг, создания условий для обеспечения равного доступа горожан к качественному образованию, обеспечению полноценного физического и духовного здоровья учеников, развития личности в соответствии с национальными и общечеловеческими ценностями.

               На 01.01.2017 год в г. Вилково проживает 499 детей дошкольного возраста. Два городских детских сада посещает 215 человек.

-         «Родничек» - 140 чел.;

-         «Золотая рыбка» - 75 чел.

                В группах кратковременного пребывания при городском Доме детского и юношеского творчества «АБВГДейка» занимается 51 ребёнок.

               Городской совет будет способствовать развитию учебно-воспитательных комплексов «школа – детский сад»,- обеспечению стопроцентного охвата бесплатным горячим питанием учащихся льготных категорий и учащихся 1-4 классов; укреплению материальной базы объектов образования.

                В городе в 2017 году будут работать:

-         Общеобразовательная школа І – ІІІ ступени №1;

-         НВК «Общеобразовательная школа І – ІІІ ступени-лицей»

Всего в школах будут проходить обучение 862 ребёнка.  В 2017 году в первый класс пойдут 111 малышей;

-         Дом детского и юношеского творчества, в котором занимается 260 детей;

-         Музыкальная школа. Здесь проходит обучение 45 чел.;

-         Детско-юношеская спортивная школа – 284 детей.

               За счет городского бюджета в 2017 году планируется приобритение спортивной формы для ДЮСШ на сумму 15 тыс.грн. Так же планируется произвести капитальный ремонт электросетей Д/с «Родничек»- на что выделено-150 тыс.грн.

 1. Охрана здоровья

           В состав системы здравоохранения города входят и будут работать в 2017 году следующие лечебные подразделения:

-         Вилковская городская больница на 35 коек;

-         консультативно-поликлиническое отделение;

-         центр семейной медицины;

-         пункт скорой помощи;

-         два частных стоматологических кабинета;

-         шесть аптек и аптечных киосков.

              Вилковская городская больница включает в себя 4 отделения (хирургическое, терапевтическое, детское отделение и стационар дневного пребывания на 10 коек).

              Основными направлениями в работе городского совета по развитию подразделений охраны здоровья будут являться:

-         укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения;

-         сохранение сетей и профиля медицинских учреждений;

-         обеспечение доступной качественной медицинской помощи для всего населения города;

-         содействие внедрению современных медицинских стандартов диагностики и лечения;

-         обеспечение своевременного и полного охвата детей по годам первым вакцинальным комплектом;

-         проведение противоэпидимических и санитарно – гигиенических мероприятий по снижению инфекционных заболеваний;

-         повышение результативности пропаганды здорового образа жизни, прежде всего среди подростков и молодёжи;

-         проведение ежегодных медицинских осмотров школьников, а также их стоматологическая санация.

-         развитие внестационарной помощи (дневной стационар, стационар на дому).

               Проведение вышеприведённых мероприятий даст возможность решить вопрос приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи, внедрения унифицированных технологий, оказание экстренной медицинской помощи разных уровней, целостного подхода к обслуживанию включая профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию.

 1. Культура и сохранение культурного наследия

               В 2017 году основным источником финансирования обэктов культуры города будет районный бюджет. За счет районного бюджета в городе будет работать:

-         городской Дом культуры;

-         городская библиотека №1 (для взрослых);

-         городская библиотека №2 (для детей);

-         городская библиотека №3 (поселок ПМК-98);

-         музыкальная школа;

-         городской Дом детского и юношеского творчества;

               Так же в городе будут функционировать:

-         информационно-туристический центр Дунайского биосферного заповедника;

-         историко-краеведческий музей Александра Шаронова;

-         православный храм Николая Чудотворца;

-         два старообрядческих православных храма;

                Деятельность городского  совета,  учреждений и организаций культуры города в текущем году будет направлена на реализацию основных принципов государственной политики в области культуры,  а именно:

-         сохранение сети учреждений культуры;

-         создание условий для развития самодеятельного народного творчества;

-         возрождение украинской национальной культуры;

-         эстетическое и духовное развитие детей, поддержка одаренной молодежи;

-         наполнение фондов городских библиотек.

               При городском Доме культуры в 2017 году будут функционировать следующие творческие коллективы:

-         духовой оркестр;

-         Народный вокальный ансамбль «Ретро»;

-         Народный фольклорный ансамбль «Молодица»;

-         Вокальный ансамбль «Славица»;

-         Образцовый детский вокальный ансамбль «Лучики»;

-         Детский вокальный ансамбль «Смайлики» (эти два коллектива существуют на базе  детского Дома творчества);

-         Хореографический коллектив «Зірочка»;

-         Хореографический коллектив «Импульс».

