ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Додаток № 1

                                                                                до рішення Вилківської міської ради

                                                                                Кілійського району Одеської області

                                                                         від  «___»________2018  р.   № ______

      

СТАТУТ

Вилківської дитячо-юнацької спортивної школи

Вилківської  міської ради Одеської області (в новій редакції)

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 1. 1 Вилківська  дитячо-юнацька спортивна школа Вилківської  міської ради Одеської

області (далі – ВДЮСШ м. Вилкове) створена Вилківською міською радою Одеської області (далі - засновник) згідно з Законами  України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, відповідно Положення про позашкільний заклад, Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджених Кабінетом Міністрів України.

 1. 2 Вилківська  дитячо-юнацька спортивна школа Вилківської  міської ради Одеської

області є позашкільним навчальним закладом комунальної форми власності територіальної громади міста Вилкове, який підзвітний і підконтрольний Вилківській міській раді, виконкому Вилківської міської ради та підпорядкований відділу освіти  Вилківської міської ради.

 1. 3 Вилківська  дитячо-юнацька спортивна школа Вилківської  міської ради Одеської

області є правонаступником Комунального закладу освіти Кілійської районної ради  «Вилківська дитячо-юнацька спортивна школа»  Одеської області.

 1. 4 Вилківська  дитячо-юнацька спортивна школа Вилківської  міської ради Одеської

області у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, іншими законодавчими і нормативними актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, рішеннями і розпорядженнями Одеської обласної державної адміністрації, Вилківської  міської ради і її виконавчого комітету, міського голови, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Міністерства сім’ї, молоді та спорту України, наказами відділу освіти Вилківської міської ради, а також цим Статутом.

 1. 5 Вилківська  дитячо-юнацька спортивна школа Вилківської  міської ради Одеської

області є юридичною особою з обмеженими правами: має в користуванні майно, печатку зі своїм найменуванням, штамп, ідентифікаційний код та інші атрибути юридичної особи.

 1. 6 Вилківська  дитячо-юнацька спортивна школа Вилківської міської ради Одеської

області є неприбутковим закладом. За рішенням засновника бухгалтерський облік в школі здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Вилківської  міської ради.

 1. 7 Контроль за дотриманням положень наявного Статуту, ефективністю використання,

збереження закріпленого за ДЮСШ майна, координацію усіх видів діяльності школи власник здійснює в особі  відділу освіти Вилківської  міської ради Одеської області.

 1. 8 Офіційним найменуванням школи є:

            - повна назва: “Вилківська  дитячо-юнацька спортивна школа Вилківської  міської   

                                      ради Одеської області”.

            - коротка назва: ВДЮСШ м.Вилкове.

Місцезнаходження : 68355, Одеська область, Кілійський район місто Вилкове, вулиця Білгородський канал, 10-а.

Статус Вилківської дитячо-юнацької спортивної школи (детельно)

                                          Статус Вилківської дитячої музичної школи

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Цей статут розроблений на підставі Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 523 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 803/5994, і є документом, який регламентує діяльність Вилківської дитячої музичної школи.

     1.2. Вилківська дитяча музична школа належить до системи позашкільної освіти, є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти.

     1.3. Вилківська дитяча музична школа ( далі – заклад) заснований на комунальній формі власності і відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України «Про освіту» має статус державного закладу освіти.

     1.4. Засновником закладу є Вилківська міська рада. Власником майна закладу є Вилківська міська рада. Заклад безпосередньо підпорядкований сектору культури і туризму виконкому Вилківської міської ради.

     1.5. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час.

     1.6. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання) і цим статутом.

     1.7. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

     1.8. Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідним Законом України.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

     2.1. Заклад не є юридичною особою, діє на підставі цього статуту, має самостійний кошторис, самостійний баланс.

     Місце знаходження закладу: 68355 вул. Чкалова 19 , м. Вилкове, Одеська обл.

     Повна назва закладу: Вилківська дитяча музична школа.

     2.2. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

     .3. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

     2.4. Основними завданнями закладу є:

- виховання громадян України;

- вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традиції, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

- естетичне виховання дітей та юнацтва;

- навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;

- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчий самореалізації;

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і талантів;

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

Статус Вилківської дитячої музичної школи (детально)

Про організацію та проведення загальних зборів громадян Десантненського старостинського округу за місцем проживання

         Загальні збори громадян за місцем проживання є важливою формою безпосередньої участі населення у вирішенні питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. Загальні збори громадян є складовою частиною системи місцевого самоврядування сіл та міста та скликаються за місцем проживання громадян для обговорення найважливіших питань місцевого життя.

         Керуючись статтею 8, частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 р. №3748-ХІІ та з метою забезпечення безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення:

 1. Скликати загальні збори громадян Десантненського  старостинського округу для обговорення  найважливіших питань місцевого життя 11 лютого 2018 року о 15 годині в приміщенні Десантненського сільського Будинку культури.
 2. Затвердити перелік питань для розгляду  на загальних зборів громадян за місцем проживання:

-         Звіт в.о.старости сіл Десантне та Новомиколаївка  Аністратенко М.І. про свою діяльність в 2017 році

-         Про надання якісних адміністративних послуг мешканцям сіл Десантне та Новомиколаївка

 1. Виконуючому обов’язки старости сіл Десантне та Новомиколаївка забезпечити інформування мешканців Десантненського старостинського округу про порядок денний, час та місце проведення загальних зборів громадян за місцем проживання.
 2. Запросити дільничного поліцейського  на загальні збори громадян за місцем проживання, стосовно  отримання інформації про стан забезпечення правопорядку  на території Десантненського старостинського округу.
 3. Ініціативній групі забезпечити реєстрацію учасників загальних зборів громадян за місцем проживання.

