ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Шаблоны для Joomla 3 здесь

П Е Р Е Л І К

рішеньвиконкому, занесених до протоколу № 27

виконкому Вилківської міської ради від23.11.2017 р.


П Е Р Е Л І К

рішеньвиконкому, занесених до протоколу № 27

виконкому Вилківської міської ради від23.11.2017 р.

№№

п/п

Назварішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5

1Про створення комунального

підприємства «Вилківський

міськводоканал»                                                         № 335    від 23.11.2017 р.

2.Про погодоження  керівника

комунального підприємства

«Вилківський водоканал»                                          № 336     -//-

                  

3. Про затвердження Положення про

Координаційну раду виконавчого комітету

Вилківської міської ради та її складу                       № 337     -//-

4. Про узгодження Положення

про старост                                                                  № 338     -//-

5. Про затвердження Положення про

Опікунську раду виконавчого комітету

Вилківської міської ради та її складу                       № 339     -//-         

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Україна, Одеська область

Кілійського району

П Р О Т О К О Л

засідання виконавчого комітету

№ 27

Головує:     міський голова М.Т. Дзядзін

Присутні                                                                                                                                                     члени виконкому: Голубова М.Ф.,  Тихонова Н.М., Санжара О.О., 

                               Аністратенко М.І.,Гончаров Г.К., Кос І.П.,                             Мякушин Д.А., Швидченко В.І., Волошкевич А.Н., Прокопенко В.Ф., Сокольников Н.Н.

                   

Відсутні

члени виконкому:  Коротиш О.В., Решетнік В.В. Жмуд П.М.

СЛУХАЛИ:   «Про створення комунального підприємства «Вилківський

                       міськводоканал»                      

Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

Рішення № 335   від 23.11.2017р.  додається

СЛУХАЛИ:  «Про погодоження  керівника комунального підприємства

                       «Вилківський водоканал»                     

Інформація:  міський голова Дзядзін М.Т.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

Рішення № 336   від 23.11.2017р.  додається

СЛУХАЛИ:   «Про затвердження Положення про Координаційну раду                 виконавчого комітету Вилківської міської ради та її складу»

Інформація: секретаря ради Голубової М.Ф.

Вирішили:   Проект рішення прийняти без змін.

Рішення №  337   від 23.11.2017р.  додається

СЛУХАЛИ:   «Про узгодження Положення про старост»                                                            

Інформація:   секретаря виконкому Тихонову Н.М.

Вирішили:     Проект рішення прийняти без змін.

Рішення № 338   від 23.11.2017р.  додається

СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про Опікунську раду

                      виконавчого комітету Вилківської міської ради та її складу»

Інформація:  секретаря виконкому Тихонову Н.М.

Вирішили:    Проект рішення прийняти без змін.

Рішення №  339   від 23.11.2017р.  додається

Міський голова                                                                            М.Т.Дзядзін

Копія протоколу направлена до Кілійської райдержадміністрації та районному прокурору.

"____"_____________ 2017 р.

         Секретар виконкому                                                Н.М.Тихонов

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «23»  листопада 2017 р.          м.Вилкове                             № 335

Про створення комунального

підприємства «Вилківський

міськводоканал»

-------------------------------------------

Відповідно до п. 1 пп. «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації надання послуг населенню з водопостачання та водовідведення, -

виконком Вилківської міської ради

Вирішив:

1. Рекомендувати сесії Вилківської міської ради створити комунальне підприємство «Вилківський міськводоканал» та затвердити його статут, що додається.

2. Зобов’язати спеціаліста-юриста виконавчого комітету   забезпечити державну реєстрацію комунального підприємства.

3. Рекомендувати сесії Вилківської міської ради розглянути питання щодо передачі на баланс комунального підприємства «Вилківський міськводоканал» інженерних мереж та споруди водопровідних мереж та мереж водовідведення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Коротиш О.В.

         Міський голова                                                         М.Т. Дзядзін

                                                                                           Затверджено

рішенням виконкому Вилківської міської ради

від 23 листопада 2017 р.

№ 335

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИЛКІВСЬКИЙ МІСЬКВОДОКАНАЛ» ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                     м. Вилкове                                                                                                               

2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальне підприємство «Вилківський міськводоканал» Вилківської міської ради (далі – Підприємство) є комунальним підприємством, яке засновано на комунальній власності територіальної громади міста Вилкове.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.2. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із власним найменуванням, може відкривати рахунки в банках та інших фінансових установах в національній та іноземній валютах, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Підприємство має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

1.3. Права і обов'язки Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

1.4. Організаційно-правова форма Підприємства – комунальне підприємство.

1.5. Власником майна Підприємства є Вилківська міська рада (далі – Власник).

1.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника. Власник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

1.7. Найменування Підприємства:

1.7.1 Повне найменування Підприємства:

- українською мовою – комунальне підприємство «Вилківський міськводоканал» Вилківської міської ради;

- російською мовою – коммунальное предприятие «Вилковский горводоканал» Вилковского городского совета.