               Двум коллективам, имеющим звание «Народный коллектив», в 2017 году предстоит аттестация на подтверждение звания «Народный».

                Основные мероприятия учреждений культура в 2017 году будут посвящены государственным праздникам (День Победы, День Независимости, День вывода войск из Афганистана, День государственного флага Украины), общегородским праздникам (День города), профессиональным (День Рыбака, День Пограничника).

                  Городской совет обеспечит контроль за ходом и завершение капитального ремонта городского Дома Культуры, который осуществляется за счет областного бюджета (1 млн.грн), а также софинонсирования из городского бюджета (200 тыс.грн.). Так же будет оказана помощь городским православным храмам в размере 40 тыс. грн.

                В 2017 году «Інститутом культурної спадщини» ВРОКСУ, будет разработан историко-архитектурный опорный план г. Вилково с определением границ и режимов использования зон охраны памятников и исторических  ореалов.  Финансирование этой работы будет осуществлятся за счет областного бюджета в объёме 98118,76 грн .

 1. Семейная и молодёжная политика

              Реализация семейной и молодёжной политики будет направлена на осуществление социально-профилактической работы среди детей и молодёжи с целью благоприятных условий для утверждения семейный ценностей всестороннюю поддержку развития интелектуального и творческого потенциала молодого поколения являться:

-         социальная защита детей;

-         снижение детской беспризорности и безнадзорности;

-         поддержка семей с детьми, находящихся в сложных жизненных условиях;

-         поддержка талантливой и одаренной молодёжи.

               Особое внимание будет уделяться детям, которые остались без попечительства родителей (детям-сиротам и детям, родители которых лишены родительских прав).

                В 2017 году будет продолжена работа по учету всех категорий семей (неблагополучные, многодетные, неполные, малообеспеченные семьи и семьи опекунов), а также оказания им всесторонней поддержки.

                В настоящее время в городе проживают:

-         дети-инвалиды – 20 человек;

-         дети-сироты (под опекой) – 6 человек;

-         дети, лишенные родительского попечительства – 24 человека, в том числе: под опекой – 20, в приемных семьях – 4;

-         многодетные семьи – 72, в них воспитываются 262 ребенка;

-         семьи, которые оказались в сложных жизненных ситуациях – 5, в них воспитываются 17 детей.

              На протяжении года планируется усилить контроль за детьми из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, регулярно проводить обследования жилищно-бытовых условий семьи, профилактические беседы с детьми и родителями, с целью выхода семьи из сложившейся ситуации.

             В 2017 году исполком Вилковского городского совета будет проводить работу с владельцами либо их наследниками нежилых, заброшенных домов с целью преобретения, либо бесплатной передачи их детям-сиротам, достигшим совершенолетия, но не имеющих собственного жилья.

 1. Физическая культура и спорт

              Физическая культура и спорт – важный фактор здорового образа жизни, профилактики заболеваний,  создания условий для всестороннего гармоничного развития человека,  выявления резервных возможностей организма.

              Основными целями физкультурно-спортивного движения в городе,  как и в прошлом году, будут являться:

-         пропаганда здорового образа жизни;

-         привлечение наибольшего количества  разных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом;

-         участие в районных областных, во всеукраинских соревнованиях, стремиться к достижению первых и поощрительных результатов.

               В городе продолжает работу детско-юношеская спортивная школа, которую посещают около 300 детей. Школа планирует в 2017 году на областных и всеукраинских соревнованиях завоевать 70 медалей всех достоинств.

               Финансирование школы,  как и в прошлом году будет осуществляться из районного бюджета. Вместе с тем в городском бюджете на физкультуру и спорт запланировано в 2017 году 83,9 тыс. грн., что на 17 тыс. грн. больше, чем в прошлом.

                В 2017 году, кроме спортивной школы, которая имеет современный спортзал, будут работать два спортзала в общеобразовательных школах, спортивная площадка на жилом поселке ПМК-98, спортивная площадка и стадион школы-лицея.

               В течении года запланированы и будут проводиться городские соревнования по мини-футболу, по волейболу, по настольному теннису, по шахматам и по шашкам. Будут проводиться спортивные праздники посвященные Дню Победы, Дню города, Дню рыбака, Дню независимости Украины, Дню физической культуры, Дню защитиника Украины.

