ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Шаблоны Joomla 3 тут

 

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

ПРОЕКТ  РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

РІШЕННЯ

__  _______2017р.

Про  встановлення на території

Вилківської міської ради акцизного

податку з реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів та затвердження

 Порядку його справляння на 2018 рік

-------------------------------------------------

                          Відповідно до ч.1 ст.59, керуючись п.24 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст..ст.7,10,12 розділу І, пп.213.1.9 п.213.1 ст. 213 Податкового кодексу України , та з метою забезпечення надходжень до бюджету м.Вилкове,   Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити  на 2018 рік на території  Вилківської міської ради  ставку  акцизного податку з  реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

     2. Затвердити  Порядок його справляння згідно з Додатком № 1.

     3.Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті та на інформаційному стенді Вилківської міської ради

4.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018р.

     5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань планування бюджету та  фінансів (голова комісії  Делюков О.В.)

Міський голова                                                          Іванов М.К.

             Додаток №1

до рішення №   -

сесії VII скликання

Вилківської міської ради

від

П о р я д о к

справляння акцизного податку з реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

  1. Загальні положення.

               Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  

  підакцизних товарів справляється на підставі пп.213.1.9 п.213.1 статті 213  Податкового  Кодексу України .

  2. Платники податку.

    Платниками податку є особи - суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють   реалізацію підакцизних товарів.

3.Об’єкт оподаткування.

         Об'єктом оподаткування акцизним податком є операції з реалізації суб'єктами                                         господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

До підакцизних товарів належать:

  1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
  2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

4. База оподаткування.

База оподаткування – це вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу(пп. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу).

     5. Ставка податку.

  Ставка податку становить 5 відсотків від вартості підакцизних товарів (з податком на додану вартість) для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу.

   6. Податковий період.

Базовий  податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю відповідно до п. 223.1 ст. 223 Кодексу.

     7. Порядок обчислення суми податку.

         Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно доЗакону України"Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", для безготівкових розрахунків - дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - дата надходження оплати за проданий товар.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового)  періоду контролюючому органу за місцем реєстрації  декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Кодексу (п.223.2 ст.223 Кодексу).

      8. Порядок сплати податку.

Податок сплачується  за місцем реалізації підакцизних товарів суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі  і зараховується до місцевого бюджету м. Вилкове, за місцем здійснення реалізації таких товарів.

       9. Строки сплати податку.

Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом    10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період (п.п. 222.3.1 п. 222.3 ст.222 Кодексу).

       10. Контроль за сплатою податку.
   Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до місцевого бюджету податку з підакцизних товарів, що  реалізуються суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, здійснюється  Кілійським відділенням Ізмаїльської ОДПІ.

Міський голова                                                                   Іванов М.К.

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Вилківської міської ради
       «
Про  встановлення на території  Вилківської  міської  ради   акцизного  податку з реалізації суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження

Порядку його справляння на 2018 рік»

      

           Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вилківської міської ради  «Про  встановлення на території  Вилківської  міської  ради   акцизного  податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

  1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачено розв’язати шляхом  державного регулювання.

         Законом України«Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

        Також Податковим кодексом України зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

         Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення міської ради «Про  встановлення на території  Вилківської  міської  ради   акцизного  податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік» з додатком до цього рішення. Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставки акцизного податку,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.У зв’язку з потребою встановлення ставки акцизного податку та  керуючись Податковим кодексом, для визначення надходжень до міського бюджету виникла необхідність у розробці проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до міського  бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку  платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території  Вилківської міської ради  до міського бюджету.

         Базою оподаткування  є  вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), що реалізовані.

         Ставка акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) у відсотках від вартості (з податком на додану вартість) у розмірі 5 відсотків.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основними цілями прийняття міською  радою даного регуляторного акта є:

-       забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну);

- отримання додаткового обсягу надходжень до міського бюджету, тобто збільшення доходної частини міського бюджету;

- досягнення компромісу між платниками даного податку на  території Вилківської міської ради;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну).

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податкової сфері, зокрема, вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку Вилківської територіальної громади.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямовано на визначення місцевого податку, що встановлюється на території Вилківської міської ради.

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.4 ст.12 Податкового кодексу України.

Друга альтернатива – прийняття рішення про встановлення податку.

Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування.

Обраний спосіб:

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік на території Вилківської міської ради пропонується шляхом прийняття відповідного рішення Вилківської міської ради «Про встановлення на території Вилківської міської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік».

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості  виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей.

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, органами державної податкової служби та платниками податків.

       Передбачається, що суб’єкти підприємницької діяльності – платники акцизного податку будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, тому як вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчуватися як суб’єктами підприємницької діяльності, так і територіальною громадою в цілому. Збільшення доходної частини бюджету, призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як окремих категорій громадян, так і всього міста в цілому.

6. Очікувані результати прийняття акта.

 Розмір ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів встановлюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави Безумовне виконання вимог Податкового кодексу України

         

                  Відсутні

Інтереси місцевої ради Наповнення міського бюджету

(витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акту), та витрати пов’язані з оприлюдненням регуляторного акту.

Інтереси громадян, мешканців територіальної громади та суб’єктів господарювання

Прозорість дій місцевих органів влади.

Вирішення частини проблем міста за рахунок зростання дохідн6ої частини міського бюджету.

Витрати пов’язані  зі сплатою податку.

З боку органів місцевого самоврядування передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акта.

Прогнозувати виконання вимог з боку СПД на даному етапі неможливо.

Так як цей акт носить адміністративний характер за законом встановлено відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства у цій сфері, тому цілі, що обумовили розробку цього акта, мають бути повністю досягнуті.

Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни чинного законодавства України, що може призвести до неможливості залишення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

7. Строк дії акта.

Регуляторний акт буде діяти з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, якщо інше не буде передбачено законом.

8. Визначення показників результативності акта.

Показниками результативності даного регуляторного акту є:

-                                     розмір надходжень до міського бюджету від сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

-                                      динаміка кількості платників акцизного податку, на яких поширюється дія запропонованого акта;

-                                     збільшення видатків на потреби територіальної громади, від надходжень плати до бюджету міської ради.

          9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися на підставі статистичних даних шляхом аналізу інформації щодо надходжень до міського бюджету від сплати акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності буде здійснено через шість місяців після набрання чинності даного регуляторного акта.

         Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень.

           У разі виявлення неврегульованих та проблематичних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Спеціаліст з економічних питань                                             В.В.Шинкаренко

29.05.2017р.

Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4