1.7.2. Скорочене найменування Підприємства:

- українського мовою –  КП «Вилківський міськводоканал»;

- російською мовою – КП «Вилковский горводоканал».

1.8. Місцезнаходження (юридична адреса) Підприємства: 68355, Україна, Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Різдвяна, 30.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності Підприємства  є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізації на підставі  одержаного прибутку (доходу) соціальних та економічних інтересів Власника і трудового колективу Підприємства.

2.2. Види діяльності Підприємства :

2.2.1. Водопостачання.

2.2.2. Водовідведення.

2.2.3. Очистка стічних вод.

2.2.4. Збирання, переробка та утилізація промислових та побутових відходів з юридичних, фізичних осіб та судин.

2.2.5. Будівельно-монтажні роботи:

- підготовчі роботи;

- земляні роботи;

- улаштування основ та фундаментів;

- спеціальні роботи у ґрунтах;

- зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд;

- роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування;

- роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж;

- роботи із захисту конструкцій, устаткування мереж;

- роботи з благоустрою територій;

- монтаж технологічного устаткування;

- пусконалагоджувальні роботи.

2.2.6. Інжинірингові роботи.

2.2.7. Роздрібна та оптова торгівля:

- торгівельно-закупівельна, торгівельно-посередницька діяльність, комерційне посередництво, інноваційна та інша діяльність у межах видів діяльності передбачених цим Статутом;

- реалізація відходів виробництва;

- надання торгівельних, інформаційних, організаційних та консультативних послуг, проведення експертиз, маркетинг, менеджмент, пошук ділових партнерів у межах видів діяльності передбачених цим Статутом;

- закупка та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення.

2.2.8. Ремонт машин і устаткування.

2.2.9. Автотранспортні та транспортні послуги населенню, установам, підприємствам, організаціям, у т.ч. перевозка (багажу, вантажів, пасажирів) по Україні та в іноземних державах.

 2.2.10. Будівництво зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення.

2.2.11. Монтаж та наладка технологічного оснащення, будівельні та ремонтно-будівельні, столярні роботи, у т.ч. будівництво та експлуатація
об'єктів виробничого призначення.

2.2.12. Закупівля та реалізація будівельних матеріалів.

2.2.13. Організація будівництва та капітальний ремонт будівель і споруд.

2.2.14. Будівництво і експлуатація готелів, санаторіїв, туристичних баз, баз-стоянок маломірного флоту та відпочинку та інших споруд.

2.2.15. Утримання та експлуатація приладів та пристроїв виробничого призначення, їх сервісне обслуговування.

2.2.16. Виконання проектно-кошторисних, проектних, обчислювальних, виробничих, монтажних, ремонтнихінжинірингових та інших робіт і послуг.

2.2.17. Організація культурного, ділового обміну делегаціями та
представниками з іншими містами України, зарубіжними державами.

2.2.18. Проведення семінарів та конференцій.

2.2.19. Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

2.2.20. Підприємство проводить господарську діяльність щодо зберігання, придбання, ввезення, відпуску, використання, знищення прекурсорів.

2.2.21.  Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

2.2.22. Організація сільськогосподарського виробництва, у тому числі надання послуг у рослинництві, тваринництві, змішане сільське господарство, після урожайна діяльність.

2.2.23. Виробництво, зберігання, розфасов​ка, використання та реалізація всіх видів сільськогосподарської продукції.

2.2.24. Рибальство, рибництво.

2.2.25. Виробництво, зберігання, розфасов​ка, використання та реалізація рибної продукції.

2.2.26. Полювання.

2.2.27. Переробка відходів промислового та сільськогосподарського виробництва і неліквідів, у тому чис​лі продуктів власного збору та перероблення.

2.2.28. Заготівля, переробка, збирання, купівля та реалізація брухту кольорових та чорних відходів.

2.2.29. Комплексне обслуговування об'єктів.

2.2.30. Надання ландшафтних послуг.

2.2.31. Добування піску, гравію, глин і каоліну.

2.2.32. Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів.

2.2.33. Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів.

2.2.34. Збирання дикорослих не деревних продуктів.

2.2.35. Виробництво виробів з деревини.

2.2.36. Виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння (виробництво брикетів і гранул для опалення, виготовлених із пресованої деревини або її замінників).

2.2.37. Організація будівництва.

2.2.38. Будівництво будівель та споруд.

2.2.39. Будівництво і експлуатація готелів, санаторіїв, туристичних баз, баз-стоянок маломерного флоту та баз відпочинку.

2.2.40. Будівництво інших споруд.

2.2.41. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання в Україні.

2.2.42. Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів.

2.2.43. Збирання безпечних відходів, оброблення та видалення безпечних відходів.

2.2.44. Пасажирські перевезення морським та річним транспортом.

2.2.45. Допоміжне обслуговування водним транспортом.

2.2.46. Діяльність у сфері спорту.

2.2.47. Організування різноманітних видів відпочинку та розваг.