               Городская команда примет участие в первенстве Килийского района по футболу,  а также в районных турнирах по футболу «Открытие сезона 2017 года», «Кубок главы Килийского РГА», «Закрытие сезона2017 г.».

              Общеобразовательные школы и ДЮСШ будут проводить спортивные соревнования  согласно собственных графиков.

Первый заместитель  городского головы                               П.В.Козинец

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «25»  січня2017 р.                     м.Вилкове             № 212

Про підсумки роботи зі зверненнями

громадян у Вилківській міській раді

за  2016 рік

------------------------------------------------       

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та заслухавши аналіз роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік,-  

 виконком Вилківської міської ради

         ВИРІШИВ  :

1. Тримати на контролі виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади».

         2. Своєчасно та якісно розглядати міськвиконкомом всі заяви, скарги та пропозиції, які  надходять від громадян.

         3. Надавати повні та обґрунтовані відповіді заявникам згідно вимогам Закону України «Про звернення громадян».

         4. Фахівцям міськвиконкому дотримуватись графіків особистого прийому громадян, надавати всі необхідні консультації по зверненням населенню міста.

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому Полянцеву Р.М.

Міський голова                                                 М.К. Іванов

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «25»  січня 2017 р.                    м.Вилкове             № 213

                           

Про роботу бібліотечних закладів міста

-------------------------------------------------------

Заслухавши інформацію завідуючих філіями №1, №2 та №3 Кілійської ЦБС Дудко О.Я., Кіцмей В.Г., Іщенко Р.М., керуючись ст.32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

   виконком Вилківської міської ради

    ВИРІШИВ  :

1. Інформацію взяти до відома. Роботу визнати задовільною.

2. Сприяти роботі працівників міських бібліотек щодо поповнення бібліотечного фонду підписними виданнями за рахунок спонсорських коштів.

3. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти   на   секретаря виконкому Полянцеву Р.М.

       Міський голова                                                                 М.К.Іванов

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «25»  січня2017 р.                     м.Вилкове             № 214

Про затвердження акту комісії                                                                                          та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  -  земельній ділянці,

розташованій  в м. Вилкове 

по вул. Сонячна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

------------------------------------------------

Розглянувши заяву гр.Рильського Віталія Матвійовича, який зареєстрований за адресою: Одеська область, Кілійський район, м.Вилкове, вулиця канал Шевченка, 10, щодо присвоєння (змін) адреси земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Вилкове, вул. Сонячна, надані документи, акт комісії від 09.01.2017 року та керуючись п. 6 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вилкове, затвердженого рішенням сесії Вилківської міської ради від 09.10.2014 р. № 872-VI-XXXІІ,-

Виконком  Вилківської  міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт комісії від 09.01.2017 року.

2. Присвоїти земельній ділянці адресу: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вулиця Сонячна, № 30 а,  яка була надана громадянину Рильському Віталію Матвійовичу як учаснику АТО.

3.Рекомендувати  громадянину  Рильському В.М. звернутися до проектної організації  та органу державної реєстрації прав на нерухомість з метою оформлення права власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козинця П.В.

Міський голова                                                   М.К. Іванов

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «25»  січня2017 р.                     м.Вилкове             № 215

                                                                 

Про затвердження акту комісії                                                                                          та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  -  житловому будинку,

розташованому  в м. Вилкове 

по вул. Рибацька                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

------------------------------------------------

Розглянувши заяву гр.Васильєва Сергія Сергійовича, який зареєстрований за адресою: Одеська область, Кілійський район, м.Вилкове, вулиця Рибацька , будинок 59, щодо присвоєння (змін) адреси житловому будинку, розташованому за адресою: м. Вилкове, вул. Рибацька, надані документи, акт комісії від 30.12.2016 року та керуючись п. 6 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вилкове, затвердженого рішенням сесії Вилківської міської ради від 09.10.2014 р. № 872-VI-XXXІІ,-

Виконком  Вилківської  міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт комісії від 30.12.2016 року.

2. Присвоїти житловому будинку адресу: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вулиця  Рибацька, будинок 59 (колишня– вул. Радянська, 55),що належав громадянам Васильєву Сергію Ананійовичу, який помер 19.04.2012р. та Васильєвій Докії Калістратівні, яка померла 15.09.2015р. 

 3.Рекомендувати громадянину Васильєву С.С. звернутися до  нотаріальної контори та органу державної реєстрації прав на нерухомість з метою оформлення права власності на нерухомість відповідно до чинного законодавства України.