 Збори громадян за місцем проживання є правомочними за присутності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах,

Керуючій справами виконкому Тихоновій Н.М. надати клопотання  нач  Мелованову  про забезпечення громадського порядку під час проведення загальних зборів громадян за місцем проживання

Про організацію та проведення загальних зборів громадян (детально)

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2017 року № 164

Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року

Розпорядження Вилкове

 

Розпорядження Вилкове 1

ЗВІТ про виконану роботу,

згідно запланованих заходів по благоустрою,

звернень громадян, підприємств, організацій тощо

за 2017 р. (червень включно)


ЗВІТ про виконану роботу,

згідно запланованих заходів по благоустрою,

звернень громадян, підприємств, організацій тощо

за 2017 р. (червень включно)

№пп

Назва виконан. робіт, назва  об`єкту,

дата виконаних робіт

Короткий опис  виконаних робіт

Об`єм

виконаних робіт

Примітка

1

Капітальний  ремонт

дерев`яних тротуарів,

переходів та мостів

  КВІТЕНЬ  2017р.
  1.вул. Нахімова

Демонтаж старого дерев. мосту та встановлено новий дерев. міст

11 кв.м Згідно заходів
  2.вул.Нахімова Демонтаж старого дерев. тротуару та встановлення нового 70 м -«-
  3.вул.Горького -«- 239  кв.м -«-
  6.вул.Пушкіна -«- 25  кв.м -«-
  7.вул.Кутузова -«- 147 кв.м -«-
  Всього за квітень  

Міст – 1 од.

Дерев. тротуари –  411кв.м

+ 70 пог.м

 
  ТРАВЕНЬ      
  1.вул.Горького Демонтаж старого  дерев. мосту та встановлення нового мосту з металевими опорами та  металевими поручнями (металевий каркас)

довжина нового мосту - 19 м

  ширина  -           1.20 м 

-«-
  2.вул.Горького Встановлення дерев'яного настилу мосту 19пог..м -«-
  3.вул.Лермантова Демонтаж старого дерев. тротуару та встановлення нового 100 м -«-
  4.вул.Б.канал Реконструкція міської пристані  - металевого понтону шляхом проведення необхідних зварювальних робіт та виконання робіт по встановленню дерев'яного настилу (16 кв.м) та інш.  

-«-

  Всього за травень  

Міст – 1 од.,понтон – 1од.

Дерев.тротуари – 100 м

Настили мосту – 19 м

Настил понтону – 16 кв.м

 
  ЧЕРВЕНЬ      
  1.вул.Моряків-десант.(лиман) -«- 120 м -«-
  2.вул.Матросова (до Горького) -«- 100 м -«-
  3.вул.І.Франко від вул. Б.канал до глухого куту) -«- 250 м -«-
  Всього за червень   Дерев.тротуари – 470 м  

2

Ремонт вулиць, тротуарів

 
  КВІТЕНЬ  
 
 1. вул.Татарбунарського повстання,
 2. вул. Нахімова,
 3. вул.Вилківська,
 4.  вул.28 червня, вул.Лиманська
Демонтаж зламаних плит, укладка тротуарних  та бетонних плит

56 одиниць бет.плит

ВСЬОГО за квітень

Заплан.заходами
  ТРАВЕНЬ      
 

В травні жителі своїми

силами встановили тротуарні плити:

     
 

1.вул.Кутузова (від вул.Першотравневої

до вул.Моряків-десантників буд.№81)

ліва сторона

 

400 шт.

 
  2.вул.Кутузова (права сторона)   400 шт.  
  3.вул.Павлова   40 шт.  

   

3

Освітлення- з лютого по червень 2017 (включно)

 
 

Вул.Горького, Кутузова,

Рибацька, Суворова,

Б.Хмельницького,Різдвяна

Протянуто електроліній

Всього 1400 м   СИП  
 

Рибацька,Горького, Суворова,

Б.Хмельницького,

Кутузова

Встановлено світильників «Кобра» 22 од.  
 

Кожедуба, Айвова,Першотравнева,

Миру,Лиманська,Грушева,Гагаріна,

Б.канал,Укр.Конституції,

Пушкіна, В.Масленікова

Замінені перегорілі лампи на вуличних світильниках 200 од.  
4

Санітарна розчистка дерев по місту

 та ліквідація аварійних дерев

1.Музична школа.

2.Дитсадок «Золота рибка».

3.По заявам місцевих жителів.

4.По вулицям міста.

    Задіяна спецтехніка
5 Розчистка узбіччя дороги   Протяжність 4 км До дня відкриття відремонтованої автомобільної траси
 

Всього за півріччя 2017р.

ПО ОСНОВНИМ ПОКАЗНИКАМ виконано:

Деревяних тротуарів - 640 пог.м та 411 кв.м

Встановлено бетонних плит – 56 од.

Відремонтовано мостів – 2 од.

Відремонтовано міський причал (понтон) – 1 од.

Протягнено ліній електропередач - 1400м

Встановлено світильники «кобра» - 22 од.

Замінено лампочки – 200 шт.

 
Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4