2.2.48. Здавання в оренду власної та суборенду орендованої нерухомості невиробничого призначення.

2.2.49. Заготівля, закупівля у фізичних та юридичних осіб, переробка та реалізація всіх видів сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, у тому числі риби, м'яса, зернових, олійних, соєвих, бобових культур, дієт продуктів та інше, за готівковий та безготівковий розрахунок.

2.2.50. Виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення.

2.2.51. Здавання в оренду земельних ділянок.

2.2.52. Підготовка до продажу або здавання в оренду нерухомості.

2.2.53. Здавання в оренду власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного при​значення.

2.2.54. Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення.

2.2.55. Надання транспортних, експедиторських і складських послуг, перевезення вантажу та пасажирів по Україні і за кордоном.

2.2.56. Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами.

2.2.57. Здавання в оренду автомобілів.

2.2.58. Здавання в оренду інших сухопутних транспортних засобів.

2.2.59. Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення.

2.2.60. Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості не​виробничо-технічного призначення.

2.2.61. Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних діля​нок.

2.2.62. Здавання в оренду засобів водного транспорту.

2.2.63. Здавання в оренду сільськогосподарського устаткування.

2.2.64. Здавання в оренду будівельних машин та устаткування.

2.2.65. Здавання в оренду інших машин та устаткування.

2.2.66. Прокат речей особистого користування та побутових товарів.

2.2.67. Продаж і здавання в найом (в оренду) нерухомого майна невиробничого призначення.

2.2.68. Посередницькі послуги при купівлі-продажу і здавання в найом (в оренду) нерухомого майна виро​бничо-технічного призначення.

2.2.69. Посередницькі послуги при купівлі-продажу і здавання в найом (в оренду) житла і іншого нерухо​мого майна не виробничо-технічного призначення.

2.2.70. Операції з нерухомим майном.

2.2.71. Торговельно-закупівельна, торговельно-посередницька діяльність.

2.2.72. Організація мережі власних комерційних магазинів по реалізації промислових та продовольчих то​варів за готівковий та безготівковий розрахунок.

2.2.73. Надання послугу сфері постачання будівельних матеріалів, реалізація будматеріалів.

2.2.74. Виробництво всіх видів будівельних (промислових і громадських), ремонтних, монтажних, пуско​налагоджувальних та проектних робіт.

2.2.75. Надання послуг населенню у сфері побутового обслуговування (перукарні, ательє по ремонту взуття та хімічної чистки одягу і т.д.).

2.2.76. Надання брокерських,  дилерських,  маркетингових, юридичних і бухгалтерських послуг.

2.2.77. Організація пасажирських перевезень.

2.2.78. Надання консультаційних послуг, у тому числі в сфері маркетингу, консалтінгу, інжинірингу.

2.2.79. Здійснення лізингових операцій.

2.2.80. Виробництво, придбання, переробка та реалізація товарів народного споживання.

2.2.81. Організація культурних програм, концертів, фестивалів, виставок і аукціонів, вечорів відпочинку.

2.2.82. Організація виставок, виставок - продажу, ярмарків, аукціонів, торгів і презентацій і т.п.

2.2.83. Будівництво і експлуатація аграрних комплексів.

2.2.84. Відкриття ремонтних майстерень, фірмових крамниць та окремих секцій з реалізації товару по договірним цінам.

2.2.85. Виконання науково - дослідних, геодезичних, геологічних, проектно-вишукувальних та впроваджувальних робіт.

2.2.86. Надання всіх видів навчальних послуг юридичним та фізичним особам.

2.2.87. Проведення досліджень по екологічно чистим технологіям і виробництвам, розроблення таких тех​нологій.

2.2.88. Рекламно - інформаційна, видавнича діяльність, надання поліграфічних послуг, реалізація полігра​фічної продукції, створення художніх, документальних і відеофільмів, їхній прокат.

2.2.89. Організація туризму (у тому числі зарубіжного) та надання послуг в сфері туризму.

2.2.90. Зовнішньоекономічна діяльність з участю іноземних інвесторів.

2.2.91. Діяльність гаражних, дачно-будівельних, житлово-будівельних кооперативів, садових товариств

2.3. Підприємство може займатися іншими видами діяльності, незабороненими чинним законодавством України. У разі, коли необхідний  вид діяльності потребує відповідного дозволу, сертифікації або ліцензії, Підприємство отримує їх у встановленому чинним законодавством України порядку.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

3.1. Статутний капітал Підприємства формується Власником та становить розмірі  500 000 (п’ятсот тисяч) гривень.

3.2. Частка Власника у Статутному капіталі Підприємства становить 100%.

3.3. За рішенням Власника Статутний капітал Підприємства може збільшуватись або зменшуватись з додержанням порядку, що передбачений чинним законодавством України.

3.4. Статутний капітал Підприємства може формуватись за рахунок будь-яких матеріальних цінностей, нерухомості, майнових та немайнових прав, грошових коштів, цінних паперів тощо.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю Власника і належить Підприємству на праві господарського відання.