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козинця П.В.

Міський голова                                                   М.К. Іванов

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «25»  січня2017 р.                     м.Вилкове             № 216

Про затвердження акту комісії                                                                                          та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  -  житловому будинку,

розташованому  в м. Вилкове 

по вул. Шкільна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

------------------------------------------------

Розглянувши заяву гр.Зельниченко Людмили Іванівни, яка  зареєстрована за  адресою: Одеська область, Кілійський район, м.Вилкове, вулиця Шкільна, будинок 2, щодо присвоєння (змін) адреси житловому будинку, розташованому за адресою: м. Вилкове, вул. Шкільна, надані документи, акт комісії від 11.01.2017 року та керуючись п. 6 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вилкове, затвердженого рішенням сесії Вилківської міської ради від 09.10.2014 р. № 872-VI-XXXІІ,-

Виконком  Вилківської  міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт комісії від 11.01.2017 року.

2. Присвоїти житловому будинку адресу: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вулиця Шкільна, будинок  2  (колишня– вул. К. Цеткін №4),що належав громадянам Воробйову Івану Тимофійовичу, який помер  22.05.2010р. та Воробйовій Євгенії Дмитрівні, яка померла  14.11.2016р.

 3.Рекомендувати громадянці Зельниченко Л.І. звернутися до  нотаріальної контори та органу державної реєстрації прав на нерухомість з метою оформлення права власності на нерухомість відповідно до чинного законодавства України.

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козинця П.В.

Міський голова                                                   М.К. Іванов

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «25»  січня2017 р.                     м.Вилкове             № 217

                                                                                             

Про затвердження акту комісії                                                                                          та надання згоди на знос

житлового будинку,

розташованого  у м. Вилкове 

по вул. Різдвяна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

------------------------------------------------

Розглянувши заяву гр.Тарасенка Олексія Валентиновича, який зареєстрований за адресою: Одеська область, Кілійський район, м.Вилкове, вулиця Павлова, будинок 25 а, щодо встановлення  придатності  проживання у житловому будинку і проведення його зносу, розташованого за адресою:    м. Вилкове, вул. Різдвяна,  будинок 28, надані документи, акт комісії від 04.01.2017 року та керуючись п. 3  ч. б) ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Виконком  Вилківської  міської  ради

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити акт комісії від 04.01.2017 року.

2. Дозволити Тарасенку Олексію Валентиновичу знос належного йому на праві власності житлового будинку, який непридатний для проживання, розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вулиця Різдвяна,  будинок 28.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козинця П.В.

Міський голова                                                   М.К. Іванов

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «25»  січня2017 р.                     м.Вилкове             № 218

                                                                                             

Про затвердження акту комісії                                                                                          та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  -  земельній ділянці,

розташованій  в м. Вилкове 

по вул. Богдана Хмельницького                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

------------------------------------------------

Розглянувши заяву гр.Червякова Ігора Миколайовича, який зареєстрований за адресою: м. Вінниця, вулиця Пирогова, будинок  89 А      кв.122 щодо присвоєння (змін) адреси земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Вилкове, вул. Богдана Хмельницького, надані документи, акт комісії від 09.01.2017 року та керуючись п. 6 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вилкове, затвердженого рішенням сесії Вилківської міської ради від 09.10.2014 р. № 872-VI-XXXІІ,-

Виконком  Вилківської  міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт комісії від 09.01.2017 року.

2. Присвоїти земельній ділянці адресу: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вулиця Богдана Хмельницького, № 80 б.

3.Рекомендувати  громадянину Червякову І.М. звернутися до проектної організації  та органу державної реєстрації прав на нерухомість з метою оформлення права власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козинця П.В.

Міський голова                                                   М.К. Іванов

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «25»  січня2017 р.                     м.Вилкове             № 219

                                                                                    

Про затвердження акту комісії                                                                                          та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  -  земельної ділянці,

розташованої  в м. Вилкове 

по вул. Сонячна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

------------------------------------------------

Розглянувши заяву гр. Маляренко Олексія Петровича, який зареєстрований за адресою: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове вулиця 28 Червня 16 щодо присвоєння (змін) адреси земельної ділянки, розташованої за адресою м. Вилкове, вул. Сонячна, надані документи, акт комісії від 20.01.2017 року та керуючись п. 6 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вилкове, затвердженого рішенням сесії Вилківської міської ради від 09.10.2014 р. № 872-VI-XXXІІ,-

Виконком  Вилківської  міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт комісії від 20.01.2017 року.