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна, яке здійснюється за згодою Власника у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане йому Власником;

- грошові та матеріальні внески Власника в статутний капітал Підприємства;

- кошти, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) Підприємства;

- придбання майна інших суб'єктів господарювання;

- внутрішньодержавні та іноземні інвестиції;

кредити банків та інших кредиторів;      

- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать Підприємству;

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів усіх рівнів;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела, незаборонені чинним законодавством України.

4.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами
чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству в
порядку, визначеному чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та
основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних
прогнозів та економічної ситуації.

5.1.2. Реалізовує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва 
за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за фіксованими державними цінами.

5.1.3. Здійснює операції з цінними паперами у відповідності з чинним законодавством України.

5.1.4. З дозволу Власника створює філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків у національній та іноземній валюті і затверджує Положення про них.

5.2. Обов'язки Підприємства:

5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності, метою якої є одержання коштів від реалізації продукції (робіт, послуг), Підприємство повинно враховувати укладені контракти, замовлення та інші договірні зобов'язання.

5.2.2. Підприємство:

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

- здійснює будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт
основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;

- придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

- відповідно до контрактів та замовлень, укладених договорів забезпечує виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг);

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснює заходи по вдосконаленню заробітної плати працівників з метою посилення матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне  використання фонду споживання і своєчасні розрахунки  з пра-цівниками Підприємства.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський та оперативний облік і
веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Підприємство входить до сфери управління Власника.

6.2. Керівництво Підприємством здійснює його директор, який є
одноособовим органом управління Підприємством.

6.3. Найм директора Підприємства здійснюється Власником шляхом укладення з ним контракту, за призначенням міського голови.

6.4. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника.

6.5. Директор Підприємства:

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх державних, громадських, приватних органах, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, в органах державної влади та місцевого самоврядування;

- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків та інших фінансових установах розрахункові та інші рахунки в національній та іноземні валютах, затверджує штатний розпис, видає накази й розпорядження  і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Підприємства;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.

6.6. Власник не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

6.7. Заступник директора Підприємства, керівники та спеціалісти
структурних підрозділів та відділів, а також робітники призначаються на посаду і звільняються з посади наказами директора Підприємства.

6.8. Підприємство щоквартально надає звіт Власнику щодо фінансово-господарської діяльності.

7. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1.  Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються
загальними зборами працівників Підприємства.

7.2.  Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Підприємства, розробляються і приймаються його органом
управління за участю трудового колективу та відображаються у колективному договорі Підприємства.

Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з органом управління Підприємства.

7.3. Право укладання колективного договору від імені Підприємства надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу  –  профспілковому комітету Підприємства.

7.4. Загальні збори трудового колективу Підприємства вважаються правомочними за умови присутності на них більшості членів трудового колективу. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на зборах.

8. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і
закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Власником у
порядку, встановленому чинним законодавством України. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є комунальною власністю Власника.

8.2. Продаж, передача, надання в безоплатне користування або в позику, здача в оренду іншим підприємствам, організаціям та установам належних Підприємству транспортних засобів, обладнання, нежитлових приміщень та іншого майна дозволяється тільки після погодження з Власником та на підставі норм чинного законодавства України.

8.3. Списання з балансу неповністю амортизованих основних фондів Підприємства, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою Власника.

8.4. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат на умовах, передбачених колективним договором Підприємства.

8.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

8.6. Підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.7. Власник здійснює контроль за використанням та збереженням належного Підприємству майна, і має право вилучити у Підприємства майно, яке не використовується або використовується не за призначенням та розпорядитися ним у межах своїх повноважень.

8.8. Підприємство має право одержувати кредити для виконання статутних завдань з дозволу Власника.

8.9. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів при проведенні господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

8.10. Чистий прибуток Підприємства, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесення передбачених чинним законодавством України податків, зборів та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у повному його розпорядженні.

8.11. Підприємство має право за рахунок прибутку (доходу) утворювати спеціальні (цільові) фонди:

- фонд оплати праці;

- фонд соціального розвитку;

- фонд розвитку виробництва;

- резервний фонд;

- інші фонди в порядку, передбаченим чинним законодавством України.

8.12.Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок відрахувань
від чистого прибутку в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрями витрат фонду визначаються кошторисом.

8.13.Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя та здоров'я,   гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом та відображається у колективному договорі  Підприємства.

8.14. Підприємство має право укладати договори безпроцентної позики з працівниками Підприємства згідно умов чинного законодавства України.

9. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА        

9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюються за рішенням Власника або за рішенням суду згідно з чинним законодавством України.

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією.

9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив
ліквідаційну комісію.

Виплата грошових сум кредиторам Підприємства  у разі його ліквідації проводиться у порядку черговості, встановленою чинним законодавством України.

При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється чинним законодавством України.

На зовнішньому ринку предметом діяльності Підприємства є :

- експорт, імпорт, технології патентів, ліцензій, ноу-хау, обмін інформацією, розробками, промисловими примірниками;

- взаємний обмін спеціалістами з питань консультацій, навчання, підвищення кваліфікації тощо;

- імпорт, експорт продукції (послуг, робіт), товарів, сировини, матеріалів, обладнання;

- участь в проведенні ярмарок, виставок, конференцій, симпозіумів тощо;

- укладення контрактів з іноземними фірмами, юридичними особами по направленню працівників на роботу, навчання, стажування, підвищення кваліфікації, культурний обмін тощо;

- спільна діяльність між Підприємством та іноземними суб'єктами господарювання, враховуючи напрямки діяльності Підприємства;

- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарювання;

- операції по придбанню, продажу та обміну валюти в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- здійснення міжнародних перевезень вантажів, пасажирів та багажу;

- інші види діяльності,  незаборонені чинним законодавством України.

10.2. Валютна виручка зараховується на рахунок Підприємства згідно з чинним законодавством України.

Ставки відрахувань на користь державного та міського бюджетів регулюється нормами чинного законодавства України.

10.3. Підприємство має право одержувати кредити банків, інвестиції від закордонних партнерів.

10.4. Підприємство в своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань екологічної, технологічної і соціальної безпеки контролюється державними органами згідно чинного законодавства України.

11. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Статут Підприємства, доповнення та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень або нової редакції, затверджуються Власником та реєструються у відповідності до чинного законодавства України.

11.2. Зміни до Статуту Підприємства набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

__________________

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                  М. Т. ДЗЯДЗІН

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «23»  листопада 2017 р.           м.Вилкове                             № 336

Про погодження кандидатури

керівника комунального підприємства

«Вилківський водоканал»

-------------------------------------------------------

           Заслухавши інформацію міського голови Дзядзіна М.Т. щодо кандидатури керівника комунального підприємства «Вилківський водоканал», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

виконком Вилківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити кандидатуру керівника комунального підприємства «Вилківський  водоканал» Курдіяшко Сергія Володимировича.

2. Рекомендувати сесії міської ради затвердити кандидатуру підприємства «Вилківський водоканал» за контрактом.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Коротиша О.В.

      Міський голова                                                                   М.Т.Дзядзін 

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «23»  листопада 2017 р.          м.Вилкове                              № 337

Про затвердження Положення про

Координаційну раду виконавчого комітету

Вилківської міської ради та її складу

------------------------------------------------

Заслухавши інформацію секретаря ради Голубову М.Ф.   та керуючись п.1, 4 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -

   

 виконком Вилківської  міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити  Положення про Координаційну раду виконавчого комітету

Вилківської міської ради згідно додатку №1.

2. Затвердити склад Координаційної  ради виконкому Вилківської міської ради згідно додатку № 2.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому Голубову М.Ф.

    Міський голова                                                                 Дзядзін М.Т.

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

№ 337  від 23.11.2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду виконавчого

комітету Вилківської міської ради

1. Координаційна рада виконавчого комітету Вилківської міської ради (далі – Координаційна рада) утворюється з метою сприяння підвищенню ефективності діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів міської ради та реалізації державної політики щодо сталого розвитку територіальних громад, підвищення рівня життя населення м. Вилкове


2.    Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом, що діє на громадських засадах на час повноважень органів місцевого самоврядування Вилківської міської ради сьомого скликання.


3. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Вилківської міської ради сьомого скликання та цим Положенням.


4. До складу Координаційної ради, який затверджується рішенням виконкому міської ради, входять секретар ради, перший заступник  голови міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, спеціалісти з соціальних сфер. Згідно з рішенням виконкому міської ради до складу Координаційної ради можуть бути введені інші представники органів місцевого самоврядування.
Координаційну раду очолює секретар ради.


5.    Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться    в    міру    необхідності.    Засідання    можуть    скликатися    за пропозицією  голови Координаційної ради  або  за  пропозицією не менш як однієї третини від загального складу Координаційної ради.
Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова Координаційної ради, а в разі його відсутності –заступник голови Координаційної ради.
Час і місце проведення чергового засідання, а також орієнтовний перелік питань, що мають на ньому розглядатися, визначає Координаційна рада. 
6. Засідання Координаційної ради є правомочними за умови присутності на ньому не менше половини її персонального складу.


7. У разі неможливості члена Координаційної ради особисто взяти участь у її засіданні про це особисто повідомляється голові Координаційної ради. У такому випадку участь у засіданні Координаційної ради може брати заступник голови відповідної ради.


8. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, керівники асоціацій та об'єднань, підприємств, депутати міської ради, працівники виконавчого апарату ради, представники громадських організацій. 

9. Координаційна  рада  приймає рішення, які мають рекомендаційний   характер.  Рішення Координаційної ради   підписує  голова Координаційної  ради,  а в разі його відсутності –заступник голови міської ради.
Рішення Координаційної ради приймаються більшістю від її складу та щоквартально затверджуються на сесіях міськради. 