2. Присвоїти земельної ділянці адресу: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вулиця Сонячна, № 28 а,  яка була надана громадянину, Маляренко Олексію Петровичу як учаснику АТО.

3.Рекомендувати  громадянину  Маляренко О. П. звернутися до проектних організацій  та органів державної реєстрації прав на нерухомість з метою оформлення права власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козинця П.В.

Міський голова                                                   М.К. Іванов

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «25»  січня2017 р.                     м.Вилкове             № 220

                                                       

Про затвердження акту комісії                                                                                          та присвоєння (змін) адреси об’єктам

нерухомого майна  - нежитловим будівлям

і спорудам та земельним ділянкам, на яких

вони розташовані в  м. Вилкове 

по вул. Т. Повстання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

------------------------------------------------

Розглянувши лист ТДВ «Пересувна механізована колона №98», юридична  адреса: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове,  вулиця Т.Повстання, будинок 164, щодо присвоєння (змін) адреси нежитловим будівлям та спорудам, які розташовані  за адресою: м. Вилкове, вул. Т.Повстання,нотаріально посвідчену заяву про розподіл нерухомого майна,акт комісії від 24.01.2017 року,надані документи та керуючись п. 6 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вилкове, затвердженого рішенням сесії Вилківської міської ради від 09.10.2014 р. № 872-VI-XXXІІ,-

Виконком  Вилківської  міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт комісії від 24.01.2017 року.

2. Присвоїти новоствореному в результаті поділу об’єкту нерухомого майна №1 - нежитловій будівлі і споруді та земельній ділянці, на якій вони розташовані, кадастровий номер земельної ділянки 5122310300:02:004:0191, адресу: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вулиця  Т.Повстання, будинок 164, яка належить ТДВ «Пересувна механізована колона №98».

3.Присвоїти новоствореному в результаті поділу  об’єкту нерухомого майна №2 - нежитловій будівлі і спорудам та земельній ділянці, на якій вони розташовані, кадастровий номер земельної ділянки 5122310300:02:004:0192, адресу: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вулиця  Т.Повстання, будинок 166, (колишня – вул. Т.Повстання, 164), яка належить ТДВ «Пересувна механізована колона №98».

4.Рекомендувати ТДВ «Пересувна механізована колона №98» звернутися до   органу державної реєстрації  прав  з метою оформлення права власності на нерухомість відповідно до чинного законодавства України.

        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козинця П.В.

Міський голова                                                   М.К. Іванов

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «25»  січня2017 р.                     м.Вилкове             № 221

                           

Про постановку на квартирний

облік Маляренко О.П.

--------------------------------------

          Розглянувши заяву Маляренка Олексія Петровича, що зареєстрований за місцем проживання: вул. 28 червня, 16, м. Вилкове, Кілійського району, Одеської області та надані документи, заслухавши інформацію першого заступника міського голови Козинця П.В., керуючись пп. 2 п.а. ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 59 Житлового кодексу України,-

         Виконком Вилківської міської ради

          ВИРІШИВ:

 1. Поставити на квартирний облік Маляренко Олексія Петровича, склад родини – 4 особи.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козинця П.В.

      Міський голова                                                                Іванов М.К.

 

 

 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «25»  січня2017 р.                     м.Вилкове             № 222

                                                                                             

Про затвердження акту комісії                                                                                          та присвоєння (змін) адреси об’єкту

нерухомості  -  земельній ділянці,

розташованій  в м. Вилкове 

по вул. Богдана Хмельницького                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

------------------------------------------------

Розглянувши заяву гр.Гончарової Наталії Анатоліївни, яка зареєстрована за адресою: м. Вінниця, вулиця Пирогова, будинок  89 А кв. 122, щодо присвоєння (змін) адреси земельній ділянці, розташованій за адресою: м. Вилкове, вул. Богдана Хмельницького, надані документи, акт комісії від 09.01.2017 року та керуючись п. 6 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна в місті Вилкове, затвердженого рішенням сесії Вилківської міської ради від 09.10.2014 р. № 872-VI-XXXІІ,-

Виконком  Вилківської  міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт комісії від 09.01.2017 року.

2. Присвоїти земельній ділянці адресу: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вулиця Богдана Хмельницького, № 80 В.

3.Рекомендувати  громадянину Гончаровій Н.А. звернутися до проектної організації  та органу державної реєстрації прав на нерухомість з метою оформлення права власності на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Козинця П.В.

Міський голова                                                   М.К. Іванов

 

Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4