10. Рішення Координаційної ради надсилаються її членам та посадовим особам, яких стосуються ці рішення, не пізніше 10 днів  після їх прийняття та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вилківської ради.

11. Основними завданнями та функціями Координаційної ради є:

здійснення аналізу розвитку місцевого самоврядування, обговорення актуальних питань розвитку місцевого самоврядування;


підготовка  пропозицій  з  удосконалення  нормативно-правових актів або їх проектів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування;


обговорення   стану   економічного   і   соціального   розвитку      та діяльності органів місцевого самоврядування зі здійснення організаційних та контролюючих повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробка практичних рекомендацій;


аналіз стану організаційної роботи органів місцевого самоврядування зі здійснення наданих чинним законодавством повноважень, сприяння підвищенню ефективності роботи органів місцевого самоврядування, депутатів,  постійних  комісій та  виконавчих  органів  місцевих  рад, зміцненню і вдосконаленню   зв'язків   органів   місцевого   самоврядування  з населенням, депутатів – з виборцями;


вивчення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування, розробка і подання відповідних пропозицій до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласної ради та облдержадміністрації, районних та міських рад, райдержадміністрацій;

сприяння налагодженню конструктивних взаємозв'язків органів місцевого самоврядування , органів виконавчої влади зі зміцнення законності і порядку  на  підвідомчий території;  посиленню  контролю за виконанням органами місцевого  самоврядування  делегованих  повноважень органів виконавчої влади, усуненню з практики проявів нехтування законними  правами     органів місцевого самоврядування;


аналіз практики  органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, підготовка пропозицій щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

розгляд питань щодо розв’язання проблем функціонування житлово-комунального господарства і забезпечення життєдіяльності територій, приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення, сприяння узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які належать до компетенції органів місцевого самоврядування;

внесення пропозицій щодо підвищення ефективності навчання посадових осіб місцевого самоврядування, вдосконалення організації їх підготовки та перепідготовки планів і тематики навчання;


12. Координаційна рада здійснює  свою роботу відповідно до річних планів роботи, які формуються на підставі пропозицій членів Координаційної ради та затверджуються на її засіданні.


13. Проект порядку денного засідань Координаційної ради формується виконавчим апаратом міської ради з урахуванням затвердженого плану роботи Координаційної ради, пропозицій її членів та погоджується її головою.

14. Організаційне та інформаційно-методичне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат міської ради.

15. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право одержувати в установленому чинним законодавством порядку від органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали та інформацію.

    Міський голова                                                                М.Т.Дзядзін

Додаток 2

до рішення виконкому

міської ради

№ 337 від 23.11.2017 р.

СКЛАД КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

Голова:

Голубова М.Ф.  – секретар Вилківської міської ради

Заступник голови:

Швидченко Л.В. – депутат Вилківської міської ради

Секретар ради:

Олійникова Т.П. – спеціаліст виконкому з питань соціального захисту населення

Члени Координаційної ради:

Хлевнер Т.В. – соціальний робітник територіального центру

Унгаров О.С. – голова ради Ветеранів

Щелоков М.І. – голова ветеранської спілки ветеранів АТО в Кілійському районі

Шинкаренко В.В. – спеціаліст з економічних питань

Кос І.П.    -  в.о. старости с. Мирне

Аністратенко М.І.   -   в.о. старости с. Десантне, с. Новомиколаївка

         Міський голова                                                          М.Т.Дзядзін

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «23»  листопада 2017 р.           м.Вилкове                             № 338

Про затвердження проекту

Положення про старост

-----------------------------------------

         

Розглянувши проект Положення про старост, узгоджений робочою комісією, що створена рішенням № 6-І-VІІ від 08.11.2017 р., керуючись ст. 14.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

виконком Вилківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Рекомендувати сесії міської ради розглянути та затвердити проект Положення про старост

2. Контроль за виконання рішення покласти на секретаря ради Голубову М.Ф. 

     Міський голова                                                             М.Т.Дзядзін

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                      Додаток 1 до рішення

                                                                                      Вилківської міської ради

                                                                                      від «23» листопада 2017 р.  № 338

  

                               Положення   про старосту

Преамбула

Це положення відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України визначає статус сільського старости, його повноваження та  відповідальність.

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Староста села  (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села,  яке перебуває у складі  Вилківської   об’єднаної  територіальної громади.

1.1.2. Старости представлятимуть та захищатимуть права й законнi iнтереси жителiв сiл у межах старостинського округу. Старостинський округ – це частина території об'єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", на якій розташовані один або декілька населених пунктів.

1.1.3. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України та це Положення.

1.1.4. Положення про старосту села  затверджується Вилківською міською  

радою Кілійського району Одеської області. Це Положення не потребує перезатвердження  Вилківською міською радою нової каденції.

1.1.5. Перелік населених пунктів  Вилківської об’єднаної  територіальної

громади (сіл),  в яких  запроваджується посада старости, затверджується Вилківською міською радою. В населеному пункті,  який є адміністративним центром  Вилківської  об’єднаної  територіальної  громади, посада старости не запроваджується.

1.1.6. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого

самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.1.7. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету 

Вилківської міської ради.

1.1.8. Староста здійснює свої повноваження на постійній основі

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія  відповідного населеного пункту у складі  Вилківської  об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Вилківської міської ради.

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Вилківської об’єднаної  територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту, де за рішенням Вилківської міської ради  проводяться такі вибори.

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який  має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.4.Повноваження старости починаються з моменту оголошення Вилківською територіальною  комісією на пленарному засіданні Вилківської  міської ради рішення про його обрання та принесенням ним присяги такого змісту: «Усвідомлюючи свою   високу  відповідальність, урочисто присягаю,  що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно  дотримуватися  Конституції  України та законів України,  сприяти втіленню їх у  життя,  охороняти  права, свободи  і  законні  інтереси  громадян,  сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».

     Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень .

1.2.5. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень  старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у підпунктах 1, 2, 3, 4, 5 абзацу першого цього пункту, – за рішенням Вилківської міської ради, яка обрана Вилківською об’єднаною територіальною громадою, рішення на підставі відповідного факту;

2) з підстав, зазначених у підпункті 6 абзацу першого цього пункту, – з дня, наступного за днем одержання Вилківською міською радою, яка обрана Вилківською об’єднаною територіальною громадою, або її виконавчим комітетом копії свідоцтва без прийняття рішення Вилківською міською радою, яка обрана Вилківською об’єднаною територіальною громадою.

1.2.6. У разі звільнення з посади старости у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, про що приймається відповідне рішення Вилківською міською радою, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, за рішенням Вилківської міської ради.

1.2.7. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових (позачергових) місцевих виборах.

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1.  Завдання та повноваження старости

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту територіальної громади  у виконавчих органах  Вилківської міської ради;

2) сприяння жителям старостинского округу територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Вилківської міської ради та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного   пункту;

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету Вилківської міської ради  з питань діяльності на території відповідного населеного пункту виконавчих органів Вилківської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території старостинского округу;

2) здійснює інші обов’язки, визначені  Статутом Вилківської об’єднаної   територіальної  громади  та  цим  Положенням.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися   Конституції  та  законів України,  актів Президента України,  Кабінету  Міністрів  України, Статуту Вилківської об’єднаної  територіальної громади , Регламенту Вилківської міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів,  що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Вилківською об’єднаною  територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, жителями відповідного населеного пункту;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Вилківської міської  ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, Вилківського міського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів жителів  старостинского округу  та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів жителів  відповідного населеного пункту та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту Вилківської об’єднаної  територіальної громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Вилківської міської  ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Вилківської міської ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом жителів відповідного села згідно з визначеним у Статуті Вилківської об’єднаної  територіальної громади графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції жителів села  з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від жителів відповідного села заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Вилківської об’єднаної  територіальної громади та їхнім посадовим особам,  передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню передбачених Статутом  Вилківської об’єднаної  територіальної громади контрольних заходів на території  старостинского округу (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями  Вилківської міської ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території   старостинского округу;

12) здійснювати облік раціонального використання енергоносіїв на території населеного пункту;

13) сприяти органу самоорганізації населення відповідного села, та

надавати практичну допомогу у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

15) не допускати на території відповідного населеного пункту дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

16) своєчасно надавати  інформацію до Реєстру об’єктів власності Вилківської  об’єднаної  територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту громади.

17) періодично звітувати (щонайменше раз на рік) перед виконавчим комітетом Вилківської міської ради, зборами жителів села чи у інший спосіб, передбачений Статутом Вилківської об’єднаної  територіальної громади, про свою роботу;

18) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом Вилківської об’єднаної  територіальної громади, іншими актами її органів;

19) виконувати інші обов’язки, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про старосту, Статутом об’єднаної

територіальної громади, рішеннями Вилківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови;

2.1.4. Староста має право:

1)  офіційно представляти відповідний населений пункт, його жителів  в органах місцевого самоврядування Вилківської об’єднаної  територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Вилківської міської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких  розглядаються питання, що зачіпають інтереси жителів  відповідного старостинского округу;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Вилківської об’єднаної  територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території Вилківської об’єднаної  територіальної громади інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту;

3) погоджувати проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету щодо майна Вилківської об’єднаної  територіальної громади, розташованого на території відповідного села;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Вилківської міської ради з питань, які стосуються інтересів відповідного села. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень  жителів села з питань, що стосуються інтересів відповідного населеного пункту чи інтересів Вилківської об’єднаної  територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Вилківської міської ради питання про необхідність проведення  перевірок  з  питань, віднесених  до  компетенції  ради та її органів, діяльності підприємств,  установ  і  організацій розташованих на території відповідного населеного пункту,  незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до  п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом самоорганізації населення відповідного  старостинского округу;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Вилківської  об’єднаної  територіальної громади, сприяти залученню жителів села до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного    старостинского округу   Вилківської  об’єднаної  територіальної громади.

2.1.5. Організація роботи старости та забезпечення його діяльността інші питання організації діяльності старости.

1) місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, організація діловодства, інші питання діяльності старости визначаються виконавчим комітетом Вилківської міської ради, яка обрана Вилківською об’єднаною територіальною громадою.

2) графік роботи старости затверджується виконавчим комітетом Вилківської міської ради в межах діючого законодавства.

3) діяльність старости фінансується за рахунок бюджету Вилківської міської ради об’єднаної територіальної громади.

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.

3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед зборами жителів села або у інший спосіб, визначений Статутом  Вилківської об’єднаної  територіальної громади.

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Вилківської міської ради староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед  Вилківською місько  радою та жителями відповідного населеного пункту.

3.2.2 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

3.2.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

      Секретар ради                                                    М.Ф. Голубова                                                                                                         

 

УКРАЇНА

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 «23»  листопада 2017 р.          м.Вилкове                              № 339

Про затвердження Положення про

Опікунську раду виконавчого комітету

Вилківської міської ради та її складу

 -------------------------------------------------

     Керуючись п.1 п.2 ст.38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", -

     виконком Вилківської міської ради

     ВИРІШИВ  :

  1. Затвердити Положення про Опікунську раду виконавчого комітету Вилківської міської ради згідно додатку 1.
  2. На виконання вимог цього Положення затвердити склад Опікунської ради згідно додатку 2.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому Тихонову Н.М.

     Міський голова                                                               М.Т. Дзядзін

Додаток

до рішення виконкому

міської ради

 № 339  від 23.11.2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Опікунську раду виконавчого комітету Вилківської міської ради

1. Загальні положення

1.1 .Опікунська рада виконавчого комітету Вилківської міської ради (далі - опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом і створюється з метою надання допомоги виконавчому комітету у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування.

1.2.У своїй діяльності Опікунська рада керується Конституцією України, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, Правилами опіки та піклування та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність органу опіки та піклування, а також цим Положенням.

1.3.Діяльність Опікунської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності громадян, в т.ч. неповнолітніх, які потребують допомоги щодо забезпечення їхніх прав та законних інтересів.

2. Основні завдання опікунської ради

2.1.Координація діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ різної форми власності, громадських та релігійних організацій щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.2.Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів та піклувальників, прийомних сім’ях, у навчально-виховних та дошкільних закладах, у позашкільних закладах.

3. Опікунська рада має право

3.1.Запрошувати на свої засідання представників виконавчих органів міської ради, установ та підприємств різних форм власності, громадських та релігійних організацій, опікунів та піклувальників, прийомних батьків, батьків - вихователів.

3.2.Одержувати в установленому порядку необхідні для її діяльності матеріали через виконавчі органи міської ради.

3.3.Заслуховувати звіти опікунів (піклувальників), усиновителів, прийомних батьків, батьків-вихователів про умови утримання, виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.4. Подавати пропозиції в установленому порядку про накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними законодавства щодо захисту прав дітей, в т.ч. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.5.Утворювати робочі групи, залучати до них представників виконавчих органів міської ради, установ, громадських організацій тощо для підготовки пропозицій з питань опіки та піклування.

4. Організація діяльності опікунської ради

   4.1.Головою опікунської ради є секретар виконавчого комітету Вилківської міської ради.

   4.2.Склад ради затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

   4.3.Засідання опікунської ради проводиться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал і вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.

   4.4.Про день засідання і порядок денний своєчасно повідомляється членам ради та запрошеним.

  4.5.Рішення опікунської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради.

  4.6.Рішення ради оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем ради.

  4.7.Голова опікунської ради та її члени працюють на громадських засадах.

Секретар виконкому                                                Н.М. Тихонова

                                                                                                                                                                                                           Додаток 2

до рішення виконкому

міської ради

№  від 23.11.2017 р.

                                      СКЛАД

ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ :

Голова:

Тихонова Н.М.        –    секретар виконкому Вилківської міської ради

Секретар:

Гладкова Н.О.        –    фахівець відділу соцроботи КРЦСССДМ

Члени Опікунської ради:

        

         Голубова М.Ф. – секретар міської ради

Ткаченко Л.В. – педіатр міської лікарні

Наумова С.М. – психолог ЗОШ I-III ст. № 1

Стефанова Г.В. – психолог ВНВК «ЗОШ І-ІІІст. ліцей»

          Ізотова Н.І. – директор будинку дитячої та юнацької творчості

        

         Урсул І.І. – дільничний Вилківського відділу поліції

          Чернега Л.І. – завідуюча ДНЗ «Джерельце»

         Кос І.П. – староста с. Мирне

         Аністратенко М.І. – староста сіл Десантне та Новомиколаївка

Міський голова                                                 М.Т. Дзядзін

Січень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4